दिदीचा फोटोशूट

“बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!” प्रिया दिदीने मला म्हटले.

“अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत.” मी आश्चर्याने तिला म्हटले.

“ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला की नाही जरा ग्लॅमरस फोटो काढायचेय.” ती थोडी लाजत म्हणाली.

“ग्लॅमरस?? हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽ!” ते ऐकून मला हसूच आले. हसत मी तिला म्हणालो, “दिदी तू दोन मुलांची आई आहेस, तुला आता कसले ग्लॅमरस फोटो काढावेसे वाटतायेत?”

“का? लग्न झाले, मुलं झाली की बायकांनी छान छान फोटो काढू नयेत? आता तू माधुरीला बघ, झालेच तर जुहीला बघ, त्या कशा मुलं झाल्यानंतरही ग्लॅमरस फोटो काढतात.” प्रिया दिदीने युक्तिवाद केला.

“अगं पण त्या सेलिब्रिटी आहेत, नावाजलेल्या हॉट नट्या आहेत. त्यांना लाईम-लाईटमध्ये राहावे लागते, म्हणून त्या अजूनही ग्लॅमरस फोटो काढतात.”

“असेनात का, मीपण काय कमी ग्लॅमरस आहे का? मीपण हॉट आहे!” प्रिया दिदीने एक मादक पोझ घेत म्हटले.

क्षणभर माझी नजर तिच्या मादक पोझवर खिळली! त्या पोझमध्ये तिचा कमनीय बांधा उठून दिसत होता आणि ती खरोखर सेक्सी दिसत होती! अरे! मी असा काय तिच्याकडे पहातोय? ही माझी बहीण आहे, कोणी ऐरी गैरी नाही! पटकन मी मा‍झ्या मनाला समजवले आणि तिच्यावरून नजर हलवत हसून म्हणालो,

“अगं पण दिदी, तुला कशाला काढायचेत असे ग्लॅमरस फोटो? टीव्ही सिरीयलमध्ये रोल वगैरे मिळतोय की काय?”

“नाही रे, पण असेच. मला वाटले तुझ्याकडून फोटो काढून घ्यावेत. आता तू इतक्या मॉडेल्सचे ग्लॅमरस फोटो असलेले पोर्टफोलिओ बनवतोस, तेव्हा म्हटले आपलापण एखादा पोर्टफोलिओ बनवावा.” ती उत्साहाने म्हणाली.

“पण दिदी ते माझे काम आहे, प्रोफेशन आहे. तुला तर असेच मजा म्हणून फोटो काढायचेत, हो ना?”

“हो मग, त्याने काही बिघडते का?”

“नाही, बिघडत काही नाही, पण मी ना खूप बिझी आहे!” मी उगाच तिला चिडविण्यासाठी म्हणालो.

“हॅऽऽऽ! म्हणे बिझी आहे, सरळ सांग ना तुला माझे फोटो काढायचेच नाहीत.”

“अगं तसे नाही दिदी.” मी हसून तिला सांगायला लागलो तर.

“बरोबर आहे! त्या मॉडेल्स तुला फोटो काढायची फी देतात, माझ्याकडून तुला फी मिळणार नाही म्हणून तू मला नाही म्हणतोय. कळले! कळले हो तुझे बहि‍णीवरचे प्रेम!” असे बोलून प्रिया दिदी लटकेच तोंड फुगवून बसली.

मी हसत हसत तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या खांद्यावरून हात टाकत तिला म्हणालो,

“बरं बाई काढतो तुझे फोटो! लगेच इतके काही तोंड फुगवायला नको.”

“खरंचऽऽऽ! काढशील माझे फोटो?” आनंदाने तिची कळी खुलली आणि तिने मा‍झ्या कमरेला हाताचा विळखा घातला.

“आता काढायलाच पाहिजे, नाही काढले तर बहि‍णीवरचे प्रेम कसे दिसणार, हो ना?”

