तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली.

जेव्हा दिदी सीटच्या बाहेर पडत होती तेव्हा मी पुढच्या सीटचा दांडा धरून तिच्या मागे उभा राहलो. पुढच्या सीटचा दांडा धरायला जाण्याच्या बहाण्याने मी दिदीच्या नितंबावर हात फिरवून घेतला. मग मी दिदीच्या मागे तिला चिकटून उभा राहलो.

नंतर मग गर्दीतून बसच्या दरवाज्यात जाईपर्यंत मी तिच्या मांसल नितंबावर माझा लंड दाबून तिच्या मागे राहलो आणि शेवटी आम्ही बसमधून खाली उतरलो.

असा आमच्या बस-प्रवासाचा किस्सा मी हर्षला सांगितला. तो ऐकून हर्षचा लवडा चांगलाच कडक झाला होता. आपला लवडा हलवत हलवत तो खुशीत मला म्हणाला,

“वा रे मेरे शेर! मस्त चोंबाळलीस तू तुझ्या दिदीला. ऐकून बघ माझा लंड कसा ताठलाय! मग नंतर मार्केटमध्ये काही केलेस की नाही?”

“हंऽऽ नंतर मार्केटमध्ये खरेदी करताना गर्दीचा फायदा घेऊन मी तिच्या कूल्ह्याला, छातीला कळत-नकळत हात लावले पण त्याने इतकी मजा वाटली नाही जी बसमध्ये वाटली होती.” मी त्याला उत्तर दिले.

“अस्सं. काय काय खरेदी केली तुझ्या दिदीने मार्केटमध्ये?” त्याने कुतुहलाने विचारले.

“जास्त काही नाही. तिने एक ड्रेस घेतला, एक साडी, साडीला मॅचींग ब्लाउजपीस, पेटीकोट वगैरे. मला एक जीन्स घेतली.” मी म्हणालो.

“बस, एवढीच खरेदी केली? अजून काही नाही घेतले?” हर्षने थोडे आश्चर्यात विचारले.

“अजून ते दिदी एका लेडीज अंडरगारमेंटच्या दुकानात गेली होती.” मी हसून उत्तर दिले.

“हं मग काय घेतले तिने तिकडे?” हर्षने मला डोळा मारत विचारले.

“मला माहीत नाही. मी दुकानाच्या बाहेर उभा होतो.” मी लाजून उत्तर दिले.

“का रे? तूपण जायचे ना दुकानात.” हर्षने हसून विचारले.

“तिथे खूप बायकांची गर्दी होती. मला लाज वाटली! म्हणून मी बाहेरच थांबलो.”

“अरे धत मेरे शेर! इथेच मार खाल्ला! यार तूपण आत जायचे ना. तुलापण कळले असते. तुझी रंडी बहीण काय काय सेक्सी कपडे घेते ते. तिच्या यारांना रिझवण्यासाठी कसली ब्रा, पॅन्टी घेते ते.”

“मला माहीत आहे. मी पाहिले रात्री गुपचूप तिची ती बॅग उघडून.” मी पटकन त्याला म्हणालो.

“अस्सं. मग काय काय घेतले होते तुझ्या दिदीने?” हर्षने कुतुहलाने विचारले.

“तिने दोन नवीन ब्रेसीयर पॅन्टीची जोडी घेतली होती.”

“हं कुठल्या रंगाची?” ते विचारताना हर्षचे डोळे चमकत होते.

“एक लाल रंगाची होती आणि दुसरी गुलाबी रंगाची.” मी उत्तर दिले.

“बघितलंस, तुझी बहीण पक्की रंडी आहे. कसे सेक्सी रंग घेतले तिने. आता ती लाल आणि गुलाबी ब्रा-पॅन्टी घालून आपल्या बॉयफ्रेंडला दाखवणार. मग त्यांच्याकडून झवून घेणार. ती इतकी झवाडी आहे की तुलापण ती ही ब्रा पॅन्टी घालून दाखवेन.” कामवासनेने भरलेल्या डोळ्याने हर्ष बोलत होता.

