सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते.

प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या लक्षात यायचे की अजय माझ्याकडे कामुक नजरेने बघतोय किंवा कामुक विचाराने तो मला स्पर्श करतोय तेव्हा मलाही मजा वाटायला लागली. त्याला माझे मांसल फुगीर भाग दाखवताना मा‍झ्या छातीत वेगळीच धडधड व्हायची आणि माझी स्तनाग्रे कडक व्हायची.

उत्तेजनेने मीच अजून चेकळायची आणि मा‍झ्या योनीतून पाणी सुटून मी पाझरत राहायची. असे का होत होते हे मी सांगू शकत नव्हते पण त्याने मला जी उत्तेजना मिळायची, जे वेगळे फिलिंग मी अनुभवायची, जो अनामिक आनंद मला मिळायचा ते मला हवेहवेसे वाटायचे! त्यामुळे मी अजून जास्त उत्साहाने आणि उत्तेजनेने अजयला अजून आकर्षित करायला बघायची.

आता जेव्हा केव्हा मी कपडे बदलायची तेव्हा मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा थोडा उघडाच ठेवायची, जेणेकरून अजयला मला गुपचूप पहाता येईल. कपडे बदलण्याच्या बहाण्याने मी अर्थ-नग्न व्हायचे आणि त्याला माझे पृष्ठ भरीव अवयव अंतर्वस्त्रावरून दाखवायचे.

मी वर घातलेला कपडा बदलण्याच्या बहाण्याने अजयला माझे ब्रा मध्ये कसलेले पृष्ठ गुबगुबीत स्तन दाखवत असे तर खालील वस्त्र बदलण्याच्या निमित्ताने त्याला मा‍झ्या भरीव नितंबाची झलक दाखवायची.

मी कधी कपडे बदलते ह्यावर तो पाळत ठेवायचा आणि जेव्हा केव्हा त्याला चान्स मिळेल तेव्हा मला गुपचूप पहायचा.

सकाळी मा‍झ्या अंघोळीच्या वेळी तो जर घरात असेल तर खात्रीने तो मा‍झ्या रूमच्या दरवाज्याजवळ घुटमळायचा. मग मी अंघोळ करून ब्रा-पॅन्टीवर टॉवेल माझे इतर उघडे अंग किंवा केस पुसत बाहेर येत असे आणि मग आरामात एक एक करून अंगावर कपडे घालत असे.

मला खात्री असायची की बाहेरून अजय मला गुपचूप न्याहाळत असणार तेव्हा मी जास्तीत जास्त टाईमपास करत त्याला जास्तीत जास्त मा‍झ्या अर्धनग्न अंगांचे दर्शन द्यायची.

इतर वेळी कधी आम्ही दोघे एकत्र बसून टीव्ही पाहत असलो किंवा नुसत्या गप्पा मारत असलो की मी त्याला प्रेमाने जवळ घ्यायची, त्याला बिलगायची, त्याला मिठी मारून त्याच्याशी थट्टा-मस्करी करायची.

ते करताना त्याला मी जास्तीत जास्त स्पर्शसुख द्यायचा प्रयत्न करायची आणि तोही त्याचा फायदा घेत मा‍झ्या नाजुक अंगाला आणि मांसल भागाला तो कामुकपणे स्पर्श करायचा.

आताशा त्याच्याशी गप्पा-गोष्टी करताना इतर विषयाबरोबर मी त्याच्या कॉलेज मधल्या मैत्रिणी बरोबरची गंमत किंवा टीव्ही-सिनेमातल्या सेक्सी हिरॉईन्सच्या ड्रेस आणि डान्सबद्दल बोलून त्याला मी उत्तेजित करत असे.

आमच्या विषयांमध्ये थोडेसे पांचट जोक्स वगैरे आणून मी त्याला माझ्याशी जास्तीत जास्त फ्री बोलायला अन वागायला उत्तेजना देत होते. सुरुवातीला मला किंचित लाज वाटायची त्याच्याशी इतके फ्री वागायला पण मग नंतर मलाही मजा वाटायला लागली.

