स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती.

“इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं आहे? खरी मजा तर स्त्री होण्यात आहे!” मी स्वतःशीच पुटपुटलो.

मग मी मा‍झ्या डाव्या खांद्यावर साडीचा पदर ठेवला आणि त्याची लांबी निश्चित केली. मग उरलेल्या साडीच्या निऱ्या बनवून मी परकरमध्ये खोचल्या आणि पदर सारका करून पुन्हा खांद्यावर ठेवला.

मी साडी नीट नेसल्याचे समाधान झाल्यावर मी आरशासमोर गेलो आणि आरशात पाहत उजवीकडून डावीकडे वळून स्वतःची खात्री करून घेतली. साडीचे सूत अतिशय पातळ आणि मऊ असल्याने पदर मा‍झ्या खांद्यावरून वारंवार सरकत होता आणि मी तो सावरत होतो.

साडी नेसल्याबरोबर माझा उरला सुरला पुरुषार्थही दूर निघून गेला होता. मी एका हाताने माझा पदर तर दुसऱ्या हाताने माझे लांब केस सावरत होतो. जेव्हा पदर खांद्यावरून खाली सरकायचा, तेव्हा दुसऱ्या हातातील केस सोडून मी माझा पदर सावरायचो.

खांद्यावरून पदर सरकणे, हे माझ्यासाठी नवीन नव्हते. पण मी या आधी कधीही स्लीव्हलेस ब्लाउज घातला नव्हता. मा‍झ्या पूर्ण मोकळ्या गुळगुळीत हाताला साडीचा तो मऊ स्पर्श एक सुंदर अनुभूती देत होता. त्या मऊ स्पर्शाने मा‍झ्या अंगावर शहारा आला आणि माझे हात पूर्वीपेक्षा अधिक नाजूक वाटू लागले.

“बाई ग! आता एवढे कठीण जात तर बांगड्या घातल्यावर काय होईल? ही साडी विनाकारणच नेसली. स्तनही किती बाहेर आलेले दिसत आहेत. इश्श्य!” पदर हाताळताना मी स्वतःशीच पुटपुटलो.

आता मी शरीरानेच नाही तर मनानेही स्त्री झालो होतो. स्वतःला या पेहरावात पाहून माझे मन प्रसन्न झाले होते. माझे चालणे, वागणे, हावभाव आणि मादकता या गोष्टीचे साक्षीदार होते की, मी माझे पुरूषत्व गमावले आहे.

पण सत्य हेच होते की, साडीत मादक दिसणार्‍या या आकर्षक शरीराचा मालक एक पुरुष होता. माझ्यातील स्त्री फक्त एक भाडेकरू होती, जिने साडी नेसून काही वेळेपुरता माझ्या नरदेहावर पूर्ण ताबा मिळवला होता.

जेव्हा माझ्या लक्षात आले की माझे स्तन बाहेर आलेले दिसत आहेत, तेव्हा मी आपल्या उघड्या स्तनांना पाहून लाजलो! माझ्या मनात आले की, जर काही वर्षांपूर्वीचे माझे पुरुष रूप आता माझ्या समोर उभे असते आणि त्याने मला असे साडीत पाहिले असते तर त्याने माझ्याबद्दल काय विचार केला असता?

हो, ती साडी माझे स्तन पूर्णपणे लपवू शकत नव्हती. समोरून ब्लाउज आधीच खोल गळ्याचा होता आणि साडीही अर्धपारदर्शक होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या पदराने माझे स्तन झाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत होतो.

खांद्यावरील पदर हाताळत मी आरशाच्या डाव्या बाजूला असलेल्या ड्रॉवरकडे गेलो. साडी नेसल्यानंतर माझी चाल पूर्णपणे बदलली होती. आता मला सरळ मा‍झ्या नाकाच्या रेषेत छोटी छोटी पावले टाकत पुढे चालावे लागत होते, त्यामुळे मी माझे नितंब मटकावत चालत आहे, असे वाटत होते.

प्रत्येक पावलावर मा‍झ्या गुळगुळीत मांड्या एकमेकांवर घासत होत्या. हा अनुभव आता माझ्यासाठी नवीन नव्हता. त्यामुळे चालताना मला अडचण येत नव्हती. खरं तर ही एक सुंदर अनुभूती होती, जी फक्त स्त्रियांना मिळते, पुरुषांना नाही. मी पुरूष असूनही ही भावना अनुभवत होतो.

पुरूष किती दुर्दैवी असतात की, चालताना त्यांच्याकडे कोणी पाहतही नाही. माझ्याबाबतीतही असेच होते. पण जेव्हा मी साडी नेसून स्त्री बनतो, तेव्हा माझी चाल पाहून कित्येक पुरूषांचे लिंग अनियंत्रित होत असेल, असा आत्मविश्वास मला कायम होता.