“मग फक्त ह्या ब्रा-पॅन्टी तिने घेतल्या की अजून काही?” लवडा हलवत चेकाळत त्याने विचारले.

“अजून एक लाल सेक्सी गाऊन घेतला आहे. एकदम झिरमिरीत आणि पातळ आहे. तिने घातला तर आतले सगळे दिसेल.” मी उत्तेजितपणे त्याला सांगितले.

“ओहहऽऽऽ समीर, यार मला तर संशय आहे. तिने तुलाच दाखवायला ह्या सेक्सी रंगाच्या ब्रा-पॅन्टी आणि तो गाऊन घेतला असावा. आता बघ ती घरात कपड्याच्या आडून तुला त्या ब्रा-पॅन्टी दाखवणार.

“यार! तू किती भाग्यवान आहेस! इतकी सेक्सी रांड बहीण तुझ्याबरोबर सतत घरात असते आणि असे सेक्सी सेक्सी कपडे घालते. समीर आता तू जास्त टाईमपास करू नकोस. तिला लवकर पटवून झवायची सोय कर. मलापण राहवत नाही आता. बघ माझा लंड कसा टाईट झालाय.”

असे बोलून हर्ष डोळे बंद करून खसाखस आपला लवडा हलवू लागला. जणू काही मी तेथे नाहीच व तो एकटाच आहे अशा तऱ्हेने तो डोळे मिटून लवडा हलवत होतो.

नक्कीच तो माझ्या बहि‍णीची कल्पना करून मूठ मारत होता. जेव्हा त्याची कामवासना शिगेला पोहचली तेव्हा दात-ओठ खात तो तोंडाने पुटपुटायला लागला ‘सपनाऽऽ सपनाऽऽ’ आणि त्याच्या लवड्यातून वीर्याची पिचकारी उडाली!

माझ्या बहि‍णीचे नाव घेऊन तो आपला लवडा गाळायला लागला. लवडा हलवून हलवून त्याने पूर्ण वीर्य गाळले आणि तो मऊ झाल्यावरच डोळे उघडले. डोळे उघडल्यावर माझ्याकडे पाहून तो हसला आणि म्हणाला,

“सॉरी यार! तुझी बहीण आठवली की धीर धरवत नाही आणि असेच लंड गाळत राहावे असे वाटते. बाकी मग खरेदीनंतर तुम्ही पुन्हा बसने आलात का? नंतरपण तू तिला चोंबाळलीस का?”

“नाही! जाताना ती बसमधील गर्दीने वैतागली होती. तेव्हा येताना आम्ही टॅक्सीने आलो. फिरून आम्ही थकलो पण होतो आणि आमच्याकडे खरेदीच्या बॅगापण होत्या तेव्हा दिदी म्हणाली आपण टॅक्सीने जाऊ.”

“ओह मग येताना तुला काही चान्स मिळाला नाही. कोई बात नही. अजून बरेच चान्स तुला मिळणार आहेत. मजा आली तुमचा किस्सा ऐकून! चल आता पळ तू, तुला कॉलेजला जायचे असेल ना? मलापण खूप काम आहे. तुझ्या बहिणीच्या नादात माझे बरेच काम रखडते.”

मग मी तेथून काढता पाय घेतला आणि नंतर कॉलेजला गेलो.

नंतर पुढचे २/३ दिवस मी माझ्या परीने माझ्या बहि‍णीला पटवण्याचे काम चालू ठेवले. कळत-नकळत तिच्या छातीच्या उभारांना किंवा नितंबांना हात लावण्याचा एकही चान्स मी सोडत नव्हतो. जाता-येता चान्स मिळाला की मी तिच्या नितंबावर माझा लंड घासत असे. आश्चर्य म्हणजे आता सपना दिदी कळूनही ते नकळल्या सारखे करत होती.

