सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला.

“हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले.

“छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून म्हटले.

“हो का? म्हणजे त्याला अजून पाहिजे की काय? आणि मला सांग. तू माझा निप्पलही चोखत होतास ना, नालायका?” मी पुन्हा त्याला लटकेपणे दटावत विचारले.

“हं? ह होऽऽऽऽ तुझा निप्पलपण चोखला मी.” अजय पुन्हा ओशाळत म्हणाला.

“लाज नाही वाटली माझा निप्पल चोखायला? मम्मीचा निप्पल चोखतात होय?”

“अगं, मम्मीचाच तर निप्पल चोखतात. मूल लहान असते तेव्हा मम्मीचाच तर निप्पल चोखते.” अजय मिश्किलपणे हसून म्हणाला.

“हो. जेव्हा मूल लहान असते तेव्हा. तुझ्या एवढा घोडा झाला की नाही.” मी त्याच्या खांद्यावर लटकेपणे चापट मारत म्हटले.

“मग काय झालं? मूल हे मूल असते. मम्मी ही मम्मी असते. तेव्हा मूल आपल्या मम्मीचे निप्पल कधीही चोखू शकते.” अजय परत चावटपणे हसून म्हणाला.

“अरे घोड्या. मुलाने मम्मीचे दूध पिणे वेगळे आणि असा घोडा झाल्यानंतर निप्पल चोखणे वेगळे.” मी पुन्हा त्याच्या गालावर हलकी चापट मारून त्याला दटावत म्हटले.

“हे बघ, मम्मी. मूल लहान असते तेव्हा मम्मीचे निप्पल चोखून दूध पिते. त्यातून त्याला आनंद मिळतो, शक्ती मिळते. आणि जर ह्या वयात मूल मम्मीचा निप्पल चोखतो. तर आताही त्याला आनंद मिळतो, सुख मिळते.”

“हो. मिळते ना. मुलाला चांगले सुख मिळते आणि मग मुलाच्या खालच्या नळातून दुधाची पिचकारी उडते. हो ना?” मी चावटपणे हसून त्याला डोळा मारत म्हटले.

“येस्स. अगदी बरोबर, मम्मी. तशी तू स्मार्ट आहेस, मम्मी. शेवटी माझी मम्मी आहेस ना.” अजयने उगाचच मला हरभर्‍याच्या झाडावर चढवत हसून म्हटले.

“बरं बरं. जास्त चापलुसी करू नकोस. खूप चावटपणा केलास तू माझ्याबरोबर. आता पुन्हा नाही हं करायचा.” मी पुन्हा त्याला खोटे खोटे तंबी देत म्हटले.

“ये नाही हं, मम्मी. आता कुठे आपली मज्जा चालू झाली आहे. अजून खूप काही आपल्याला करायचे आहे.”

असे म्हणून अजयने मला मिठीत घेतले आणि मला स्वत:च्या अंगावर आवळून धरतो तो मा‍झ्या गालाची पप्पी घेऊ लागला.

मी त्याच्या हातावर लाडिकपणे चापट्या मारत त्याला मला सोडायला लावले आणि मी त्याला दटावत म्हटले,

“जास्त फाजीलपणा करू नकोस. तुला कॉलेजला जायचे आहे. चल निघ लवकर. ह्या गोष्टीने शिक्षणाकडे अजिबात दुर्लक्ष करायचे नाही. ही मजा एका जागी आणि तुझा अभ्यास दुसर्‍या जागी. त्याची एकमेकांशी गल्लत नको. समजले का?”

“हो हो, मम्मी. मला माहीत आहे. पण मग तू मला प्रॉमिस कर. आपण परत तशी गंमत करायची. मला तुझ्याबरोबर बरंच काही करायचे आहे.”

अजयने मला गच्च आवळले आणि मा‍झ्या योनीच्या भागावर आपला लंड दाबत त्याने मा‍झ्या गालाचे कसून चुंबन घेतले.

“ते बघू आपण पुढे. तू निघ आता.” असे म्हणून मी त्याच्या मिठीतून स्वत:ची सुटका करून घेतली आणि त्याला किचनच्या दरवाज्याकडे ढकलले.

नाइलाजाने अजय किचनमधून बाहेर जाऊ लागला. किचनच्या दरवाज्यातून त्याने मला एक फ्लाईंग किस दिला आणि मी मिश्किलपणे हसून बाजूला ओट्यावर पडलेले बेलने घेऊन त्याला मारायला पुढे सरसावले. त्यावर तो हसून पळून गेला आणि मलापण हसूं फुटले!

अजय तेव्हा कॉलेजला निघून गेला आणि पुढे जेव्हा केव्हा आम्हाला एकांत मिळेल तेव्हा तो माझ्याबरोबर अजून पुढील काही कामुक गोष्टी बिनधास्त करणार ह्यात काहीच शंका नव्हती!

त्याला त्या दिवशी मी मा‍झ्या अंगाशी बरेच बोल्ड चाळे करू दिले आणि त्याबद्दल मी जराही अपसेट न होता उलट त्याच्याशी चावट बोलले तेव्हा आता त्याच्या मनात माझ्याकडून अजून मजा घ्यायची लालसा निर्माण झाली होती.

