स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती.

काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती.

वहिनीने मला आपल्या हाताने परकर घातला. मग मला ब्लाउज घालण्यापूर्वी मा‍झ्या ब्राच्या पट्ट्या व्यवस्थित केल्या आणि ब्रा आणखी घट्ट केली. त्यामुळे माझे स्तन ब्रामध्ये गच्च भरल्यासारखे दिसत होते. मग तिने मला ब्लाउज घातला आणि हुक लावल्यावर बोटांनी तो व्यवस्थित केला.

मग ती मला ड्रेसिंग टेबल जवळ घेऊन गेली आणि माझी पाठ आरशाकडे करून बसवले. मग ती हळूहळू माझा मेकअप करू लागली. मेकअप पूर्ण झाल्यावर तिने मा‍झ्या एका हातात सहा गुलाबी बांगड्या आणि दुसर्‍या हातात एक पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या असलेली लेडीज वॉच घातली.

मग तिने माझ्या कानात झुमके आणि पायात पैंजण घातले. या व्यतिरिक्त तिच्याकडे आणखी एक वस्तू होती, जिची मला कल्पना नव्हती.

तिच्याकडे एक क्लिप असलेली मोठी नथ होती! तिच्या नाकाचे छिद्र खूप बारीक होते. तसेच तिचे नाक नाजूक होते म्हणून तिने ती घेतली होती. अशा काही नथ माझ्याकडेही होत्या. पण ही खूप खास होती. कारण ही मा‍झ्या लाडक्या वहिनीची होती.

ती नथ मा‍झ्या नाकात घातल्यावर तिने प्रेमाने माझ्या गालावर हात फिरवला. मग तिचे बोट तिच्या डोळ्यांवर फिरवून मा‍झ्या मानेवर एक काजळाचा काळा टीका लावला.

मग तिने मला उभा राहायला सांगितले आणि ती साडी नेसवू लागली. तिने साडीचा एक कोपरा माझ्या परकरामध्ये खोचला. मग माझ्याभोवती साडी गुंडाळून माझ्या खांद्यावर पदर ठेवला.

मग साडीच्या निऱ्या करून तिने माझ्या परकरमध्ये खोचल्या. मग माझ्या पदराला निऱ्या करून तो व्यवस्थित माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग माझ्या ब्लाउजला खांद्यावर पिन लावून पदर सारका केला.

मग तिने माझा चेहरा आरशाकडे केला. आरशात पाहून मी खूप झालो. ज्या प्रमाणे मी नेहमी नटतो त्यापेक्षा मी वेगळा दिसत होतो. वहिनीने एका तरुण मुलीसारखे मला नटवले होते.

आज पहिल्यांदा मी कोणा दुसर्‍याचे कपडे घातले होते आणि मेकअप वापरला होता आणि व्यक्ती दुसरी कोणी नसून माझी लाडकी वहिनी होती. त्यामुळे मला काहीही विचित्र वाटत नव्हते.

सहा महिन्यांनी मी पुन्हा अशाप्रकारे नटेल, याची मी कल्पनाही केली नव्हती. वहिनी मा‍झ्या मागे उभी होती. तिने मा‍झ्या साडीचा पदर उचलून मा‍झ्या डोक्यावर ठेवला आणि मा‍झ्या गालाला गाल लावून आरशात पाहू लागली.

रात्रीचे पावणे दोन वाजले होते. आरशात आम्ही माय-लेकीसारखे दिसत होतो. आपल्या वयात आलेल्या मुलीला सजवून तिच्या डोक्यावर पदर ठेवून एक आई तिच्या गालाला गाल लावून आरशात पाहते अगदी त्याच पोझमध्ये आम्ही होतो.

तितक्यात वहिनी काही आठवले आणि तिने आपल्या गळ्यातील नेकलेस काढून मा‍झ्या गळ्यात घातले. हो, हे तेच नेकलेस होते जे मी तिला सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते.

“ते नेकलेस आणि त्या आठवणी त्याच दिवशी नष्ट झाल्या आहेत. आता तू यापुढे कधीच स्वतःला एकटे समजायचे नाही. आजपासून तू माझी मुलगी आहेस. हे नेकलेस मी आजच्या दिवसाची आठवण म्हणून मा‍झ्या मुलीला, मा‍झ्या शिखाला, देत आहे. या नेकलेसवर फक्त मा‍झ्या शिखाचा हक्क आहे.” असे म्हणून वहिनीने मा‍झ्या गालाचे चुंबन घेतले.

“थॅन्क यु, वहिनी.” असे म्हणून मी तिला पुन्हा मिठी मारली.

तिनेही आपले हात मा‍झ्या पाठीवर नेले आणि ती मा‍झ्या कानात म्हणाली, “वहिनी नाही, मॉम! आजपासून एकट्यात तू मला ‘मॉम’ म्हणायचे कळले का?”

“हो, मॉम. कळले.” मी हसत म्हणालो.

त्यानंतर रात्री तीन वाजेपर्यंत तिने माझे वेगवेगळ्या पोझमध्ये फोटो काढलेत आणि मीही तिला माझे जुने फोटो दाखवलेत.

वहिनीसोबत घालवलेले ते क्षण मा‍झ्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर क्षण होते. आयुष्यात पहिल्यांदा खर्‍या अर्थाने कोणी तरी मला समजून घेतले होते. मा‍झ्या वहिनीने मला आपली मुलगी बनविले होते. आता मी शिखा होते.

