स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते.

मी बेडवरील एका बॉक्समधून एक काळ्या केसांची विग काढली आणि व्यवस्थित डोक्यावर लावली. हा विग मा‍झ्या नाभीपर्यंत लांब होता. मग माझी लाल रंगाची ब्रा उचलली. ही एक लाल रंगाची एक पुशअप ब्रा होती, जिला समोरच्या बाजूने हुक होते.

मला मागच्या बाजूने हुक लावायला त्रास होतो, असे नाही, तर समोरच्या बाजूने हुक लावताना मा‍झ्या छातीवरची चरबी व्यवस्थितपणे ब्राच्या कपमध्ये भरली जाते आणि मा‍झ्या छातीच्या बाजूला असलेली चरबीही पुढच्या बाजूला खेचून दोन्ही स्तनांमध्ये खोल घळ बनवते, म्हणून मला ही ब्रा घालायला आवडत होती.

आरशात पाहत मी ब्रा घातली आणि माझी छाती जी काही वेळेपूर्वी एका मॉडर्न मुलीच्या छातीसारखी दिसत होती, ती आता एका १७-१८ वर्षाच्या किशोरवयीन मुलीच्या छातीसारखी भरीव दिसत होती. मा‍झ्या सडपातळ शरीरासाठी या आकाराचे स्तन पुरेसे होते.

आता आरशासमोर उभा राहून मी स्वतःकडे पाहू लागलो. लांब केस आणि लाल ब्रामध्ये कसलेले माझे स्तन पाहून मी जरा उत्तेजित झालो. माझी उत्तेजना मा‍झ्या लिंगावर स्पष्टपणे दिसत होती. आरशात स्वत:चे रूप पाहून ते ताणले होते आणि आता त्याला शांत करण्याची जबाबदारी शिखाची होती.

“इश्श्य!! खरंच मी इतकी सुंदर दिसते का की तुलाही राहवले आणि मान वर करून माझ्याकडे बघायला लागला?” मा‍झ्या लिंगाला उद्देशून मी खोडकरपणे बोललो आणि लाजलो.

मी त्याला हळुवारपणे आपल्या एका हाताच्या बोटांनी पकडलं. मग आपल्या बोटांनी त्यावरील त्वचा मागे खेचली आणि दुसर्‍या हाताचे बोट आपल्या तोंडात घालून ओले केले आणि लिंगाच्या सुपाड्यावर फिरवू लागलो.

माझे श्वास वेगवान झाले होते. हृदयाची धडधड वाढली होती. मी आरशात पाहून इतका उत्तेजित झालो होतो की, मला राहवले नाही. मी त्याला आपल्या मुठीत पकडले आणि आपली मूठ मागे पुढे करायला लागलो.

मी अजूनही आरशातच पाहत होतो. मी माझी मूठ मा‍झ्या लिंगावर मागे पुढे करत नाहिये तर आरशातील लांब केस आणि घट्ट ब्रा घातलेली नग्न शिखा माझे लिंग आपल्या तोंडात घेत आपले ओठ त्यावर मागे पुढे करत आहे, अशी कल्पना करू लागलो.

थोड्याच वेळात मा‍झ्या लिंगातून चिकट पाणी निघाले आणि मी तृप्त झालो. मा‍झ्या लिंगातून बाहेर पडणारे चिकट पाणी पाहून क्षणभर मला वाटले की, एकदा ते चाटून पाहावे. पण मला माझीच किळस आली. मी लगेच एका टॉवेलने सर्व साफ केले.

उत्तेजना शमावल्यावर माझे लिंग आता मलूल पडले होते. टॉवेलने त्याला स्वच्छ केल्यावर मी त्याला पायांच्या मधात लपवले आणि पॅन्टी घातली.

लाल ब्रा पॅन्टी आणि लांब केसात मी माझे गोरे गुळगुळीत आणि सडपातळ शरीर आणि मांसल मांड्या पाहून माझा विश्वासच बसत नव्हता की, मी तोच शेखर आहे, जो एकेकाळी जिममध्ये ४०० किलो वजन घेऊन लेग प्रेस करायचा.

तेवढ्यात माझी नजर माझ्या गुलाबी पॅन्टीवर गेली. काही वेळेपूर्वी इथे लिंग होते, जे उत्तेजेने ताणले होते. आता तिचे सपाट पृष्ठभाग होता. कुठेही लिंगाचे चिन्ह नव्हते.

माझे लिंग जाडीने कमी पण बरेच लांब होते. माझ्या मांड्याही मांसल होत्या. तेव्हा मा‍झ्या पायांच्या मध्ये ते मला सहज लपवता येत होते. तसा मी गेल्या बऱ्याच महिन्यांपासून त्याला लपविण्याचा सरावही करत होतो.

घट्ट पॅन्टीमध्ये योनिसारखा थोडासा फुगीर भाग पाहून कोणीही ओळखू शकले नसते की, माझे लिंग मी पॅन्टीच्या आत लपविले आहे. या अवस्थेत कोणीही मला पाहिले असते तर त्याला नक्कीच मी माझे लिंग बदलले आहे, असे वाटले असते.

