तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो.

दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता. तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता तो तिच्या पुच्चीत ऊंगली करत होता.

सपना दिदीच्या मादक शरीरात त्या क्षणी किती आग पेटली असेल हे सांगता येणार नव्हते. वर तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले जात होते. मध्ये तिच्या दोन्ही छातीचे उभार कुस्करले जात होते आणि खाली तिच्या पुच्चीत बोट घातले जात होते. आणि ती दोन्ही हातात लंड पकडून होती. तिचे चुंबन घेता घेता हर्ष हळू आवाजात बोलायला लागला,

“ओहऽऽ सपना राणी! आज तुला आम्ही दोघे मिळून मस्तपैकी चोदणार आहोत. तू ते फोटो अल्बमचे पुस्तक पाहिले असशील ना? पाहिलेस ना?”

“आहहऽऽऽ हं? हऽऽ हो!ऽऽऽ.” सपना दिदी हुंकारत म्हणाली.

“त्यात दाखवल्यासारखे आम्ही तुला चोदणार आता. बोल! घेशील ना चोदून आमच्याकडून. बोल ना!” हर्षने तिचा दाणा घासत विचारले.

“ओहहहऽऽऽऽ येस! घेईन!” दिदीने सुस्कारत उत्तर दिले.

माझ्या डोळ्यासमोर लगेच त्या मॅगझिनमधील दोन फोटो तरळले! एका फोटोत तो वयस्कर पुरूष त्या मुलीची पुच्ची झवत होता आणि तो तरूण पुरूष त्या मुलीच्या तोंडात लंड देत होता. तसेच दुसर्‍या एका फोटोत त्या तरूण पुरूषाचा लंड त्या मुलीच्या पुच्चीत होता तर त्या वयस्कर पुरूषाचा लंड तिच्या बोच्याच्या भोकात होता.

ते फोटो आठवून माझा लंड कमालीचा कडक झाला आणि माझी उत्तेजना वाढायला लागली! हर्षपण चेकाळत होता व तिच्या कानाजवळ बडबडत होता,

“आम्ही तुला कसेही चोदू! तू काहीही तक्रार करायची नाहीस! चुपचाप चोदून घ्यायचे! समजले का?”

“होऽऽऽ! होऽऽऽ! तुम्ही पाहिजे तसे झवा मला! पण लवकर झवा! मी तर कधीपासून तुझ्या ह्या लंडासाठी तडफतेय. आहहहऽऽऽ आज मी पूर्णपणे तुमचीच आहे. तुम्ही पाहिजे तशी वापरा मला. लवकरऽऽऽ नाही राहवत आता मलाऽऽऽ” सपना दिदी कामवासनेने चेकाळत म्हणाली.

नुसती बोलून दिदी थांबली नाही तर तिने माझा लंड सोडून दिला आणि माझ्या दिशेने सरकून मला मागे ढकलत ती खाली वाकली. आणि मग तिने हर्षच्या लवड्यावर आपले तोंड ठेवले व त्याचा लवडा तोंडात घेऊन चोखायला लागली.

तिच्या ह्या अकस्मात हालचालीने कामवासनेची एक जबरदस्त सणक माझ्या लंडातून वर माझ्या डोक्यात गेली! माझी बहीण जिजूंच्या विरहामुळे लंडासाठी हपापली होती हे मी समजू शकत होतो पण न सांगता तिने स्वत:हून हर्षचा लवडा चोखायला घ्यावा हा छिनालपणा मला अपेक्षित नव्हता.

त्याने माझी कामोत्तेजना एकदम वाढली! त्यात आणि ती पाठमोरी खाली वाकल्याने तिचे भरीव मोठे नितंब माझ्या नजरेसमोर वर झाले! माझी नजर तिच्या पाठीवरून तिच्या नितंबावर अधाश्यासारखी फिरू लागली. पाठीवर तिच्या लाल ब्रेसीयरच्या पट्ट्या आणि कंबरेवर लाल पॅन्टीची लाईन एकदम सेक्सी दिसत होती!

