स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली.

हो, मी त्याच्यावर मनापासून प्रेम करत होतो. पण त्याच्यावर प्रेम करणारा शेखर नाही तर शिखा होती. जेव्हा केव्हा त्याचा मेसेंजरवर मेसेज यायचा तेव्हा शिखा मा‍झ्या शरीरावर आणि मनावर ताबा मिळवायची.

मला त्याच्याबद्दल काहीच माहीत नव्हते. एव्हाना, मी त्याला फक्त त्याच्या फेसबुकवरील नावावरूनच ओळखत होतो. त्या व्यतिरिक्त त्याचे पूर्ण नाव, त्याचे घर, त्याचा व्यवसाय, त्याचे कुटुंब, नातेवाईक, याबद्दल मला काहीही माहिती नव्हते. तरीही कोणास ठाऊक, माझा त्याच्यावर एवढा विश्वास का होता?

त्याच्यासोबत ओळख होण्यापूर्वीपासून मला क्रॉस ड्रेसिंग आवडते. मा‍झ्या वहिनीला लपून पाहत मी साडी नेसायला शिकलो. ती माझ्यासाठी जगातील सर्वात सुंदर स्त्री होती, जिची मी मनोमन पूजा करायचो.

पण आता मला असं कोणी भेटलं होतं, जी व्यक्ती माझी पूजा करेल. सुरुवातीच्या दिवसात मी त्याला मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सर्व काही सांगितले होते. तोही मला समजून घ्यायचा आणि लगेच मा‍झ्या मेसेजला रिप्लाय करायचा.

हळूहळू आमच्या गप्पा चावट झाल्या आणि आम्ही आणखी जवळ येत गेलो. मग खूप रात्रीपर्यंत मेसेज करणे आणि फोटो पाठवणे सुरु झाले. तो मला त्याचे जिममधील उघड्या अंगाचे फोटो पाठवायचा आणि मी त्याला साडी नेसून अंग झाकताना फोटो पाठवायचो.

त्याने कधीच माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात दखल दिली नाही आणि मीही त्याला त्याच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल कधीच काही विचारले नाही.

काही महिन्यांपूर्वी, आमचे नाते घट्ट बनले होते. तो नेहमी माझी मस्करी करायचा. मी माझे सेक्स चेंज करावे म्हणून मला प्रोत्साहन द्यायचा किंवा लग्नासाठी मा‍झ्या मागे लागायचा आणि मीही त्याला तसे उत्तर द्यायचो.

आमचे नाते पुढे जाणार, याची मला कल्पना असली तरी आता मी त्याच्यावर मनापासून प्रेम करत होतो. अशातच दोन महिन्यांपूर्वी आम्ही भेटायचे ठरवले होते. तो मला कुठेतरी बाहेर नेणार होता. पण त्या वेळी मला ज्याच्यासोबत जायला खूप भीती वाटत होती.

मी आतापर्यंत त्याच्यासोबत फक्त मेसेंजरवर चाट करत होतो, तेव्हा स्वभाव कसा असेल? तो माझ्यासोबत कसा वागेल? या विचाराने माझ्या हृदयात धस्स झाले होते.

त्या दिवशी त्याने मला कॉलनीच्या बाहेर यायला सांगितले होते, जिथे तो बाईकवर माझी वाट पाहत उभा राहणार होता. पण साडी नेसून कॉलनीच्या बाहेर पडणे, हे तितकेच धाडसी काम होते.

मी त्या दिवशी सुद्धा आज ज्याप्रमाणे तयार झालो, तसाच तयार झालो होतो. पण साडी नेसून बाहेर पडायची मला हिंमत होत नव्हती.

तेवढ्यात त्याने, मी बाहेर येत नाहिये म्हणून तो परत चालला आहे, असा मेसेज केला. शेवटी सर्व हिंमत एकवटून मी तोंडाला स्टोल बांधला आणि एका हाताने साडीचा पदर झुलवत आणि दुसर्‍या हाताने लेडीज पर्स पकडून बाहेर पडलो.

दुपारची वेळ होती, तेव्हा बाहेर सर्व सुनसान होते. गेटवरील वॉचमन सुद्धा झाडाखाली खुर्चीवर बसून घोरत पडला होता. मी जोराजोरात पाऊलं टाकत गेटच्या बाहेर आलो.

तो बाईकवर बसून माझी वाट होता. मी त्याच्याजवळ पोहोचताच त्याला मिठी मारली आणि मला अश्रू अनावर झाले. पण रस्त्यावरून जाणारे लोक पाहून मी कसेतरी मा‍झ्या भावनांना आवर घातले आणि त्याच्या बाईकवर त्याच्यामागे बसलो.

