स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती.

मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, “लठ्ठ!!”

मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, “मी माझा फोटो पाठवला, तर तू स्वतःला सुंदर म्हणायला विसरशील.”

मनात गोड विचारांचे थैमान उठले होते. मग श्रेयाने जो फोटो पाठवला होता, त्याची नक्कल करत मी सुद्धा त्याच स्टाईलने आरशासमोर पाउट बनवायला सुरुवात केली.

उजव्या बाजूने माझे नितंब आरशाच्या दिशेने दाखवत, माझी कंबर थोडी पुढे करत, माझे हात मा‍झ्या खांद्यावर ठेवून, ओठांचा पाउट करत मी त्याच पोझमध्ये स्वतःचा फोटो काढला.

आरशात स्वतःकडे पाहत मी पुटपुटलो, “श्रेया, तुझ्यापेक्षा जास्त हॉट आणि सेक्सी मुलगी मा‍झ्या समोर साडीत उभी आहे, त्यात तुझ्या जिन्स आणि टॉपचे काय नवल! कधी साडी नेसून दाखव मग कळेल.”

मी आरशात बघत स्वतःला एक फ्लाइंग किस दिला आणि मा‍झ्या स्तनांकडे बघत मी निरागसपणे म्हणालो, “अरे, माझे गोलू मोलू, एवढे बाहेर डोकावून काय बघताय? कधी कोणी सुंदर मुलगी साडी नेसलेली पाहिली नाही का?” आणि हसायला लागलो.

श्रेयाने मला तिचा फोटो पाठवला आणि मीही त्याच पोझमध्ये माझा फोटो काढून कोणाला मेसेंजरवर पाठवला.

किती विचित्र गोष्ट होती की, माझी प्रियसी मला पुरूष समजून तिचे फोटो पाठवत होती, पण मी स्वतः एक स्त्री बनून माझे फोटो कोणाला पाठवत होतो.

मी श्रेयाला बेडवर घेऊन तिला माझं पुरूषत्व दाखवायच्या जागी, मला आता तिला हे सांगायची इच्छा होत होती की, ‘बघ, मी तुझ्यासारखी स्त्री झालो आहे. बघ, मी आता किती सुंदर दिसत आहे.’

एक पुरूष असूनही, मी मा‍झ्या सौंदर्याची तुलना त्या मुलीशी करत होतो, जी माझी प्रियसी होती, जिच्याशी मला लग्न करायची इच्छा होती.

स्त्री रूपात मी तिच्यापेक्षा सुंदर दिसत असलो, तरी मला तिची नक्कल का करावीशी वाटली? हे कळत नव्हते. स्त्री रुपात मी कधीच तिची नक्कल केली नव्हती, त्या दिवशी पहिल्यांदाच तिची नक्कल करत मी, त्या पोझमध्ये, तो फोटो काढला होता.


गेल्या वर्षभरात मी खूप बदललो होतो. एके काळी मी, ज्या मुलीचा फोटो पाहून, हस्तमैथुन करायचो, आता त्याच मुलीचा फोटो पाहून, मला तिच्यासारखीच पोझ देऊन, फोटो काढायची इच्छा झाली.

एके काळी त्या मुलीचे स्तन पाहून माझा पुरूषत्व बेकाबू व्हायचा आणि प्रत्येक फोटोत मला तिचे स्तन आधी दिसायचे. पण आज तिचा फोटो पाहून तिच्या स्तनांवर माझे लक्ष गेले नाही. याउलट माझे स्वतःचे स्तन पाहून मला हेवा वाटत होता.

पूर्वी मी श्रेयाचा फोटो पाहून तिला फ्लाइंग किस पाठवत असे आणि आता आरशात स्वतःला स्त्री रुपात पाहून मी स्वतःला फ्लाइंग किस देत आहे.

श्रेया हे माझे पहिले प्रेम होते. पण आता मी शिखाच्या प्रेमात पडलो आहे. म्हणजेच मी स्वतःच्या प्रेमात पडलो आहे. मा‍झ्या आयुष्यात एक नवीन मुलगी आली होती आणि ती नवीन मुलगी म्हणजे मी स्वतः!

पूर्वी मी श्रेयाचा फोटो तासन तास टक लावून बघायचो. पण आता माझा वेळ आरशासमोर उभं राहून नटण्यात जात आहे.


मी अजूनही माझ्या खालच्या ओठाचा कोपरा दाताखाली दाबून आरशात स्वतःकडे पाहत होतो. मी कधी मा‍झ्या पदराशी, कधी माझ्या लांब केसांशी तर कधी माझ्या कानातल्या झुमक्यांशी खेळत होतो. माझे डोळे आरशात माझे रूप न्याहाळत होते आणि कान बांगड्यांचा आवाज ऐकण्यात गुंग होते. तेवढ्यात काहीतरी आवाज मा‍झ्या कानावर पडला.

