इरादा पक्का? | भाग ३

“हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!” तिने ओरडतच त्याला म्हटले.

“गप वो रांडेऽऽ!” असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली.

मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला.

“मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!” ओरडत ती त्याला शिव्या देऊ लागली.

“नाटक करू नोकोऽऽ नायतर पुदी फाडून टाकीन!”

“फाड रं भाड्याऽऽ वरसं वर्स झाली तुवा चोट घेऊन पर अजूनही आग आग करतेऽऽऽ वंऽऽ! मायेऽऽऽ! येऽऽ येऽऽ आह्ह्हऽऽ”

“तुयी पुदी अजून बी तशीच हाय वं! कुसमे, तुयातला माज अजून कमी नाय झाला, अजून बी तसाच हाय! घेऽऽ घेऽऽ रांड मायीऽऽ!” असे म्हणत दामोदर तिला झवू लागला.

खोलीत त्यांचा संभोग सुरू होता, रानटी संभोग!! दोघेही त्या कलेत मुरलेले मात्तबर गडी एकमेकांना शिव्या देत, एकमेकांचे नाव घेत संभोग सुख घेऊ लागले.

त्यांचा प्रणय चांगलाच रंगला होता. त्याच्या प्रत्येक धक्क्याने खाट खलाखला हलू लागली, त्या सोबत तिचे भरलेले स्तन सुद्धा गदागदा हलू लागले.

तोंडून शिव्यांचा मारा तर मागे लंडाचा मारा! जणू कुसुमचे तोंड शिव्यांनी आणि पुदी दामोदरच्या लंडाने भरून गेली होती. मध्ये मध्ये तिच्या नितंबांबर चापटा मारत, कुस्करत तो तिला आणखी उत्तेजित करू लागला.

त्याच्या प्रत्येक दणक्यासह नितंबावरील चापटीने तिच्या तोंडून शिवीसह सित्कार निघायचा. पण ती शिवी, तो सित्कार ऐकून दामोदर अजून माजात यायचा आणि आपल्या झटक्यांत अजून वाढ करायचा.


इकडे भिंतीच्या फटीतून दोघेही मित्र आपल्या माय-बापाचे थेर बघत उत्तेजित होऊ लागली. बारा-तेरा वर्षांचे कोवळे मन आतील दृश्य पाहून उत्तेजित झाले होते आणि त्याचा प्रत्यय त्यांचे वयात येणारे लंड मोठ्या डौलाने उभे राहून देऊ लागले.

दोघेही एकमेकांकडे पाहू लागले. त्यांच्या कोवळ्या मनातील भाव एकमेकांना कळले. आपसूकच ललितच हात मनोजच्या लंडावर स्थिरावला तसा मनोज चांगलाच चेकाळला. आवेशात येऊन तो सुद्धा ललितच्या लंडाचा ताबा घेत दाबू लागला.

दोघेही मित्र एकमेकांच्या मनातील भाव चांगलेच समजून घेत होते. त्यांच्या खेळात ते एवढे तल्लीन झाले की भिंतीच्या फाईवरून नजर हटली तरी आतून येणाऱ्या आवाजानेच ते उत्तेजित होत होते.

आतून येणारा आवाज आता चांगलाच वाढला होता आणि दोघा मित्रांच्या हातांची हालचाल सुद्धा! आत कुसुम काहीतरी बरळू लागली आणि त्यावर दामोदर सुद्धा तिला शिव्या देत तिला चोदू लागला.

खोलीत जणू एक वादळ उठले होते आणि त्या वादळाच्या आवाजाने दोन मित्र बाहेर एकमेकांचे वयात येणारे लंड कुरवाळत हलवत होते.


हळूहळू आतील आवाज शिखरावर पोहोचल्याचा खुणा लागल्या आणि तितक्यातच मनोजच्या लंडातून काहीतरी निघालं. चिकट द्रव्य — काहीतरी पांढरं पाणी. जीवनात पहिल्यांदाच त्याच्या लंडातून मुत्राऐवजी असं काहीतरी चिकट चिकट बाहेर निघालं होतं.

“मादरचोद!! माया हातावर मुतलास का बे?” ललित आपल्या मित्राला शिव्या देत म्हणाला.

“मुतलो नाय गळया, पर लय बेस वाटतं, आसं वाटतंया का म्या वाऱ्यावर उडून रायलो अन अनकिन खालतं आलो अन अनकिन वरतं गेलो.”

“लेका, तुया वर-खाली केल्यानं माया हात भिजला नं?”

“माफ कर दोस्ता, तुवा पाणी म्या घेऊ का नायतर?”

“भावा, हीच आपली दोस्ती का?”

मनोजच्या जीवनातील पहिले वहिले स्खलन, ते सुद्धा आपल्या मित्राच्या हातावर, स्वत:ची आई आपल्या मित्राच्या बापाकडून झवताना बघून!

त्या दिवसानंतर त्यांची हीच दिनचर्या सुरू झाली. आधी मायेपोटी त्याला दूध पाजणाऱ्या आपल्या आईचे स्तन आता त्याला आकर्षित करू लागले. आता सुद्धा कधीकधी तो त्यांना प्यायचा पण त्या दिवसानंतर तो स्तनाग्रे चोखू लागला. कधीकधी स्तनांना दाबू लागला. पण कुसुमने वेळेवरच त्याच्या ह्या चाळ्यांना आळा घातला.


एकमेकांच्या आईबापांचा संभोग बघतच दोघे मोठे होऊन वयात आले. ललित अभ्यासात थोडा हुशार असल्यामुळे तालुक्याच्या कॉलेजात शिकून पदवीधर झाला तर मनोज जास्त न शिकता शेती पाहू लागला.

वयोमानाप्रमाणे दामोदरला दोन्ही शेत्या बघणं कठीण होऊ लागलं, तसे मनोजने ती जबाबदारी आपल्या हातात घेतली आणि आपल्या शेतीबरोबर तो दामोदरची शेती सुद्धा बघू लागला. शेतीत राबून त्याचे शरीर चांगलेच कसलेले होते. घामेजलेल्या सावळ्या देहावर सूर्याची किरणे पडली की संपूर्ण शरीर चमकायचे.

शिक्षणात इतका फरक असला तरी दोघांची मैत्री मात्र अजूनही तशीच होती. आता सुद्धा नदी किनारी जाऊन एका झाडावर चढून खाली नदीत आंघोळ करत असणाऱ्या बायकांची अर्धनग्न शरीरे न्याहाळायची आणि एकमेकांचे लंड हाताने हलवून पाणी काढायची सवय अजूनही तशीच होती.

असं नाही की त्यांना मुलींमध्ये इंटरेस्ट नव्हता किंवा दोघेही समलैंगिक होते, असेही नाही. पण आंघोळ करणाऱ्या मुली-बायकांना बघण्या पलीकडे त्यांची हिम्मत पुढे गेली नाही. त्यामुळेच २४-२५व्या वर्षी सुद्धा दोघांची चामडी अजूनही पालटली नव्हती.

दोघे अजूनही दामोदर आणि कुसुमला चोरून चोरून बघायचे. बहुतेक हा त्यांचा आवडता खेळ म्हणावा लागेल. त्या दोघांमुळेच त्यांना संभोगाविषयी आणि त्यातील मजेविषयी कळले. पण आता वेळ होती ती चांगली जीवनसाथी मिळण्याची!


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!