ह्या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे मला पाहून अजय कामोत्तेजित राहायला लागला. माझे नाजुक अंग त्याला दिसले किंवा त्यांचा चोरटा स्पर्श त्याला मिळाला की त्याचा लंड कडक व्हायचा.

जेव्हा बघावे तेव्हा त्याच्या बर्मुड्यात किंवा त्याने घातलेल्या जीन्स किंवा पॅन्टमध्ये मला फुगीर उंचवटा दिसायचा. कधी कधी मी त्याला मायेने जवळ घेऊन बिलगायची किंवा चिकटायची ज्याने मला त्याच्या लंडाचा कडक स्पर्श कळायचा.

कधी त्याच्याशी मस्ती वगैरे करताना मला त्याच्या लंडाचा स्पर्श जास्त वेळ अनुभवायला मिळायचा. बहुतेक त्यालाही कळत होते की मला त्याच्या लंडाचा कडकपणा जाणवत असावा. त्यामुळे जेव्हा केव्हा उत्तेजनेने त्याचा लंड ताठरायचा तेव्हा तो चेकळायचा आणि बाथरूममध्ये जाऊन हस्तमैथुन करून आपली उत्तेजना मोकळी करायचा.

कित्येकदा तो बाथरूममध्ये लंड गाळायला जायचा तेव्हा मी गुपचूप बाथरूमच्या दरवाज्या बाहेर उभी राहून आतील त्याचे आवाज ऐकायची. ‘ओहऽऽ मम्मी. आहऽऽ मम्मी’ असे काही तो पुटपुटायचा हे मी अनेकदा ऐकले होते.

म्हणजे मा‍झ्या नावाने तो आपला लंड गाळायला लागला होता ह्यात काहीच शंका नव्हती. त्याची जाणीव मा‍झ्या योनीमध्ये प्रचंड कामोत्तेजनेची आग निर्माण करायची आणि माझी योनी पाझरत राहायची.

कित्येकदा मी नंतर मा‍झ्या रूममध्ये जाऊन बेडवर पडून किंवा बाथरूममध्ये जाऊन माझा योनीदाणा घासून माझी कामतृप्ती करून घेत झडायची. अशा तर्‍हेने मी अजयचे प्रियावरील लक्ष काढून घेत त्याला माझ्याकडे जास्तीत जास्त सेक्स्युअली ॲट्रॅक्ट करून घेत होते.

अजय मला चोरून कामुकपणे न्याहाळत असतो हे मला माहीत आहे ह्याची कल्पना हळूहळू मी त्याला द्यायला सुरुवात केली.

मी कपडे बदलत असताना तो जेव्हा मला गुपचूप पहायचा तेव्हा नकळत वळल्याचे दाखवत मी त्याच्याकडे पहायचे आणि त्याला मी नोटीस केल्याचे जाणवून द्यायचे. त्याने तो कावराबावरा व्हायचा झटकन निघून जायचा.

पण मग नंतर मी त्याला त्याबद्दल काही बोलत नसे. मला गुपचूप पाहत असताना किंवा मला कामुकपणे चोरटे स्पर्श करत असताना आता मी ते नोटीस केले आहे असे दाखवायचे आणि त्याबद्दल त्याला बडबड न करता किंवा त्याची कान उघडणी न करता फक्त मंदपणे हासायचे.

मा‍झ्या अशा सौम्य वागण्याने त्याची भीती हळूहळू कमी होत गेली आणि त्याची भीड चेपली. तो आता कावराबावरा होत नव्हता आणि तो थोडा धीट व्हायला लागला होता.

