स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले.

माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता. त्यात मी पण लहानपणापासून थोडा लठ्ठ आणि गुबगुबीत होतो. मी क्रिकेट खेळायला लागलो तेव्हा बारीक होण्याचे भूत मा‍झ्या डोक्यात शिरले आणि मी डायटिंग सुरु केली.


काही महिन्यांतच मा‍झ्या मेहनतीचे फळ मला मिळाले आणि मी बारीक झालो. पण मा‍झ्या शरीराच्या तुलनेत माझा चेहरा नेहमीच लहान होता. आता तो आणखी लहान वाटू लागला. डायटिंगमुळे माझे वजन कमी झाले. परंतु, मा‍झ्या नितंबांवरची आणि मांड्यांवरची चरबी फारशी कमी झाली नाही. याउलट, छातीवर जमा झालेली चरबी आता लोंबकळू लागली.

डाएट फॉलो केल्यामुळे क्रिकेट खेळताना शरीरात तेवढी ताकदही जाणवत नव्हती. चालताना माझे मोठे नितंब हलायचे आणि धावताना छातीवरील चरबी वर खाली व्हायची.

गोरा रंग, लहान चेहरा, काळे डोळे, लांब केस आणि शरीराचा असा घाटदार आकार पाहून सगळे मुलं, मला ‘मुलगी’ म्हणू लागले. पण हे सगळं मला कळायला फार वेळ लागला.

सुरुवातीला मी खेळायला जायचो तेव्हा ते माझ्याकडे पाहून फक्त हसायचे आणि मीही हसत हसत पुढे जायचो. ते हसतमुखाने माझे स्वागत करताय, असे मला वाटत होते.

मग हळूहळू ते हसताना काहीतरी कुजबुजायला लागले आणि माझी मजाही घेऊ लागले, तेव्हा मला विचित्र वाटले. कारण ते माझ्याबद्दल काय बोलताय? हे मला कळत नव्हते.


एकदा मी क्रिकेटचा सराव करून घरी आलो होतो. तेव्हा मी डोक्याला रुमाल बांधलेला होता. अचानक दरवाजावर काही आवाज आला, मी मा‍झ्या हातात बॅट घेऊन दरवाजा उघडला.

मा‍झ्या भावाचा एक मित्र त्याच्या मित्रासोबत उभा होता. त्याने भावाबद्दल विचारले. मी त्यांना उत्तर दिले आणि दार बंद केले. तेवढ्यात त्यांचे संभाषण मा‍झ्या कानावर पडले.

“ही मुलगी होती ना?”

“नाही रे, तो मुलगा आहे.”

“नाही रे. तसं वाटत नाही. मला वाटते, ती मुलगी आहे आणि मुलांसारखी राहते.”

“अरे, मी त्याला लहानपणापासून ओळखतो. त्याला धोनीचे वेड लागले म्हणून त्याने केस वाढवले आहेत. बाकी त्याचा आवाज फक्त मुलींसारखा आहे.”

मला कोणी मुलगी म्हणण्याची ती पहिलीच वेळ होती. मला या गोष्टीचा खूप राग आला.

दुसर्‍या दिवशी मी मैदानावर गेलो, तेव्हा मुले हसत होती. मी पुढे गेल्यावर मुले पुन्हा जल्लोष करायला लागली. आता मला शंका आली की, तेही मला ‘मुलगी’ तर नाही म्हणत?


माझे दोन चांगले मित्र होते ज्यांच्याशी मी नेहमी बोलायचो. एके दिवशी मी असाच त्या दोन मित्रांसोबत उभा होतो. तेव्हा एक मित्र मला म्हणाला,

“शेखर, तू खूप मेहनत करतोस आणि पथ्य पाळतोस. तसा चांगलाच बारीक झाला आहेस पण तुझी अजूनही खूप मोठी आहे.” असे म्हणत त्याने मा‍झ्या नितंबांकडे इशारा केला.

“हे होय? होईल हळूहळू. उद्यापासून मी धावण्याबरोबरच स्किपिंग करायला सुरुवात करेन.”

त्या दिवशी मा‍झ्या शरीरात काहीतरी चुकीचं असल्याचं, मला पहिल्यांदाच जाणवलं. मग मला भावाच्या मित्रांचे संभाषण आठवले. त्या दिवशी मी डोक्याला रुमाल बांधलेला होता. त्यामुळे मा‍झ्या लांब केसांमुळे नाही, तर माझे नितंब मुलींसारखे दिसतात, म्हणून त्याने मला मुलगी समजले, याची मला जाणीव झाली.


