इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते.

शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती.

ललितने आपल्या मित्रासाठी काही भेटवस्तू आणि सचिनसाठी काही खेळणी आणली होती. तसेच संगीता व मनोजसाठी काही कपडे सुद्धा! मनोजचे कपडे तर ठीक होते पण संगीताचे कपडे जरा आखूडच वाटत होते.

“ताईऽऽ म्या घेतले बरं हे कापडं तुयासाठी.” संगीताच्या चेहऱ्यावरील आश्चर्याचे भाव पाहून शोभाने म्हटलं.

“अवं पर म्या कुटं घालीन मनते ही अशी कापडं.” संगीताने तिच्याकडे पाहत विचारलं

“घालायचे की रातच्याले, भौजीम्होरं!!” खट्याळपणे शोभा बोलली.

“ललित भौजी, काय जादू केल्या?” संगीताने ललितकडे पाहत म्हणली.

“तुमीच इचारा की वैनी. म्या काय बोलू?” ललित म्हणाला.

“अजून काय आणलं रं?” मनोजने त्याच्याकडे पाहत विचारलं, “आन तिकडं कुटं फिरल्या. काय काय केल्या ते कायी सांगलंच नाही बग.”

“आर समदं सांगतो भौ. मांगच सांगणार व्हतो पर ऱ्हाऊनच गेलं.”

“आरं मंग आता सांग की.”

“आरं सगळ्यात आदी आमी…” असे म्हणत ललित आपल्या गोव्यातील सर्व गमती जमती त्यांना सांगू लागला. बीचवरील किसिंगपासून ते सेक्स-क्लबपर्यंतची एकूण एक माहिती त्याने सांगितली आणि ते सगळं सांगत असताना शोभा मात्र लाजेने चूर चूर झाली होती.

“आन तू बी वं.” शोभाकडे पाहत संगीता बोलली.

“का ताई तू बी नं.” असे म्हणत ती उठून उभी झाली आणि, “यानले तं कायी लाजच नायी.” असे म्हणत किचनकडे गेली.

“आरं अजून बरंच कायी हाय, थांब.” असे म्हणत ललित पुढे सांगू लागला, “शोभे त्या कपाटातली बॅग दे वं.”

“घ्या तुमीच. तुमच्या जीभले कायी हाडच नाही.” किचनमधून ती बोलली.

“अवं तं आपल्या दोस्तापासून काय लपवाचं?” असे म्हणत तो स्वत:च उठला आणि हातात एक छोटीशी बॅग घेऊन बाहेर आला.

“बग खजिना!!”

त्याने बॅग पालटली तशा त्यातून बऱ्याचशा सीडीज टेबलवर पसरल्या. त्यातील चित्रावरून त्या सर्व सीडीज ब्लु-फिल्मच्या आहेत हे स्पष्ट होतं. बहुतेक सर्व सीडीजवर विदेशी नायक नायिकांचे उत्तेजक फोटो होते.

“बापा! बापा! बापा! का व्हय भावा हे? आपल्याकडं तं न्हायी भेटत असं कायी.” मनोज चकित होऊन म्हणाला

“मनून तं तिकडून आणल्या न गड्या. कंपनीनं मले नवा शीडी प्लेयर गिफ्ट दिल्ला तं घ्या म्हणल्या कॅशेटी. तुयासाठी बी म्या नवा शीडी प्लेयर आणून ठेवला हाय. उद्या जासिन तवा माया दुकानातून तो घेऊन जा अन कायी कॅशेटी बी घेऊन जा.”

“आरं पर मले कुटं चालवता येतं ह्ये खूळ.”

“म्या शिकवीन नं. तू कायले काळजी करतो?”

“मंग ठीक हाय.”


जेवण आटोपली तसे चौघेही पुन्हा गप्पा गोष्टीत रंगले. ललितच्या मनात अजूनही त्या सीडीजचे विचारच रेंगाळत होते. मनोजने त्याला एक दोन वेळा टोकले सुद्धा पण त्याने विषय टाळला.

“मन्या? म्या का मनतो? एक कॅशेट लावून पावाची का? नायी मनजे तू बी सिकशिन कसं वापराचं ते?”

“हो पर यायच्याम्होरं?” दोघींकडे पाहत मनोज म्हणाला, “संगे चालन नं वं तुले?”

“मले चालतं समदं, हिचं बगा. काय वं शोभे?” संगीता आपल्या नवऱ्याला होकार देत म्हणाली.

“आतं तू हो मनत हायेस. तं म्या कायले नायी मनू?” शोभाने आपला होकार दर्शवला.

“झालं तं. समदेच राजी हाय मनल्यावर.” असे म्हणत ललित मनोजला घेऊन सीडी प्लेयरजवळ आला आणि त्याला सगळं नीट समजावून सांगू लागला.

हॉलमध्ये शोभाने गाद्या टाकल्या. चौघेही गादीवर बसले. ललितने एक-दोन वेळा सीडी प्लेयर मनोजकडून सुरू करवून घेतला जेणेकरून गावी गेल्यावर त्याला काही अडचण येणार नाही आणि शेवटी शोभाच्या बाजूला येऊन बसला. मनोजही सगळं काही शिकून संगीताच्या बाजूला येऊन बसला. दोन्ही जोडप्यांमध्ये दोन-एक फुटांचे अंतर असेल. टीव्हीवर हळूहळू चित्र दिसू लागले.

चित्रपट तसा इंग्लिशमध्ये होता. दोन आजूबाजूला राहणारे शेजारी जॉन आणि स्मिथ — जॉनची बायको मार्टिना आणि स्मिथची बायको ज्युलिया — ज्युलिया आणि मार्टिना घरीच असतात तर दोघे पुरुष नोकरी करत असतात.

एका दुपारी त्या गप्पा मारत असतात. संवाद इंग्लिशमध्ये असल्या कारणाने त्यांना तितकेसे उमगले नाही पण नंतरच्या दृश्यात दोन्ही जोडपी स्मिथच्या घरी एकत्र येतात आणि गप्पा करत खिदळत असतात.

काही क्षणांनी मार्टिना आणि ज्युलिया खिदळतच तिथून उठतात आणि कंबर हलवत एका खोलीत शिरतात. त्यांच्या डुचमळणाऱ्या नितंबांकडे पाहत स्मिथ व जॉन एकमेकांकडे पाहून स्मित करत पॅन्टवरूनच आपले लवडे चोळतात. ते सगळं बघत असताना संगीता आणि शोभा एकमेकींकडे बघून हलक्याच हसतात.

तिकडे टीव्हीवर दृश्य बदलते. दोघेही पुरुष बायकांच्या मागे मागे त्या खोलीत शिरतात. जॉन आपल्या बायकोला, मार्टिनाला कळकळून किस करतो तर स्मिथ ज्युलियाच्या कंबरेवर लंड घासत मागून तिचे स्तन कचकचून दाबतो. दोन्ही बायका आपल्या नवऱ्यांच्या चाळ्यांनी उत्तेजित होऊन सित्कारु लागतात.

आधीच त्यांचे तोकडे कपडे, त्या तोकड्या कपड्यांमधून दिसणारे त्यांचे भरगच्च अंग आणि त्यांचे चाळे, हे सगळं पाहून इकडे मनोज आणि ललितचा लंड सुद्धा ताठरु लागला.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!