इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता.

भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात प्रसिद्ध होती पण मोठ्या माणसांना कोण रोखणार? कोण टोकणार? आणि त्याच रस्त्यावर मुले सुद्धा गेली!

मुलाने एखादी मुलगी पळवली असती किंवा आणखी काही केलं असतं तर ते काहीही करून त्यांनी ते प्रकरण दाबलं असतं पण इथे गोष्ट त्यांच्याच मुलामुलीची होती!

खरे सांगायचे झाले तर संदीप आणि संगीताचं काहीतरी प्रकरण आहे, अशा अफबा गावात आणि आजूबाजूच्या परिसरात पसरल्या होत्या. पाटलांनी आपल्या जमिनीचे दोन सारखे हिस्से केले. एक हिस्सा संदीपच्या आणि दुसरा हिस्सा संगीताच्या नावावर करून दिला.

नाही म्हणायला तरी पंचवीस एकर तरी जमीन संगीताच्या नावावर होती. पण आधीच झालेल्या बदनामीने तिच्याशी लग्न करण्यास सगळे नकार देत होते आणि अशातच पाटलांना मनोज दिसला.

गरीब असला तरी तो कष्टाळू होता. स्वत:च्या शेतात मेहनत करून त्याने बरीच प्रगती केली होती. आठवडी बाजारात पाटलांनी त्याचा चाणाक्षपणा पाहिला होता.

पाटलांनी कुसुमकडे संगीताबद्दल संदेश पाठवला. कुसुम आणि मनोजच्या कानावर संगीताचे कारनामे आधीच पोहोचले होते पण कुसुम एक नंबर चाणाक्ष, चालाख आणि हुशार बाई होती. आणि ती सुद्धा कुठे धुतल्या तांदळासारखी होती? तिने संगीताबरोबर येणारी प्रॉपर्टी आणि दौलत पाहिली आणि लगेचच होकार कळवला.

काही दिवसांतच मनोज आणि संगीताचे लग्न उरकले. आपल्या वडिलांचा वाडा सोडून ती मनोजच्या तीन-चार खोल्यांच्या घरी राहायला आली. मनोजने प्रॉपर्टीसाठी संगीताबरोबर लग्न केले अशी कुणकुण सगळीकडे होती आणि मनोजला या गोष्टीचा राग सुद्धा होता.


“दोस्ता!! चूक तं नायी केली नं हिच्यासंग लगीन करून?” घराच्या अंगणात मनोजने आपल्या मनातील राग ललितला बोलून दाखवला.

लग्नानंतर पहिल्या मधुचंद्राच्या रात्री मिलनाआधी दोघेही मित्र एकांतात बोलत होते.

“दोस्ता, आतं चूक हाये का नाही म्या बी कायी सांगू सकत नाही. पर आता ती तुयी बायको हाय, तवा आरामात घे दोस्ता. राग सोड आन आपल्या जीवनाची सुरवात कर!”

“यार आपल्या मदी दुरावा आला नं हिच्यामुळं! आपल्या दोस्तीत फूट नाही नं येनार?”

“ये मन्या, काय बी नोको बोलू बरं, आपली दोस्ती कवाच तुटणार नायी.”

“दोस्ता, लहानपणापासनं आपून सगळी कामं एकाच येळेस केली, मंग हा अनुभव म्या एकटा कसा घेऊ?”

“मंजी मन्या? तुले काय मनाचं हाये ते सांग?”

“म्या काय मंतो लल्या, चाल दोघंबी मिळून हेपू दारिले. तसंही मायीत नायी कितीक लवडे खाल्ले असतीन तिनं बापाच्या वाड्यावर?”

“ये पागल झाला का बे? आज तुमचा दिवस हाय बापा, म्या कायले येऊ तुमच्या मदी?”

ललितच्या बोलण्यावर मनोज नाराज झाला. त्याचे सांत्वन करत ललित म्हणाला, “दोस्ता, एक कर, तू वैनीले तयार कर. माया लगन झालं का मंग आपण पावून घेऊ. जा तू तुयी पयली रात्र रंगव.”

“का रंगव मनतेस दोस्ता, साली ढिल्ली असन.” नाराजीनेच मनोज म्हणाला.

“अवं दाजी, जावा की आतं. का लग्नाची पयली रात दोस्तासंग काढणार?” संगीतासोबत आलेली तिची मैत्रीण मनोजला उद्देशून बोलली आणि खिदळत निघून गेली.

“जा दोस्ता, मज्जा कर. टेन्सन नोको घेऊ बा.”

“हा दोस्ता!!! उद्याच्याले भेटला की सांगतो काय झालं तं.”

“आत्ता कसं?”


ललितची भेट घेऊन मनोज आपल्या खोलीत आला. सगळी खोली फुलांनी सजवली होती. खोलीच्या मध्यभागात सजलेल्या पलंगावर मधोमध संगीता आपले पाय दुमडून बसली होती.

डोक्यावर पदर असल्याने तो तिचा चेहरा पाहू शकत नव्हता. तसंही खेडेगावातील परंपरेप्रमाणे लग्नाआधी नवरी नवरदेव भेटू शकत नव्हते. त्यामुळे त्याने तिला कधीच पाहिले नव्हते. बाजारात वगैरे कधी चुकून पाहिलं असेल तर माहीत नाही.

रागाच्या भरातच तो तिच्याजवळ गेला. जसे धान्याच्या पोत्यांवर झाकलेली त्रीपाल फेकावी तसे डोक्यावरील पदर फेकला आणि तिचा चेहरा पाहून त्याच्या चेहऱ्यावरील राग कुठल्या कुठे पळून गेला.

गव्हाळ वर्ण, निळे डोळे, रूंद कपाळ, लालचुटुक ओठ आणि भरीव अंग, इतकी रूपवान मुलगी त्याने आजपर्यंत पाहिली नव्हती. तिच्या सौंदर्यावर भाळून जात तो हळूच पलंगावर बसला आणि बोटाने तिची हनुवटी उचलून तिच्याकडे पाहू लागला. दोघांच्या नजरा मिळाल्या तशी ती लाजून चूर झाली.

लज्जेने डोळे झुकवत तिने मान खाली केली.

“च्या मारी! माया नसीबात तुयासारखी बायको असन, असं मले सपनात बी वाटलं नवतं.” तिची प्रशंसा करत मनोज म्हणाला.

“जा, कायी बी तुमचं! म्या यवडी बी सुंदर नायी!” त्याच्याकडे पाहत ती बोलली, “आन पयल्या राती कोन असा पदर उचकतात व्हय?”

“संगीता, खरं सांगू? माया मनात जरासा राग होता तुयाबद्दल!”

“का?”

“ते तुयाबद्दल आयकलं आन माये सगळे दोस्त पैशासाठी लगीन केलं मनून खिजवतेत मले.” आपल्या मनातील स्पष्ट सांगत तो बोलला.

“आन तुमी इश्वास ठेवला व्हय?”

“हम्म.”

“मग पावाच आतं तुम्ही!” असे म्हणत ती बेडवर उभी झाली आणि भराभरा अंगावरील कपडे काढू लागली.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!