सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले.

प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज डान्स क्लासला लवकर म्हणजे साडे चार वाजता पोहचायचे होते म्हणजे तिला घरातून ४ वाजता निघायचे होते. पण ती आज कॉलेजमधून दमून आली होती. तेव्हा ती म्हणाली होती की ती तासभर झोपून विश्रांती घेते.

तिने मला साडे तीनला उठवायला सांगितले होते पण मलाही डोळा लागला बेडवर पडल्यावर. आता ती लेट झाली म्हणून माझ्यावर वैतागणार होती!

आधी मी विचार केला की मा‍झ्या रूममधून बाहेर पडल्यावर पॅसेज मधूनच तिला हाका मारत तिला उठवायला जावे. पण मग मी विचार केला की तिच्या बेडरूममध्ये जाऊन आधी पहावे की कदाचित ती ऑलरेडी उठून तयार झाली असावी.

तेव्हा मी तिला हाक न मारता तशीच तिच्या बेडरूमकडे निघाले. तिच्या बेडरूमजवळ आले तसे मला दरवाजा थोडा उघडा दिसला.

का कोणास ठाऊक पण मी अचानक सावध झाले आणि दरवाज्याजवळ जायच्या आधी किंचित थबकले! आणि मग दबक्या पावलाने मी दरवाज्याच्या जवळ गेले आणि बाहेरूनच फक्त डोके दरवाज्याच्या फटीजवळ नेले आणि आत पाहिले.

आतले दृश्य पाहून एक थंड शिरशिरी मा‍झ्या पायातून मस्तकात गेली आणि मी जागीच गोठले!

प्रिया बेडवर झोपली होती. म्हटले तर ती डाव्या कुशीवर झोपली होती पण झोपेत तिने कूस बदलली होती पण अर्धवट. त्यामुळे तिच्या कंबरेच्या खालील भाग पाठमोरा दिसत होता तर कंबरेच्या वरील भाग पुढचा दिसत होता.

तिने व्हाईट टी-शर्ट आणि ब्लॅक टाईट स्लॅक घातली होती. कंबरे खालील भाग पाठमोरा होता त्यामुळे टाईट स्लॅकमधील तिचे नितंब उठून दिसत होते तर कंबरेवरील पुढचा भाग दिसत असल्याने टी-शर्टवरून तिचे उभार स्पष्ट दिसत होते.

भरीस भर म्हणून तिचा टी-शर्ट थोडा वर झालेला होता ज्याने तिच्या पोटाचा भाग आणि बेंबी दिसत होती. म्हटले तर ती बेडच्या किंचित कडेला पडली होती आणि तिच्यापासून दोन फुटावर अजय उभा होता!

तो तिच्या इतक्या जवळ उभा राहून तिला वरून खाली न्याहाळत होता. बरं तो नुसता न्याहाळत नव्हता तर त्याचा हात त्याच्या जांघेत हलत होता. बरं हात नुसताच हलत नव्हता तर त्याने त्याचे ते हातात धरले होते!

हो!! त्याचे ते बाहेर होते म्हणजे त्याने त्याचा बर्मुडा खाली सरकवून ते बाहेर काढले होते!

हे देवा!! आता काय करायचे ह्या मुलाचे? ह्याची इतकी डेअरींग? इतका का तो निडर झाला आहे? की मी घरात असताना. तो प्रियाच्या बेडरूममध्ये जायची हिंमत करतो? वर तिला गुपचूप वासनेच्या नजरेने न्याहाळतोय. आणि त्यावर कळस म्हणजे आपला बर्मुडा खाली करून आपले ते बाहेर काढून ते हलवतोय? देवा देवा देवाऽऽऽ!! काय पाहतेय हे मी?

तो सीन माझ्यासाठी इतका लाजिरवाणा होता की मी घरात असताना, माझा १८ वर्षाचा मुलगा, अजय माझी २२ वर्षाची मुलगी, प्रिया हिला कामवासनेच्या नजरेने हपापल्यासारखा बघत होता आणि हस्तमैथुन करत होता.

दिवसेन दिवस त्याची डेअरींग वाढतच चालली होती. त्याची ही डेअरींग पाहून मला जास्तच भीती वाटायला लागली की वासनांध झालेला माझा हा मुलगा अजून काहीतरी पाऊल उचलून तिला काहीतरी करायचा, ज्याने त्या दोघांच्या आयुष्याचे वाटोळे होईल!

अजयचे आपल्या मोठ्या बहि‍णीबद्दलचे सेक्स्युअल फिलिंग मी कधीच नोटीस केले होते. पण तो नुकताच वयात आलेला आहे असे समजून मी त्याच्याकडे कानाडोळा करत होते. पण तो दिवसेन दिवस तिच्याकडे जास्तच कामोत्तेजनेने आकर्षिला जात होता.

प्रिया त्याच्यापेक्षा ४ वर्षाने मोठी होती त्यामुळे तिचे विश्व वेगळे होते. तिचे कॉलेज, फ्रेन्ड-सर्कल वेगळे होते, ज्यांचा अजयशी फारसा संबंध येत नव्हता.

