इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही.

“का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?”

“गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?”

“तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या.”

“दोस्त मने दोस्त. आन त्या माया कामाचं काय झालं?”

“बुढीले जवानी चढली वाटतं? झालंच समजा तुमचं काम.”

“व्हय पर हाय कोण? आन बुढी कोनाले मनलीस वं बापझयीचे?”

“समजल एक-दोन दिसात! एवढी घाई कायची हाय. पुदी लपलप करते का वं खूब?” कपडे नीट करत संगीता म्हणाली.

“चल येते म्या, कुसुम.”

“तुयासारखी हलकट बाई नायी पायली म्या. हेपारी रांड!! बापझयीची!! थांगाळ!!”


असेच दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. कुसुम आता रोजच दाराला कान लावून त्या दोघांचे संभोगादरम्यान संभाषण ऐकायची. नेहमी दोघांमध्ये आई-मुलाच्या नात्यावरच त्यांचा संभोग चालायचा. बऱ्याचदा मनोज उत्तेजनेच्या भरात ‘आये’ न म्हणता ‘कुसुम’ म्हणायचा. हे सगळं ऐकून कुसुम चांगलीच तापायची.

मनातून ती सुद्धा मनोजसोबत संभोग करण्यास उत्सुक होती पण बायकोसोबत भूमिका बजावणं वेगळं आणि स्वतःच्या आईसोबत संभोग करणं वेगळं, हे तिला माहिती होतं.

संगीतासोबत तिचे संबंध कितीही चांगले असले तरी ती आपला नवराच तिला देईल याचा विचारही कुसुम करू शकत नव्हती आणि कितीही म्हटलं तरी मनोज शेवटी तिच्या पोटचा पोरगा होता.

पण मनातून मात्र दोघेही एकमेकांशी रत होण्यास उत्सुक होते. फरक फक्त एकदाच की त्यांच्या मनातील भावना एकमेकांना अजून माहीत नव्हत्या. पण त्यांच्यातील एकमेव दुवा — संगीता, तिने मात्र त्यांच्या मनातील भाव ताडले. आणि ती सुद्धा माय-लेकाचे मिलन पाहण्यास उत्सुक होती.

त्या दिवशी तिने मनोजला संभोग करण्यास नकार दिला आणि त्याच्यासोबत काही वेळ बसून ती आपल्या सासूच्या खोलीत शिरली. अर्थात, मधल्या दाराला कडी न लावता.

जाताना तिने डोळ्यांनीच त्याला इशारा केला आणि थोड्या वेळाने दाराला धक्का देऊन आईच्या खोलीत यायला सांगितले. त्याला तो इशारा समजला, पण असं सरळ आईच्या खोलीत कसं काय शिरणार? याचा तो विचार करू लागला.

त्याच्या मनाची घालमेल सुरू झाली. पाच, दहा, जवळपास पंधरा मिनिटे पार पडली. बाजूच्या खोलीत त्याच्या जीवनातील सुंदर दोन स्त्रिया नागड्या होऊन एकमेकींना सुख देण्याचा प्रयत्न करत असतील याच विचाराने मनोजचा लंड ताठरला. बायकोचे आणि आईचे नागडे शरीर एकाच पलंगावर अश्लील चाळे करत असताना आपण इकडे थांबणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा.

शेवटी त्याने ठाम विचार केला आणि मनात एक बहाणा सुद्धा रचला. आवाज न करता तो दाराजवळ गेला आणि दाराला धक्का देत आत डोकावू लागला. संगीता कुसुमच्या चेहऱ्यावर आणि मानेवर चुंबनांचा वर्षाव करत होती तर कुसुम संगीताचे स्तन दाबत होती.

दोघींच्याही अंगावर कपड्यांचा सूतही नव्हता. त्यांच्या चाळ्यांमुळे पलंगावरची चादर अस्ताव्यस्त होऊन अर्ध्याधिक पलंगाच्या खाली पडली होती. जगाचे भान विसरून दोघीही एकमेकीना सुख देण्यात मग्न झाल्या होत्या.

मनोजचे लक्ष आपल्या आईकडे, कुसुमकडेच होते. तिचे थोडेसे सैल पण मोठ्या आकाराचे स्तन त्याच्या मनात भरत होते. चेहऱ्यावर हलक्याशा वळ्या आणि विशेष म्हणजे तिच्या पुच्चीवरील छोटी छोटी खुरटी झाटे.

बहुतेक संगीताच्या आग्रहाने काही दिवसांपूर्वी तिने पुच्चीवरील केस काढले असावेत. त्या खुरट्या झाटांच्या आत दडलेली तिची काळी पुच्ची! त्या पुच्चीतूनच तो या जगात आला होता.

“तुमाले कायी लाज सरम हाय का नायी.” उत्तेजित नजरेने त्यांच्याकडे बघत मनोज म्हणाला.

त्या आवाजाने दोघीही भानावर येत त्याच्याकडे पाहू लागल्या. कुसुम तर लज्जेने चूर झाली. पोटच्या पोरासमोर असं उघडं राहायला तिला शरम वाटली. याउलट संगीता मात्र विजयी मुद्रेत स्मित करत होती. तिचा डाव सफल झाला होता.

काही दिवसांपासून ती रोजच दाराची कडी उघडी ठेवत होती. पण मनोज आज नक्की येईल हे तिला ठाऊक होते. कारण आज त्यांच्यात न झालेल्या संभोगाने त्याला झोप येणार नव्हती हे तिला माहीत होते.


“घे वं कुसुमे, आला तुवा ठोक्या!! लुंगीकडं पाय त्याच्या, कसा कडक झाला हाय तं!!” असे म्हणत संगीता पलंगावरून खाली उतरू लागली.

कुसुमच्या तोंडून शब्दही निघत नव्हते. ती तर भारावलेल्या नजरेने त्याच्याकडेच पाहत होती. संगीताचे शब्द तिच्या कानावर पडले तशी तिची नजर त्याच्या लुंगीच्या उंचवट्यावर गेली.

“आतं तुमाले बी आमंत्रण देवा लागतं का?” नवऱ्याजवळ येत ती बोलली, “जावा आपल्या मायेजवळ. खूब आग हाय तिच्यात अजून बी.”

“संगे?”

“व्हय जावा नं.” दाराकडे जात ती बोलली, “आरामात करा बरं. लय दिंगाना नोको करा. तशी म्या बी येऊनच रायली मुतून. तवर चालू द्या तुमचं.”

ती बाहेर पडली तसे कुसुम आणि मनोज पुन्हा एकमेकांकडे पाहू लागले. तिची नजर अजूनही त्याच्या लुंगीच्या उंचवट्यावरच खिळली होती तर तो तिचे नागडे रूप न्याहाळत होता.

याच खोली दामोदर आणि तिच्या रासक्रीडा त्याने वयाच्या बाराव्या तेराव्या वर्षांपासून तो पाहत होता. तेच नागडं रूप असं डोळ्यासमोर बघून त्याची उत्तेजना वाढली पण मन पुढे जाण्यास धजत नव्हतं.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!