स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले.

आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते.

“काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार नाही?”

“इश्श्य!! तू पण ना!” असे म्हणून मी खोटे खोटे त्याच्या छातीवर मारायला लागलो.

“अरे हो, आणखी काहीतरी आठवलं!”

मी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहत विचारलं, “काय आठवलं?”

“मला काही तरी चेक करायचे होते!”

मी लाजून पदराने माझा चेहरा झाकून घेतला. त्याने मा‍झ्या स्तनावरील आपला हात काढला आणि माझा पदर बाजूला करत मला म्हणाला, “करू का चेक?”

मला कुठली नशा चढली होती काही कळत नव्हते. मी काहीही बोललो नाही, फक्त माझे डोळे मिटले. त्याने हा माझा होकार समजला आणि हाताने हळू हळू माझी साडी वर करू लागला.

माझी साडी गुडघ्यापर्यंत वर आपल्यावर त्याने आपला हात मा‍झ्या परकरात घातला आणि मांड्यापर्यंत आणला. त्याच्या हाताच्या रांगड्या स्पर्शाने माझे अंग थरथरू लागले आणि त्याचा हात मा‍झ्या पॅन्टीपर्यंत पोहोचला.

त्याने मा‍झ्या पॅन्टीच्या समोरील भागात हात लावून पाहिले आणि त्याच्या चेहऱ्यावरील हास्य हळू हळू कमी होऊ लागले. त्याला तिचे मा‍झ्या लिंगाचा स्पर्श जाणवला नाही.

मी मा‍झ्या चेहऱ्यावरून पदर बाजूला करून म्हणालो, “शोध शोध, काहीना काही सापडेल.” आणि पुन्हा पदराने चेहरा झाकला.

मा‍झ्या बोलण्याने त्याला पुन्हा आत्मविश्वास आला. त्याने आपला हात आता मा‍झ्या पायांच्या मध्ये आणला आणि माझी पॅन्टी बाजूला करून शोधू लागला.

तेवढ्यात त्याला जे अपेक्षित होते ते सापडले आणि त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले. मा‍झ्या लिंगाला त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच माझे रोम रोम आनंदाने फुलले.

मी पुन्हा मा‍झ्या चेहऱ्यावरील पदर बाजूला केला आणि म्हणालो, “सापडलं ना? मी म्हणाली होती ना की चेंज नाही केलं म्हणून, आता पटली खात्री?”

“हो जानू, पटली खात्री!” असे म्हणून त्याच्या हातात असलेले माझे लिंग त्याने जोरात ओढले.

“कुत्र्या! सोड!! दुखतंय मला!”

“अग, खात्री करून घेत होतो की, खरा आहे की खोटा.” असे म्हणून तो हसायला लागला.

“नालाय…”

मी पुढे काही बोलणार इतक्यात त्याने माझे ओठ आपल्या ओठात बंदिस्त केले आणि माझे चुंबन घेऊन लागला. मी देखील त्याला साथ देत माझी जीभ त्याच्या तोंडात सारली आणि तो चोखू लागला.

आता एका हाताने तो माझे स्तन दाबत होता तर त्याचा दुसरा हात मा‍झ्या परकरात मा‍झ्या लिंगाशी खेळत होता. माझे नाजूक लिंग तो आपल्या बोटांनी कुस्करत होता, त्याला दाबत होता, त्याला ओढत होता.

त्याच्या या कृतीने ते अजून उत्तेजित होऊन ताणले नव्हते. पण मला वेदना जाणवत होत्या आणि माझ्या तोंडून निघणारे उसासे त्याच्या तोंडात विरत होते.


मा‍झ्या लिंगाला स्पर्श करून आनंदी व्हायला तो समलैंगिक मुळीच नव्हता. माझे लिंग जणू एका स्त्रीच्या योनिपाकळ्या आहेत आणि तो त्यांच्याशी खेळत आहे, याच भावनेने तो त्याच्याशी खेळत होता.

त्याने एकदा मला मेसेंजरवर चाट करताना त्याची एक फॅन्टसी सांगितली होती, जी माझ्या आजही लक्षात होती. त्याने सांगितले होते की, त्याला मा‍झ्या लिंगाच्या समोरील त्वचेत आपले लिंग घालून मला झवायचे आहे. त्यानंतर त्याने मला तसा एक व्हिडीओ सुद्धा पाठवला होता.

आज मी त्याला आपले सर्वस्व अर्पण करणार होतो. तेव्हा त्याची ही इच्छा सुद्धा मी नक्कीच पूर्ण करणार होतो. त्याने मला या आधी मेसेंजर आपल्या लिंगाचे फोटो पाठवविले होते. त्याचे लिंग माझ्यापेक्षा लांबीला किंचित कमी असले तरी माझ्यापेक्षा अनेक पटीने जाड होते.

