इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!!

कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती.

ललितने जसे शोभाचे शब्द ऐकले तसे त्याने आपला अख्खा लंड बाहेर काढत एक जोराचा हिसका दिला आणि मुळासकट लंड शोभाच्या पुच्चीत रुतवून शांत झाला.

कित्येक दिवसापासून ललित संगीताचे भरलेले उन्नत शरीर पाहून जिभळ्या चाटत होता. आजही तिची काळपट योनी आणि भरलेल्या मांड्या बघून तो चांगलाच चेकाळला होता. तर मनोज एक नवीन पुच्ची चोदायला मिळेल या आनंदात होता. त्याने एका झटक्यात लंड बाहेर काढला.

संगीताच्या योनिरसाने माखलेला त्याचा लंड ट्युबलाईच्या उजेडात चकाकत होता. त्याच्या देखादेखीत ललितनेही आपला लंड बाहेर काढला. त्याच्या लंडावर चिकटलेले शोभाचे योनिरसही त्या प्रकाशात चमकत होते.

दोघांनी एकमेकांकडे पाहिले. मनोजने आपला हात पुढे करत ललितच्या लंडावर ठेवत त्याला कुरवाळू लागला आणि तीच कृती ललितने सुद्धा केली. दोघांही मित्रांना लग्नाआधीच्या गोष्टींची, त्यांच्या चाळ्यांची आठवण झाली.

तिकडे संगीता आपला हात शोभाच्या स्तनांवर टेकवत त्यांना कुस्करु लागली. शोभानेही आपला हात पुढे करून संगीताचे भरगच्च स्तन दाबायला लागली.

चौघेही काही क्षणासाठी जणू आपले काय करतोय हे विसरूनच गेले पण शोभा व संगीताच्या तोंडून निघणाऱ्या सित्कारांनी मात्र ललित आणि मनोजला भानावर आणले.

“त्या टीव्हीत चालू हाय तसं करू.” ललित म्हणाला.

टीव्हीवर स्मिथ आणि जॉन एक दुसऱ्यांच्या बायकांना डॉगी स्टाईलमध्ये चोदत होते. मार्टिना आणि ज्युलियाचे चेहरे एकमेकींजवळ असल्याने ते एकमेकींचे चुंबन घेत होते तर कधी एकमेकींच्या स्तनांना दाबत होते.

सगळ्यांना ललितची कल्पना आवडली. दोघेही पुरुष उठून उभे झाले तशा दोघीही बायका आपल्या शरीराचा भार गुडघ्यावर आणि हातांवर घेत एकमेकींकडे तोंड करून झुकल्या.

मनोज शोभाच्या मागे येत खाली वाकला आणि तिची योनी अगदी जवळून पाहू लागला. काही वेळापूर्वीच त्या भोकात त्याच्या मित्राचा लंड होता. दोघांच्याही लवड्यांचा आकारात फरक नसला तरी अजून त्या भोकातून बाळ आले नव्हते. एकूणच संगीतापेक्षा तिची योनी थोडी कमी व्यासाची जाणवली. त्यातही तिच्या भंगांकूर अजूनही बऱ्याच प्रमाणात गुलाबी होता.

तिकडे ललित संगीताच्या मागे गेला. तिच्या भरगच्च नितंबांना दाबत कुस्करु लागला. त्याच्या त्या कृतीने संगीता जणू वेडावून गेली. तिच्या योनिच्या द्वाराची उघडझाप सुरू होती.

तिच्या योनिच्या काळपट पाकळ्या आणि भगांकूर त्याला आवाहन करू लागले. त्याने हात पुढे नेत एक बोट तिच्या गांडीच्या भोकावर तर दुसरे बोट तिच्या योनिवर टेकवत घासू लागला.

“स्स्स्सऽऽऽ ललित भौजीऽऽ मस्तऽऽऽ असंच करा वोऽऽऽ” संगीताच्या तोंडून निघाले

तिकडे शोभासुद्धा सित्कारु लागली. मनोज आपला चेहरा तिच्या पुच्चीच्या भोकाजवळ आणत त्याला चाटू लागला. मनोजच्या जिभेच्या स्पर्शाने तिच्या शरीरात उत्तेजना आणखी वाढू लागली.

