स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या.

पण सहा महिन्यापूर्वी सर्व काही विस्कटले. काही महिने नैराश्य राहिले, पण नोकरीत रूजू होताच मी त्यातून सावरायला सुरुवात झाली. याच दरम्यान श्रेयाचे लग्न झाले. मी तिच्यावर खूप प्रेम करत होतो. ते दुःख हृदयात घर करून गेले. पण मी तेही सहन केले.

गेल्या सहा महिन्यात अशा कितीतरी वाईट घटना घडल्या होत्या, ज्याची मी मा‍झ्या आयुष्यात कधीही कल्पना केली नव्हती की, माझ्यासोबत असे काही घडेल आणि मी त्याला सामोरे जाऊ शकेल.

तो वाईट काळ आठवून माझे मन भीतीने भरले होते तेव्हा मी गेल्या पाच वर्षापासूनच्या आठवणीत मग्न झालो होतो. ते मा‍झ्या आयुष्यातील सुंदर क्षण होते, ज्यांना पुन्हा जगण्याची माझी इच्छा होती.

सुमारे साडे तीन वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांनी माझा आत्मा, मा‍झ्या आवडी निवडी, माझी विचारसरणी, सर्व काही बदलले होते.

काही वर्षांपूर्वी मला स्वत:साठी ‘हॅण्डसम’, ‘हिरो’, ‘चॉकलेट बॉय’, ‘कूल ड्यूड’ हे शब्द ऐकून अभिमान वाटायचा, पण आता मी स्वतःसाठी ‘रापचिक’, ‘छम्मकछल्लो’, ‘माल’, ‘हॉट’, ‘जानू’, ‘ब्युटीफुल’ असे शब्द ऐकायला उत्सुक आहे.

हो! मला आता क्रॉस ड्रेसिंग आवडते!


काही वर्षांपूर्वी, मी जिममध्ये घाम गाळून कमावलेले माझे दंड दाखवण्यापेक्षा, मला आता बॅकलेस ब्लाउजमध्ये माझी उघडी पाठ बघायला आणि दाखवायला आवडते.

मजबूत दंड आणि भरीव छाती दाखवून मुलींना भुरळ घालण्या ऐवजी, अर्धपारदर्शक साडीत माझी सडपातळ कंबर आणि बॅकलेस ब्लाउजमध्ये उघडी पाठ दाखवून पुरुषांना मोहित करायला आवडते.

मनगटात मोठे घड्याळ घालण्या ऐवजी हातभर बांगड्या घालून त्यांची किणकिण ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. आता मला माझी भारदस्त छाती टाईट बनियानमध्ये दाखवायची नाही, तर ब्रा आणि ब्लाउज घालून साडीच्या पदराने माझे कोवळे स्तन झाकण्याची इच्छा आहे.

त्या वेळी मला मस्त वाटणारा स्पाइक हेअरकट आता नकोसा वाटतोय. आता आरशात बघून माझी इच्छा होते की कंबरेपर्यंतचे केस असावेत व मा‍झ्या चेहऱ्यावर येणाऱ्या बटा मी मा‍झ्या नेलपेंटने रंगवलेल्या बोटांनी परत परत मा‍झ्या कानामागे कराव्यात आणि त्याच वेळी मा‍झ्या हातातील बांगड्यांची किणकिण मा‍झ्या कानावर पडावी.

पण मग माझे लक्ष मा‍झ्या कानांच्या दोन्ही छिद्रांकडे जाते आणि मी निराश होतो. माझे कान किती रिकामे वाटताय! हो, मला मा‍झ्या दोन्ही कानात छिद्रं आहेत. काही वर्षांपूर्वी मी माझे कान टोचून घेतले होते आणि माझ्याकडे सुंदर सुंदर झुमके होते, जे मी कानात घालत असे.

पण आता मला ते छिद्रं पुन्हा सुंदर सुंदर झुमक्यांनी भरायचे आहेत. मा‍झ्या हलणाऱ्या डोक्यासोबत जेव्हा ते झुमके हलतील तेव्हा मला त्यांचा गोड स्पर्श मा‍झ्या गालावर आणि मानेवर अनुभवायचा आहे.

माझे आवडते वुडलँडचे शूज आता मा‍झ्या पायात जड वाटतात. चालताना त्यांचा ठसठशीत आवाज ऐकू आला की असे वाटते, त्यांना लगेच काढून फेकून द्यावं आणि त्यांच्या जागी नाजूक पैंजण आणि हिल्स घालावी.