सपना दिदी हर्षचा लवडा चोखण्यात बिझी होती आणि हर्ष डोळे मिटून घेऊन आपल्या लवड्यावर तिच्या तोंडाचा आनंद घेण्यात मग्न होता. तेव्हा तो चान्स घेऊन मी थोडा मागे सरकलो आणि एक गुडघा बेडवर ठेवून मी माझा लंड हातात पकडत पुढे सरसावलो. माझा लंड पकडून मी त्याचा सुपाडा सपना दिदीच्या नितंबाच्या फटीवर ठेवला. मग मी तिच्या नितंबाच्या फटीत माझा लंड घासायला लागलो.

जसे हर्षच्या दुकानात तिच्या पॅन्टीचे मटेरियल मी तिच्या नितंबाच्या फटीत गोळा केले होते तसे करून मी तिचे नितंब पूर्ण उघडे केले आणि तिचे टरबूजासारखे नितंब दाबत दाबत मी तिच्या फटीत लंड घासायला लागलो.

तिच्या सिल्की पॅन्टीवर घासला जाणारा लंड आणि त्यात तिच्या नितंबाच्या मुलायम त्वचेचा स्पर्श! माझी कामोत्तेजना माझ्या कंट्रोलच्या बाहेर जात होती. माझ्या लंडातून कधीही वीर्य गळेल असे मला वाटत होते. मध्ये मध्ये मी तिच्या फटीत लंड ठेवून तिचे नितंब माझ्या लंडावर दाबत होतो आणि मागे-पुढे होत होतो.

आता मला राहवले नाही. तिच्या फटीतील तिची पॅन्टी मी बाजूला केली आणि तिच्या बोच्याचे भोक मी उघडे केले. तिच्या बोच्याचे सुरकुतलेले भोक पाहून माझा लंड आचके द्यायला लागला. तिच्या भोकावर माझ्या लंडाचा सुपाडा ठेवून मी थोडा घासला आणि मग माझ्या लंडाचा खालचा भाग तिच्या बोच्याच्या भोकावर घासून मी मागे-पुढे व्हायला लागलो.

पुन्हा तिचे नितंब माझ्या लंडावर दाबून धरत मी लंड तिच्या फटीत घासायला लागलो. तिच्या नितंबाचा उष्ण स्पर्श, तिच्या मुलायम त्वचेचा मादक स्पर्श मला बेभान करत होता. आत्तापर्यंत मी गप्प होतो पण आता उत्तेजनेने मी बडबडायला लागलो,

“ओहहऽऽऽ दिदीऽऽऽ तुझे नितंब किती सेक्सी आहेत! किती मुलायम! असे वाटतेय असेच तुझ्या फटीत लंड घासत राहव आहहहऽऽ”

असे बोलून झाल्यावर मी खाली तिच्या पुच्चीला हात लावला! प्रथमच मी तिच्या नग्न पुच्चीला असा हात लावत होतो आणि तो प्रथम स्पर्श मी कधीही विसरणार नव्हतो! तिची पुच्ची ओली झाली होती आणि गरम भासत होती! तिच्या पुच्चीवर बोट फिरवत पुन्हा मी बडबडू लागलो,

“ओहऽऽ दिदीऽऽऽ तुझी पुच्ची किती गरम आहे! हर्षचा लंड तुझ्या ह्या पुच्चीत गेला तर नक्कीच भाजेल. आहहहऽऽ किती बरे वाटतेय! असे झालेय कधी तुझ्या ह्या गरमागरम पुच्चीत माझा लंड घालतोय. ओहहहऽऽ दिदीऽऽ!”

माझी बडबड ऐकून हर्ष हसत हसत म्हणाला,

“समीर, मित्रा! इतका एक्साईट होऊ नकोस! आत्ताच गळशील तिच्या गांडीवर! थोडा अजून धीर धर! लवकरच तुझा नंबर येईल तुझ्या ह्या रंडी बहि‍णीला झवण्याचा!”

असे बोलून त्याने सपना दिदीचे केस धरून तिचे डोके वर केले आणि तिला सरळ उभे केले.

