स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, “वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं.”

वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, “मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना.”

मा‍झ्या चेहऱ्यावरून वहिनीचा हात काढून पुन्हा तिचा हात मा‍झ्या हातात धरला.

“वहिनी, ती साडी मला…”

माझं बोलणं संपण्याआधीच ड्रॉईंग रूममध्ये ठेवलेला वहिनीचा फोन वाजू लागला.

“आईचा फोन असेल. थांब, मी आत्ताच आले.” असे म्हणून वहिनीने मा‍झ्या हातातून आपले हात वेगळे केले आणि पुन्हा मा‍झ्या ओठावर एक हलके चुंबन देऊन ड्रॉईंग रूममध्ये गेली.

मी त्याच जागेवर हातावर हात ठेवून बेडवर बसलो आणि माझे वाढलेले श्वास नियंत्रणात आणू लागलो.

तेवढ्यात वहिनी झटपट पावलांनी बेडरूममध्ये आली आणि ड्रेसिंग टेबलचा ड्रॉवर उघडत मला म्हणाली, “मी लगेच आईला घेऊन येते. तू जरा तोंड धुवून घे आणि आराम कर.”

ड्रॉवरमधून दोन लाल रंगाचे कानातील टॉप्स काढून ते घालत ती पुढे म्हणाली, “मी अशी गेले आणि अशीच आले.”

आता माझी चिंता पूर्वीपेक्षा कमी झाली होती. त्यामुळे मी वहिनीकडे काळजीपूर्वक पाहिलं. तिने टाईट फिटिंग असलेला लाल सलवार आणि पांढरी कुर्ती घातली होती. जी ना खूप घट्ट होती ना खूप सैल होती.

तिच्या बाह्या लहान होत्या आणि गळा मोठा होता. तिने एका लाल ओढणीने आपले स्तन झाकून घेतले होते. तिला या ड्रेसमध्ये पाहून, ती एका मुलाची आई आहे, असे कोणीही म्हणू शकत नव्हते.

वहिनी बेडरूममधून बाहेर पडताना वहिनी म्हणाली, “शेखर, तुला बरं वाटत नसेल तर मा‍झ्या बेडरूममध्ये बसून राहा, पण दार आतून बंद कर. मी लगेच येते.”

मी दरवाजा बंद केला. मग मी आधी बसलो होतो पुन्हा त्याच जागी बेडवर बसलो आणि माझा भूतकाळ मा‍झ्या डोळ्यांसमोर आला.


त्या दिवशी रविवार होता. मी सकाळी जेवण वगैरे करून मा‍झ्या बेडच्या कडेला पाय लटकवून बेडवर बसलो होतो. मा‍झ्या हातात एका लाल रंगाची पॅडेड ब्रा आणि लाल रंगाची सुंदर गुलाबी रंगाची नाजूक पॅन्टी होती. बेडवर मी एक हिरवी रंगाची साडी, त्यावर लाल रंगाचा परकर आणि ब्लाउज मी काढून ठेवलेला होता.

मला ती साडी नेसायची होती. पण मी काहीशा काळजीत बुडालो होतो. मी मागे वळून त्या साडीकडे पाहिले. मग मी पुन्हा डोक्यावर दोन्ही हात ठेवून काहीतरी विचार करत उदासपणे बेडवर बसलो.

एक पुरूष जेव्हा स्त्रियांचे कपडे घालतो, तेव्हा त्याच्या मनात नेहमी द्वंद्व सुरू असते. कधी त्याच्यातील पुरूष त्याच्यावर अधिराज्य गाजवतो तर कधी त्याच्यातील स्त्री आपला हक्क बजावते.

पण हा तो काळ होता जेव्हा मी मा‍झ्या मनातील स्त्रीला नीट समजू शकलो नाही. कदाचित मी मुद्दाम तिला समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नव्हतो आणि तिच्या भावना जबरदस्तीने दाबत होतो.

