इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात.

त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच आपल्या दोन्ही हातांनी त्यांचे डोके दाबून जीभ पुच्चीत आणखी आत घालण्यास सांगू लागतात. कधी कधी आपल्याच हातांनी स्वत:चे स्तन दाबू लागतात.

काही वेळाने मार्टिना ज्युलियाकडे बघून काहीतरी बोलते तशी ज्युलिया आपला चेहरा मार्टिनाच्या चेहऱ्याजवळ नेत तिचे चुंबन घेऊ लागते. दोघी एकमेकींच्या तोंडात जीभ घुसळून चुरपू लागतात. आपला एक हात मार्टिनाच्या स्तनावर नेत ज्युलिया तिचे उन्नत स्तन दाबू लागते. तीच क्रिया मार्टिना सुद्धा करते.

“आहहऽऽ हळू नं!”

शोभाच्या तोंडून हळूच निघालेला सित्कार सगळ्यांच्या कानावर पडला.

ललितने तिचा ब्लाउज वर करत तिचे दोन्ही उरोज उघडे केले होते. आळीपाळीने त्यांना चोखून दाबत तो तिला उत्तेजित करत होता. टीव्हीवर चाललेल्या दृश्यांनी चौघेही उत्तेजित झाले होते हे स्पष्ट दिसत होतं.

ललितवर जणू त्या दृश्यांचा जास्तच प्रभाव पडला असावा. एखाद्या अधाशासारखे तो शोभाला चोळत तिच्या ब्लाउजचे हुक काढत होता. ललित तिचा ब्लाउज थोडा वर करण्याचा प्रयत्न करत होता.

तेवढ्यात शोभा बोलली, “यायच्या म्होरं नको नं. अंदरच्या खोलीत चला.”

“त्या क्लबमंदी केलं तसं करू नं यायच्या बाजूले.” तिच्या मानेवर चुंबन घेत तो फुसफुसला.

“अवं पर? मले लाज वाटते नं.”

“कायची लाज हाय वं. सगळे आपलेच तं हायेत.”

“काय झालं लल्या?” मनोजचा आवाज त्याच्या कानावर पडला.

तो तिकडे संगीताला कंबरेपर्यंत उघडी करून तिच्या ओटीपोटावर चुंबने घेत होता.

“काय नायी रं. म्या मनलं त्या आमी सेक्स-क्लबमदी केलं त्यासारकं कराचं. तर लाजती.” ललित स्पष्टीकरण देत बोलला.

“भौजी आतं मले यायनं उघडं केलंच तं बगा.” संगीता बोलली आणि स्वत:ची छाती त्याला दाखवू लागली.

“वैनी आतं तुमीच समजवा.”

“शोभे का झालं बाई? कुणाची लाज हाय? अवं आपून समदे घरचेच. आपल्यात कायची शरम आन कायची लाज? म्या तं कवापासून या दिसाची वाट पाहत व्हते.”

“तसं नायी ताई, पर?”

“आतं पर-बीर कायी नायी. तू तुया नवऱ्यासंग. आन म्या माया. जवर तू मनणार नायीस तवर माया नवरा तुया आंगाले हात बी लावणार नायी. म्या शब्द देते तुले.” संगीता तिला समजावत म्हणाली, “हो पर भौजी तुमी मले हात लावू सकता बरं.”

संगीताच्या त्या शब्दांवर ललित तर खुश झाला. पण शोभा तयार होईल की नाही याचा विचार येताच त्याच्या मनातील खुशी काफूर झाली.

“ताई, ते सगळं बरबर हाय. सगळ्याम्होरं कराले मले काहीच अडचण नायी. आतं त्या गोऱ्या लोकांम्होर केलं तं आपल्या लोकाम्होरं कायची शरम?” शेवटी शोभाही तयार झाली.

“स्यायनी वं बाई मायी.” असे म्हणत संगीताने तिचे गालगुच्चे घेत लाड केले. त्या कृतीने शोभा अजून लाजून चूर झाली.