ती पुढे झाल्याने माझ्या लंडाखालून तिचे नितंब पुढे झाले आणि मी लंड हातात धरून उभा राहलो. हर्ष दिदीच्या चेहर्‍याचे चुंबन घेत म्हणाला,

“चल गं ये रांडे! समीर तुझी ब्रा-पॅन्टी काढून तुला पुरी नंगी करेन! मग तू हाता-पायावर ओणवी हो कुत्रीसारखी. मी मागून तुझ्या चूतमध्ये लंड घालून तुझी चूत चोदणार आणि पुढून तुझा भाऊ तुझ्या तोंडात लंड देणार. त्याचा लंड नीट चोख! त्याची खूप इच्छा आहे तुझ्या तोंडून लंड चोखून घ्यायची.”

असे बोलून हर्ष उभा राहला आणि त्याने आपली लुंगी फेडून काढली. वर त्याने घातलेला टी-शर्टही त्याने काढला आणि तो पूर्ण नागडा झाला. त्याचा अजस्त्र लवडा एकदम कडक होऊन त्याच्या मांड्यांमध्ये ताठ उभा होता!

तो कपडे काढत होता तोपर्यंत मी माझ्या अंगावरचा टी-शर्ट काढला. कंबरेच्या खाली मी नागडा होतोच तेव्हा टी-शर्ट काढल्याने मीपण पूर्ण नागडा झालो! मग मी दिदीच्या ब्रेसीयरचा तिच्या पाठीवरील हूक काढला आणि तिची ब्रेसीयर तिच्या हातातून काढली. आणि मग मी तिची पॅन्टी तिच्या कंबरेवर धरून खाली सरकवू लागलो आणि एका झटक्यात मी तिची पॅन्टी काढून टाकली.

आता सपना दिदी आमच्या दोघांसमोर पूर्ण नंगी झाली होती! काही क्षण आम्ही दोघेही तिच्या नग्न शरीराकडे कामांध होऊन पाहत राहलो. हर्षही तिला असे इतक्या जवळून प्रथमच पूर्ण नग्न बघत होता आणि मी सुद्धा.

मी तर तसे तिला अनेकदा लांबून नग्न पाहिले होते पण इतक्या जवळून प्रथमच पाहत होतो. तिच्या मांसल अंगाची प्रत्येक गोलाई एकदम सेक्सी आणि मादक दिसत होती आणि तिची ती जवानी पाहून आम्हा दोघांच्या तोंडाला आणि लंडाला पाणी सुटायला लागले.

सपना दिदीची नजर हर्षच्या महाकाय लवड्यावरच होती. जेव्हा हर्षने तिला बेडवर ओणवी व्हायचा इशारा केला तेव्हा ती त्याच्या लवड्याकडे पाहत म्हणाली,

“हर्ष तुझा लंड खूप मोठा आहे. जरा त्याला काही क्रिम वगैरे लावतोस का?”

“नाही! मी असेच चोदणार तुला!” हर्षने नकार देत म्हटले.

“प्लीज! माझी पऽऽ पुच्ची फाटून जाईल तुझ्या लंडाने.”

“फाटू दे! तशीपण खूप खाज आहे तुझ्या चूतमध्ये!” हर्षभाय छद्मीपणे हसत म्हणाला.

“प्लीज! थोडा तरी विचार कर,” असे बोलून दिदीने माझ्याकडे पाहत मला म्हटले, “समीर सांग ना तुझ्या मित्राला. तुला जरापण काळजी नाही तुझ्या बहि‍णीची. माझ्या पुच्चीची काय अवस्था होईल ह्याच्या लंडाने.”

तिच्या विनवणीने मला तिची दया आली आणि मी हर्षभायला म्हणालो,

“हर्षभाय जरी आपण माझ्या दिदीला रंडी बोलत असलो तरी ती रंडी नाही. तेव्हा तिच्यावर मेहरबानी कर आणि तुझ्या लंडाला क्रिम लावून तिला झव. तेवढेच तिला बरे वाटेल आणि आपल्याला ती जास्त मजा देईल.”

“असे म्हणतोस! मग ठीक आहे करतो तुझ्या बहि‍णीवर थोडी मेहरबानी,”

असे बोलून तो दिदीकडे वळाला आणि त्याने तिला जबरदस्तीने खाली बसवले आणि मग तिच्या ओठांवर आपला लवडा ठेवत तो तिला म्हणाला,

“ओके रंडी! आता तुझ्या तोंडाने माझा लवडा चोखून एकदम ओला कर. तुझ्या तोंडात जितकी थुंकी असेल ती सगळी माझ्या लंडावर लाव. एकदम ओला झाला पाहिजे. लक्षात ठेव जितकी जास्त थुंकी तितका लंड जास्त ओला आणि तुला कमी त्रास. चल चाट लवकर!”