स्त्रियांच्या वासना दाबणे हे पुरुषांचे कामच असते! त्या द्वंद्वात माझ्यातील शेखर माझ्यातील स्त्रीवर म्हणजे शिखावर आपले पूर्णपणे वर्चस्व गाजवत होता. तो शिखाला त्याच्या शरीरावर कुठलाही अधिकार देण्यास तयार नव्हता.

मा‍झ्या काही गरजा होत्या, ज्या फक्त शिखा पूर्ण करू शकत होती. माझ्या मनातील लैंगिक द्विधा आणि माझी अस्वस्थता फक्त साडी नेसून नटल्यावर शांत व्हायची. त्यामुळे मी तिला आपल्या मनात थोडीशी जागा दिली होती.

कदाचित याच कारणामुळे मी डोक्याला हात लावून उदास बसलेलो होतो. पुरूष असूनही मला स्वत:हून स्त्री व्हावंसं वाटत होतं.


मी मा‍झ्या भिंतीवरील घड्याळात वेळ बघितली, बारा वाजले होते. मग माझा फोन उचलला आणि मेसेंजर उघडून कोणाला तरी मेसेज केला. मग मन वळवून मा‍झ्या साडी आणि ब्लाउजकडे बघू लागला. तेवढ्यात मेसेंजरची नोटिफिकेशन आली.

‘कदाचित ४ नंतर.’

मी पण उत्तरात लिहिलं, ‘हो, चालेल!’

मेसेज केल्यानंतर मी समोरच्या ड्रेसिंग टेबलच्या आरशात स्वत:ला पाहत माझे कपडे काढले. आता मी पूर्ण नग्न झालो होतो. दोन दिवसांपूर्वीच मी माझे पूर्ण शरीर वॅक्स केले होते. मी डोक्याचे केस, भुवया आणि पापण्या सोडल्या तर मा‍झ्या शरीरावर एक केसही नव्हता.

काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या छाती आणि कंबरेवरील लटकलेली चरबी पाहून एका जणाने मला फिमेल होर्मोन घ्यायची सल्ला दिली होती. त्याच्या सल्ल्यावर मी पण काही आठवडे ते घेतले आणि मला फरक जाणवला. आता चरबी लटकलेली दिसत नव्हती पण याउलट हाता-पायावरील केस गायब झाले होते आणि त्वचा गुळगुळीत झाली होती.

मग मी बाथरूममध्ये गेलो आणि क्लीन शेव्ह केले. मग मी सुगंधी साबणाने आंघोळ करून मा‍झ्या चेहऱ्यावर आणि संपूर्ण शरीरावर मॉइश्चरायझर लावले. त्यामुळे त्वचेत चमक आणि मुलायमपणा आला.

सडपातळ, गोरे आणि गुळगुळीत शरीर आणि गुळगुळीत छोटा चेहरा पाहून मा‍झ्या मनात म्हणालो, “खरंच, किती नाजूक झालोय मी!”


हो, मी खरंच मुलींसारखा नाजूक झालो होतो, कदाचित, अजूनही आहे. एके काळी मी एक बलवान पुरूष होतो, तेव्हा मुली माझ्यासोबत डेट करू इच्छित होत्या. पण आता मी स्वतः एक नाजूक मुलगी झालो होतो, जी आता कुठल्या पुरुषासोबत डेटवर जाऊ इच्छिते.

पाच वर्षांपूर्वी मी माझे वजन कमी करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पण आता जेमतेम साडे पाच फूट उंची, सत्तावीसची कंबर, छातीवर आणि कंबरेभोवती जमा असलेली चरबी, या अवस्थेत माझे शरीर मुलीच्या शरीरासारखे घाटदार वाटत होते.

लहान वयात मी जिममध्ये हेवी वेट लिफ्टिंग केल्याने आता माझे रुंद खांदे आकुंचन पावले होते आणि खाली झुकले होते. हात बारीक झाले होते. पुरूष असूनही माझी पाठ इतकी लहान झाली होती की बॅकलेस ब्लाउज घातल्यावर खरंच आकर्षक दिसत होती.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!