एके दिवशी ग्राउंडवर मुलांचा घोळका जमलेला होता. त्या घोळक्यात माझा विषय चालू असल्याचे मला जाणवले म्हणून मी त्यांना विचारले, “तुम्ही माझ्याबद्दल काय बोलताय?”

सगळे एकमेकांकडे पाहत सांगायला टाळू लागले. त्यातला एक मुलगा, जो माझा सिनियर होता, तो मला म्हणाला, “रजत तुला ‘छक्का’ म्हणाला.”

तेव्हा मला त्या शब्दाचा अर्थ माहीत नव्हता. म्हणून मी त्याला विचारलं, “म्हणजे काय?”

तो हसला आणि काहीच बोलला नाही. मी आग्रह केला तेव्हा तो म्हणाला, “तो तुझी स्तुती करतोय.”

यावर मी हसत त्याला म्हणालो, “मी असं काय केलं की, ज्याची प्रशंसा व्हावी?”

ते सगळे पुन्हा बोलू लागले आणि मी तिथून निघालो.


कदाचित मी त्यांना विचारायला नको होते किंवा विचारण्याआधी मला त्या शब्दाचा अर्थ माहीत हवा होता. कारण ‘छक्का’ हा शब्द मी जितक्या सहजतेने स्वीकारला होता, तितक्याच गंभीरपणे बाकी मुलांनी तो माझ्यावर लादला होता.

काही दिवसांनी मी ग्राउंडवर आलो की आता हसण्यासोबतच ते मुले मला पाहून टाळ्या वाजवायचे. मी जेव्हा त्यांच्याकडे बघायचो, तेव्हा ते गप्प व्हायचे आणि मी मन वळवली की, पुन्हा सुरू व्हायचे. शेवटी वैतागून मी क्रिकेट खेळणे बंद केले.

मा‍झ्या मांड्या आणि कंबरेच्या चरबीमुळे माझे चालणे देखील मुलीसारखे झाले होते. कॉलनीतील टवाळ मुलं वाटेत माझी छेड काढू लागली. त्यामुळे मी खिशात हात घालून चालायला सुरुवात केली.

मग मी मांड्या आणि कंबरेची चरबी कमी करण्यासाठी व्यायाम सुरू केला. काही आठवड्यात माझी चाल सुधारली पण चेहरा आणि डोळे अजूनही मुलींसारखे होते.


एकदा मी मा‍झ्या एका शूज घेण्यासाठी बाजारात गेलो होतो. मी जीन्स, टी-शर्ट आणि स्वेटर घातलेले होते. माझे केस लांब होते पण डोक्यावर टोपी घातलेली होती.

शूज विकत घेऊन मी दुकानातून बाहेर पडलो, तेव्हा ज्या सेल्समनने मला शूज दिले होते, त्याला दुसऱ्या एका सेल्समनने विचारले, “ती मुलगी होती ना?”

त्यावर पहिला सेल्समन म्हणाला, “नाही रे, तो मुलगा आहे, नेहमी आपल्याकडेच येतो शूज घ्यायला. “

पहिला सेल्समन म्हणाला, “अरे, मला तर त्याच्या चेहर्‍यावरून तो मुलगीच वाटला.”


एके दिवशी, दुपारच्या वेळी मी मा‍झ्या एका मित्राच्या घरी गेलो होते. त्याचे आईवडील घरी नव्हते. दुपारी टीव्ही बघून कंटाळा आला होता. तो काही वेळाने उठला आणि वडिलांनी लपवून ठेवलेली दारूची बाटली घेऊन आला.

मग त्याने ती ग्लासात ओतली आणि मला प्यायला विचारले. मी त्याला स्पष्ट नकार दिला.

दारूचे दोन पेग पिल्यावर तो मला म्हणाला, “शेखर, आज घरी आपण दोघेच आहोत. चल ना, थोडी मजा करू.”

“मजा? कसली मजा?” मी आश्चर्याने विचारले.

“अरे, तू मुलीसारखा दिसतो तर मुल-मुली करतात ती मजा करू.”

मला त्याच्या बोलण्याचा अर्थ कळला नाही. कदाचित त्याला दारू चढली होती आणि नशेत बडबडत होता.

पण मग तो मा‍झ्या जवळ आला आणि मा‍झ्या छातीवर हात ठेवून ती दाबू लागला, तेव्हा मला खूप विचित्र वाटले आणि मी निघून मा‍झ्या घरी आलो.

दुसर्‍या दिवशी मला तो भेटला तेव्हा त्याने माझी माफी मागितली. पण मी त्याच्यासोबत बोलायचे कायमचे बंद केले आणि एकटा राहू लागलो.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!