स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती.

एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल चौकशी केली नाही.

आतापर्यंत तिने मला तिचे कित्येक फोटो आणि न्यूड्स सुद्धा पाठवले होते. पण मी कधीही तिचे फॅमिली फोटो पाहिले नव्हते. तिने जेव्हा मला सांगितले की, तिचा भाऊ दिल्लीला असतो. तेव्हाही तिने मला त्याच्यासोबत काढलेला एखादा फोटो दाखवला नाही.

दुसरीकडे, कार्तिक श्रेयाचा मोठा भाऊ होता. पण गेल्या वर्षभरापासून मी त्याला त्याच्या फेसबुकवरील नावाने फक्त ‘जय’ म्हणून ओळखत होतो. मीही त्याला कधी त्याचे खरे नाव विचारले नाही किंवा त्याला माझे खरे नाव सांगितले.

ज्याप्रमाणे मी त्याला ‘जय’ म्हणून ओळखतो त्याप्रमाणे तोसुद्धा मला फक्त ‘शिखा’ नावाने ओळखत होता. काही वेळेपूर्वी कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन त्याला कोणाला भेटायचे म्हणून विचारत होता तेव्हाही तो चाचरत होता आणि त्याचमुळे तो त्याला आत येऊ देत नव्हता.


आता श्रेया आत आली आणि मी भीतीने उठून उभा राहिलो. जर तिने मला फक्त साडी नेसलेल्या अवस्थेत पाहिले असते तर कदाचित तिने मला समजून घेतले असते.

पण तिने मला अशा अवस्थेत पाहिले, ज्या अवस्थेत एक प्रियसी आपल्या प्रियकरासोबत रत होत आहे. आपल्या भावाला आणि प्रियकराला रत होताना पाहून तिचा राग अनावर झाला होता.

ती रागारागात मा‍झ्या जवळ आली आणि खाडडऽऽऽ!!

क्षणभर मा‍झ्या डोळ्यांपुढे अंधार आला होता. माझी मान उजवीकडे वळली होती आणि माझा डावा गाल जड झाल्यासारखा वाटला.

हो, श्रेयाने मा‍झ्या गालावर एक जोरदार थप्पड लगावली होती. मी मान सरळ करून निर्लज्जासारखे तिच्याकडे पाहिले आणि एका नंतर एक थप्पड मा‍झ्या गालावर पडत राहिल्या.

ती दारात पाहिल्यापासून माझे अंग सुन्न पडले होते. आता माझ्या गालावर एवढ्या थप्पड मारल्यानंतर ती काय बोलत होती, मला काहीही ऐकायला येत नव्हते. मी फक्त एक पुतळा बनून उभा होतो.

ती रागाने ओरडत होती. रूममध्ये इकडून तिकडे फिरत होती. मा‍झ्या रूममधील सामान फेकत होती. शेवटी, मला इतकेच कळले की, ती रडत रडत मा‍झ्या जवळ आली आणि मा‍झ्या तोंडावर थुंकून रागारागात बाहेर निघून गेली.

मी तिला रोखू शकलो नाही. माझे हातपाय हलवायची ताकदही मा‍झ्या उरली नव्हती. श्रेयासोबत असलेले माझे नाते तुटले होते. ती आता आयुष्यभर माझे तोंड पाहणार नव्हती.

तेवढ्यात कार्तिक मा‍झ्या समोर आला आणि आपला रुमाल काढून माझे तोंड पुसू लागला. माझे तोंड पुसल्यावर तो मला मिठी मारण्यासाठी पुढे आला.

पण कोणास ठाऊक? माझ्यात कुठून एवढी ताकद आली की, त्याचा हात पकडून मी त्याला ओढत दरवाजापर्यंत नेलं आणि बाहेर लोटून दरवाजा आतून बंद केला आणि दरवाजाला पाठ टेकवून रडायला लागलो.

मी खरंच चुकलो होतो. एकीकडे श्रेयाने माझ्याशी असलेले दोन वर्षांपासूनचे नाते तोडले तर दुसरीकडे शिखाने आपल्या प्रियकरासोबत असलेले वर्षभरापासूनचे नाते तोडले.

दुःख अनावर होत होतो. क्षणाक्षणाला वाटत होते की कुठेतरी जाऊन जीव द्यावा. पण तिथून उठून उभं राहण्याची ताकदही आता माझ्या अंगात उरली नव्हती.

मी किती वेळ रडत होतो, माहिती नाही. माझा ब्लाउज उघडा होता, साडी विस्कटली होती, अश्रूंनी चेहऱ्यावरचा मेकअप खराब झाला होता. या अवस्थेत मी दरवाजाला पाठ लावून बसलेलो होतो.

