तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल धक्का दिला! त्याच्या धक्क्याने त्याच्या लवड्याचा सुपाडा तिच्या पुच्चीत घुसला!

त्याच्या धक्क्याने सपना दिदीच्या कंबरेला एक झटका बसला आणि तिच्या तोंडातून एक घुसमटलेली किंचाळी बाहेर पडली. कसेबसे कळवळत ती म्हणाली,

“ओहहहऽऽऽ हर्ष. जरा हळूऽऽ. हायऽऽऽ आईईऽऽगऽऽ बाहेर काढ तुझाऽऽ. मला खूप त्रास होतोयऽऽ”

“अगं राणी आता कसा बाहेर येईल माझा लंड. ह्याला तर किती दिवस वाट बघितल्यानंतर तुझ्या चूतमध्ये जाण्याचा मौका मिळालाय. थोडी कळ सहन कर. आधी आधी त्रास होईल. पण नंतर मजाच मजा वाटेल!”

सपना दिदीचा चेहरा मला दिसत नव्हता पण तिची अस्वस्थ हालचाल आणि तोंडातून निघणारे घोगरे स्वर ऐकून कळत होते की तिला वेदना होत होत्या. तिच्या त्रासाकडे दुर्लक्ष करत हर्षने अजून थोडा धक्का मारला आणि अर्धाधिक लवडा तिच्या पुच्चीत घातला!

पुन्हा ती थोडी कळवळली पण ह्या वेळी तिने आपले तोंड दाबून धरत आपल्या वेदना सहन केल्या. आता हर्षने पुन्हा एक धक्का मारायचा तर तो काही क्षण तसाच स्तब्ध राहला आणि सपना दिदीला म्हणाला,

“अरे सपना राणी तुझी चूत तर एकदम टाईट आहे! असे वाटतेय जसे काय मी कोणा कुंवारी मुलीला झवतोय. तुझा नवरा तुला चोदत नव्हता का?”

“झवतऽऽ होताऽऽ,” सपना दिदीने हुंकारत उत्तर दिले, “चांगला रोजऽऽऽ झवत होताऽऽऽ. पण तुझ्या लंडाच्या मानानेऽऽऽ त्याचा लंडऽऽऽ काहीच नाहीऽऽऽ. माझ्या पुच्चीलाऽऽऽ त्याच्या लंडाची सवय आहेऽऽऽ. तुझा इतका मोठा सोटाऽऽऽ त्यात तूऽऽऽ घातलायऽऽऽ. तेव्हाऽऽऽ टाईटऽऽऽ वाटणारचऽऽऽ. आईईईऽऽऽ गऽऽऽ मेलेऽऽऽ मीऽऽऽ आजऽऽऽ.”

सपना दिदी सांगत होती तोपर्यंत हर्षने अजून एक धक्का दिला आणि त्याचा पूर्ण लवडा दिदीच्या पुच्चीत गेला! त्यामुळेच शेवटी ती ‘मेले मी’ म्हणून ओरडली! पण तिच्या ओरडण्यात पहिल्यासारखी वेदना नव्हती.

हर्ष काही क्षण स्तब्ध थांबला आणि मग तो दिदीला मागे-पुढे होत झवायला लागला. तिच्या पुच्चीत त्याचा लंड एका संथ लयीत आत-बाहेर होऊ लागला. दिदी हुंकारत, चित्कारत त्याचे धक्के घेऊ लागली.

मी उत्सुकतेने त्याला माझ्या बहि‍णीची पुच्ची झवताना बघत होतो. त्याला तिला तसे मागून झवताना बघून माझा लंड कमालीचा ताठ झाला होता! तिला झवता झवता हर्षची नजर माझ्या कडक लंडावर गेली आणि तो हसत मला म्हणाला,

“समीर आता बस झाले बघणे. जा पुढे आणि दे तुझा हा कडक लंड तुझ्या छिनाल बहिणीच्या तोंडात मग बघ ती कशी आपले सगळे दुखणे विसरून तुझा लंड मस्तपैकी चाटेल.”

