स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते.

मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे करत होतो. एवढी अस्वस्थता होती की, मी काय करतोय, हे मलाच कळत नव्हते. शेवटी एकदाचा फोन वाजायचा थांबला आणि मी दीर्घ उसासा सोडला.

माझे पाय अजूनही थरथरत होते. मी कसाबसा बेडवर येऊन बसलो आणि आपल्या पदराने कपाळावरचा घाम पुसू लागलो.

मी फोन उचलला नाही म्हणून पुढच्याच क्षणी एसएमएस आला, ‘शेखर, फोन उचल. अर्जंट काम आहे.’

हे वाचून मी घाबरत मा‍झ्या खालच्या ओठाचा कोपरा मी दातांमध्ये दाबला आणि मा‍झ्या पदराशी खेळत विचारात पडलो. पण दुसऱ्याच क्षणी पुन्हा फोन वाजला. या वेळी मी तो उचलला.

“शेखर, तू काय करत होतास कधीपासून फोन करतेय. तू का उचलला नाहीस?”

फोनवर जी मुलगी बोलत होती ती दुसरी कोणी नसून माझी गर्लफ्रेंड श्रेया होती.

“अग, कामात व्यस्त होतो.” मोठ्या कष्टाने मा‍झ्या घशातून थरथरत एवढेच शब्द बाहेर पडले.

माझे भीतीने थरथरणे, माझी अस्वस्थता, मा‍झ्या हृदयाचे ठोके वाढणे, हे स्वाभाविक होते. शेवटी, कोणता मुलगा आपल्या प्रेयसीसोबत या रूपात, म्हणजे स्त्री बनून, बोलू इच्छितो.

कोणतीही मुलगी आपल्या प्रियकराला एका शक्तिशाली पुरुषाच्या रुपात बघण्याची कामना करते. त्याच्या पुरुषार्थावर ती गर्व करते. त्याच्यासोबत फिरताना त्याचे मजबूत दंड आणि भरीव छाती तिला सुरक्षित असल्याची अनुभूती देतात.

पण मा‍झ्या हातातील बांगड्यांची किणकिण सांगत होती की, मी स्वतःला पुरूष म्हणवण्याच्या लायकीचा नाहिये. माझ्यातील पुरुषार्थ कधीच हरवला आहे. आता मला माझ्या पुरुषार्थावर नाही, तर माझ्या मादकतेवर गर्व आहे.

आता मी तिच्यासारखीच सुंदर स्त्री झालो आहे. त्यामुळे मी तिला संरक्षण देऊ शकत नाही तर आता माझ्या साडीच्या पदराने स्वतःचेच स्तन लपवण्याचे अयशस्वी प्रयत्न करत आहे.

“तू एवढा का घाबरत आहेस? तुझा आवाज का थरथरत आहे? शेखर, तू कुठे बाहेर आहेस का?

स्वतःला शांत करण्याचा प्रयत्न करत मी म्हणालो, “नाही, नाही. ते…”

तेवढ्यात श्रेया म्हणाली, “हा आवाज कोणाचा आहे?”

मनातल्या मनात मी स्वतःलाच शिव्या घातल्या. फोनवर बोलताना केसांच्या बटांशी खेळण्याची मला काय गरज होती? हातात बांगड्या घातल्या आहेत, हे मी कसा विसरलो? माझी भीती आणखी वाढली.

“टीव्हीतून आवाज येत आहे.” मी थाप मारली.

“अरे, टीव्हीतून फक्त बांगड्यांचा आवाज येईल का? डायलॉग कुठे आहे? खरं सांग, कोणासोबत आहेस?

आता चुकूनही मा‍झ्या बांगड्या वाजू नयेत म्हणून मी स्तब्ध झालो.

“अग, कोणासोबतच नाही. मी फ्लॅटमध्ये एकटाच आहे. काम करत होतो.”

“अच्छा, काय काम करत होतास?” श्रेया थोडी हसत म्हणाली.