तसे साडी नेसून आरामात चालण्याची कोणी कल्पनाही करू शकत नाही. मुलींनाही साडी नेसून चालणे गैरसोयीचे वाटते. दुसरीकडे, साडी नेसणे हे प्रत्येक क्रॉस ड्रेसरचे स्वप्न असते. परंतु जेव्हा तो स्वतः साडी नेसतो, तेव्हा तेच सुंदर स्वप्न त्याला किती कठीण वाटते.

मी एक पुरूष असूनही साडी नेसून, मा‍झ्या लाडक्या रुपाली वहिनीसारखा सहजतेने आणि आरामात चालतो. याच्यावर आता मला अभिमान वाटत होता.

आता मी उभा राहून मी थोडा पुढे वाकलो आणि ड्रेसिंग टेबलच्या डावीकडील भिंतीवरच्या वॉर्डरोबच्या उघड्या ड्रॉवरमध्ये काहीतरी शोधू लागलो. पण साडी नेसल्यानंतर खाली वाकून हाताने काहीतरी शोधणे हे ब्रा पॅन्टीमध्ये खाली वाकण्यापेक्षा जास्त कठीण होते.

मी एका हाताने माझा खांद्यावरून खाली सरकणारा पदर सांभाळत होतो. तर दुसर्‍या हाताने, मी वाकून उभा असल्याने माझे मोकळे केस पुन्हा पुन्हा माझ्या चेहऱ्यावर येत होते, ते कानाच्या मागे करत होतो. त्यामुळे स्वतःला सांभाळू की ड्रॉवरमध्ये शोधू, अशी माझी अवस्था झाली होती!

तेवढ्यात मी शोधत असलेली ती गोष्ट मला पटकन सापडली! एका कापडी पिशवीत मी अनेक रंगीबेरंगी डिझायनर पिना ठेवल्या होत्या. त्यांपैकी मा‍झ्या साडीला जुळणाऱ्या दोन पिना काढल्या आणि उरलेल्या पिना परत त्या पिशवीत टाकल्या आणि पुन्हा आरशासमोर पोहोचलो.

सगळ्यात आधी मी माझा पदर एका पिनने ब्लाउजमध्ये अडकवला आणि दुसरी पिन साडीच्या निऱ्यांमध्ये घातली. पूर्वी मी खूप पिना लावायचो पण आता मला साडीत एवढा सराव झाला आहे की फक्त दोन पिना लागतात.

आता मी स्वतःला आरशासमोर पाहिले. स्लीव्हलेस ब्लाउजमध्ये माझे बारीक हात आकर्षक दिसत होते. वॅक्स आणि बॉडी लोशनमुळे ते नितळ चमकत होते. डावा हात तर पूर्णपणे पदराने झाकलेला होता.

त्या अर्धपारदर्शक हिरव्या नेटच्या साडीत मा‍झ्या लाल ब्लाउजचा संपूर्ण आकार आणि डिझाइन स्पष्ट दिसत होते. तो मोठा गळ्याचा ब्लाउज आणि ती अर्धपारदर्शक साडी, मा‍झ्या गोऱ्या गुळगुळीत स्तनांची खोली आणि उभार उघडपणे दाखवत होते.

साडी पातळ असल्याने मा‍झ्या अंगाला चिकटली होती. त्यामुळे माझी २७ची नाजूक कंबर आणि नाभी स्पष्ट दिसत होती. मा‍झ्या गोर्‍या अंगावर एक कणभरही चरबी वाटती नव्हती, म्हणूनच ती साडी माझ्यावर इतकी खुलली होती.

माझे बारीक, गुळगुळीत आणि नाजूक हात पाहून, कधी काळी हा १५ इंच बायसेप्स असलेल्या पुरुषाचा मजबूत हात असायचा, हे कुणाला स्वप्नातही वाटणार नाही. ब्लाउजमधून बाहेर डोकावणारे माझे स्तन साडीच्या पदराखाली स्वतःला लपवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करताना पाहून, कधी काळी ती पुरुषाची रुंद छाती असायची, असे कुणाला स्वप्नातही वाटणार नाही.


काळे डोळे, गडद लाल ओठ, लाल रंगाची नखे, मोठे स्तन, साडीने वेढलेले शरीर आणि डाव्या खांद्यापासून कंबरेपर्यंत रूळणारे काळे लांबसडक केस माझ्या नरदेहाला स्त्री रूप देण्यास पुरेसे होते.

पण मी अनेकदा मा‍झ्या वहिनीच्या तोंडून असे ऐकले होते की, ‘जेव्हा एखादी स्त्री आपल्या प्रियकरासाठी नटते तेव्हा ती सर्वात सुंदर दिसते आणि एकदा ती नटायला लागली की, कोणीही तिला थांबवू शकत नाही.’

माझ्या फ्लॅटमध्ये मी एकटाच होतो. इथे मला थांबवायला कोणी नव्हते, माझ्यातील पुरुष सुद्धा कधीच मला सोडून दूर निघून गेला होता. आता मी फक्त स्त्री होतो, जी आपल्या प्रियकराच्या भेटीसाठी नटत होती. तेव्हा मी तरी कसा थांबणार होतो? मी माझे नटणे पुढे सुरू ठेवले.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!