साडी नेसून बाईकवर एका बाजूने पाय करून बसण्याची माझी पहिलीच वेळ होती. मी त्याला घट्ट पकडून ठेवले होते. पण एखाद्या खड्ड्यातून गाडी गेल्यावर, जेव्हा माझी छाती त्याच्या पाठीला लागायची, तेव्हा मला हसू यायचे.

मी पुरूष रुपात अनेक मुलींना मा‍झ्या बाईकवर फिरवले होते. पण आज पहिल्यांदा मी कोणा पुरुषासोबत एक स्त्री बनून त्याच्या बाईकवर फिरत होतो.

त्याने मला शहरापासून दूर एका आईसक्रीम पार्लरमध्ये जिथे मला कोणीच ओळखू शकत नव्हते. माझे रूप सुंदर स्त्रीसारखे होते आणि मा‍झ्या पदराशी खेळत बारीक आवाजात त्याच्याशी बोलत होतो. त्यामुळे पार्लरमधील सगळे लोक आम्हाला प्रेमी युगुल समजत होते.

त्याने दोघांसाठी एकच जम्बो आईसक्रीम बोलावली होती आणि प्रेमाने आपल्या मला भरवत होता. आम्ही बराच वेळ त्या आईसक्रीम पार्लरमध्ये बसलो. यादरम्यान माझा हात त्याच्या हातात होता आणि स्पर्श क्षणाक्षणाला मला सुखावत होता.

त्यानंतर तो मला एका मंदिरात घेऊन गेला. मंदिरातही आम्ही जोडीने दर्शन घेतले, त्यामुळे पुजारी बुवाने मला ‘सौभाग्यवती भवः’ असा आशीर्वाद दिला. त्याने पुजारी बुवाला म्हटले की, अजून आमचे लग्न झाले नाही. त्यावर मी त्याला लाजून म्हणालो की, देवाच्या मनात असेल तर होईल लवकरच! आणि सगळे हसायला लागले.

मंदिराच्या आवारात बसून आम्ही गप्पा केल्या आणि त्याने मला वचन दिले की, आमचे लग्न झाले नाही तरी तो माझी साथ कधीच सोडणार नाही.

मला हा दिवस कधी संपूच नये, असे वाटत होते. पण आता संध्याकाळ होत आली, तेव्हा त्याने मला परत फ्लॅटवर सोडले. त्याला सोडून परत फ्लॅटमध्ये जायचे मन करत नव्हते. म्हणून या वेळी तो मला मा‍झ्या फ्लॅटच्या दारापर्यंत सोडायला आला. या वेळी मी त्याचा हात पकडलेला होता, त्यामुळे मला कसली भीती नव्हती.

दाराजवळ पोहोचल्यावर त्याने मा‍झ्या गळ्यात एक नेकलेस घातले आणि हळूच मा‍झ्या कानात म्हणाला, “आपल्या पहिल्या भेटीची आठवण, आय लव यु, शिखा.”

मीही त्याला मिठी मारून मा‍झ्या प्रेमाची कबुली देत म्हणालो, “आय लव यु, जय.”


त्यानंतर, काही दिवसांनी तो कामानिमित्त दिल्लीला जात आहे, असे त्याने सांगितले. या काळात तो इतका व्यस्त होता की आमचे नेहमीप्रमाणे चाट करणे बंद झाले होते आणि आमच्यातील दुरावा वाढला होता.

पण याच काळात श्रेयासोबत माझी जवळीक आणखी वाढली होती. त्यामुळे माझ्यातील शेखरने आता श्रेयाला वेळ द्यायचे ठरवले होते.


याच तो चक्क दोन महिन्यांनी फक्त मला भेटायला येणार होता. तसे तो मागच्या आठवड्यातच येणार होता. पण काही कारणांमुळे त्याला येता आले नाही. मी आठवड्याभरापासून त्याची वाट पाहत होतो.

आमच्या पहिल्या भेटीच्या वेळी त्याने इतर कुठल्याही पुरुषाप्रमाणे माझा फायदा उचलला नव्हता आणि आपल्या निस्वार्थ प्रेमाची मला कबुली दिली होती म्हणून या भेटीच्या वेळी मी त्याला आपले सर्वस्व अर्पण करायचे ठरवले होते.

कदाचित, याच कारणामुळे सकाळपासून मी उत्तेजित होत होतो. त्याची पुन्हा कधी भेट होईल, हे माहीत नाही, म्हणून मला त्याची ही भेट अविस्मरणीय बनवायची होती आणि त्यासाठीच मी इतका नटत होतो.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!