इरादा पक्का? | भाग २५

“तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!”

“व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!”

“असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!” संगीता चित्कारत होती.

तिकडे शोभाच्या तोंडूनही किंचाळ्या निघत होत्या. चौघेही उत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचू लागले.

“लल्या, पाणी टाकू का वैनीच्या पुदीतच? का बाहेर काढू?” मनोज उद्गारला. त्याला त्याचा अंत नजदीक दिसू लागला.

“टाक रंऽऽऽ पोटुशी रायली तरी काही फरक नायी पडतऽऽ म्या बी बग संगीता वैनीले कसा गर्भार करतो तंऽऽऽ वैनी व्हसिन का वं माया लेकाची आय?” ललित म्हणाला.

“लाडानं वाढवीन तुमचं पोर. पर माया नवऱ्याचा अंश वाडवसिल नं शोभे?”

“व्हय तायेऽऽ आतं आपल्या घरचीच गोस्ट हायऽऽ” शोभाने सित्कारातच संमती दर्शविली.

काही वेळाने दोघीही मिशनरी पोझिशनमध्ये आल्या. दोघी गादीवर लेटल्या तर दोन्ही पुरुष त्याच्यावर चढून त्यांना चोदायला लागले. पुन्हा दोन्ही लवडे त्यांच्या पुच्च्यांमध्ये घुसले.

शेवटचे टोकाचे दणके पडू लागले. खोलीतील सित्कारांत आणखी वाढ झाली. एखाद्या रानटी सांडाप्रमाणे दोघेही आपल्या खालच्या माद्यांना झवत शिखरावर पोहचवू लागले. हुंकार आणि सित्कार टोकावर पोहोचले तसे लंड आणि पुच्चीच्या घर्षणाचा आवाजही वाढू लागला.

शेवटी चौघेही शांत झाले. ललितने आपल्या वीर्याच्या धारा संगीताच्या पुच्चीत सोडल्या. तर मनोज शोभाच्या पुच्चीत गाळून शांत झाला. शेवटी झवाझवीची ही शर्यंत थांबली.

काही वेळाने दोघीही बायका उठून बाथरूमला गेल्या आणि तिथूनच किचनमध्ये शिरल्या. अंगावर कपड्याचा सूतही न घालता!

“गड्या, आज खूब दिसांची इच्छा पूर्ण झाली बग.” मनोज ललितला म्हणाला.

“व्हय रं, खरं हाय! खूब वाट पायली पर शेवटी समदं जुळून आलं.”

“गड्या तुयासाठी अजून एक बातमी हाये.”

“कंची रं?”

“आरं आपली मायी.”

“मंजी काकी? जिले पाहून आपून हालवाले शिकलो ती?”

“व्हय.”

“आन तू मले आज सांगून रायलास भयताडा?”

“आरं तं आपून भेटलोच नायी नं एवढ्यात.”

“पर हे समदं कसं?”

“आरं समदी तुया वैनीची करामत. तिले एवढी खाज हाय मनून सांगू.” असे म्हणत मनोजने त्याला सगळी कथा विस्तारपूर्वक सांगितली.

दरम्यान शोभा आणि संगीता सुद्धा हॉलमध्ये आल्या. संगीता ललितच्या तर शोभा मनोजच्या मांडीवर जाऊन बसल्या. संगीताने ललितचे ओठ आपल्या ओठांमध्ये घेतले तर मनोज शोभाच्या स्तनांमध्ये तोंड घालून ते चोंबळायला लागला. चौघे हसत हसत गप्पा मारायला लागले.


काही दिवसांनी त्यांच्यात कुसुमही शामिल झाली. त्यांच्या वासनेचे हे खेळ आता कधी गावातल्या घरी तर कधी ललितच्या घरी सुद्धा होऊ लागले. तशातच शोभा गरोदर राहिली. तिच्या गर्भातील ते बीज ललितचे होते की मनोजचे माहीत नाही पण त्याबद्दल कोणाला काहीच तक्रार नव्हती.

कुसुमला उतरत्या वयात दोन दोन ठोक्‍यांसोबत लाड करायला दोन दोन सुना सुद्धा मिळाल्या होत्या. पण तिची की खुशी जास्त काळ टिकली नाही. काही महिन्यातच ती सुद्धा देवाघरी गेली.


कुसुम जाऊन सहा सात महिने झाले होते. एके दिवशी संगीता मनोजला बोलली,

“आवं माया मनात एक इचार सुरू हाय. खूब वरसापासून सांगाचं मनते.”

“बोल वं तुले जे सांगाचं हाय ते बिंदास्त बोल.”

“नायी पर तुमि रागावणार नसाल तर?”

“म्या तुया कदी राग केला का? मायासारक्या फाटक्याच्या जीवनात तू एवढं सुख घ्युन आलीस. तुवा काऊन मनून राग करू?”

“ते लग्नाआदीचं परकरण नायी का?”

“व्हय त्याचं काय आत्ता? अन तू तं कुमारी व्हतीस हे बी खरं व्हतच नं.”

“व्हय ते खरं व्हतं समदं. पर एक गोस्ट लपविली म्या.”

“आता अजून कोनती गोस्ट लपविली?”

“त्या दिसी त्या नोकराबरोबर म्या समदं करायला तयार व्हते. मंजी आमची तयारी झाली व्हती. त्यो बी नंगा होऊन माया जवळ उभा व्हता आन म्या बी पूर्ण नंगीच व्हते. पूर्ण इचार करून त्या दिसी म्या त्याले आपली इज्जत दिनार व्हते. पर ऐन येळेवर दादा आला आन आमचा खेळ बिगडला.

दादानं त्याले लाथा मारून घराबाहेर काडलं. त्याच्या अचानक येण्याने म्या मातर घाबरून रडाया लागली. दादा आत आला तशी म्या त्याच्या पाय पडून त्याची माफी मागाया लागली.

त्यानं मले उचलून उभं केलं आन मले उच-नीच गोस्टी समजवू लागला. म्या अजूनही त्याच्या म्होरं तसीच नंगी उभी व्हते. त्याचा असर त्याच्या पॅन्टमदी दिसाया लागला. म्या आदीच गरम झाले व्हते. वाटलं नोकर नायी तं भौच सही. तसंही त्याचे पराक्रम म्या आयकून व्हते.

म्या मोका साधला आन दादाचा लंड त्याच्या पॅटवरूनच दाबाया लागले. पर तो दूर हटला. म्या बी जिद्दीले पेटली. पर शेवटी त्याले काबू केलं. माया जवाणीम्होर त्यानं बी नांगी टाकली.”


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!