त्याने तसे म्हणल्यावर मी जागचा हललो आणि बेडवर चढलो. खरे तर मला त्यांची झवाझवी अजून पाहायची होती पण माझ्या लंडातील प्रेशरही खूप असह्य झाले होते. माझ्या दिदीच्या तोंडात लंड देऊन मला तो गाळायचा होता तेव्हा मी बघण्याची मजा सोडून वर आलो. हर्ष मला म्हणाला,

“आणि ऐक. तिच्या तोंडात देताना जरा घाण घाण काहीतरी बोल. झवाझवी करताना जितके घाण घाण बोलाल तितकी उत्तेजना वाढते आणि झवताना मजा येते! होय की नाही बुलबुल! सांग जरा तुझ्या भावाला.” असे बोलून हर्षने सपना दिदीच्या नितंबावर एक चापट मारली.

“आहहऽऽ हं हो! हो!” सपना दिदीने लगेच कबूल केले.

“हांऽऽऽ बघितलस. तुझी छिनाल बहीण लगेच हा म्हणाली. तिला आवडतेय मी तिला छिनाल बोलतो, रंडी बोलतो ते,” असे बोलून हर्ष तिला जोराने झवायला लागला आणि बडबडू लागला, “घे! घे गं रांडे! तू एक नंबरची छिनाल आहेस! एक नंबरची रंडी आहेस! म्हणून माझ्याकडून झवून घेतेस. आता आपल्या भावाचा लंड तोंडात घेशील. घे! घे! चांगला चोख भावाचा लंड! दे रे तिच्या तोंडात!”

हर्षच्या घाण घाण बोलण्याने मला हुरूप आला आणि मी पटकन सपना दिदीच्या पुढ्यात गेलो. मला तोंडाजवळ आलेले पाहून तिने आपले डोके वर केले आणि हातावर अंगाचा भार सांभाळला.

मी गुडघ्यावर उभा होतो तेव्हा माझा लंड तिच्या चेहऱ्याच्या रेषेत आला. माझा लंड मी हातात पकडला आणि त्याचा सुपाडा दिदीच्या ओठांवर टेकवत मी उत्तेजितपणे म्हणालो,

“घे गं माझी रंडी दिदी! आपल्या भावाचा लंड तोंडात घे आणि नीट चोख! खूप दिवस तुझ्या तोंडात लंड द्यायची इच्छा होती! आज ती पूर्ण होतेय. आता मस्तपैकी चोख आणि मला खुश कर!”

सपना दिदी माझ्याकडे पाहून चावटपणे हसली आणि तिने आपले ओठ विलग करत माझ्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला! तिच्या सुंदर चेहर्‍यावरील लालचुटूक ओठांमध्ये माझा लंड पाहून माझ्या लंडात एक सणक आली आणि मी गळता गळता वाचलो! वर माझ्याकडे तिरक्या नजरेने पाहत तिने माझा लंड अजून तोंडात घेतला आणि लॉलीपॉप सारखा चोखायला लागली.

ती माझा लंड चोखत होती ती आधीची दोन मिनिटे हर्ष तिला हळूहळू झवत होता जेणेकरून तिचे अंग जास्त मागे-पुढे हलू नये पण नंतर तो तिला जोरजोराने झवायला लागला. त्याने तिचे अंग मागे-पुढे हलायला लागले आणि आपोआप तिचे तोंड माझ्या लंडावर मागे-पुढे व्हायला लागले. मी स्तब्ध उभा राहून तिच्या तोंडात माझा लंड आत-बाहेर करत होतो.

त्या मॅगझिनमधील फोटोसारखी आता आमची पोझ होती! हर्ष सपना दिदीला मागून झवत होता आणि माझा लंड सपना दिदीच्या तोंडात होता व ती तो चोखत होती. सपना दिदीने पाठीला बाक देऊन अशी मादक पोझ घेतली होती की तिचे नितंब वरच्या बाजूला उठलेले होते आणि एका लयबद्ध तालात मागे-पुढे होत होते.

