इरादा पक्का? | भाग १०

“नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं.

कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती हे अन ललित भौजी दोघं बी मायावर चढणार व्हते!

पण जवा ह्यास्नी माया कुंवारपणाबद्दल समजलं ते खूब खूस झाले आन मायं रूप तं हायेच बाई. अन खरं सांगू शोभे आमी एकमेकांपासनं कायीच लपवलं नायी बग. पैल्या रातीच सगळं कायी सांगलं.”

“ताई, तसं काही नाही वं. पन बारावीत व्हते त्या येळी मायावर बलात्काराची कोशिस झाली व्हती. जवा हे माया जवळ येतात तवा माया डोस्क्यात तीच घटना येती आन मायं शरीर थंड व्हते. सांग म्या काय करू? मले बी वाटतं का आपण हे सगळं करावं, पर?”

“मंग त्या वेळी काहून नाही सांगलं बये? शोभे तू मले तुयी मोठी बहीण समज. मंग बगच आज तुले म्या समदं सिकविते की न्हाई ते.” ती बोलली, “पर तुले माहीत हाय दोघं बी वावरत का मनून गेले?”

“दारू प्याले!”

“कसी वं बाई तू? आव ते एकमेकांचा हलवायला गेले. लहानपणापासून ते हेच करत व्हते. लगन होईपरेंत त्यांनी एकाही बाईला झवलं नायी.”

“शी!! ताई कसी बोलत्येस?”

“अवं, असं बोलूनच आपला मर्द माजात येतो बग. घाण घाण बोलून आन घाण घाण वागून.”


त्या रात्री बऱ्याच उशिरापर्यंत त्या बोलत बसल्या. संगीताने तिला आपला सगळं भूतकाळ सांगितला. लग्नापूर्वीचा आणि लग्नानंतरचा सुद्धा!! बोलताना बरेचदा तिने स्वत:चे स्तन आणि मांड्या उघड्या करून दाखवल्या. शोभा सुद्धा तिच्या गोष्टी लक्षपूर्वक ऐकत होती.

गोष्टी गोष्टीत बरेचदा संगीताचे हात शोभाच्या छातीवर जायचे, तिचा चेहरा कुरवाळायचे, कधीकधी तिच्या गालाला चिमटे घ्यायचे, तिला त्याचे अजिबात वाईट वाटले नाही. उलट संगीताच्या शब्दांनी ती जणू भाराहून गेल्यागत तिचे प्रत्येक शब्द लक्षपूर्वक ऐकत होती.

संगीताचे अनुभवाचे बोल ऐकून बरेचदा तिच्या मनात उत्तेजना निर्माण झाली. जी उत्तेजना त्या घटनेनंतर मेली होती त्या उत्तेजनेला संगीताने वाचा फोडली.

“असं असतं बाई, जितकी मोकळी होऊन रायसील तितकी मज्जा घेसील, आखरी जीवनात ठेवलंच काय वं?”

“खरं हाये ताई, उगाच म्या मनात कुढत रायले येवढे दिस. पण काय सांगू, ती घटना म्या आज फकस्त तुले आन तुले सांगत हाय.”

“आतं झालीस न मोकळी?”

“व्ह!” असे म्हणत शोभा लाजली.


संगीताने एका गोंडस मुलाला जन्म दिला. प्रेमाने त्याचे नाव सचिन ठेवले, खेडेगावातही प्रचलित झालेलं नाव. बारशाला ललित आपल्या बायकोसह उपस्थित झाला.

शोभा आता बरीच खुलली होती. आधी लाजरी बुजरी राहणारी शोभा आता हमखास संगीताला छेडू लागली. तिची प्रगती पाहून संगीताला सुद्धा खूप आनंद झाला.

हळूहळू दिवसा मागून दिवस जाऊ लागले. संगीता आणि मनोजचे पूर्वीचे दिवस परत आले. मुलगा आल्याने अध्ये मध्ये झवाझवीत खंड यायचा पण काही ना काही मार्ग काढून दोघेही एकमेकांना तृप्त करायचे.


ललित आपले गावातील घर सोडून तालुक्याला आपल्या सासऱ्याच्या घरी राहत असला तरी कुसुम दामोदरची काळजी घ्यायची. पण एका संध्याकाळी शेतातून परतताना दामोदरला हृदयविकाराचा झटका आला. संध्याकाळच्या वेळेस आजूबाजूला कोणीच नसल्याने शेवटी त्याने जीव सोडला आणि कुसुम बिचारी एकटी पडली.

दामोदर, कुसुमचा शेवटचा आधार होता. तो तिला सोडून गेला होता. बिचारी एकांतात एकटीच खूप रडली. उतारवयातही दोघांना एकमेकांचा सहारा होता.

दामोदर गेल्यामुळे आता दोन्ही शेतीची जबाबदारी मनोजच्या खांद्यावरच येऊन पडली. सोबतीला त्याच्या बायकोच्या, संगीताच्या, हिस्स्याची जमीनसुद्धा सांभाळावी लागायची.

तसं पाहता मनोजचे नाव आता गावातील सधन शेतकऱ्यांमध्ये झाले होते. इतका आवाका सांभाळण्यासाठी त्याने एक ट्रॅक्‍टर विकत घेतले आणि हिंडण्या फिरण्यासाठी व मालवाहतूक करण्यासही पिक-अप व्हॅन सुद्धा! पिक-अप व्हॅन इकडे तिकडे फिरायला सुद्धा सोयीस्कर होती.

मनोज आणि संगीताचे बाळ आता एका वर्षांचे झाले होते. तिकडे ललित आणि शोभासुद्धा बाळासाठी प्रयत्न करत होते पण अजून त्या प्रयत्नांना यश आले नव्हते.

अधे मधे मनोज आणि ललित अदलाबदलीबद्दल बोलायचे पण संगीता राजी असली तरी शोभाचा मात्र विरोध होता. त्यामुळे त्यांचा तो प्रोग्राम अजून तरी सफल झाला नव्हता.

अशातच एक दिवस मनोज काही कामानिमित्त तालुक्याला गेला. बहुतेक काही शेतकरी मेळावा वगैरे होता. एकूण दोन दिवसांचा मुक्काम होता. ललितने मनोजची आपल्या घरी राहायची सोय केली होती. त्यामुळे संगीता सासू आणि मुलासोबत एकटीच घरी होती.

संगीताला कुसुमची, म्हणजे तिच्या सासूची, मनोजला दूध पाजायची सवय माहीत होती. त्याबद्दल मनोजनेच तिला लग्नानंतर काही दिवसांनी सांगितले होते.

त्या दिवशी जेवण संपवून संगीता मुलाला झोपवून आपल्या खोलीत बसली होती. मनोज नसल्याने तिला खूपच एकटं एकटं वाटत होतं. रोजच संभोगाची सवय असल्याने तिला नवऱ्याची राहून राहून आठवण येत होती. शेवटी मन रमवण्यासाठी ती आपल्या सासूच्या, कुसुमच्या खोलीत आली.

कुसुम डोळे लावून पलंगावर पडली होती. पन्नाशीच्या वरचे वय असले तरी चांगल्या खानपानाने तब्येत ठणठणीत होती. संगीता येऊन आपल्या सासूच्या पलंगावर तिच्या बाजूला झोपली. आपल्या अंगाला कोणीतरी चिपकून झोपलं आहे, हे समजताच कुसुमची कच्ची झोप मोडली.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!