मी तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श केला की आधी आधी ती माझ्याकडे रोखून तरी बघायची. पण आता ती बघत नसे की मला काही बोलत नसे. जणू तिच्या अंगाला मी स्पर्श केलाच नाही किंवा तसा स्पर्श करणे एक नैसर्गिक गोष्ट आहे अशा तऱ्हेने ती वागत होती.

त्याने माझी डेअरींग वाढत होती आणि मी जास्तच तिला स्पर्श करत होतो. दुसरा बदल झाला होता तो सपना दिदीच्या कपड्यात! दुपारच्या वेळी जेव्हा आम्ही घरात एकटे असू तेव्हा ती जरा जास्तच सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे कपडे घालायला लागली.

ती तसे कपडे मला दाखवण्यासाठीच घालत होती हे कंफर्म होते कारण संध्याकाळी आई घरी आली की ती ते कपडे लगेच बदलत असे. साडी घातलेली असेल आणि ती बाहेरून आली की साडी फेडून नुसती ब्लाउज आणि पेटीकोटमध्ये राहत होती.

टाईट शॉर्ट टी-शर्ट किंवा टॉप जो घातला की तिचे पोट, बेंबी दिसत असे. खाली स्कर्ट घातलेला असला की इकडे तिकडे बसताना तिच्या मांड्या अगदी वर जांघेपर्यंत दिसायच्या. पंजाबी ड्रेस घातला तर ओढणी ती घ्यायचीच नाही आणि ड्रेसला हूक वगैरे असले तर ते तुटलेले असायचे किंवा लावलेले नसायचे.

काही करताना ती वाकली की आतले तिचे छातीचे गोळे मस्त दिसायचे. मोस्टली सपना दिदी आत ब्रेसीयर घालतच नसे. त्याने तिच्या छातीचे उन्मत्त गोळे भरपूर दिसायचे व कपड्या आडून मला वाकुल्या दाखवायचे. अगदी तिच्या निप्पलचे दर्शन मला कित्येकदा होत असे. खाली ती पॅन्टीपण घालत नसावी पण ते मी कंफर्म सांगू शकत नसे.

यदाकदाचित तिने आत ब्रेसीयर घातली असली की त्याचे पट्टे आणि बराचसा भाग टॉपच्या आडून बाहेर दिसायचा. हर्ष बोलला ते बरोबर होते! तिने ती नवीन लाल आणि गुलाबी ब्रा-पॅन्टी मला दाखवायलाच खरेदी केली होती!

कारण दुपारी मोस्टली तिच्या अंगावर त्याच दोन रंगाच्या ब्रेसीयर असायच्या. मला खरी उत्सुकता होती सपना दिदीला त्या लाल पारदर्शक गाऊनमध्ये पहाण्याची. न जाणो तो दिवस कधी येणार होता, ज्या दिवशी मी माझ्या बहि‍णीला त्या सेक्सी गाऊनमध्ये पहाणार होतो.

चवथ्या दिवशी दुपारी मी आणि सपना दिदी असेच हॉलमध्ये बसून टीव्ही पाहत होतो आणि गप्पाही मारत होतो. दिदीने तेव्हा एक पांढरा स्कर्ट घातला होता आणि वर एक पांढरा लखनवी टॉप घातला होता.

नॉर्मली त्या टॉपच्या आत ती स्लिप घालायची पण त्या दिवशी तिने आत स्लिप घातली नव्हती आणि ब्रेसीयरही घातली नव्हती! त्यामुळे पातळ कपड्याआडून मला तिचा डार्क निप्पल आणि भोवतालचा अरोला स्पष्ट दिसत होता!

त्या टॉपला वर २/३ बटणे होती पण त्यातील मधले बटण तुटले होते (का तिने ते तोडले होते). छातीच्या भरगच्च उभारांमुळे तिने हालचाल केली की तुटलेल्या बटणाच्या भागात मोठा गॅप पडत होता व तिच्या उभारांचा बराचसा भाग मला दिसत होता.