“अग, ऑफिसचं काम आणखी दुसरं काय काम करणार?”

“मला वाटलं की तू तुझ्या त्या बांगड्यावाल्या मैत्रिणीबरोबर काम करत आहेस.” असे बोलून ती जोरजोरात हसायला लागली.

मी कोणत्या तरी मुलीशी सेक्स करत आहे, असा तिच्या बोलण्या मागचा हेतू होता.

“काहीही उलट सुलट बोलू नकोस.” मी नजर झुकवत हळू आवाजात म्हणालो.

माझे डोळे लाजेने खाली गेले होते. श्रेया विचार करत होती की, तिचा बॉयफ्रेंड कोणत्या तरी मुलीसोबत सेक्स करत आहे. पण तिला माहीत नव्हते की, खरं तर तो स्वतः साडी नेसून आरशासमोर बसून लाजत आहे.

शेवटी तिचा काय दोष होता? ती मला पुरूष समजत होती आणि साहजिकच, पुरूष फक्त स्त्रीसोबतच सेक्स करतात, अशी तिची समजूत होती. पण तिला कल्पना नव्हती की, तिच्या बॉयफ्रेंडला आता स्त्री बनण्याची आवड आहे आणि तो आता कुठल्या स्त्रीसोबत नाही, तर एका पुरुषासोबत लैंगिक संबंध ठेवण्याचे स्वप्न पाहत आहे.

मी तिला सांगू शकलो नाही की, मी साडी नेसलेली आहे आणि तो आवाज माझ्याच मनगटातील बांगड्यांचा आहे. आता मी कोणत्या मुलींशी लैंगिक संबंध ठेवणारा पुरूष नाही, तर तुझ्यासारखी मी सुद्धा एक स्त्री आहे.

“काय रे, नवी मैत्रीण मिळाली म्हणून मला विसरला वाटते?”

“श्रेया, मी शपथ घेऊन सांगतो, मी एकटा आहे. मला कोणीही मैत्रीण मिळाली नाही. तुझी शपथ.” भावना शून्य चेहऱ्याने मी म्हणालो.

मग आपल्या संपूर्ण शरीराकडे बघत मी मनात म्हणालो, “तुझ्याशिवाय मलाही कोणतीही मुलगी आजपर्यंत मला आवडली नाहिये. आणि आता तर कोणती मुलगी आवडण्याचा प्रश्नच येत नाही कारण आता मी पुरूष नाही, मी स्वतः एक मुलगी आहे.”

पहिले प्रेम हे खूप खास असते. श्रेयावर माझे पहिले प्रेम होते. त्या दिवशी मा‍झ्या मनगटात बांगड्या, अंगावर साडी आणि पदराने मी मोठे स्तन झाकत असूनही, तो शेखरच होता, जो श्रेयाशी बोलत होता.

शिखाने मा‍झ्या शरीराचा ताबा घेतला होता आणि शेखरला पूर्णपणे दाबून टाकले होते, तरीही श्रेयाच्या आवाजाने शेखर जागा झाला होता. क्षणभर आपलं रूप बघून मला वाटलं की, ही साडी, ब्लाउज, बांगड्या फेकून द्याव्यात आणि श्रेयाशी मनमोकळेपणाने बोलावं. पण ते सगळे आता शक्य नव्हतं. माझे हात बांगड्यांच्या बेड्यांत अडकले होते, जे सोडवणे आता शक्य नव्हते.

“मग त्या बांगड्या तू घातल्या आहेस का?” श्रेया हसत म्हणाली.

“हो! आणि साडी पण नेसली आहे.” मी हळू आवाजात म्हणालो.

“मग एक काम कर, लगेच व्हिडिओ कॉलवर ये. तुझ्या तोंडून आजपर्यंत शिखाच्या अनेक कथा ऐकल्या आहेत. आज मला तिला बघायचं आहे.”


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!