आणि अर्थात, मी त्याला आडकाठी करणार नव्हते आणि मला जसे जमेल तसे त्याला कामसुख देणार होते. त्याचे लक्ष प्रियाबद्दलच्या कामवासनेवरून काढून घेऊन मी माझ्याबद्दलच्या कामाकर्षणावर आणण्यात यशस्वी झाले होते आणि आता मला त्याचा फोकस फक्त मा‍झ्या विषयीच्या लैंगिक वासनेवर टिकवून ठेवायचा होता.

पण आमच्या दुर्दैवाने त्या दिवशी नंतर आम्हाला तसा एकांत पुढे लवकर मिळाला नाही. नंतर जवळ जवळ आठवडा गेला पण आम्हाला मनसोक्त एकांत मिळालाच नाही. सतत कोणी ना कोणी घरात असायचे किंवा आमच्यापैकी कोणी एक घरात एकटे असेल तर दुसरा काही कामानिमित्त बाहेर असायचा. त्यातल्या त्यात अजयला जसा चान्स मिळायचा तसे तो मा‍झ्या अंगाला हात लावून स्पर्शसुख घेत असायचा.

येता-जाता मा‍झ्या नितंबाला हात लाव किंवा ते दाबणे, इतरांच्या नकळत मा‍झ्या उभारांना हात लावणे, ते गुपचूप दाबणे, कधी मा‍झ्या मागून मा‍झ्या नितंबावर किंवा नितंबाच्या फटीत आपला लंड लावणे आणि घासणे तर कधी पुढून मला आवळून मा‍झ्या योनीवर आपला लंड दाबून घासणे, असे वर वरचे चोरटे कामसुख तो चान्स मिळेल तसा घेत होता आणि ते मी त्याला घेऊ देत होते. पण बिनधास्तपणे काही करायला जसा एकांत हवा तसा मिळत नव्हता.

नंतरच्या आठवड्यात एका रविवारच्या सुट्टीत आमची पूर्ण फॅमिली मा‍झ्या माहेरकडील एका जवळच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला धुळ्याला गेलो होतो. सकाळी जाऊन रात्री परत यायचे होते म्हणून आम्ही आमच्या स्विफ्ट कारने पहाटे ५ वाजता निघालो होतो.

कार अर्थात माझे मिस्टर चालवत होते आणि त्याच्या बाजूला पुढे पॅसेंजर सीटवर अजय बसला होता. मी आणि प्रिया मागच्या सीटवर आरामात झोपलो होतो. कारमधला एसी मला जास्त सहन होत नसे तेव्हा मी अंगावर शाल लपेटून घेतली होती.

८ च्या दरम्यान आम्ही नाश्ता करायला एका फूड प्लाझावर थांबलो. तेथून निघताना प्रिया पप्पांच्या बाजूला पुढे बसायचे म्हणाली आणि मग ती पुढे बसली व अजय मागे आला.

प्रवासात झोप येतेय ह्या बहाण्याने अजय आणि मी एकमेकांच्या अंगाला चिटकलो आणि मा‍झ्या अंगावरील शाल आम्ही दोघांनी आमच्या अंगावर ओढून घेत झोपून गेलो. आणि मग त्या शालच्या खाली अजय मा‍झ्या ओटी पोटावर हात फिरवायला लागला आणि माझे उभार दाबायला लागला.

प्रवास करायचा होता म्हणून मी अंगात वर एक कॉटनचा ढगळ स्लीव्हलेस कुर्ता घातला होता आणि खाली फूल लेंग्थ स्लॅक घातलेली होती. अजयने वर अंगात टी-शर्ट घातला होता आणि खाली थ्रीफोर्थ बर्मुडा घातलेला होता.

आपल्या एका हाताने तो माझा उभार दाबत होता तर दुसर्‍या हाताने माझी मांडी कुरवाळत होता. मी पण त्याच्या मांडीवर अन जांघेवर हात फिरवायला लागले आणि मध्ये मध्ये हात त्याच्या लंडावर नेऊन तो कुरवाळू लागले.

माझा नवरा आणि मुलगी पुढे बसलेली असताना मागे शालीच्या खाली आम्ही माय-लेक लैंगिक चाळे करायला लागलो आणि एकमेकांच्या अंगाचे स्पर्शसुख घ्यायला लागलो. मा‍झ्या मुलाबरोबर तसे कामुक चाळे करताना मला खूप काळजी घ्यावी लागत होती.

एक तर दिवसाचा लख्ख प्रकाश होता आणि आम्ही जरी मागे झोपेचे सोंग करत होतो तरी पुढे बसलेला माझा नवरा आणि मुलगी जागे होते. यदा कदाचित त्यांच्यापैकी कोणी मागे वळून पाहिले तर त्यांना शालीच्या खालील आमच्या हालचाली कळणार नाही ह्याची मी दक्षता घेत होते.

त्या क्षणी आम्ही ह्यापेक्षा जास्त काही करू शकत नव्हतो तेव्हा पुढच्यांच्या नकळत जमेल तसे आम्ही स्पर्शसुख घेत होतो.