ते दोघे घरात असताना एकत्र असायचे किंवा आमची फॅमिली कुठे एकत्र गेली तर ते एकत्र असायचे. टिपिकल बहीण-भाऊ जसे एकमेकांशी मस्ती करतात, एकमेकांच्या खोड्या काढतात आणि एकमेकांना त्रास देतात तसेच ते वागत होते.

प्रिया आपली नेहमीसारखीच त्याच्याबरोबर मोकळेपणे अन बिनधास्तपणे वागत असे. तिच्या त्या बिनधास्त वागण्याने बहुतेक त्याच्या मनात तिच्याबद्दल आकर्षण निर्माण झाले असावे. आणि मग तिच्या मोकळेपणाचा फायदा घेत अजय जास्तच तिच्याकडे वासनेने बघायला लागला होता.

प्रिया आपल्याच विश्वात मग्न असल्याने तिच्या कधी लक्षातच आले नाही की तिचा लहान भाऊ तिच्याकडे कुठल्या नजरेने बघतोय ते. जेव्हा केव्हा चान्स मिळेल तेव्हा तो तिच्या उभारांकडे नाहीतर तिच्या नितंबांकडे किंवा तिच्या अंगाचा जो काही भाग दिसेल त्याकडे चोरून बघायचा. खास करून ती वाकली असेल किंवा खाली बसली असेल तेव्हा तिच्या उभारांची घळ ज्या कुठल्या ॲन्गलने बघायला मिळे त्या ॲन्गलने गुपचूप पाहत रहायचा.

बरे तो नुसताच बघायचा चान्स घेत नव्हता तर तो मिळेल तेव्हा प्रियाला चोरटे स्पर्श करायचा. तिच्याशी मस्ती करण्याच्या बहाण्याने कधी तिच्या उभारांना स्पर्श कर तर कधी तिच्या नितंबांना स्पर्श करून घास असे मिळेल तसे कामुक स्पर्शसुख तो घेत होता.

प्रियाच्या मांसल गोऱ्या अंगाचे नेत्रसुख आणि स्पर्शसुख मिळाले की त्याला असुरी आनंद व्हायचा आणि मग तो बाथरूममध्ये पळायचा. तो बाथरूममध्ये कशाला जायचा हे न ओळखण्या इतकी मी दुधखुळी नव्हते आणि तसे काही झाले की माझी मलाच लाज वाटायची!

माझा सख्खा मुलगा, मा‍झ्या सख्ख्या मुलीला पाहून अन स्पर्श करून म्हणजेच एक सख्खा भाऊ आपल्या सख्ख्या बहि‍णीला स्पर्श करून अन पाहून बाथरूममध्ये जाऊन, वासनांध होऊन हस्तमैथुन करतो ही कितीतरी लाजिरवाणी गोष्ट होती माझ्यासाठी आणि अजयसाठी!!

अजयसाठी होती कारण तो ते करत होता आणि माझ्यासाठी होती कारण मी ते पाहूनही काही करत नव्हते. पण मी तरी त्याला कसे दोषी ठरवू? मला खरं तर मा‍झ्या मुलाची कीव येत असे. आजच्या मॉडर्न जमा‍न्यात जिथे मुलांना टीव्ही, सिनेमा, इंटरनेट अन मोबाईलवरून सेक्सचे जे जग पाहायला मिळतेय त्याचा परिणाम त्यांच्या वागण्यावर झाला नाही तरच नवलं!

बरे तो असा व्हावा अशी ना मी कल्पना केली होती ना मा‍झ्या नवऱ्याने! माझा नवरा, संजय इतकी मेहनत करून बिझनेस करतोय कारण आमच्या मुलांना एक चांगले सुखी जीवन जगायला मिळावे. जेव्हा त्याला कळेल की त्याच्या मुलाचे मन ह्या मॉडर्न जगामुळे किती भ्रष्ट झाले आहे, नासले आहे तर त्याला किती धक्का बसेल!

आणि मा‍झ्या नवऱ्याला काही सांगायची तर सोयच नाही. जर हे त्याला कळले तर तो अजयच्या वागण्या मागची मानसिकता समजून घेणार नाही आणि त्याला एक तर फोडून तरी काढेल नाहीतर घराबाहेर तरी काढेल.

मी विचार केला की अजयच्या मनातील वासनेबद्दल प्रियाला थोडी हिंट द्यावी म्हणजे ती त्याच्याबरोबर वागताना काळजी घेईल. पण त्याने असेही होऊ शकते की तिच्या मनात त्याच्याबद्दल तिरस्कार निर्माण होईल आणि त्यांचे संबंध कायमचे बिघडतील.