सपना दिदीने पटकन आपले तोंड उघडले आणि हर्षचा लवडा तोंडात घेतला. ती भरभर त्याचा लवडा चाटून ओला करू लागली. ती अशी घाई करत होती जणू त्याचा लवडा पटकन ओला केला नाही तर तो तिला झवणारच नाही. एखाद्या उपाशी माणसाला खायला केळ दिले तर तो जसा ते घाईत खाईल तसे ती त्याचा लवडा तोंडात घेऊन चाटत होती.

मी बाजूला उभा राहून आवडीने तिला हर्षचा लवडा चाटताना बघत होतो. ते दृश्य सुद्धा एकदम अविस्मरणीय होते! दिदीने पहिला त्याचा लवड्याचा सुपाडा थुंकीने ओला केला. मग पूर्ण लवड्याची लांबी तिने खालून वर पर्यंत चाटून ओली केली. मागून पुढून त्याचा लवडा चाटून दिदीने पूर्ण ओला केला! मग हर्ष खाली वाकला आणि तिला उठवून उभे करत म्हणाला,

“चल राणी आता बेडवर कुत्रीसारखी ओणवी हो!” असे बोलून त्याने दिदीला बेडवर ढकलले.

दिदी बेडवर चढली आणि हाता-गुडघ्यावर कुत्रीसारखी उभी राहिली. तिचे नितंब बेडच्या कडेला होते जेणेकरून हर्ष बेडच्या कडेला तिच्या मागे उभा राहून तिला झवू शकला असता. तिची मदमस्त गांड आणि पुच्ची मागून सेक्सी दिसत होती! मग हर्ष माझ्याकडे पाहत मला म्हणाला,

“समीर तू तुझ्या दिदीच्या चेहर्‍याजवळ जा आणि तिच्या तोंडात लंड दे.”

“हांऽऽ देतो पण थोडा वेळ थांब,” मी हर्षभायला उत्साहाने म्हणालो, “मला आधी तुझी चुदाई थोडी बघू दे.” असे बोलून मी त्याला डोळा मारला!

“ओहऽऽ तर तुला आधी बघून मजा घ्यायचीय. तुझ्या बहि‍णीला मी कसा चोदतोय ते. हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ! काही हरकत नाही. बघ तू.”

असे बोलून हर्ष सपना दिदीच्या मागे गेला आणि त्याने तिचे नितंब दोन्ही हाताने धरले. मग तिचे नितंब थोडे खाली दाबून त्याने त्याला हव्या त्या उंचीवर तिची पुच्ची आणली. सपना दिदीने आपले डोके खाली बेडवर टेकवले व बेडचा आधार घेतला आणि मागे आपले नितंब वर तोलून धरले.

मी थोडा बेडच्या जवळ सरकलो जेणेकरून मला नीट दिसावे की कसे हर्ष दिदीच्या पुच्चीत मागून लवडा घालतो ते. हर्षने तिचे दोन्ही नितंब फाकवत तिच्या नितंबामधली फट उघडी केली ज्याने तिच्या बोच्याचे भोक उघडे पडले.

मग आपल्या एका हाताचा अंगठा त्याने तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवला आणि दुसरा हात तिच्या फटीतून खाली नेत तिच्या पुच्चीत बोट घातले. तिच्या पुच्चीमध्ये बोट घालून त्याने काही क्षण हलवले आणि त्याच वेळी तो तिच्या बोच्याच्या भोकावरील अंगठा हलवू लागला.

त्याच्या स्पर्शाने सपना दिदीने एक मादक सुस्कारा सोडला आणि तिने अस्वस्थ हालचाल केली! तिच्या पुच्चीत बोट हलवत हर्ष मला म्हणाला,

“समीर. तुझ्या बहि‍णीची पुच्ची लंडासाठी एकदम बेताब झालीय. तिची पुच्ची खरोखर तापलीय! खूप मजा येणार हिला चोदायला.”

त्यावर मी नुसताच त्याच्याकडे पाहून कसेनुसे हसलो!

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!