त्याला लैंगिक सुख देणे, माझ्यासाठी वेदनामय असेल, याची मला कल्पना होती. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासून मी मा‍झ्या मागच्या छिद्राला आणि लिंगावरील त्वचेला तेलाने मालिश करत होतो.


अचानक तो थांबला. त्याने मा‍झ्या लिंगावरून व छातीवरून आपले हात काढले आणि माझी जीभ सोडून उठायला लागला. त्याला एकाकी काय झालं? हे पाहायला माझी मान वळवली आणि एक आवाज जोरात मा‍झ्या कानावर पडला,

“दादा तू? इथे?”

दारात श्रेया उभी होती. तिने तोच ड्रेस घातलेला होता, ज्या ड्रेसमध्ये थोड्या वेळेपूर्वी आपला फोटो पाठवला होता. ती प्रचंड रागात होती.

तिचे एवढ्या रागात असणे साहजिकच होते. कारण तिचा प्रियकर स्वतः एक प्रेयसी बनून आपल्या प्रियकराच्या मांडीवर लाजिरवाण्या अवस्थेत होता. तिने मला रंगेहात पकडले होते.

अरे देवा! जय आत आल्यावर दाराला आतून कडी लावण्यावर माझे लक्ष का गेले नाही? मी स्वतःला शिव्या घातल्या. मा‍झ्या हातून खूप मोठी चूक झाली होती.

श्रेयाने मला काही वेळेपूर्वी फोन केला, तेव्हा तिने, आज मला काही तरी सरप्राईझ देणार आहे, असे सांगितले होते. कदाचित, त्यासाठीच ती मला न्यायला आली होती.

तिने मला एकदा सांगितले होते की, तिचा भाऊ दिल्लीला जॉब करतो आणि तो घरी आल्यावर ती त्याच्यासोबत माझी ओळख करून देईल आणि आपल्या आईवडीलांना श्रेया आणि मा‍झ्या नात्याची कल्पना देईल.

कदाचित, आज तिचा भाऊ घरी येणार होता म्हणून ती मला आपल्या भावाशी आणि आईवडीलांशी भेट करून द्यायला आपल्या घरी घेऊन जाणार होती.

देवा! देवा! मला कसे कळले नाही ती काय सरप्राईझ देणार होती. कदाचित, मी तिला आज नको म्हटले असते. हो, मी तिला उद्या भेटू, असे सांगितले असते. पण जयचे मन मोडले नसते.

तो आपल्या दोन महिन्यांनी आपल्या प्रियसीला भेटायला आला होता आणि तीही तेवढ्याच आतुरतेने त्याची वाट पाहत होती. हो, मी श्रेयाचा विश्वासघात केला होता. पण त्याची जाणीव मला आता या क्षणी होत होती.

पण तो विश्वासघात करणारा शेखर नाही तर शिखा होती, हे मी श्रेयाला कसे समजून सांगितले असते? तिला कसे सांगितले असते की, हे शरीर जितके शेखरचे आहे, तितकाच शिखाचा या शरीरावर अधिकार आहे.

पण सध्या ज्या परिस्थितीमध्ये मी आहे त्या परिस्थितीमध्ये मी खरंच गुन्हेगार होतो. मी श्रेयाचा विश्वासघात केला होता, हे सत्य होते.

आज मी स्त्रीच्या रुपात नटलो होतो. या रुपात जर ती मला बाहेर कुठे भेटली असती, तर कदाचित, तिने मला ओळखलेही नसते. पण मी तिला मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल आधीही कल्पना दिलेली शिवाय या फ्लॅटमध्ये मी एकटाच राहत होतो, तेव्हा तिच्या समोर असलेली स्त्री दुसरी कोणी नसून मीच आहे, यावर तिला शंका नव्हती.

पण लगेच मला आठवले की श्रेयाने दारात उभी राहून ‘दादा तू?’ अशी हाक मारली. ती मला ‘शेखर’ नावाने हाक मारायची आणि माझ्या स्त्री रूपाचे नाव ‘शिखा’ आहे याची तिला कल्पना होती. मग तिने ‘दादा’ म्हणून कोणाला म्हणाली?

मी मान वळवली आणि क्षणार्धात मला कळून चुकले की, मी ज्या पुरुषाच्या मांडीवर होतो, तो दुसरा कोणी नसून श्रेयाचा मोठा भाऊ ‘कार्तिक’ होता.

हो, मी गेल्या वर्षभरापासून ज्याच्यावर प्रेम करत होतो, तो मा‍झ्या दोन वर्षांपासून असलेल्या मा‍झ्या प्रेयसीचा मोठा भाऊ होता!


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!