तिची सेक्सी पोझ पाहून मला राहवले नाही आणि मी तिच्या अंगावर वाकलो आणि हात नेऊन मी तिच्या नितंबावर ठेवले. मग मी तिचे नितंब चिवडायला लागलो. ते पाहून हर्ष उत्तेजितपणे म्हणाला,

“अरे भेंचोद, आधी तुझ्या दिदीच्या तोंडात लंड दिलास. आता तिची गांड चोळतोय. सगळी मजा तूच घेत बसलास तर मी काय करायचे?”

“अरे चुत्या! अजून तरी मी ‘भेंचोद’ झालेलो नाही. माझ्या दिदीला तर तू चोदतोय. मी तर फक्त तिची गांड चोळतोय.” असे बोलून मी दिदीच्या तोंडात धक्के मारू लागलो आणि तिचे नितंब अजून चिवडू लागलो.

“अरे साल्या! मला चुत्या बोलतोस! मला गाली देतोस! घे! घे! ह्याची सजा तुझ्या बहि‍णीला देतो! आज तर मी हिची चूत फाडूनच काढणार!” असे बोलून हर्ष गचागच तिला झवायला लागला.

आमच्या बोलण्याबद्दल जराही आक्षेप न घेता सपना दिदी दोन्हीकडून मिळणारे धक्के सहन करत चित्कारत होती, हुंकारत होती. तिला त्रास होतोय असे अजिबात वाटत नव्हते तर उलट ती एंजॉय करत होती असे दिसत होते.

तिने डोळे बंद केले होते व जोराने माझा लंड चोखत होती. हर्ष मागून तिला त्वेषाने झवत होता. मीपण तिच्या तोंडात धक्के देत माझा लंड आत-बाहेर करत होतो. आम्ही तिघेही स्वत:च्याच मस्तीत एंजॉय करत होतो. जवळ जवळ दहा मिनिटे आम्ही दोघे तिला झवत होतो.

माझी कामोत्तेजना आता शिगेला पोहचली होती. दिदीचा माझा लंड चोखण्याचा स्पीड इतका तीव्र होता की मला वाटायला लागले मी कुठल्याही क्षणी तिच्या तोंडात गळेल. तेव्हा मी तिचे केस धरले आणि गचागच तिच्या तोंडात लंड खोलवर खुपसून तिचे तोंड झवू लागलो.

माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घशात जात असलेला मला जाणवत होता. तिच्या तोंडात खोलवर लंड जात होता त्याने दिदीला त्रास व्हायला लागला व ती आपले तोंड माझ्या लंडावरून वर घ्यायला लागली. माझ्या ते लक्षात आले तेव्हा मी माझा स्पीड वाढवत डोळे मिटून घेत तिला म्हणालो,

“ओहह दिदी माझा लंड गळेल आता. प्लीज दिदी बाहेर काढू नकोस त्याला. थोडा वेळ अजून सहन कर. मला तुझ्या तोंडात गळायचेय. तुझ्या तोंडात माझे वीर्य गाळायचेय. ओहऽऽ दिदीऽऽऽ माझी लाडकी दिदी, माझी छिनाल दिदी, माझी रांड दिदी, ओहहऽऽऽ ओहहऽऽऽ”

असे बोलून मी तिच्या तोंडात माझे वीर्य गाळायला लागलो. शेवटचे २/३ धक्के देत मी तिच्या तोंडात वीर्याची पिचकारी सोडली आणि लंड खोलवर तिच्या तोंडात घालून तिचे तोंड माझ्या लंडाच्या मुळाशी मी दाबून ठेवले.

माझे वीर्य तिच्या तोंडात खोलवर उडत असलेले मला जाणवत होते. कधीही न अनुभवलेले कामसुख, कामोत्तेजना मला जाणवत होती. माझ्या लंडातून माझी सगळी कामवासना दिदीच्या तोंडात रिकामी होत होती असे मला वाटत होते.

माझी तीव्रता कमी झाली तेव्हा मी लंड थोडा बाहेर काढून काही हलके धक्के तिच्या तोंडात देऊ लागलो व शेवटचे थोडे पाणी तिच्या तोंडात गाळले. तिच्या तोंडात माझे भरपूर वीर्य गळले होते व तिच्या ओठाच्या कोपर्‍यातून ते बाहेर सांडात होते.