साधारण १२ वाजेपर्यंत आम्ही धुळ्याच्या पुढे २५ किलोमीटर अंतरावर हायवेवरील त्या लग्नाच्या हॉलवर पोहचलो. लग्नाचा मुहूर्त संध्याकाळी होता आणि लग्नाला घालायला दोन वेगळे भरजरीत ड्रेस आम्ही सगळ्यांनी घेतले होते.

आम्ही आमच्या कारनेच आलो होतो तेव्हा आमच्या कपड्यांच्या बॅगा डिकीतून आरामात आणल्या होत्या. मग हॉलवरील रूममध्ये कपडे बदलून आम्ही तयार झालो आणि आमच्या नातेवाईकांमध्ये लग्नाच्या मौजमजेत सामील झालो.

मग रात्रीपर्यंत लग्नाच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमात भाग घेऊन आम्ही खूप मजा केली. संध्याकाळी लग्न होऊन रिसेप्शन झाले आणि रात्रीचे जेवण तेथे हॉलवरच उरकेपर्यंत रात्रीचे ९ वाजले.

लग्नात आलेल्या मा‍झ्या माहेरकडील नातेवाईकांपैकी दोन वयस्कर आजीबाईंना मुंबईला त्यांच्या एका नातेवाईकाकडे जायचे होते आणि आम्ही आमची कार आणलेली होती तेव्हा त्या दोघींनी आमच्या बरोबर यायची इच्छा व्यक्त केली.

त्या दोघी आजीबाई मा‍झ्या माहेरकडील अत्यंत जवळच्या होत्या तेव्हा मी त्यांना नकार दिला नाही आणि बरोबर घेऊन जायला तयार झाले. आता मी त्या दोघींना आनंदाने घेऊन जायला तयार होते तेव्हा मा‍झ्या फॅमिलीपैकी कोणी काही बोलायचा प्रश्नच नव्हता.

नाही म्हणता अजय थोडा हिरमुसला! कारण येताना आम्ही कारच्या मागच्या सीटवर जी कामुक मजा केली होती तशीच मजा आम्ही परतीच्या प्रवासात करू असे त्याला वाटले होते आणि त्याने ते मला गुपचूप बोलूनही दाखवले होते.

रात्रीच्या प्रवासात अंधार असणार होता आणि प्रिया झोपलेली आणि माझा नवरा ड्रायव्हिंगवर कॉन्संट्रेट करत असणार होता तर आम्हा दोघांना मागे मस्त कामुक मजा करायला मिळायचा चान्स होता. पण आता त्या दोन आजीबाई सुद्धा आमच्याबरोबर येणार होत्या तेव्हा अजयला माझ्याबरोबर मजा करायचा चान्स गेला होता. म्हणून तो थोडा खट्टू झालेला मा‍झ्या लक्षात आले होते.

आमच्या कारमध्ये आता पुढे दोघे आणि मागे चार जण बसणार हे सहाजिकच होते. म्हटले तर मी पुढे मा‍झ्या नवऱ्याबरोबर आरामात बसू शकले असते पण इतर ३ बायकांना मागे बसवून आणि खास करून त्या २ आजीबाईंना मागे ठेवून मी पुढे बसणे बरे दिसले नसते म्हणून मी मागे बसले होते. दुसरे असे की मी पुढे बसून अजयला मागे प्रियाच्या बाजूला बसवणे डेंजर होते.

त्याला जर मागे दाटीवाटीने प्रियाला चिकटून बसवले असते तर त्याने तिच्यावर चान्स मारायचा प्रयत्न केला असता, जे मला होऊ द्यायचे नव्हते. म्हणून आम्हा ६ जणांपैकी ४ बायका, म्हणजे मी, प्रिया आणि त्या २ आजीबाई मागे बसलो आणि २ पुरुष, म्हणजे माझे मिस्टर कार चालवत होते आणि त्यांच्या बाजूला अजय बसला.

कारमध्ये दाटीवाटीने बसायचे होते आणि परतीचा प्रवास करायचा होता तेव्हा आम्ही निघताना लग्नात घातलेले भरजरीत कपडे बदलले आणि सकाळचेच कॅज्युअल कपडे परत घातले होतो. तसे त्या दोन आजीबाई काही जाडजूड नव्हता पण मी आणि प्रिया बऱ्यापैकी हेल्दी होतो तेव्हा मागे आम्ही चार जणी बसलो तर खूपच दाटीवाटी झाली!

दोन आजीबाई पॅसेंजर सीटच्या मागे बसल्या होत्या तर मी आणि प्रिया ड्रायव्हर सीटच्या मागे बसलेलो होतो. कारमधला एसी त्या दोन्ही आजीबाईंनाही सहन होत नव्हता तेव्हा त्यांनीही अंगावर शाल लपेटलेल्या होत्या.

दोघीही बसल्या बसल्या झोपून गेल्या होत्या आणि आमची फॅमिली लग्नातल्या गंमती जमतीबद्दल थोडेसे बोलत होतो.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!