आणि ती जर त्याला काही बोलली तर चिडून जाऊन अजय काहीतरी भलते सलते पाऊल उचलायचा, ज्याने त्यांचे पुढील आयुष्य बरबाद होईल. मला त्यांच्यातले बहीण-भावाचे खेळकर नाते नष्ट करायचे नव्हते की त्यांच्या खऱ्या नात्यातले स्नेहसंबंध बिघडवायचे नव्हते. त्यामुळे मी प्रियाला काही सांगत नव्हते आणि अजयवर परस्पर लक्ष ठेवून योग्य वेळी त्याला चांगल्या भाषेत समज द्यावी असे ठरवत होते.

जेव्हा अजय प्रियाला गुपचूप न्याहाळायचा किंवा तिला चोरटे स्पर्श करायचा तेव्हा प्रिकॉशन म्हणून मी अजयच्या नकळत प्रियाला काही सूचना करायचे, ज्याने अजयचे ते चोरटे प्रताप थांबायचे.

म्हणजे कधी प्रिया अशी बसली असेल की ज्याने अजयला तिच्या नाजुक अवयवाचे चोरटे दर्शन मिळत असेल तेव्हा मी प्रियाला काही कारणाने तेथून उठायला भाग पाडत असे किंवा तिची बसण्याची पोझीशन नकळत बदलायला तिला भाग पाडत असे, ज्याने अजयचे चोरटे सुख थांबायचे.

त्याने अजयचा थोडासा हिरमोड व्हायचा आणि ते मला त्याच्या चेहर्‍यावर दिसायचे. पण मला ते करणे भाग होते ज्याने त्याला प्रियाला कामुकपणे न्याहाळायचा चान्स मिळू नये म्हणून. पण आज जेव्हा मी अजयची ही डेअरींग पाहतेय त्यावरून मा‍झ्या लक्षात आले की आता बाकी मला काहीतरी ठोस पाऊल उचलायची वेळ आली होती.

मी जर वेळीच अजयला आवरले नाही किंवा त्याला समज दिली नाही तर तो एखाद्या श्वापदा सारखा आपल्या सख्ख्या बहिणीवर तुटून पडायचा आणि तिची जवानी खराब करायचा. मी विचार केला की आता मलाच काहीतरी करायला पाहिजे की ज्याने अजय वठणीवर येईल आणि चांगला वागेल.

पण मला काय करायला पाहिजे हे मा‍झ्या लक्षात येत नव्हते. अजयच्या ह्या बेताल वागण्यावर कंट्रोल करायला मला काय पाऊल उचलायला पाहिजे हे त्या क्षणी तरी मला माहीत नव्हते. पण एका गोष्टीची मला खात्री होती की मी त्याला नीट हॅन्डल केले तर तो नॉर्मल होईल. तेव्हा ह्या प्रॉब्लेमवर नीट विचार करून सॉल्यूशन काढायचे मी ठरवले!

पण आत्ता ह्या क्षणी काहीतरी करायला पाहिजे होते. आत्ता जर मी अशीच अजयला कल्पना न देता जर आत गेले तर अजय गडबडेल. त्या गडबडीत प्रिया उठली आणि तिने अजयला ह्या अवस्थेत पाहिले तर तिला जो धक्का बसेल तो वेगळाच.

तेव्हा आता काय करावे ह्याचा मी विचार करू लागले. शेवटी मी ठरवले की थोडा आवाज करून अजयला कल्पना द्यावी की मी उठलेय म्हणजे तो सावध होऊन त्याचा उद्योग थांबवून प्रियाच्या रूममधून पळेल.

तेव्हा मी किचनमध्ये गेले आणि मुद्दाम एक स्टिलची डिश पाडून मोठा आवाज केला. मा‍झ्या अपेक्षेप्रमाणे काही क्षणातच मी अजयची सावली पॅसेजमधून पास होताना पाहिली म्हणजे तो प्रियाच्या बेडरूममधून पळाला होता. त्याला गेलेले पाहून मला हायसे वाटले! मग मी प्रियाला हाक मारत तिला उठवायला तिच्या बेडरूमकडे गेले.

आत डोकावून पाहिले तर प्रिया अजूनही झोपलेली होती. इतक्या हाका मारूनपण प्रिया उठली नाही ह्याचे मला आश्चर्य वाटले! आता ही जर अशी गाढ झोपत असेल तर मग तो अजय हिला गुपचूप न्याहाळून हलवणार नाही तर काय?

त्याने नक्कीच आधी मार्क केले असावे की प्रिया अशी गाढ झोपते. आणि म्हणूनच ती झोपेत असताना तो तिच्याजवळ जाऊन तिला न्याहाळायची डेअरींग करत होता आणि आपले ते बाहेर काढून हलवत होता. मनातून प्रियाला बडबड करत शेवटी मी तिच्या जवळ जाऊन तिला हलवून उठवले.

तिला उठवायला उशीर झाला म्हणून ती माझ्यावरच वैतागायला लागली आणि फ्रेश व्हायला बाथरूममध्ये पळाली. तिची बडबड ऐकत बसण्यापेक्षा मी माझे काम करायला तिच्या रूममधून बाहेर पडले आणि किचनमध्ये गेले. त्यामुळे तिच्या रूमचा दरवाजा थोडा उघडाच राहला.

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!