त्याच क्षणी मा‍झ्या मनात एक विचार आला, माझे लिंग निरोगी ठेवण्यासाठी आणि पुरूषत्व जपण्यासाठी मी किती प्रयत्न केलेत माहीत नाही. पण आता मला मा‍झ्या पॅन्टीच्या आत लपवलेले मलूल पडलेले लिंग उत्तेजनेने ताणलेल्या लिंगापेक्षा सुंदर वाटत आहे.

‘स्वतःचे लिंग असे पायांच्या मध्ये लपवून त्यावर पॅन्टी घालणारा मी, नक्कीच पुरुष नाही तर बायला आहे,’ असा माझ्या मनात विचार आला आणि चेहऱ्यावर लाजेने स्मित हास्य आलं.


या कल्पनेच्या जगात वावरताना मी मध्येच घड्याळात पाहिलं तर दीड वाजले होते. लगेच मा‍झ्या विचारांतून बाहेर पडून मी मा‍झ्या नितंबांकडे पाहिलं. घट्ट पॅन्टीतूनच दिसणारे माझे गुबगुबीत नितंब आणि मांड्या नक्कीच कुठल्याही पुरुषाच्या मानाने मोठ्या होत्या.

मी आरशाकडे पाठ उभा राहिलो आणि मागे वळून मा‍झ्या नितंबांकडे पाहिले. एका स्त्रीला शोभेल असाच त्यांचा आकार होता. मग मी थोडा पुढे झुकलो आणि पुन्हा मान मागे वळवून आरशात पाहू लागलो.

एक मुलगी आपल्या प्रियकराला मागच्या बाजूने प्रेम करायला सांगते, अशी ती पोझ होती. मला माझेच हसू आले आणि हसत मी म्हणालो, “इश्श्य!! एवढी काय उतावळी होतेयेस? आज त्याच्या मनात असले तर तुझी ही इच्छाही नक्की पूर्ण होईल, जरा धीर धर.” आणि हलकेच मा‍झ्या नितंबावर एक चापट मारली.

पुन्हा एकदा मी मा‍झ्या शरीरावर एक कटाक्ष टाकला. सगळं काही बरोबर आहे का, नीट निरखून पाहिलं आणि मग ड्रेसिंग टेबलजवळ आलो.

आता चालताना मला स्पष्ट जाणवत होतं की माझी चाल बदलली आहे. आता माझे लिंग मा‍झ्या घट्ट पॅन्टीच्या आत लपलेले होते. त्यामुळे मा‍झ्या नग्न मांड्या एकमेकांना जोडल्या गेल्या होत्या आणि चालताना त्या घासत होत्या.

चालताना माझ्या पॅन्टी बाहेर आलेले नितंब आता हलताना मला स्पष्टपणे जाणवत होते. त्यामुळे मला एक वेगळीच अनुभूती मिळत होती.

आता मी ड्रेसिंग टेबलचा एक ड्रॉवर उघडला, जो मेकअप आणि अॅक्सेसरीजने भरलेला होता. त्यातून मी केसांना लावायचा एक मोठा क्लच काढला आणि पुन्हा आरशाकडे पाहिलं.

मग मी क्लच ड्रेसिंग टेबलवर ठेवला आणि मा‍झ्या दोन्ही हातांनी डोक्यावर केसांचा आंबाडा बनवला. मग त्यावर क्लच लावून पुन्हा एकदा त्याने स्वतःला आरशात पाहिले.

मग चेहऱ्याच्या दोन्ही बाजूला केसांच्या दोन बटा काढल्या. मी आतापर्यंत मेकअप केलेला नव्हता, तरीही मला खात्री होती की, या अवस्थेत मला असं पाहून कोणीही ओळखू शकणार नाही की, मी एक पुरूष आहे.

मग त्याच ड्रॉवरमधून मी लाल लिपस्टिक, लाल नेलपेंट, मस्करा, काजल, लिप लाइनर, लिप ग्लॉस, प्रायमर, फाउंडेशन, मेकअप स्पंज, ब्रशेस आणि इतर मेकअपचे सामान काढले.

मग ड्रेसिंग टेबलसमोर बसून मा‍झ्या चेहर्‍यावर मेकअप केला. मग माझ्या ओठांवर लिप लाइनरने रूपरेषा काढली, त्यात लिपस्टिक भरली, मग लिप ग्लॉसचा पातळ थर लावला आणि एक चंबू करून आरशात पाहिले.

आता मा‍झ्या गोऱ्या चेहऱ्यावर माझे रसाळ लाल ओठ, एका क्रीम केकवर चेरीसारखे दिसत होते. खरंच खूप मादक दिसत होते.

मी डोळ्यांत काजळ भरले आणि पापण्यांवर मस्करा लावा. लहानपणापासून माझे डोळे मुलींसारखे होते, पण काजल आणि मस्करा लावल्याने त्यांची सुंदरता अनेक पटींनी वाढली.

माझे डोळे माझ्यासाठी देवाची देणगी आहेत. मा‍झ्या डोळ्यांच्या पापण्या इतक्या मोठ्या आहेत की इतरांसारख्या मला खोट्या पापण्या लावण्याची गरज नाही.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!