कॉलनीच्या गेटजवळ कोणी तरी माझ्याबद्दल काहीतरी कुजबुजत होते, माझे नाव घेऊन चौकशी करत होते आणि वॉचमन त्याला काही तरी सांगत होता. तो आवाज मला ओळखीचा वाटला.

मी पटकन बेडरूममधील बाल्कनीच्या दाराकडे सरकलो, दरवाजाची लॅच सरकवली आणि दार उघडून बाल्कनीत जाऊ लागलो. तेवढ्यात मला अचानक आठवले की, मी साडी नेसलेली आहे, मी शेखर नसून शिखाच्या रूपात आहे. मी घाईघाईने दरवाजा बंद केला आणि मागे सरकलो.

मागील वेळेत कॉलनीत चोऱ्या खूप वाढल्या होत्या. त्यामुळे नवीन वॉचमन ठेवला होता, जो विनाचौकशी कोणाला आत येऊ देत नसे. त्यामुळे माझी सवय झाली होती की, खाली कोणाचा आवाज आला की, आधी बाल्कनीतून कोण आहे, ते पाहायचे आणि वॉचमनला आत येऊ दे म्हणून सांगायचे.

सवयीप्रमाणे मी त्या दिवशीही तेच करणार होतो. पण त्या दिवशी मी स्त्री रूपात होतो. साडी नेसून, स्त्री बनून, बाल्कनीत जाणे म्हणजे संपूर्ण कॉलनीसमोर मा‍झ्या पुरूषत्वाचा लिलाव करण्यासारखे होते. जर कोणाला कळले असते की, मला एक स्त्री बनण्याची आवड आहे, तर मी कॉलनीत चर्चेचा विषय बनले असतो.

मी काय चूक करणार होतो, या विचाराने मा‍झ्या छातीत धस्स झाले आणि माझा घसा कोरडा पडला. मी माझे दोन्ही हात मा‍झ्या तोंडावर ठेवले आणि घाबरून बाल्कनीच्या दारालाच पाठ टेकवून उभा राहिलो. माझा श्वास जड झाला आणि मा‍झ्या मनात विचारचक्र चालू झाले.

अरे देवा! थोडक्यात वाचलो! मी बाल्कनीत गेलो असतो तेव्हा कोणी मला पाहिले असते का? कॉलनीतल्या आंट्या, ज्या बऱ्याचदा त्यांच्या घराबाहेर उभ्या राहून एकमेकींशी गप्पा मारत असतात, त्यांनी मला पाहून ओळखलं असतं का?

खरंच मी किती हास्याचा विषय झालो असतो! या समाजात क्रॉस ड्रेसर्सच्या भावनांना काहीच किंमत नाही. मी साडी नेसून बायकांसारखा घरात वावरतो, असे संपूर्ण कॉलनीत आणि इतर ठिकाणीही पसरले असते. मा‍झ्या घरापर्यंत सुद्धा ही बातमी पोहोचली असती. मी कोणालाही तोंड दाखवू शकलो नसतो.

मा‍झ्या समोरच्या घरात राहणारी मुलगी, जी अनेकदा बाल्कनीत येऊन तिच्या बॉयफ्रेंडसोबत फोनवर बोलते आणि माझ्यावर लाईन मारते, तिने मला असं पाहिलं असतं, तर कॉलनीतल्या प्रत्येक मुलामुलीला तिने सांगितलं असतं की, समोरच्या फ्लॅटमध्ये राहणारा मुलगा ‘छक्का’ आहे, मी त्याला साडी नेसलेली पाहिले आहे.

जेव्हा मी मा‍झ्या स्पोर्ट्स बाईकवर स्टाईलने निघतो, तेव्हा कॉलनीतल्या कित्येक मुली माझ्यावर लाईन मारतात. माझ्यामागे गाडीवर बसण्यासाठी माझ्याशी गोड बोलतात. त्याच मुली उद्या माझी चेष्टा करतील. माझा तिरस्कार करतील.

चुकूनही कोणी तरी माझा फोटो काढला असता, तर तो फोटो किती फिरला असता! संपूर्ण कॉलनी, ऑफिस, माझे नातेवाईक, कुटुंब, मित्रमंडळी, सगळ्यांना मा‍झ्या साडी नेसण्याच्या छंदाबद्दल कळले असते.

खाली रस्त्यावर क्रिकेट खेळणारी टवाळ मुले मी बऱ्याचदा कॉलनीच्या गेटजवळ बसताना पाहिले होते, जर कॉलनीतल्या या मुलांनी मला साडी नेसताना पाहिलं असतं, तर माझं काय झालं असतं?


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!