तिकडे टीव्हीवर जॉन आणि स्मिथने जोडीदार बदलून त्यांना झवणे सुरू केले होते. पण त्या दृश्याकडे पाहायला यांच्याकडे वेळ नव्हता. हे चौघेही आपल्याच धुंदीत होते.

शोभाचा होकार मिळताच ललितने तिच्या ब्लाउजचे हुक काढत तिची छाती उघडी केली आणि तिच्या स्तनांना चुरपत दाबू लागला. मनोज पहिल्यांदा तिला अशा अर्धनग्न अवस्थेत पाहत होता. काही वेळातच तिला पूर्णपणे नग्न पाहायला मिळेल या विचारानेच तो आणखी उत्तेजित झाला.

त्या उत्तेजनेच्या भरातच त्याने संगीताच्या साडीची गाठ सोडली आणि तिला काही सेकंदातच नागडी केली. तिच्या मांसल शरीरावर केवळ एक पॅन्टी होती. त्याच्या देखादेखीत ललितने सुद्धा शोभाच्या अंगावरील साडी फेडून दूर केली आणि ती सुद्धा एका तोकड्या पॅन्टीत सगळ्यांसमोर आली.

संगीता गव्हाळ वर्णाची तर शोभा तिच्यापेक्षा थोडी उजळ होती. शोभा सडपातळ तर संगीता अंगात थोडीशी भरलेली होती. बहुतेक आई बनल्यामुळे झाली असावी.

संगीताच्या मांसल मांड्यांवर आणि ओटीपोटावर बाळंतपणाच्या खुणा होत्या तर शोभाच्या मांड्या एखाद्या केळीच्या खांबासारखे चिकणे तर ओटीपोट एकदम नितळ होते. चरबीचा कणही नव्हता.

संगीताच्या गव्हाळ बाजू थोड्याशा मांसल तर शोभाच्या बाजू बारीक पण तिच्या शरीराला शोभेल अशा होत्या. दोघीही यौवनाच्या खाणी!!

ते यौवन मनोज आणि ललित चांगलेच तापले. त्यांनी पटापट आपल्या शरीरावरील कपड्यांचा भार कमी केला व पुढच्या काही सेकंदातच ते केवळ चड्डीत आपल्या जोडीदारांसमोर उभे होते.

तिकडे टीव्हीवर मार्टिना आणि जुलियाच्या किंचाळ्या वाढत होत्या. अध्ये मध्ये जॉन आणि स्मिथच्या तोंडून निघणारे हुंकारही त्यांना ऐकू येत होते. पण त्या आवाजाकडे त्यांचे अजिबात लक्ष नव्हते.

शोभाला आपल्या मिठीत घेत ललित तिच्या अंगाखांद्यावर जणू तुटूनच पडला. चेहऱ्यावरून मानेवर, मानेवरून छातीवर आणि छातीवरून खांद्यावर तो तिला चावू, चुंबू लागला. तीच अवस्था तिकडे मनोजचीही होती.

तो तर संगीताचे हातात न मावणारे स्तन तोंडात घेत चोखू लागला. एखाद्या अधाशासारखे तिचे निप्पल पिरगाळत तो तिची स्तनाग्रे दाबू लागला. दोघाही मित्रांच्या हल्ल्याने संगीता आणि शोभाच्या तोंडून उत्तेजक सित्कार निघणार नाही तर नवलच! उत्तेजनेने त्या सुद्धा तडफडू लागल्या.

हळूहळू दोघांचेही चाळे वाढू लागले तसे त्यांच्या कंबरेखालील एकमेव वस्त्रही बाजूला फेकल्या गेले. दोघींच्या पुच्च्या जणू त्यांना आव्हानच करू लागल्या.

मनोजने आपला चेहरा खाली आणत संगीताच्या काळपट फाकावर टेकवला तशी ती कामोत्तेजनेने सित्कारली. जणू तिचे शरीर जणू बंड करून उठले.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!