स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला ‘मुलगी’ म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून जावेसे वाटायचे.

तेव्हा मला खरंच कल्पना नव्हती की, कोणी फक्त मुलगी म्हटलं म्हणून रागाने लाल होणारा मी, एक दिवस साडी नेसण्यासाठी एवढी तळमळ करेल.

एक दिवस मी माझ्यासाठी साड्या, ब्लाउज, परकर, ब्रा, पॅन्टी, नाईटी, सलवार, कमीज, ओढण्या, दागिने आणि मेकअपचे सामान विकत घेईल व नटून आरशात आपल्या स्त्री रुपाला पाहून संतुष्ट होईल.

आता प्रत्येक क्षणी मी प्रार्थना करत होतो की, कोणी तरी मला ‘शिखा’ म्हणून हाक मारावी, मा‍झ्या स्त्री रुपाची स्तुती करावी. बाईक चालवत असताना आता माझ्यातील स्त्री पुन्हा माझ्यावर वर्चस्व गाजवू लागली.


मला आठवू लागले की, जेव्हा सगळे मला ‘मुलगी’ म्हणू लागले, तेव्हा शेवटी मी माझे केस कापले आणि शरीराचा आकार सुधारण्यासाठी जिम सुरू केली. आता मला कोणाच्या पुढे नाजूक आणि कमकुवत दिसायचे नव्हते.

दोन वर्षांत माझे शरीर, माझे हावभाव आणि माझी देहबोली सुधारली आणि माझा आत्मविश्वास गगनाला भिडला. मी आकर्षक आणि देखणा दिसू लागलो. आता मला दाढी-मिशीही येऊ लागली, त्याचाही मला फायदा झाला.

कॉलनीतली जी मुलं मला आधी मुलगी म्हणून चिडवायची, आता मी त्यांना जास्तच देखणा आणि आकर्षक दिसत होतो. आता मी नजर चोरून पळून जात नव्हतो तर मुद्दाम त्यांच्याकडे बघत होतो आणि ते नजर फिरवत होते. पण लहान वयात जिममुळे माझी उंची तिथेच थांबली.

त्या वेळी मी सोशल मीडियावर अनेक मुलींसोबत फ्लर्ट करायचो आणि अनेक मुली माझ्यासोबत फ्लर्ट करायच्या. अशातच मला श्रेया मिळाली. गोष्टी भेटीमध्ये बदलल्या आणि आम्ही प्रेमात पडलो.


अचानक कोणी तरी जोरात हॉर्न वाजवला आणि मी मा‍झ्या भूतकाळातील आठवणीतून बाहेर आलो. मी पुन्हा बाईकच्या आरशात माझा चेहरा पाहिला. पण या वेळी माझ्यातील शिखा शेखरबद्दल विचार करू लागली.

आज जरी माझा चेहरा मुलीसारखा दिसत आहे, आज जरी ते ब्लेझर माझ्यावर वाईट दिसत होते, पण या आधीही मी स्वतःला एक सुंदर देखणा पुरूष बनवले होते.

कधी काळी लोकांच्या नजरेत मी एक मुलगी होतो, पण तेव्हा त्यांना सिद्ध करून दाखवले की मी देखणा मुलगा आहे. मी हे आधीही केले आहे आणि आताही करू शकतो!


शेखर आणि शिखा यांच्यातील भांडण सोडवत मी शेवटी घरी पोहोचलो. मी दारात बाईक उभी केली. नेहमीप्रमाणे गेट अर्धे उघडे होते.

गेट उघडताच मी हाक मारली, “आई कुठे आहेस?”

वरून आईचा आवाज आला, “शेखर, वर ये बेटा.”

मी वरच्या मजल्यावर पोहोचलो. आई ड्रॉईंग रूममध्ये सोफ्यावर बसली होती. मला पाहून ती किंचाळली.

“मी तुला सांगितले होते की, काहीही घालून येऊ नकोस म्हणून, हे काय घातले आहेस?”

मी पुढे काही बोलायच्या आधीच वहिनी तिच्या बेडरूमच्या गॅलरीतून माझ्यासमोर आली आणि म्हणाली, “आई, कपडे सोडा, चेहरा बघा कसा तू गुळगुळीत केला आहे. मला तर वाटते, ते लोक आता जावई बघायला येत आहेत पण सून पसंत करून जातील.” वहिनी हसायला लागली.

वहिनीकडून जे अपेक्षित होते तेच तिने केले. पण यावर काही प्रतिक्रिया देण्यापूर्वीच जणू मा‍झ्या पायाखालची जमीनच सरकली आणि मा‍झ्या तोंडातून बाहेर पडलं, “काय?? मला बघायला येत आहे?”

