इरादा पक्का? | भाग १७

“माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय.” म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले.

“संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली.” मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला.

“स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ माया पोरगा तुले चांगला रात-दिस चोदत असल नं?” कुसुम आपल्या सुनेला उद्देशून म्हणाली.

मनोजच्या धक्क्यांनी तिच्या छातीवरचे गोळे खलखला हिंदळत होते.

“बापा, तं माया हक्काचा चोट हाय नं. अन मनूनच आज तुमाले बी देऊन रायले नं.”

“रांडेऽऽ त्याले जल्म तं म्याच दिला नं. मंग पयीला हक माया का तुया?”

“तुमा दोगीचा बी हक हाय माया चोटावर. आजपासन तुमा दोगीना बी एकाच पलंगावरऽऽऽ आह्हह्हऽऽऽ एकाच पलंगावर हेपतो. मंग तं झालं?”

“स्यायनं वं पोरगं माया.” लाडाने मुलाचे कौतुक करत ती बोलली.

“जमलं नं तुमाले?” संगीता कुसुमला म्हणाली.

“जमलं वं माय, आतं तू हिकडं आन बाई तुयी पुदी, बोटानंच चोळते तिले.”

“घे नं मा.”

संगीता तिच्या जवळ सरकली तशी तिने आपले दोन बोट संगीताच्या योनित टाकत आत बाहेर करू लागली.

मनोज आपल्या चोटाने कुसुमला तर कुसुम आपल्या बोटाने संगीताला चोदू लागले. काही मिनिटे त्यांचा तो खेळ तसाच चालू होता. खोलीत तिघांचे हुंकार शिगेला पोहोचले. कुसुमची योनी चांगलीच पाणावली होती. मनोजच्या लंडाच्या घर्षणाने निघणारा आवाज त्या सित्कारात अजून वाढ करत होता.

काही वेळाने संगीता कुसुमच्या कंबरेजवळ येऊन बसली आणि आपले बोट कुसुमच्या योनित सारत तो मिश्र रस बोटाने चाटू लागली. मध्येच मनोजच्या लंडाच्या बुडाला बोटांनी धरून कुसुमच्या पुच्चीत टाकायची. तिच्या त्या कृतीने मनोजही चांगलाच माजात आला आणि आपल्या आईच्या योनित कचकचून धक्के देत तिला चोदू लागला.

आपल्यातिशीतल्या मुलाचे धक्के सोसत कुसुम हळूहळू उत्तेजनेच्या चरम बिंदूकडे वाटचाल करू लागली. हे सगळं सुरू व्हायच्या आधीच तिला संगीताने चांगलंच उत्तेजित केले होते त्यामुळे ती जास्त वेळ तग धरू शकेल असे तिला वाटत नव्हते. आणि झालेही तसेच.

“बापाऽऽऽ सोड नं मलेऽऽ आतं अजून नाही घेऊ सकत तुवा चोटऽऽ सोडाऽऽ बापाऽऽऽ” चित्कारत ती ओरडू लागली.

ती स्खलित झाली होती. पुढच्याच क्षणी मनोजने आपला लंड बाहेर काढला. संगीता त्याच्या जवळच बसली होती. तिला धक्का देत बेडवर पसरवले आणि पुढच्याच क्षणी तिच्या पायांत येत तिच्या योनित आपला लंड टाकला. कुसुमच्या योनिरसाने आधीच बुळबुळीत झालेला लंड संगीताच्या योनित एका दणक्यात शिरला.

“मारते वं मायऽऽ आतं कायी खरं नायीऽऽऽ” असे म्हणत संगीता त्याच्याकडून चोदून घेऊ लागली.

“आयझव्याऽऽ आह्ह्हऽऽऽ मरते म्याऽऽऽ हळू घाल नं मायचोद्याऽऽऽ” संगीता त्याला शिव्या देत उत्तेजित करू लागली.

“गप्प वं रांडेऽऽ खूब मज्या घेतलीस नं आमच्या माय-लेकाची? छिनाल आतं बग कसी फाडतो तुयी पुदी.” असे म्हणत तो तिला झवू लागला. आज जणू त्याच्या अंगात शैतान शिरला होता.