मी असे बोलल्यावर आम्ही दोघेही खळखळून हसलो आणि मी तिला मा‍झ्या मिठीत घेतले! तीपण आनंदाने मला बिलगली. असे एकमेकांना मिठीत घेणे आम्हा बहीण-भावासाठी नवीन नव्हते.

आमच्यात मित्र मैत्रिणीसारखी जवळीक होती तेव्हा आम्ही एकमेकांशी बिनधास्त वागत असे. एके दिवशी मी असाच तिच्याकडे गेलो होतो तेव्हा तिने माझ्यासमोर ही मागणी ठेवली. मला ती टाळता आली नाही आणि मी ते मान्य केले.

“हं मग बोल, कधी येऊ मी तुझ्या स्टुडिओमध्ये?” दिदीने आनंदाने मला विचारले.

“अगं स्टुडिओमध्ये नको, तिकडे भरपूर काम आहे. मी येथेच घरी तुझे फोटो काढेन, जे काही २/४ लाईट्स वगैरे लागतील ते मी घेऊन येईन.” मी उत्तर दिले.

“ठीक आहे! मग पुढच्या आठवड्यात काढूयात का? तुझे जिजू नेहमीसारखे बिझनेस टूरवर जाणार आहेत.” प्रिया दिदीने उत्सुकतेने विचारले.

“चालेल! तू मला फोन कर नक्की कुठल्या दिवशी येऊ ते.” मी म्हणालो.

“बरं! पण आपण दुपारच्या वेळीच फोटो काढूया. मुलं शाळेत गेलेली असतील, तेव्हा मला थोडा निवांत वेळ असतो.”

“हरकत नाही दिदी, मलापण दुपारीच वेळ सुटेबल होईल.”

“आणि हो, तू काढलेले फोटो प्रिंट करू नकोस. मला फक्त सिडी बनवून दे.” दिदी म्हणाली.

“का गं? प्रिंट करायला काय हरकत आहे?” मी आश्चर्याने विचारले.

“अरे नको, मला कुठे कोणाला नेऊन दाखवायचेत ते फोटो? उगाच तुला प्रिंटिंग पेपरचा खर्च.”

“मग काय झाले? माझी काही हरकत नाही प्रिंटिंग करायला. इतकेपण मी तुझ्यासाठी करू शकत नाही का?”

“अरे नको रे, काही गरज नाही. मी पिसीवर बघेन आणि कोणाला दाखवायचे झाले तर स्क्रिनवर दाखवेन.”

“हंऽऽऽ जिजूंना काही सरप्राईज वगैरे द्यायचा विचार आहे का?” मी तिला डोळा मारत विचारले.

“अरे कसले सरप्राईज?” प्रिया दिदीने थोडे उपहासाने म्हटले, “त्यांना हल्ली बिझनेसमधून वेळच नसतो माझ्याकडे बघायला. गेले तीन महिने ते घरात जास्त दिवस राहलेलेच नाही. जेव्हा बघाव तेव्हा ऑफीस, मिटींग आणि बिझनेस टूर. काम म्हणजे त्यांची दुसरी बायको झाली आहे.”

“अगं हो दिदी, पण ते सगळे तुमच्यासाठीच करतायेत. इतकी मेहनत करून जे कमवतायेत ते तुमच्यासाठीच ना?” मी तिला दिलासा देत म्हटले.

“अरे पण नुसता पैसा महत्त्वाचा नाही, सहवासपण हवा ना. मी किती मिस करते त्यांना नेहमी. झालेच तर मुले मिस करतात त्यांना आणि ते नसले की माझी किती तडफड होत असते.” प्रिया दिदीने विषन्नपणे म्हटले.