जेव्हा माझा लंड गळायचा पूर्ण थांबला तेव्हा मी दिदीच्या तोंडातून तो बाहेर काढला आणि तिच्या पुढ्यात गुडघ्यावर वज्रासन घालून बसलो. माझा लंड तोंडातून बाहेर पडताच दिदी किंचित खोकलली आणि तिने लटक्या रागाने माझ्याकडे पाहिले.

तिच्या तोंडात मी माझे पूर्ण वीर्य गाळले आणि तिला तोंड बाजूला करायला चान्स दिला नाही म्हणून ती मला लटका राग दाखवत होती. मी तिच्याकडे पाहून निर्लज्जपणे हसलो! तीपण गालातल्या गालात हसायला लागली आणि तिच्या ओठावरील माझे वीर्य जीभ बाहेर काढून चाटायला लागली.

मी दिदीच्या वरून हर्षकडे पाहिले तर तो दिदीच्या नितंबाकडे चमकत्या डोळ्याने पाहत तिला जोमाने झवत होता. मी थोडे वर होऊन दिदीच्या नितंबाकडे पाहिले तर तिच्या नितंबाच्या फटीत हर्षचा काळा लवडा आत-बाहेर होत होता.

त्याचा लवडा लोखंडाच्या कांबीसारखा दिसत होता आणि त्याचा कडकपणा पाहून मला खूप आश्चर्य वाटत होते! माझी बहीण आपल्या पुच्चीत त्याचा लवडा कसा काय सहन करत होती ते तिलाच माहीत. पण ती नुसती सहन करत नव्हती तर त्याची मजाही घेत होती.

तिच्या चेहर्‍यावर एक वेगळेच समाधान दिसत होते. डोळे मिटून हुंकारत, चित्कारत ती त्याच्याकडून झवून घेत होती. मध्येच तिने आपला हात मांड्यांच्या मध्ये नेला आणि ती काहीतरी करू लागली हर्ष तिला वरून झवत होता तेव्हा त्याला ते दिसत नव्हते.

पण मी तिच्या समोर होतो तेव्हा मला ते दिसत होते. ती बहुतेक आपला दाणा घासत होती. त्याची मला कल्पना आली आणि माझा मलूल झालेला लंड ताठ व्हायला लागला. सपना दिदी हर्षकडून झवून घेत होती आणि आपला दाणा घासून स्वत:ची कामोत्तेजना वाढवत होती.

लवकरच तिची घुसमट वाढली आणि ती गुरगुरल्यासारखी करू लागली. ती कामशिखरावर पोहचत होती हे त्यावरून कळत होते. आपले डोके खाली बिछान्यावर दाबून ठेवत ती चित्कारू लागली तेव्हा मी समजलो की तिची कामतृप्ती व्हायला लागली. ‘आहहहऽऽ आहहहऽऽऽ’ असे ती हुंकारत होती आणि रत होत होती. जेव्हा तिची कामतृप्ती झाली तेव्हा तिने मांड्यांमधला हात बाहेर काढला आणि हातावर अंगावर भार घेत ती हर्षचे फटके घेऊ लागली.

सपना दिदीचे चित्कार आणि हुंकार ऐकून हर्षला चेव येत होता व तो त्वेषाने तिची पुच्ची झवत होता. आता तो तिची कंबर धरून धरून तिचे नितंब आपल्या जांघेवर आपटत होता व गचागच तिला मागून झवत होता. बहुतेक त्याचे पाणी गाळायची वेळ आली होती. उत्तेजनेने तो आता बडबडायला लागला,

“सपना राणीऽऽऽ. मेरी रंडी! घे! घे आता तुझ्या चूतमध्ये आता मी पाणी सोडतो. भावाचा तोंडात गाळून घेतलेस. स्वत:चा दाणा घासून झडलीस. आता माझा पुच्चीत गाळून घे.”

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!