“हो, म्हणूनच मी तुला व्यवस्थित कपडे घालून यायला सांगितलं होतं.”

मी काही बोलायला तोंड उघडणार तोपर्यंत वहिनी म्हणाली, “आणि असेही म्हणाल्या होत्या की, क्लीन शेव्ह करू नकोस.”

मी आईच्या पायाजवळ गुडघे टेकून जमिनीवर बसलो.

“पण आई, निदान मला तरी विचारायचे किंवा सांगायचे होते ना!”

आईच्या जागी दुसरे कोणी असते तर, लग्नाचे नाव ऐकून मा‍झ्या चेहऱ्यावर आलेली चिंता आणि अस्वस्थता, त्या वेळी त्याला कळली असती.

“अरे, यात काय विचारायचे ते सांग? २५ वर्षाचा झाला आहे. कधी न कधी लग्न करावंच लागेल.”

“पण आई…”

रडवेल्या चेहऱ्याने मी एवढंच बोलू शकलो आणि तिच्या जवळून उठून दुसऱ्या सोफ्यावर जाऊन बसलो.

“काळजी करू नका, भावजी, त्यांनी तुम्हाला जावई नाही केले तरी चालेल, पण तुम्हाला सून म्हणून पसंत करू नये, एवढीच प्रार्थना.” वहिनी पुन्हा तोंडावर हात ठेवून जोरात हसायला लागली.

आता मी तो सहा वर्षांपूर्वीचा शेखर नव्हतो, ज्याला वहिनी ‘मुलगी’ म्हणून छेडेल आणि आणि मी लाजत गुपचूपपणे उभा राहून तिचं ऐकेल. पूर्वी ‘मुलगी’ हा शब्द मला अस्वस्थ करायचा, अपमान वाटायचा. पण आता मी स्वतःहून मनाने एक स्त्री झालो होतो.

एकदा नाही तर अनेक वेळा मी साडी नेसून नटलो होतो. त्यामुळेच आता मला कोणी मुलगी म्हटले तरी अपमान वाटत नव्हता. लोकांसमोर मी धडधाकट पुरूष असलो, तरी एकट्यात मी एक स्त्री होतो. त्यामुळे, एक स्त्री दुसर्‍या स्त्रीला कसे उत्तर देते, हे देखील मला माहीत आहे. मी तेच केले!

“तसे असले तरी मला सून बनविणे त्यांच्या नशीबात नाही. त्यांचा मुलगा माझ्यासोबत लग्न करायला ‘गे’ थोडीच असेल? नाही का?” वहिनीकडे बघत मी किंचित हसत म्हणालो आणि वहिनीही मोठ्याने हसली.

“मला माहीत आहे, तू मुद्दाम असं करत आहेस. तुला लग्न करण्याची इच्छा नाही का?” आई रागाने म्हणाली.

“अग, मला कसं माहीत असेल की, मला बघायला येत आहेत म्हणून? मला माहीत असते तर मी आलोच नसतो.” मी नंतरचे शब्द हळूच उच्चारले आणि निराशेने मान हलवली.

“ह्या रुपालीने, तुझ्या लाडक्या वहिनीने, तुला सांगितलं नाही का? काय ग, रूपे?” आईने वहिनीकडे डोके वळवत कडक आवाजात विचारले.

“बाई बाई! मी का सांगू लागली? उलट मीच तुम्हाला सांगितले होते की, भावजीला सांगा की क्लीन शेव्ह करून येऊ नका म्हणून.” वहिनी तिच्या साडीच्या पदराशी खेळत म्हणाली.

मी मन वळवून वहिनीकडे पाहिले आणि माझी नजर तिच्या साडीवर गेली. तिने एक खूप सुंदर गुलाबी रंगाची पार्टी वेअर साडी नेसलेली होती. ती खूप पातळ, हलकी आणि मऊ वाटत होती.

त्या अर्धपारदर्शक साडीच्या कडावर हलके नक्षीकाम केलेले होते. बाकी सर्व काही साधे होते, अगदी पदर देखील! ती खूप महाग असेल, हे साहजिकच होतं. आज पाहुणे येणार आहेत, म्हणूनच आज तिने ही साडी नेसली असावी.

त्या साडीसोबत गुलाबी रंगाचा ब्लाउजही अप्रतिम दिसत होता. खांद्यावर फक्त इंचभर पट्टी, असा तो स्लीव्हलेस ब्लाउज होता. ब्लाउजला चौकोनी आकाराचा मोठा गळा होता, ज्यातून तिच्या स्तनांमधील घळ स्पष्ट दिसत असावी. कारण वहिनीने साडीच्या पदराने आपले स्तन पूर्णपणे झाकून घेतले होते.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!