मेकअप काढल्यावर वहिनीने मला घालायला आपली एक नाईटी दिली. रात्री चार वाजता आम्ही आपापल्या रूममध्ये झोपलो.

सकाळी आठ वाजता वहिनी मा‍झ्या रूममध्ये मला उठवायला आली आणि सकाळी उठल्याबरोबर मी तिला ‘मॉम’ अशी हाक मारली आणि तिनेही मा‍झ्या ओठांवर मला मॉर्निंग कीस दिली.

त्यानंतर वहिनीने मला अंघोळ करून लवकर खाली यायला सांगितले. मी अंघोळ केली तेव्हा वहिनीची ब्रा पॅन्टी मा‍झ्या अंगावर होती आणि माझी ओली अंडरवेअर अजूनही त्या प्लास्टिकच्या पिशवीत होती.

मी टॉवेल गुंडाळून बाहेर आलो तेव्हा वहिनी समोर उभी होती. तिच्या एका हातात मी रात्री घातलेली तिची नाईटी होती तर दुसर्‍या हातात काळ्या रंगाची ब्रा पॅन्टी होती.

तिने ती काळ्या रंगाची ब्रा पॅन्टी मा‍झ्या हातात दिली आणि मी तिला, “थॅन्क यु, मॉम.” म्हटले.

मग तिने बाथरूममध्ये जाऊन ती ओली ब्रा पॅन्टी घेतली आणि दरवाजातून बाहेर गेली.

मी पटकन ती काळ्या रंगाची ब्रा पॅन्टी घातली आणि त्याच्यावर आपले कपडे घालून तयार झालो. मी खाली नाश्ता केला आणि आई आणि वहिनीला, आता मी परत फ्लॅटवर जातो म्हणून सांगितलं. वहिनी किंचित नाराज होती. कालच तिला आपली मुलगी मिळाली होती आणि आता ती पुन्हा दूर जाणार होती.

मी बाहेर येऊन बाईकवर बसलो तेव्हा वहिनी एक बॅग घेऊन मा‍झ्या जवळ आली आणि हळूच मला म्हणाली, “शिखासाठी तिच्या मॉमकडून गिफ्ट.”

मी बॅग उघडून पहिले तर त्यात दोन साड्या, परकर, ब्लाउज, मेकअप, काही दागिने, ४ मुलायम नाईटी, चार जोड ब्रा पॅन्टी, एक सलवार कमीज आणि ओढणी होती.

“मॉम, एवढं सगळं?”

“मी अजून देणार होते पण माझ्याकडे मोठी बॅग नव्हती.” वहिनी हसत म्हणाली.

मी तिला “थॅन्क यु, मॉम.” असे म्हटले आणि तिने प्रेमाने मा‍झ्या गालावरून हात फिरवला.

तेवढ्यात माझी आई मा‍झ्या जवळ आली.

“काय ग रूपे, एवढं काय दिलंस बॅगभरून?” आईने वहिनीला विचारले.

“मा‍झ्या साड्या दिल्या!” असे म्हणून वहिनी हसायला लागली.

त्यावर आई पण मस्करी करत म्हणाली, “शेखर, वहिनीने खूप प्रेमाने साड्या दिल्या आहेत. कपडे खराब झाले की साडी नेसशील हं, बेटा!”

आई निरागसपणे म्हणाली. कारण तिला वाटले की, वहिनीने मला काही तरी खाऊ दिला असेल. पण तिला कल्पना की वहिनीने मला खरंच साड्या दिल्या आहेत आणि फक्त साड्या दिल्या नाहीत तर आणखी खूप काही दिले आहे.

आता माझे कपडे लवकर खराब होणार नाहीत कारण वहिनीने दिलेलेच कपडे मी घालणार आहे. आता माझी काळजी करायला माझी आई तर होतीच पण आता माझ्याकडे एक मॉम आहे. आणि आता मी बायल्या नाही तर मा‍झ्या आईचा शेखर आणि मा‍झ्या मॉमची शिखा आहे!

जेव्हा मी बाईक चालू करून निघालो तेव्हा मी बाईकच्या आरशात मागे पाहिले. आई आणि वहिनी दोघींनी डोळ्यांना पदर लावला होता.

त्या दिवशी नंतर मी फक्त मा‍झ्या वहिनीसाठी नटायचो. आम्ही व्हिडीओ कॉलवर किती वेळ गप्पा करायचो आणि सोबत नटायचो. जेव्हा केव्हा ती शॉपिंगला जायची तेव्हा ती मला शिखा बनवून आपल्यासोबत न्यायची.

शॉपिंग करताना, ‘हे नको घेऊ, ते नको घेऊ’, असे म्हणत ती मला दाटायची आणि मी सुद्धा तिला ‘मॉम’ म्हणत हट्ट करायचो. जेव्हा आजूबाजूला कोणी आम्हाला असे पाहायचे तेव्हा दोघे एकमेकांकडे बघून हसायचो.

वहिनीच्या आग्रहावर काही महिन्यांनी मी, निशाशी, त्याच मुलीशी लग्न केले जिचे आई-वडील मला त्या दिवशी बघायला आले होते. मा‍झ्या लग्नानंतरही माझे आणि वहिनीचे आई-मुलीचे नाते अजूनही कायम आहे आणि मा‍झ्या बायकोला मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगबद्दल किंवा आमच्या नात्याबद्दल आजपर्यंत मी कधीही काहीही सांगितले नाहिये.


(समाप्त)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

error: नका ना दाजी असं छळू!!