तिच्या ‘तडफड’ शब्दाला एक वेगळाच अर्थ होता जो मी जाणला! पण मी तो न जाणल्यासारखे दाखवत तिला दिलासा देत म्हणालो,

“दिदी मी समजू शकतो तुझी अवस्था. पण आम्ही आहोत ना तुझ्या सोबतीला. मी, आई बाबा येत असतो ना तुझ्याकडे नेहमी. तूपण येत असतेस नेहमी आपल्या घरी आणि तू आहेच किती लांब? ७/८ स्टेशन दूर राहतेस फक्त, तेव्हा तुझा टाईमपास होत असतो ना?”

“अरे ते ठीक आहे रे, पण तुला नाही समजणार स्त्रीची तडफड,” प्रिया दिदी गुढपणे बोलली आणि पुढे किंचित हसत म्हणाली, “तू लग्न केले ना, मग कळेल तुला.”

“हं काढलास का मा‍झ्या लग्नाचा विषय? मी सांगितले ना, मी अजून दोन तीन वर्षे तरी लग्न करणार नाही म्हणून.” मी त्रासिकपणे तिला म्हणालो.

“दोन तीन वर्षे? अरे तोपर्यंत तुझी तिशी ओलांडून जाईल. लग्न तिशीच्या आत करायला पाहिजे. आता तुला २८ चालू आहे ना?” प्रिया दिदीने कुतुहलाने विचारले.

“हो! पण एवढ्यात मी कशाला लग्न करायला पाहिजे? जिजूंनी तुझ्याशी लग्न केले तेव्हा त्यांचे वय ३३ होते, तू तेव्हा २८ची होतीस.” मी युक्तीवाद केला.

“बघ हो, मी आपले सांगायचे कर्तव्य करते. आता तुला कामाचा जास्त व्याप नाही तर लग्न उरकून घे. ती मुलगी लग्नाची सुरुवातीची वर्षे नीट एंजॉय तरी करेल, नाहीतर तिची अवस्था माझ्यासारखी होईल. नवरा राहतोय बाहेर आणि बायको घरी उपाशी.” प्रिया दिदीने सिरीअसली म्हटले.

“दिदी तुझी अवस्था काय इतकी वाईट आहे? मघापासून ऐकतोय, तू ‘उपाशी, तडफड, वगैरे’ बोलत आहेस, नक्की काय होतेय तुला?” मी विचारले.

“काही नाही!” प्रिया दिदीने गडबडून उत्तर दिले, “जाऊ दे! कळेल तुला पुढे! चल! मी तुला काहीतरी खायला आणते, तू चहा घेणार की कॉफी?” असे बोलून प्रिया दिदीने विषय बदलला.

खरं तर स्त्रीच्या ज्या तडफडीबद्दल किंवा उपाशी रहाण्याबद्दल ती बोलत होती त्याची मला कल्पना होती. एक लग्न झालेली स्त्री नवरा दूर गेला की काय जास्त मिस करते हे न समजण्या इतका मी दुधखुळा नव्हतो. पण ह्या प्रॉब्लेमचा इलाज जिजूंजवळ होता. तेव्हा त्यांच्या बरोबर बोलून त्यांना दिदीला आणि मुलांना जास्त वेळ देण्याबाबत चर्चा करायची असे मी ठरवले.

लग्नानंतरची सुरुवातीची चार पाच वर्षे त्या दोघांची खूपच एंजॉयमध्ये गेली. दोन मुले झाल्यानंतर प्रिया दिदीचा पूर्ण वेळ मुलांमध्येच जाऊ लागला. जिजू सुद्धा नंतर करिअरमध्ये बिझी होत गेले.

प्रिया दिदीची ही तक्रार गेल्या दोन वर्षात वाढली होती. कारण दोन वर्षापूर्वी जिजूंना प्रमोशन मिळून ते ह्या कंपनीत मॅनेजर झाले होते आणि नंतर त्यांचा जास्त वेळ कंपनीच्या कामात बाहेर जाऊ लागला.