आता मी त्याला पाहिले किंवा रंगेहाथ पकडले तर तो झटकन निघून नाही जायचा तर शांतपणे निघून जायचा किंवा कॅज्युअली इतके तिकडे पाहत तेथेच रेंगाळायचा.

उलट आता त्याने मला त्याचे कामुक फिलिंग जाणवून द्यायला आणि प्रसंगी दाखवायला सुरुवात केली होती. मला पाहून तो कामोत्तेजित झाला अन त्याचा लंड कडक झाला की त्याचा फुगीरपणा तो आता मला बिनधास्त दाखवायला लागला.

आम्ही मस्ती करत असताना आम्ही एकमेकांना पकडले किंवा इतर वेळी एकमेकांना बिलगून, पकडून उभे अथवा बसलो असताना तो त्याचा कडक लंड मा‍झ्या अंगावर दाबून मला जाणवून द्यायला लागला की तो किती उत्तेजित आहे ते.

पण मी त्याची दखल घेतली नाही असे दाखवायचे. मला कपडे बदलताना पाहिले की किंवा माझ्याशी मस्ती वगैरे करून मा‍झ्या नाजुक मांसल अंगाचे स्पर्शसुख घेतल्यावर तो सरळ बाथरूममध्ये जायचा आणि मा‍झ्या नावाने हस्तमैथुन करून आपले पाणी गाळायचा.

टॉयलेटमध्ये तसे करताना आधी आधी तो माझे नाव हळूच पुटपुटायचा पण हल्ली हल्ली तो ते थोडे स्पष्टपणे बोलायला लागला होता. अर्थात अजूनही त्याच्या वागण्यात संकोचपणा होता आणि नाही म्हटले तरी मी त्याची मम्मी आहे ह्याची जाण ठेवून तो मला रिस्पेक्ट देत होता. आणि मीपण तो माझा मुलगा आहे ह्याची जाणीव ठेवून एका लिमिटमध्येच अंगप्रदर्शन करून त्याला उत्तेजित करत होते.

एकदा असेच दुपारी मी बाहेरून कुठून तरी आले होते आणि अजयने घराचा दरवाजा उघडला. मी गेले होते तेव्हा तो कॉलेजला गेलेला होता आणि फक्त प्रिया घरात होती. हॉलमध्ये बसल्यावर त्याने मला पाणी आणून दिले आणि मी जेव्हा त्याला प्रियाबद्दल विचारले तर तो म्हणाला की ती एक्स्ट्रा क्लासला निघून गेली होती.

म्हणजे त्यावेळी घरात फक्त मी आणि अजय होतो. अजयचे पप्पा, संजय तर रोज रात्री उशीराच घरी यायचे तेव्हा दिवसा घरात एकतर मी एकटी असायचे किंवा माझ्याबरोबर अजय आणि प्रिया किंवा त्या दोघांपैकी एखादे कोणी असायचे.

मी मनात विचार केला की अजय एकटा घरात होता म्हणजे त्याला चांगले मोकळे रान मिळाले असावे! एक तर तो कॉम्प्युटरवर सेक्स क्लिप पाहत लंड हलवून मजा घेत बसला असावा किंवा गुपचूप आमची ब्रा-पॅन्टी घेऊन त्याच्याशी चाळे करत स्वत:ची कामवासना शांत करत असावा.

जेव्हा तो प्रियाकडे आकर्षित होता तेव्हा तो तिच्या ब्रा-पॅन्टीशी चाळे करायचा. आणि आता जेव्हा तो माझ्याकडे आकर्षित होता तेव्हा तो माझी ब्रा-पॅन्टी गुपचूप घेऊन त्याच्याशी मजा करताना मी त्याला मार्क केले होते. आणि आता घरात एकटे असताना तो तसेच काही प्रताप करत असावा ह्याची मला खात्री होती.