तेवढ्यात माझी नजर त्या गुलाबाकडे गेली, जो तो माझ्यासाठी घेऊन आला होता. तो मा‍झ्या शेजारी पडलेला होता. कदाचित, श्रेया वस्तू फेकत होती तेव्हा तो इथे पडला असावा. त्याच्या पाकळ्यादेखील पडल्या होत्या. त्याची आणि सारखीच माझी अवस्था होती.

तो गुलाब मी उचलला आणि माझ्या छातीला कवटाळून रडू लागलो. काही वेळेपूर्वी सर्व काही गोड स्वप्नासारखे सुखद वाटत होते. पण आता माझे काचेचे स्वप्न माझ्यासमोर तुटले होते आणि डोळे उघडल्यावरही त्याच्या जखमा माझ्या अंगावर जाणवत होत्या.

मी आता शांत झालो होतो. अचानक मला मा‍झ्या साडीत ओलं जाणवलं आणि माझी नजर तिथे गेली, जिथे काही वेळेपूर्वी मी उभा होतो.

तिथे पाणी जमा झाले होते. नक्कीच ते पाणी नव्हते, तर मी साडीत लघवी केली होती. श्रेयाने जेव्हा पहिली थप्पड मा‍झ्या गालावर लगावली, तेव्हाच मी फळाफळा मुतलो होतो.

क्षणाक्षणाला मला शिखावर राग येत होता. जर मी शिखाला ताब्यात ठेवलं असते तर हा दिवस आलाच नसता. पण आता पश्चाताप करण्याची वेळ नव्हती. मी रांगत बेडजवळ गेलो आणि फोन उचलला.

नेट चालू करताच मला मेसेंजरच्या नोटिफिकेशन दिसल्या. जयने मेसेंजरवर सॉरीचे १५ मेसेज पाठवले होते. मी चेक करायला मेसेंजर उघडले तर मला त्याची प्रोफाईल दिसली नाही.

आता विचार करण्यात मला वेळ घालवायचा नव्हता म्हणून व्हॉट्सअॅप उघडले आणि श्रेयाला ‘सॉरी’ असा मेसेज केला. ती ऑनलाईन होती. तिने लगेच मेसेज पाहिला. ती काय रिप्लाय करते, म्हणून मी फोनकडे पाहत होतो, तेवढ्यात मला फोनपेवर एक नोटिफिकेशन आली.

श्रेयाने मला १० रुपये पाठवले होते! पण का? तिने मला पैसे का पाठवले? हे विचारण्यासाठी मी पुन्हा व्हॉट्सअॅप तेवढ्यात श्रेयाचा मेसेज आला.

‘हीच तुझी लायकी आहे.’

मला काही कळले नाही. तितक्यात तिने मला फोनपेवर १० रुपये पाठवल्याचा स्क्रीनशॉट आणि ट्रेनमध्ये टाळ्या वाजवून पैसे मागणाऱ्या छक्क्याची क्लिप पाठवली! मी मेसेज पाहिल्यावर पुढे काही टाईप करणार इतक्यात व्हॉट्सअॅप बंद झाले. मी पुन्हा व्हॉट्सअॅप उघडले, तर तिने मला ब्लॉक केलेले होते.

मी तिला कॉल केला आणि मी काही बोलायच्या आधीच श्रेया फणकार्‍यात बोलली, “मा‍झ्या भावाकडून झालेली चूक मला मान्य आहे. त्याने मला सगळं सांगितलं आहे. या पुढे मला किंवा मा‍झ्या भावाला फोन करायची किंवा भेटायची गरज नाही. मी माझा भावाची प्रोफाईल जप्त केली आहे. त्यामुळे आता तुझे सगळे उघडे नागडे फोटो आणि चाट माझ्याकडे आहे. जर तू माझ्यासमोर देखील आलास तर मी हे सर्व व्हायरल करून देईल.”

आणि फोन कट केला.

मी पुन्हा फोन करण्याचा प्रयत्न केला पण तिने मला ब्लॉक केले.

श्रेया मी तुला कसं सांगू की, मी छक्का नाही तर मी फक्त एक क्रॉस ड्रेसर आहे! मला साडी नेसायला आवडते म्हणून तू माझी तुलना ट्रेनमध्ये भीक मागणाऱ्या छक्क्यासोबत कशी करू शकते?

गेल्या दोन वर्षांत मी शिखाबद्द्ल तुला सगळं सांगितले होते, तेव्हा तू निदान एकदा तरी मला माफ करू शकशील का? एकदा तरी माझं मन समजून घेऊ शकशील का?

पण हे ऐकायला श्रेया मा‍झ्या जवळ नव्हती किंवा ती ऐकणारही नव्हती!


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!