सोफ्यावर बसतानाही ती स्कर्टच्या बाबतीत थोडी केअरलेस होती. तेव्हा तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या आणि आत अगदी जांघेपर्यंतचा भाग मला अध्ये मध्ये दिसत होता. तिच्याशी गप्पा मारता मारता, टीव्ही पाहत मी तिच्यावर नजर ठेवून होतो व जितके तिच्या मादक अंगाचे दर्शन मला घेता येईल तितके घेत होतो.

ती जणू मी तेथे नाहीच अशा आविर्भावात हालचाल करत होती व मला भरपूर काही दाखवत होती. टीव्हीवर एक इंटरेस्टींग सिनेमा चालू होतो जो आम्ही दोघे आवडीने पाहत होतो. मध्येच तिला तहान लागली तेव्हा ती लाडिक आवाजात मला म्हणाली,

“समीर, मला जरा एक ग्लास पाणी घेऊन येतोस?”

“मी? नाही!! हा सीन एकदम मस्त आहे, मला तो पाहायचाय!” मी नकार देत म्हणालो आणि तो देताना मी तिच्या छातीच्या उभारांकडे पाहून घेतले.

“असे रे काय करतोस? आण ना. मला उठायचा कंटाळा आला आहे.” तिने लाडात बोलत सोफ्यावर पाय घेऊन पालथी मांडी घातली.

“नाही! तूच जाऊन आण. आणि थोड्या जास्त हालचाली कर. तब्येतीला चांगले असते.” मी हसत म्हणालो आणि तिने पालथी मांडी घातल्याने तिचे उघडी पडलेली मांडी मी न्याहाळली.

“माझ्या तब्येतीला काय झालेय?” तिने एक भुंवई उडवत मला प्रश्न केला.

“नाही, थोडी जाड होत चालली आहेस. जरा हालचाली केल्या तर चरबी कमी होईल.” मी मिश्किलपणे म्हणालो.

“तुझे बरे लक्ष माझ्या जाडीवर.” तिने लाडिक तक्रारीत म्हटले आणि आपले पाय सोफ्यावरून खाली घेत पुढे पसरून ती बसली.

“बस काय, दिदी. आता तू माझ्या नजरेसमोर असतेस नेहमी. मग माझ्या लक्षात येणारच ना.” मीपण मिश्किलपणे उत्तर दिले.

“अरे हो रे. तुझ्या तर पहिले लक्षात येणार,” इतके बोलून पुढचे वाक्य ती अगदी हळू पुटपुटली, “नुसता डोम-कावळ्यासारखा बघत असतोस माझ्याकडे!”

जरी तिने ते अगदी हळू म्हटले तरी मला ते ऐकू गेलेच.

“काही म्हणालीस तू?” मी तिला विचारले.

“काही नाही. ये जा ना रे. आण ना मला पाणी. असे रे काय करतोस. मी दिदी ना तुझी? मोठ्या बहि‍णीचे काम ऐकायचे नसते का?” आता सपना दिदीने अगदी मादक आवाज काढत आपले पाय किंचित फाकवत मला म्हटले.

तिने पाय किंचित फाकवल्याने मला तिच्या जांघेपर्यंतचा भाग दिसला! तेथून नजर काढू नये असे मला वाटत होते पण मी शेवटी नजर फिरवली आणि उठत तिला म्हणालो,

“बरे बरे. आणतो पाणी.”

ती बसली होती त्याच्या पुढे टिपॉय ठेवला होता आणि तिने पाय फाकवल्याने मला तिचे पाय ओलांडून जावे लागणार होते. मी टिपॉयच्या डाव्या बाजूनेही जाऊ शकत होतो पण मला तिच्या जवळून जायचे होते कारण मग मला तिच्या छातीचे उभार वरतून पाहायला मिळणार होते.

हळूहळू चालत मी तिच्या पायाजवळ आलो आणि तिला म्हणालो,

“पाय बाजूला काढ. मला जाऊ दे.”

“जा ना मग.” तिने म्हटले.

“तू पाय बाजूला घे ना.”

“बाजूला कशाला घ्यायला पाहिजे. तू पायावरून जा.” तिने मिश्किलपणे म्हटले.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!