ललितही आता संगीताच्या पुच्चीजवळ जीभ फिरवत चाटू लागला. अध्ये मध्ये त्याचे एक बोट तिच्या गांडीच्या भोकातही शिरत होते. तिच्या गांडीचे भोक ललितला खूप आवडले.

त्या भोकावर शोभाने त्याला कधीच स्पर्श करू दिला नव्हता पण संगीता मात्र कंबर हलवून हलवून दोन्ही भोकांवर त्याच्या स्पर्शांचा आनंद घेऊ लागली.


जवळपास पाचेक मिनिटे दोघेही मित्र एकमेकांच्या बायकांची पुच्ची चाटत चोखत त्यांचे रसपान करण्यात मग्न होते. पण शेवटी बायकांनाच त्यांना पुढे येण्यास आमंत्रण दिले. तसे दोघेही त्यांच्या मागे उभे होत आपापले लवडे बायकांच्या योनिद्वारावर घासू लागले.

मनोजने जसा आपला लंड शोभाच्या योनिवर घासला तशी ती शहारून गेली. तिकडे ललितने आपला लंड संगीताच्या गांडीपासून पुच्चीपर्यंत रगडला. त्याला कळले की संगीताला गांडीत सुद्धा लंड घ्यायची इच्छा आहे.

तिकडे संगीताच्या मनात नवीन विचार फुटू लागले. मनोजला गांडीचे अजिबात आकर्षण नव्हते पण संगीताला मात्र मनापासून आपल्या दोन्ही भोकात लंड घालून कचकचून झवून घेण्याची इच्छा होती. कदाचित ललितमुळे तिची इच्छा पूर्ण होईल असे तिला मनापासून वाटत होते.

ज्या वेळी ललितने तिच्या गांडीवर बोट टेकवून आत घुसवले त्या वेळेस तिची ती इच्छा जागृत झाली. लवकरच दोन्ही मित्रांचे लवडे दोन भोकात घेण्यास ती आतुर झाली होती.

हळूहळू धक्के देत दोघेही त्यांना झवू लागले. त्यांच्या धक्क्यांनी दोघींच्याही तोंडून निघणाऱ्या सित्कारात वाढ होऊ लागली. दोघीही एकेमेकींकडे तोंड करू वाकल्या असल्याने त्या सुद्धा ज्युलिया आणि मार्टिना सारख्या एकमेकींना चुंबत होत्या. एकमेकींच्या गालावर हात फिरवत गोंजारत होत्या. पुरुषांच्या धक्क्यांनी त्यांचे खाली लटकणारे स्तन गदागदा हिंदळत होते.

खोलीत वासनेचा खेळ चरम सीमेवर पोहोचला होता. आधीच दोघांनी आपापल्या बायकांना कुटले होते. त्यातच त्यांच्या मनासारखे घडत असताना ते अजूनच जास्त चेकाळले होते. त्यांच्या लंडातील दाब हळूहळू वाढू लागला.

“मन्या, वैनी खूब मस्त हाय रंऽऽऽ आह्ह्हऽऽऽ बग कशी कंबर हालवून लंड घेऊन राह्मली मायाऽऽऽ!” ललित मनोजकडे पाहत म्हटला. तो संगीताच्या नितंबांना कुरवाळत तिला बेदम धक्के देत झवत होता.

“व्हय रंऽऽ तिच्यात लयच माज हाय. तिच्या पुदीत एकाच वेळेस दोन लवडे टाकले तरी नायी मन्नार नायी रांडऽऽऽ चोद सालीलेऽऽऽ झव कुत्रीलेऽऽऽ!” मनोजने जणू त्याला पूर्ण संमती दर्शवली.

“व्हय रंऽऽऽ खूब मस्त हलून रायला बग वैनीच्या गांडीवरचा मांसऽऽऽ”

“असंच करा भौजीऽऽऽ मस्त वाटते वोऽऽऽ” संगीता सित्कारत म्हणाली, “मले तं तुमा दोघांचे बी लवडे घ्याचे हायेत एकाच येळीऽऽऽ आह्ह्हऽऽऽ”


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!