इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते.

एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला असे सुख देऊ शकते हे ती आज स्वत: अनुभवत होती. आता कुसुमही त्या खेळात पूर्णपणे समावेश झाली. तीसुद्धा संगीताच्या गालांवर, ओठांवर आणि एकूणच चेहऱ्यावर चुंबने घेऊ लागली.

कुसुम म्हातारपणाकडे झुकली असली तरी या खेळातील ती जुनी खेळाडू होती. दामोदर शिवाय तिने अनेक पुरुषांना आपल्या अंगावर घेतले होते पण एका स्त्रीला अंगावर घेण्याचा हा तिचा पहिलाच अनुभव होता आणि हा अनुभव सुद्धा तिला खूप आवडला होता.

“माये, कापडं काढा न वं.” संगीता चुंबन तोडत म्हणली.

“अवं पर तू का करून रायलीस? मायी बुजली आग तपवलीस आन चाललीस, आतं हिले कोण ईजविन, तुवा बा?”

“आपल्या पोराले बलवा नं.”

“बापझयी!! तू आपल्या बापाकून घेसीन का हेपून?”

“अवं, त्यो तयार असल तं म्या बी तयार हाये. तुमी सांगा, घ्याल का चोदून माया नवऱ्याकून?”

“पोरगा हाय वं त्यो माया.”

“आन समजा त्यो पोरगा नसता तर?”

“ये बये, जर-तर सोड. आतं माया आगीचा इचार कर नं वं बापझयीचे.”

“माये, म्या असल्यावर कायले चिंता करता वं तुमी. काढा कापडं.” असे म्हणत संगीता खाली उतरत स्वत: नागडी झाली.

तोपर्यंत कुसुमने सुद्धा स्वत:ला कपड्यातून मुक्त केले होते. वयोमानाप्रमाणे तिचे स्तन थोडे सैलावले असले तरी अजूनही चांगले गुबगुबीत होते. आकार तर संगीताच्या स्तनापेक्षाही मोठा होता. ह्या वयातही तिच्या स्तनाचा आकार पाहून संगीताला सुद्धा हेवा वाटू लागला.

संगीता आई झाल्यांनतर अंगात थोडीशी भरली होती. त्याउलट शेतातली कामे केल्यामुळे कुसुमचे पोट अजूनही सपाट होते. खोल नाभी, कंबरेखाली केसांच्या घनदाट अरण्यात लपलेली तिची पुच्ची आणि त्याखाली तिच्या सुडौल मांड्या, संगीता कुसुमकडे पाहतच राहिली. ती पहिल्यांदाच आपल्या सासूला नग्न पाहत होती.

“माय का पायतेस वं?” कामुक नजरेने संगीताकडे पाहत कुसुम म्हणाली.

“तुमी केसं नायी कापत पुदीवरचे?”

“कोनाले एवडा येळ हाये वं. आन आतं तिथले केस काढून कोनाले दाखवू?”

“तुमचा पोरगा सांगतच व्हता, खूब केस हायेत मनून.”

“बये! आतं त्याचं नाव का मनून घेतेस?”

“बरं. नायी घेत. आतं खुस?” असे म्हणत संगीता बेडवर चढली आणि कुसुमच्या स्तनांवर तुटून पडली.

संगीताच्या त्या हल्ल्याने कुसुमची उत्तेजना आणखी वाढली. उत्तेजनेने जवळपास ती ओरडू लागली. पण संगीता तिचे एक स्तन चोखत होती तर दुसरे हाताने दाबत होती.

आळीपाळीने तिने कुसुमचे दोन्ही स्तन चोळून-चोखून ताठ केले. म्हातारपणामुळे स्तन सैल झाले असले तरी स्तनाग्रांची ताठरता पाहण्या जोगी होती.

हळूहळू खाली येत संगीताने तिच्या ओटीपोटावर चुंबनांचा वर्षाव केला आणि हात खाली नेत तिच्या केसांत लपलेल्या पुच्चीला बोटांनी चोळू लागली.

उत्तेजनेने कुसुमच्या योनितून पाणी वाहत संगीताच्या बोटांना ओले करू लागले. दोन बोटांनी तिचे योनिपटल फाकवत संगीताने मधले बोट आत सारले तशी कुसुम सित्कारली.

“मायेऽऽऽ वंऽऽ सस्स्स्सऽऽऽ आसीच कर बाईऽऽ आह्हऽऽऽऽ”

तिचे सित्कार ऐकून संगीताने आपला चेहरा आणखी खाली आणला आणि तिच्या कंबरेजवळ जि‍भेने चाटू लागली. जिभेचे टोक पुच्चीच्या थोडेसे वर टेकवत ती कुसुमच्या सित्कारात आणखी वाढ करू लागली.

तिच्या बोटांच्या आणि जिभेच्या जादूने कुसुम जणू वेडावून गेली. ती आपल्या तोंडून सुनेला कधी शिव्या देत तर कधी तिची तारीफ करत त्या अद्भुत क्षणांचा आनंद लुटू लागली.

आज जणू संगीता कुसुमला स्वर्गाची सैर करवणार असे वाटत होते. तिने आपली जीभ तिच्या कंबरेवरील भागावर फिरवत असतानाच असे काही केले की कुसुम उत्तेजनेने जणू आकाश भ्रमण करू लागली.

तिने जिभेचे टोक कुसुमच्या काळपट भगांकुरावर टेकविले. त्या स्पर्शाने कुसुम कावरी बावरी झाली. याआधी तिच्या पुच्चीला केवळ हाताने चोळले होते पण जिभेचा स्पर्श ती पहिल्यांदाच अनुभवत होती. ते सुद्धा तिच्या सुनेच्या जिभेचा स्पर्श!

“संगेऽऽ मारून टाकसिन का वं मलेऽऽ माये वंऽऽऽ” कुसुम ओरडू लागली.

तिकडे संगीता देखील चांगलीच उत्तेजित होती पण आज तिने आपले ध्येय फक्त कुसुमची सेवा करण्याची असे ठरविले आहे, असं वाटत होतं.

स्वत:च्या योनिकडे दुर्लक्ष करत ती कुसुमची योनी चाटू लागली. बोटांनी दोन्ही योनिपटल फाकवत ती आपल्या जिभेला वरून खालपर्यंत घासू लागली.

तिच्या जि‍भेवर कुसुमच्या खारट तुरट रसाची चव जाणवली. मनोजने कित्येकदा तिला आपल्या बोटांनी तिच्या पुच्चीचा रस तिला पाजला होता पण सासूच्या मदनरसाची चव काही वेगळीच वाटत होती.

हळूहळू कुसुम उत्तेजनेच्या शिखराकडे धावू लागली. संगीता आता आपल्या जिभेचा आणि दोन बोटांचा वापर करून तिला शिखरावर चढण्यास मदत करत होती.

कुसुमने उत्तेजनेच्या भरात संगीताचा चेहरा आपल्या योनिवर दाबून धरला होता. जणू तिने जीभ बाहेर काढूच नये असे तिला मनोमन वाटू लागले.

जसजशी उत्तेजना वाढली तसतसे कुसुमचे सित्कारही वाढू लागले. संगीताच्या चाळ्यांपुढे कुसुम अजून जास्त वेळ टिकू शकली नाही. तिचे शरीर कडक होऊ लागले. तोंडून सित्कार वाढू लागले आणि अचानक तिने दोन्ही पाय आणि कंबर घट्ट आवळली.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!