इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली.

“आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी.” त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला.

“येस. येस.” त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय उत्तर द्यायचं? हे त्याला समजलं नाही.

“वॉन्ट टू एक्सचेंज?? युवर पार्टनर इज व्हेरी सेक्सी!!” त्याचे शब्द आणि इशारा त्याला कळला.

सरळ सरळ तो अदलाबदलीबद्दल बोलत होता. इथे हेसुद्धा होतं ह्याची त्याला कल्पना होती. पण त्यालाच असं कोणी विचारेल हे तिला माहीत नव्हतं.

त्याची इच्छा तर होती पण तो अशा अनोळखी देशात अनोळखी माणसाला आपली बायको सोपवणे म्हणजे जोखमीचं काम होतं आणि त्या गोष्टीला शोभा तयार होणार नाही हे सुद्धा त्याला माहीत होतं. त्याच्या फक्त एकाच व्यक्तीवर भरवसा होता तो म्हणजे मनोजवर, आपल्या मित्रावर!!

“नो. नो. थँक यु.” असे म्हणत त्याने त्याचे निमंत्रणास नकार दिला.

समोरच्या गोऱ्या मुलीला पाहून मात्र तो चांगलाच चेकाळला होता. त्याचा लंड शोभाच्या पुच्चीत जात असला तरी डोक्यात मात्र तो त्या गोऱ्या मुलीला झवत होता. तिचे दुधाळ अंग दाबत होता. तिच्या मांसल नितंबांवर हात फिरवत त्यांना कुरवाळत होता. त्या माणसाच्या जागी त्याला स्वत:ची प्रतिमा दिसत होती.

तो सुद्धा आता त्या गोऱ्या मुलीकडे आकर्षित झाला होता. शोभा सोबत नसती तर त्याने सुद्धा कदाचित पैसे देऊन एखाद्या गोऱ्या मुलीला झवले असते.

त्याचा लंड बायकोच्या पुच्चीत आतबाहेर होत होता पण मन मात्र शेजारच्या कॅबिनमधील मुलीवरच होते. त्याच उत्तेजनेत त्याने आपल्या धक्क्यांचा वेग वाढवला. त्याच्या अचानक वाढलेल्या वेगाने शोभाच्या पुच्चीत जणू आगीचा डोंब उडाला.

“मायऽऽऽ मेली वंऽऽ हळू करा नंऽऽ”

शोभा त्याला ओरडून सांगत होती. पण ते शब्द ऐकायला ललित भानावर कुठे होता? आणि जेव्हा तो भानावर आला त्या वेळी त्याचे वीर्य तिच्या पुच्चीत जमा झाले होते आणि तो झवाझवीने थकून चूर झाला होता.

“काय झालं व्हतं? आज खूबच जोमात व्हता.” कपडे घालून बाहेर आल्यावर तिने विचारलं.

“काय नाही वं. आजूबाजूले सगळं तसंच चाललं व्हतं मनून असल कदाचित. पन मज्या आली नं?”

“व्हय मज्या तं आली. असं पयल्या येळीस पायलं म्या.” लाजत ती बोलली.

क्लब मधून बाहेर पडल्यावर शोभाने विचारले, “तो भुऱ्या काय मनत व्हता वं?”

“त्याले तू आवडलीस मने. अदलाबदली करून मने.”

“माय माय.”

“तुले आवडलं असतं?”

“म्या आदीच मनल नं, माया शरीराले फक्त तुमी हात लावू सकता, बाकी कोणीच नायी.”

“बरं बरं. समजलं! आलं बग होटल.”

दोन दिवस आणखी इतर काही प्रेक्षणीय स्थळे फिरून ते कंपनीच्या ट्रावल्सने गावी परतले


टूरवरून परत आल्यावर मनोज तालुक्‍याला त्याला भेटायला गेला. त्याच्या टूरची चौकशी करत असताना त्याने आपल्या मित्राला विचारले, “काय भावा? आलास का गोवा फिरून? खूब मज्या केली असल मंग?”

“व्हय दोस्ता, खूब मज्या आली. दिवस कसे गेले कायी समजलंच नाही.” म्हणत त्याने आपल्या टूरविषयी सगळी माहिती मनोजला सांगितली, पूर्ण डिटेल्ससह!

“वा दोस्ता वा! मनजे तुयी बी मज्या सुरू झाली तं?”

“अरे मायी मज्या तं संगीता वैनीमुळंच सुरू झाली. त्या राती माहीत नाही वैनीनं का सांगलं, त्या दिवसापासूनच शोभात खूब फरक पडला आणि आता या ट्रिपनं तं ती बदलूनच गेली.”

“मंग दोस्ता आपला पुढचा रस्ता मोकळा झाला की?”

“व्हय रं. बरोबर येळ आली का आपण चौघ बी एकाच येळी.”

“दोस्ता संगीता अन म्या वाटच पाहत आहो त्या दिसाची.”


“अवं आज ललित भौजीचा निरोप आला.” एके दिवशी संगीता मनोजला म्हणाली.

तो नुकताच शेतातून आला होता आणि हात पाय धुवून चहा पीत होता. कुसुम नातवासोबत कुठेतरी बाहेर गेली होती.

“का मनतो?”

“कायी समजलं नायी. म्या चक्कीवर दळाले गेलते तं बंड्या भौजीनी देला निरोप. ते काल गेले होते तालुक्‍याले.”

“अवं पर आता येळेवरच याचं घोडं नाचाले लागलं का? पिकपाण्याचे दिवस आन?”

“अवं पर एक दिस जाऊन येऊ म्हनलं.”

“बरं या हप्त्याच्या आखरी जाऊ. सचिनले मायीजवळच ठेवा लागल.”

“व्हय. म्या बोलले तसं. पर त्या मनतेत त्या दिसीच वापस या. त्यायले करमनार नायी म्हणत व्हत्या.”

“आत्ता!! एकच दिस जाऊ की. तसं बी आपल्याला बी तिची सवय झालीच मनायची.”

“खरं मनता.”

जायच्या एका रात्री आधी दोघांनीही कुसुमची चांगलीच सेवा केली. संगीताने आपल्या जि‍भेने तर मनोजने आपल्या लंडाने! कुसुम आता संगीताकडून सराईतपणे लंड चोखायला सुद्धा शिकली होती.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!