इरादा पक्का? | भाग १६

“अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?”

मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला.

“का लाजता आतं? चला.”

तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं.

“करा नं आता सुरू.” कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली.

“पर?” मनोज म्हणाला.

“आता काही पर बीर नायी बरं.” असे म्हणत तिने मनोजची लुंगी खेचली तसा मनोज नागडा झाला.

स्वभावानुसार रात्री तो चड्डी घालत नसे.

“पावा तो बी कसा नागासारखा डोलून रायला तं. “

कुसुम आपल्या मुलाच्या पौरुषत्वाकडे बघत होती. त्याचा जवळपास साडेसात इंची चोट मोठ्या दिमाखात काळ्या नागासारखा डोलत होता.

संगीतानेच पुढाकार घेत तिचा हात त्याच्या चोटावर ठेवला तशी कुसुम शहारली. आणि आईच्या हाताच्या स्पर्शाने मनोजच्या चोटानेही हुंकार भरला जणू काही तो रणांगणात जाण्यास तयार होत होता.

आपल्या हाताची हालचाल करतच संगीता कुसुमच्या पंजाने मनोजचा लंड कुरवाळू लागली. हालचाली संगीताच्या असल्या तरी लंडाचा स्पर्श मात्र कुसुमच्या तळहातावर होत होता.

जवळपास दोन-तीन मिनिटे संगीताने तिला साथ दिली आणि हलकेच आपला हात वर केला. कुसुमचा हात आता स्वत:हून मनोजचा लंड चोळत होता.

“आह्ह्ह्हऽऽ आयेऽऽ”

मनोज सित्कारु लागला. डोळे बंद करून तो आपल्या आईच्या हाताचा स्पर्श लंडावर अनुभवत होता. तिकडे संगीता सुद्धा त्याच्या शरीरावर चुंबन घेऊ लागली. आपल्या जीवनातील दोन महत्त्वपूर्ण स्त्रियांचा स्पर्श अंगाला होत असताना तो तरी कसा काय शांत बसणार?

हात पुढे करत त्याने कुसुमच्या स्तनांना स्पर्श केला. तसे तिने त्याच्याकडे पाहिले अन मादकपणे हसू लागली. तिच्या चेहऱ्यावरील मादकता पाहून त्याने आपला चेहरा पुढे केला आणि तिच्या ओठांना चुंबू लागला. त्याच्या त्या हल्ल्याने कुसुम शहारली आणि पुढच्याच क्षणी त्याचे ओठ आपल्या ओठांच्या कात्रीत घेऊन चुरपू लागली.

माय-लेकाच्या मिलनाची साक्षीदार संगीता त्यांचे मिलन कुतुहलाने पाहत पुढे सरसावली. ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत कुसुमचे स्तन चुरपू लागली.

मुलाच्या आणि सुनेच्या आक्रमणाने कुसुम मात्र उत्तेजनेने सित्कारु लागली. उत्तेजनेने तिची पुच्ची चांगलीच ओली झाली. मनोज ओठांवर चुंबन घेत हळूहळू खाली येत तिच्या मानेवर आला आणि मानेवरून तिच्या छातीवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागला.

संगीताने आता माय-लेकांना एकटं सोडलं होतं. ती दोघांचे चाळे पाहत बेडवरच बसली होती. जवळपास बारा वर्षांचा होईपर्यंत मनोजने कुसुमचे दूध चुरपले होते पण त्यानंतर अचानक त्याच्या वाढत असणाऱ्या चाळ्यांना आळा घालण्यासाठी कुसुमने रोखले होते.

पण आज इतक्या वर्षांनंतर ज्या वेळेस मनोजचे ओठ तिच्या स्तनाग्रांवर टेकले त्या वेळेस तिच्या तोंडून एक सित्कार निघाला. एक माय आपल्या लेकाला दूध पाजताना नकळत देत असलेला सित्कार!

एक एक करून तो तिचे दोन्ही स्तनाग्रे चुरपत असताना तिने उत्तेजनेने डोळे बंद केले. उत्तेजनेच्या लहरींवर उडत असतानाच मनोजने तिला हलकेच पलंगावर लेटवले आणि तिच्या ओटीपोटाचे चुंबन घेत तिच्या योनिभागाच्या परिसरात आला.

योनिच्या आजूबाजूला तिच्या जांघांवर आणि मांडीवर चुंबन घेत त्याने आपले तोंड तिच्या योनिवर टेकवले. त्याच्या ओठांवरील मिशीच्या केसांचा स्पर्श आणि त्याच्या जिभेच्या टोकाचा स्पर्श!! त्या दोन्ही स्पर्शांनी ती मादकतेने सित्कारु लागली.

संगीताने तिच्याकडे पाहिले तशी दोघांनीही नजरानजर झाली. संगीताच्या चेहऱ्यावर खट्याळ हसू होते तर कुसुमच्या चेहऱ्यावर उत्तेजना साफ दिसत होती. तिने डोळ्यांनीच इशारा करत संगीताला आपल्या जवळ बोलावले.

संगीता जवळ येताच तिचे स्तन आपल्या ओठात घेत ती चुरपू लागली. कुसुमच्या त्या कल्पकतेने संगीता सुद्धा सुखावत सित्कार भरू लागली. अशाप्रकारे मनोज आपल्या आईची तर कुसुम आपल्या सुनेची सेवा करू लागले.


काही मिनिटे ते तसेच एकमेकांना सुख देत राहिले. संगीता कुसुमच्या कंबरेजवळ आली आणि मनोजकडे पाहत म्हणाली, “आतं चढा की कुसुमेवर.”

आपल्या दोन बोटांनी संगीताने कुसुमचे योनिपटल फाकवले तसे आतून डोकावणारा भगांकुर मनोजला जणू वाकुल्या दाखवल्यासारखा भासला.

“घ्या तुमच्यासाठी तुमच्या आयेची पुदी फाकवून ठेवती म्या, चढा तिच्यावर.”

तिच्या पायांत येऊन मनोजने आपला लंड कुसुमच्या दाण्यावर फिरवला तशी कुसुम सित्कारली आणि मुलाच्या लंडाच्या पहिल्या स्पर्शाने थोडीशी लाजली सुद्धा. पण तिच्या गालावरील लज्जा ना मनोजला दिसली ना संगीताला. कारण ते दोघेही एकमेकांचे चुंबन घेण्यात व्यस्त होते.

काही वेळाने त्याने संगीताला मोकळं केलं आणि आपल्या कंबरेला धक्का देत लंड कुसुमच्या पुच्चीत जोरजोरात धक्के देऊ लागला. वयानुसार तिची योनी बरीच सैल झाली होती. तरीही गेल्या काही वर्षापासून ती झवली गेली नसल्याने लंड थोडा आत गेल्यावर त्याला थोडी मेहनत करावी लागलीच.

दीर्घ खंड पडल्यामुळे कदाचित ती आतून आकुंचन पावली असावी. पण अखेर जास्त मेहनत न करता मनोजने आपला सात इंची चोट शेवटी आपल्या आईच्या पुच्चीत रेटलाच.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!