स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते.

मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग स्वतःहून एक जोड मा‍झ्या हातात आणून दिला होता.

मा‍झ्या मनात विचार आला, जर मी ती पॅन्टी घातली तर मला आराम मिळेल. तसेही तिने ती मलाच घालायला दिली होती.

पण मी ती घातली तर ती माझ्याबद्दल काय विचार करेल? त्यापेक्षा मी ड्रॉवरमधून दुसरी पॅन्टी घेतली तर? वहिनीकडे ड्रॉवरमध्ये खूप ब्रा पॅन्टी आहेत. मी त्यातील एक चोरली तर तिला कळणारही नाही.

पण नको! ती माझ्यावर इतका विश्वास करते, तिची काही वस्तू चोरायला नको. तिने दिलेली जोडच मी घालायला हवी आणि तिला नंतर काहीतरी कारण सांगेल.

मी त्या अर्धनग्न अवस्थेत बेडरूममध्ये गेलो आणि बेडवरील पॅन्टी उचलली आणि लगेच घातली. पण पॅन्टी घातल्यावर मला थोडे विचित्र वाटायला लागले.

खूप वर्षांपूर्वी वहिनीला आपल्या एका मैत्रिणीसोबत बोलताना, मी लपून ऐकले होते की, अग डिझाईनर ठीक आहे, पण ब्रा पॅन्टी जोडीतच असायला हवी. एक घातले आणि एक आणि एक नाही, असे नको!

आता पॅन्टी घातल्यावर मला ती ब्रा घालायची होती. मी लगेच टी-शर्टची गाठ सोडून तो काढला आणि ती ब्रा घातली. मी आरशात पाहिले. मी इतक्या महिन्यांनी ब्रा पॅन्टीवर आरशासमोर उभा होतो. अजूनही मा‍झ्या कपाळावर टिकली आणि कानात झुमके होते.

मी स्वतःला पाहून एक फ्लाईंग किस दिले आणि मग पुन्हा आपली पॅन्ट आणि टी-शर्ट घालून तयार झालो. मग कपाळावरील टिकली काढून आरशाला चिटकवली आणि कानातून झुमके काढून टेबलवर ठेवले.

मग मी वहिनीच्या ड्रॉवरमध्ये एक प्लास्टिकची पिशवी शोधली आणि मग माझी अंडरवेअर पिळून त्या पिशवीत टाकली आणि ती पिशवी मा‍झ्या पॅन्टच्या खिशात ठेवली.

वहिनी काही मिनिटात येणार होती. मी आता साडी व्यवस्थित घडी मारून बेडवर ठेवली आणि त्यावर ब्लाउज आणि परकर घडी करून ठेवला. मग आनंदी चेहऱ्याने वहिनीची वाट पाहू लागलो.

वहिनी आल्यावर मी आनंदाने तिला मिठी मारली. मला खुश पाहून तिने विचारलं, “आता बरं वाटतेय ना?”

मी मान हलवून हो म्हटले.

मग तिने बेडवर घडी ठेवलेली साडी पाहिली आणि म्हणाली, “अरे व्वा! तुला छान घडी पण करता येते.”

मग ती बेडवर बसली आणि मला आपल्या बाजूला बसवून म्हणाली, “आता सांग, का रडत होतास?”

मी तिला म्हणालो, “आता नको, नंतर.”

“ठीक आहे जेवण झाल्यावर बोलू.” असे बोलून ती जेवणाची तयारी करायला स्वयंपाक घराकडे गेली.

आतमध्ये ब्रा पॅन्टी घातल्याने मला गोड अनुभव होत होता.

वहिनीने मा‍झ्या आवडीचे जेवण केले होते, खीर आणि पुरी! जेवणानंतर आई आपल्या रूममध्ये गेली आणि वहिनी स्वयंपाक घर आवरत होती. या वेळेत मी हॉलमध्ये टीव्ही पाहत सोफ्यावर होतो.

गेल्या काही वर्षांपासून आईचे गुडघे दुखतात. त्यामुळे ती रात्री गोळ्या घेऊन झोपते आणि सकाळीच उठते. मी रात्री वहिनीला सगळं सांगायचं ठरवलं होतं. त्यामुळे वहिनी सर्व आवरून आपल्या बेडरूममध्ये गेली, तेव्हा काही वेळाने मी तिच्या बेडरूममध्ये शिरलो.

वहिनी बेडवर एका बाजूने खाली पाय करून फोन पाहत बसलेली होती. तिने अंगावर एक गुलाबी नाईटी घातलेली होती, जी तिच्या गुडघ्यापर्यंत लांब होती. या पोझमध्ये ती खूप मादक दिसत होती.

मला पाहताच तिने हात पसरून जवळ येण्याचा इशारा केला पण मी सरळ तिच्या पायाजवळ जाऊन खाली जमिनीवर बसलो.

“काय झालं, खाली का बसला, ये वर बस.”

“वहिनी, मला तुला काही सांगायचं आहे.”

“अरे, मग वर बस ना.”

“नाही, मी इथेच ठीक आहे.”

“आता तुला वर बसायला माझी शपथ द्यावी लागेल का?”

मी नाही म्हणत होतो. तरीही तिने माझा उचलून मला बेडवर आपल्या शेजारी बसवले आणि मी तिचा हात पकडून तिला माझ्याबद्दल सर्व काही सांगायला सुरुवात केली. मी तिला अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे लोक मला मुलगी म्हणायचे इथपासून, सहा महिन्यांपूर्वी काय झालं, त्या कॉलनीतल्या मुलाबद्दल, श्रेयाबद्दल, जयबद्दल, मग आज सकाळपासून झालेल्या सर्व घटना आणि सध्या मी मा‍झ्या कपड्यांच्या आत तिची ब्रा पॅन्टी घातली आहे, सगळे काही स्पष्ट स्पष्ट सांगितले.


घड्याळात रात्रीचे साडेबारा वाजले होते. गेल्या दोन अडीच तासापासून मी न थांबता बडबडत होतो आणि वहिनी ऐकत होती. मी वहिनीच्या चेहऱ्याकडे पाहिले. तिचे डोळे पाणावले होते. मनातील सर्व काही तिच्या पुढे ओकून, एकदाची माझी बडबड थांबली आणि रूममध्ये शांतता पसरली.

काही वेळाने वहिनीने हालचाल केली. तिने आपल्या दोन्ही हातानी माझा चेहरा पकडला आणि प्रेमाने म्हणाली, “म्हणजे तू शिखा आहेस? मी ज्या मुलीला जन्म द्यायचे स्वप्न पाहत होते, ती तू आहेस?”

“हो, वहिनी शिखा तुझंच प्रतिबिंब आहे. मा‍झ्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर स्त्री तूच आहेस. तुलाच लपून पाहत मी साडी नेसायला शिकलो. तुझ्यासारखं सुंदर दिसायचं म्हणून, मी काय नाही, ते केलं.”

वहिनीने मला मिठी मारली. माझं डोकं तिच्या छातीवर दाबले गेले होते आणि ती मा‍झ्या केसात हात फिरवत होती.

काही वेळाने ती उठली आणि मला उभं राहायला सांगितलं. मीही तिची आज्ञा मानली आणि गुपचूपपणे उभा राहलो.

मग ती माझे कपडे काढायला लागली.

“वहिनी, काय करतेयस?” मी विचारले.

ती मा‍झ्या ओठांवर बोट ठेवून म्हणाली, “मी मा‍झ्या मुलीला, मा‍झ्या शिखाला, तयार करत आहे.”


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!