स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो.

मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही गुलाबी साडी नेसून मला तुझी नणंद बनव. मला आता कोणत्याही मुलीशी लग्न करायचे नाही, तर मला स्वतः मुलगी होण्यात रस आहे.

मला पण तुझ्या सारखे मा‍झ्या छातीवर मोठे गुबगुबीत स्तन वाढवायचे आहेत आणि मग या काळ्या ब्लाउज आणि गुलाबी साडीत पदर लपवायचे आहेत. मला आता पुरूष म्हणून जगायचे नाही.

पण मी काही सांगायच्या आधीच ती मला आपल्या बेडरूममध्ये असं एकटं सोडून निघून गेली.

वहिनीची गुलाबी साडी, ब्लाउज, परकर, ब्रा, पॅन्टी जवळच ठेवले होते. काही वेळ बसल्यानंतर, मी बेडवर लेटलो तेव्हा चुकून वहिनीची साडी आणि ब्लाउज मा‍झ्या चेहऱ्यावर आला.

उफ्फ!! वहिनीच्या त्या ब्लाउजमधून येणारा वहिनीच्या घामाचा आणि लेडीज परफ्युमचा मिश्र गोड वास मा‍झ्या मनाला विचलित करून गेला. मी वहिनीचा ब्लाउज उचलून नाकाला लावला आणि त्याचा गोड सुगंध घेऊ लागलो. मला सुखाची अनुभूती आली आणि माझे डोळे मिटले.

मा‍झ्या मनात विचार आला की, जर मी हे ब्लाउज घातले तर माझ्यातून पण असा वहिनीच्या घामासारखा गोड वास येईल का? हे ब्लाउज मलाही तितकेच शोभेल का जितके थोड्या वेळेपूर्वी वहिनीवर शोभत होते?

मी पुन्हा पुन्हा त्या ब्लाउजचा वास घेऊ लागलो आणि प्रत्येक श्वासासोबत मा‍झ्या आतल्या स्त्रीचा शिखाचा ताबा सुटत चालला होता. मी उठलो आणि वहिनीचा ब्लाउज हातात धरून निरखून पाहू लागलो.

मग तिची ती गुलाबी साडी हातात घेतली. शेवटी देवाने माझं ऐकलं होतं. आता मला एक विलक्षण आनंद होत होता. जी साडी नेसायला मी सकाळपासून आसुसलो होतो, आता ती मा‍झ्या हातात होती.

मी ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर जाऊन साडीचा पदर मा‍झ्या डाव्या खांद्यावर ठेवला. साडीचा स्पर्श होताच मा‍झ्या पूर्वजन्माची अपूर्ण इच्छा पूर्ण झाल्यासारखे वाटले.


मी साडी बाजूला ठेवली आणि घाईघाईने माझे लेदर जॅकेट काढून बेडवर फेकले. मग ब्लाउज उचलून मा‍झ्या छातीवर ठेवला आणि तो माझ्यावर कसा दिसेल? हे पाहण्यासाठी मी आरशात पाहिले.

पाच-दहा मिनिटांत वहिनी आईला घेऊन येणार होती. त्यामुळे घरी एकटा असूनही मला साडीवर ब्लाउज घालता येत नाही, याची खंत होती.

पण मला सकाळपासूनची अस्वस्थता आता संपवायची होती. म्हणून मी मा‍झ्या कपड्यांवरच साडी नेसायचे ठरवले. मी माझा स्लीव्हलेस टी-शर्ट दुमडून छातीकडे नेला आणि छातीच्या अगदी खाली एक गाठ बांधली, ज्यामुळे मला ब्लाउजचा अनुभव आला.

मग ती साडी उचलून तिचा एक कोपरा आपल्या पॅन्टमध्ये खोचला. मग कंबरेभोवती गुंडाळून तिचा पदर डाव्या खांद्यावर ठेवला आणि उर्वरित साडीच्या निऱ्या करून पॅन्टमध्ये खोचल्या. माझी नाभी आणि बारीक कंबर आता स्पष्टपणे दिसत होती.