चालताना पायातल्या पैंजणचा ‘छमछम’ आणि हिल्सचा ‘टिक टॉक’ आवाज जेव्हा एकाच वेळी मा‍झ्या कानावर पडायचा तेव्हा किती आत्मविश्वास वाटायचा मला!

आता डोळ्यांवर रे-बॅनचा चष्मा नसून डोळ्यांत काजळ असते तर किती छान वाटले असते! कपाळावर छानशी एक टिकली आणि ओठांवर लाल लिपस्टिक असती तर खरंच मी किती सुंदर दिसली असते!

पण सहा महिन्यांपूर्वी मी क्रॉस ड्रेसिंग सोडून पुरुषासारखं जगायचं ठरवलं होतं. तेव्हा मला मा‍झ्या स्त्रीत्वाच्या भावनेचा राग अनावर झाला होता. पण आज पुन्हा तेच स्त्रीत्व अनुभवण्यासाठी मी तळमळत आहे.

मला पुन्हा साडी नेसण्याची इच्छा आहे. मा‍झ्या खांद्यावरून खाली सरकणारा पदर मला पुन्हा पुन्हा सावरायचा आहे. मला माझी नाजूक कंबर मटकवत मटकवत चालायची इच्छा आहे.

चालताना पायाच्या मध्ये येणाऱ्या माझ्या साडीच्या निऱ्या मला सांभाळायच्या आहेत. चालताना मला मा‍झ्या हातातील बांगड्यांची किणकिण आणि पायातील पैंजणांची छमछम मला पुन्हा ऐकायची आहे.

कोणी तरी माझी स्तुती करावी आणि मी लाजून मला मा‍झ्या पदराशी खेळावं, असं मला सारखं वाटते. गेल्या सहा महिन्यांपासून माझे कान, कोणी तरी मला ‘शेखर’ नाही तर ‘शिखा’ म्हणून हाक मारावी, यासाठी उत्सुक आहेत.

पण, आता ते शक्य नाही! मा‍झ्या डझनभर साड्या, ब्लाउज, परकर, ब्रा, पॅन्टी, नाईटी, सलवार कमीज, ओढण्या, मेकअप आणि दागिने, सगळं समान, सहा महिन्यांपूर्वी माझ्यातील पुरुषाने नष्ट केले आहे.

माझ्यातील पुरुषाने माझ्यातील स्त्रीत्वावर केलेला हा एक मोठा हल्ला होता. माझ्यातील स्त्रीने मग पुढील बरेच दिवस मा‍झ्या पुरूषत्वाचा द्वेष केला, त्यामुळे स्वत:ची समजूत काढायला आणि माझे पुरूषत्व परत मिळवायला मला खूप वेळ लागला.

पण आता मला या गोष्टीचा खरंच पश्चाताप होतोय! जर सहा महिन्यांपूर्वी मी मा‍झ्या रागावर नियंत्रण ठेवले असते तर मी स्वतःला समजावले असते की मला मा‍झ्या स्त्रीत्वाचा कधीच तिरस्कार नाही.

कदाचित, मी यावेळी एका स्त्रीच्या रुपात साडी नेसून बसलेली असतो. या कॉफी शॉपमधील कितीतरी मुले माझ्याकडे तोंडातून लाळ टपकावत बघत असते आणि मी एका स्त्रीप्रमाणे लाजलो असतो.

हो, मला तेव्हा मा‍झ्या स्त्रीत्वाचा तिरस्कार वाटत होता, पण आता मला ते पुन्हा हवे आहे. माझ्यातील पुरुषाने आपल्या पुरुषी अहंकाराच्या तुरूंगात कैद केलेल्या स्त्रीला पुन्हा मुक्त व्हायचे आहे. या विचाराने मा‍झ्या हृदयाचे ठोके वाढत होते आणि माझे मन आणखी अस्वस्थ झाले.


मी नोकरीच्या निमित्ताने मुंबईत राहत होतो. स्वत:चा फ्लॅट होता. पण एकटा राहत असल्याने, गेल्या सहा महिन्यापूर्वीच्या आठवणी डोळ्यांसमोर यायच्या आणि घर मला गिळायला पहायचे.

सुट्टीच्या दिवशी तर आणखी अस्वस्थ व्हायचे म्हणून आज मी या कॉफी शॉपमध्ये येऊन बसलो होतो आणि मा‍झ्या आयुष्यातील गोड क्षण आठवण्याचा प्रयत्न करत होतो.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!