बाहेरून मी दमून आले होते तेव्हा हॉलमध्ये सोफ्यावर माझे अंग झोकून देऊन मी डोळे मिटून पडले होते. जरी मी डोळे मिटले होते तरी किलकिलण्या नजरेने मी अजयकडे पाहत होते, जो बाजूच्या सोफ्यावर बसला होता आणि समोरचा टीव्ही पाहतोय असे दाखवत होता.

मी डोळे मिटलेले आहे म्हणजे मला काही समजत नाही अशी समजून करून घेऊन तो चोरट्या नजरेने मलाही न्याहाळत होता.

मी तेव्हा कॉटनची साडी नेसलेली होती आणि किंचित आलेला घाम साडीच्या पदराने पुसून घेत पदर हातात धरून तशीच पडले होते. त्यामुळे मा‍झ्या ब्लाउजमध्ये कसलेल्या भरगच्च उभारांची जोडी त्याच्या नजरेसमोर उघडी होती.

झालेच तर खाली माझे पोट उघडे होते आणि त्यावरील खोलगट बेंबी त्याला खुणावत होती. तो आळीपाळीने कधी मा‍झ्या उभारांकडे पाहत होता तर कधी खाली मा‍झ्या पोटाकडे अन खोलगट बेंबीकडे पाहत होता.

नक्कीच नजरेने तो माझी ती दोन्ही भरलेली कबुतरे ब्लाउज अन ब्रा मधून मोकळी करून त्यांच्याशी मनात खेळत असावा आणि खाली मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये आपले तोंड घालून ती चाटत असल्याची कल्पना करत असावा.

अजय मला कामुकपणे न्याहाळतोय ह्या विचाराने मीच कामोत्तेजित व्हायला लागले आणि मा‍झ्या योनीतून कामरस पाझरायला लागला. मी तशी पदर काढून पडलेय आणि माझा जवान मुलगा मला तशी न्याहाळतोय हे दृश्य माझ्यासाठी अन त्याच्यासाठीही एक्सायटींग होते!

पण आताशा असे फक्त नेत्रसुख त्याला देऊन मी समाधानी नव्हते. आता मला आमच्यातील संबंधाची पुढची पायरी गाठायची होती. तेव्हा मी मनात काहीतरी ठरवले आणि हालचाल केली. आधी अंग किंचित हलवून मी हळूच डोळे उघडल्यासारखे दाखवले.

जेव्हा मी डोळे उघडले तेव्हा अजयची नजर खाली मा‍झ्या बेंबीत अडकली होती. मी हळूच वर होऊन सरळ बसले तेव्हा त्याने वर माझ्याकडे पाहिले. आमची नजरा नजर झाली पण मी त्याला मा‍झ्या बेंबीकडे टक लावून पाहताना पाहिले आहे ह्याचा कुठलाही संकोच त्याच्या चेहर्‍यावर नव्हता. त्याने शांतपणे मा‍झ्या नजरेला नजर दिली आणि मान वळवून तो टीव्ही पाहायला लागला.

“चल रे. मी कपडे बदलून शॉवर घेऊन फ्रेश होते.” असे बोलून मी सोफ्यावरून उठले.

असे सांगून मी त्याला पुढील गोष्टीची एक प्रकारे हिंट दिली! म्हणजे आता मी मा‍झ्या रूममध्ये जाऊन कपडे बदलणार म्हणजे तो मला गुपचूप अर्धनग्न होताना पाहू शकतो. तसेच शॉवर घेऊन बाहेर आल्यावर अंग पुसताना आणि घरचे कपडे घालताना तो मला नक्कीच चोरून न्याहाळू शकतो.

अर्थात, त्याला अशी काही हिंट द्यायची गरज नव्हती कारण मी आत जाऊन काय करणार ह्याची त्याला चांगली कल्पना होती अन तो मला चोरून न्याहाळायला गुपचूप मा‍झ्या मागे शेपूट हलवत येणार ह्यात काहीच शंका नव्हती. आणि आज मी त्याला चांगलाच शो दाखवणार होते.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!