“आये, बग तुया सुनेले, कसी चिल्लावत हाये कुत्रीसारकी.”

“कुत्रीच व्हय रं तीऽऽ निस्ती मायी पुदी चाटत रायतेऽऽऽ चोद दारिलेऽऽ फाडून टाक तिची पुदीऽऽऽ”

दोघंही माय-लेकाच्या संवादाने संगीता मात्र अजून उत्तेजित होत होती. आपले हात कुसुमच्या छातीवर नेत ती तिचे स्तन चुरगळला लागली. पण पुढच्याच क्षणी मनोजला आपल्या मिठीत घेत खालून कंबर हलवत त्याचे धक्के आपल्या योनित घेऊ लागली. मध्येच कंबर हलवत स्वत:ही धक्के देऊ लागली.

काही वेळापूर्वी माय-लेकांच्या तर आता नवरा-बायकोच्या किंचाळ्यांनी खोली भरून निघाली. कुसुम आपल्या मुलाचे आणि सुनेचे प्रेम मिलन पाहून मनातून खूप खुश झाली.

रोज चोरून लपून ती त्यांचे बोलणे ऐकायची पण आज ते तिच्या पलंगावर झवत होते. तिच्या बाजूलाच संभोग रत होत होते. क्षणाक्षणाला वाढत असलेले तापमान आता चांगलेच गरम झाले होते.

आपल्या जीवनातील दोन प्रिय स्त्रियांना एकाच पलंगावर झवत झाल्याने मनोजही खुश होता. शेवटी त्याचे स्वप्न त्याच्या बायकोच्या प्रयत्नामुळे सफल झाले होते.

क्षणाक्षणाला वाढत असलेला वासनेचा डोंब आता हळूहळू शांत पडायच्या मार्गावर होता. पण शांत होण्या पूर्वीच्या वेगाने मात्र पलंग गदगदा हलायला लागला.

संगीताचे स्खलन जवळ आले तसे तिने त्याला घट्ट मिठी मारत आपल्या मुठी आवळल्या. मनोजनेही आपल्या वेगात कमालीची वाढ केली. त्याच्या लंडातही दबाव जाणवू लागला आणि पुढच्या काही सेकंदात त्याने वीर्याच्या धारा संगीताच्या योनित सोडल्या.

तिघेही तसेच एकमेकांच्या आजूबाजूला पडून विसावा घेऊ लागले. डाव्या बाजूला कुसुम तर उजव्या बाजूला संगीता! आणि दोघींच्याही टांगा त्याच्या कंबरेवर!!

संगीताला आयुष्यात ज्या नाविन्याची कमी सलत होती ती कमी निदान कुसुममुळे काही प्रमाणात तरी कमी झाली होती. कुसुम एखाद्या तरुणीसारखी साथ देत नसली तरी आपल्या आयुष्यातील अनुभव पणाला लावून त्या दोघांना उत्तम साथ द्यायची.

तशीही एकेकाळची ती सुद्धा लंडखाऊ बाई होती. अकाली नवऱ्याचा साथ सुटल्यानंतर जर दामोदरसारखा जोडीदार मिळाला नसता तर देव जाणे किती घरे तिच्या वासनेच्या आगीत जळून खाक झाली असती!

उतारवयात पुन्हा एकदा निराशेच्या सावलीत जात असतानाच संगीताने तिच्या आयुष्यात नवचैतन्य आणलं. संगीताने खुद्द आपला नवरा, मनोज, कुसुमचा पोटचा मुलगा, तिला भेट दिला होता.

त्याचा तरुण लंड आणि संगीतासारखी बिंदास्त सून कुसुमला रोजच नवनवीन अनुभव द्यायचे. कुसुमही शर्थीचे प्रयत्न करून त्यांना भरभरून साथ द्यायची.

कधीकाळी एक दोन दिवसांसाठी मनोज बाहेरगावी गेला की दोघीही एकमेकींना कवटाळून झोपायच्या. अर्थात, चोखाचोखी आणि चोळाचोळी करून एकमेकींची खाज मिटवूनच!!


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!