आधी मी जितक्या वेळा क्रॉस ड्रेसिंग केले होते, तितक्या वेळा मी डोक्यापासून पायापर्यंत पूर्ण नटलो होतो. पण अशी उत्सुकता कधीच जाणवली नाही.

मी ड्रेसिंग टेबलचा ड्रॉवर उघडला आणि त्यातून एक टिकली काढली. ती अगदी तशीच होती जशी वहिनीने लावलेली होती. कपाळावर टिकली लावल्यावर माझी नजर वहिनीच्या झुमक्यांवर पडली.

साडी काढताना तिने त्यांना ड्रेसिंग टेबलवर सोडले होते. मी पटकन ते उचलले आणि कानातल्या छिद्रात घातले.

गेले सहा महिने मी कानात काहीही घातले नसल्याने छिद्रे भरली होती. त्यामुळे मला पूर्ण ताकदीने त्यांना लोटावे लागले. खूप दुखत होते पण ते घालून मिळणारा आनंद त्यापेक्षा जास्त होता.

टी-शर्टची घडी करून त्याला ब्लाउजचा आकार दिल्यावर, मा‍झ्या डाव्या खांद्यावरील पदर मा‍झ्या स्लीव्हलेस टी-शर्टमधील मा‍झ्या नाजूक हातांना स्पर्श करत होता. किती सुखद अनुभव होता हा!

आता मी स्वतःला आरशात पाहिले आणि स्वतःचा किंचित राग आला. डोक्यावरचे बारीक केस मला नको होते. मला मा‍झ्या अंगावर रूळणारे, मुलायम, लांब काळे केस हवे होते. मी पटकन डोक्यावर पदर ओढून डोकं झाकलं.

फक्त डोक्यावर पदर, कानात झुमके आणि टिकली लावून मी नेहमीसारखा खूप मादक आणि आकर्षक दिसत नसलो, तरी सुंदर दिसत होतो.

आरशात पाहत मी स्वतःला म्हणालो, “बघितलंस, मी किती सुंदर आहे मी! इतक्या महिन्यांनी सुद्धा माझे सौंदर्य कमी झाले. हो, माझ्याकडून चूक झाली होती. पण आता आपण नवीन आयुष्याला सुरुवात करूया का?”

मी थोडा विचार करून म्हणालो, “मला आता कोण काय म्हणते, याची परवा नाही. श्रेया मला समजून घेण्यात चुकली किंवा मीच मला समजून घेतले नाही. पण आता मला पुन्हा एक स्त्री व्हायचे आहे.”

पॅन्टमध्ये माझे लिंग ताणले गेले होते. माझा श्वास वेगवान झाला. आरशात स्वत:कडे बघत उत्साहात मी आपोआपच मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझ्या टी-शर्टवरूनच माझी छाती दाबू लागलो, जणू ते माझे स्तन आहेत.

उत्साहात माझी उत्तेजना अनावर होत होती. मी अजून मा‍झ्या लिंगाला हात लावला नव्हता. तरीही मी कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहोचलो होतो. थोड्याच वेळात पॅन्टमध्ये माझे लिंग गळायला लागले.

हे स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळे मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खोचलेली वहिनीची साडी खराब होईल, या भीतीने मी पटकन उठून उभा राहलो आणि ती अंगावेगळी केली.

तीव्र स्खलनामुळे माझी अंडरवेअर गच्च भरली आहे, याची मला जाणीव झाली. मी पटकन बाथरूममध्ये शिरलो आणि माझी पॅन्ट खाली केली. अपेक्षेप्रमाणे माझी अंडरवेअर मा‍झ्या घट्ट वीर्याने बरबटली होती.

मी माझी पॅन्ट आणि अंडरवेअर काढली. आता अंडरवेअर पुसून साफ होईल, असे वाटत नव्हते. म्हणून मी ती नळाखाली पाण्याने धुतली आणि अंडरवेअर न घालता तशीच आपले पाय पॅन्टमध्ये घालायला लागलो. तेवढ्यात मला मा‍झ्या वृषणात जोराची कळ जाणवली.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!