मुले आता थोडी मोठी झाली होती तेव्हा प्रिया दिदीला आता थोडा थोडा मोकळा वेळ मिळू लागला होता. तेव्हा ती इतर काही ॲक्टिवीटीमध्ये रस घेऊ लागली होती. मीपण तिला अश्या इतर ॲक्टिवीटीमध्ये प्रोत्साहन देत होतो.

दोन बाळांतपणानंतर प्रिया दिदीचे वजन वाढले होते तेव्हा तिने हेल्थ-क्लब जॉईन केला. मेहनतीने एक्झरसाईझ करून तिने आपली वाढलेली फिगर पुन्हा आटोक्यात आणली. मधल्या काळात ती ब्युटी पार्लरमध्ये जायची विसरली होती ते तिने पुन्हा चालू केले आणि आपला लूक बदलला. फिगर चेंज होऊन ती थोडी स्लिम डाऊन झाल्याने तिला आपला वार्डरोब चेंज करावा लागला.

आता ती बऱ्यापैकी मॉडर्न ड्रेसेस घालायला लागली होती. एकूणच गेल्या एक दोन वर्षात तिच्यात खूपच बदल झाला होता आणि जरी तिचे वय ३४ होते तरी ती हार्डली तिशीची वाटत होती. तेव्हा मी इतर मॉडेल्सचे जे फोटो काढायचो ते पाहून कदाचित प्रिया दिदीला वाटले असावे की आपणही असे फोटो काढावे.

कॉलेजमध्ये असल्यापासून फोटोग्राफी माझी हॉबी होती, तेव्हा मी त्यातच करिअर करायचे ठरवले होते. त्याप्रमाणे प्रोफेशनल फोटोग्राफीचा कोर्स करून मी मा‍झ्या एका मित्राच्या पार्टनरशिपमध्ये एक छोटा स्टुडिओ काढला.

त्या मित्राच्या कनेक्शनने आम्हाला मॉडेलींग आणि फिल्म इंडस्ट्रीमधील कामे मिळत होती. मोस्टली ह्या क्षेत्रात आलेल्या किंवा यायला उत्सुक असलेल्या नवीन मुलींचे आम्ही फोटोसेशन करून पोर्टफोलीओ बनवून देत होतो. ह्या क्षेत्रात येण्यासाठी धडपडणाऱ्या मुलींची काही कमी नव्हती तेव्हा आम्हाला कॉन्स्टंटली काम मिळत होते.

ग्लॅमरच्या क्षेत्राशी संबंधित अशी ही फोटोग्राफी असल्याने नवोदीत मुलींचे कित्येकदा आम्हाला हॉट, सेक्सी आणि क्वचित प्रसंगी भरपूर अंगप्रदर्शन करणारे फोटो काढावे लागत असे. तसे त्यांचे हॉट फोटो काढताना त्यांना बघून आम्ही कधी कधी उत्तेजित व्हायचो.

हे जर त्या मॉडेलच्या लक्षात आले आणि ती जर तयार झाली तर कित्येकदा त्या नवोदीत मुलींना चोदण्याचा चान्स आम्हाला मिळायचा. तेव्हा ह्या प्रोफेशनमध्ये माझी फोटोग्राफीची आवडही पूर्ण होत होती आणि त्याच बरोबर सुंदर मुलींचा सहवास तर कधी कधी त्यांच्याबरोबर सेक्सची मजा करायला मला मिळत होती.

अर्थात! प्रिया दिदीचे फोटो काढताना मला सावधगिरी बाळगावी लागणार होती कारण तिचे फोटो काढताना मी जरा जरी उत्तेजित झालो आणि तिला ते कळले तर माझी काही खैर नव्हती.

प्रिया दिदी होतीच थोडी हॉट आणि सेक्सी! मला येथे कबूल करावे लागेल की कधी कधी तिला पाहून मला एक अनामिक उत्तेजना जाणवत असे. ही उत्तेजना कामुक होती हे नंतर मा‍झ्या लक्षात आले.

तिला बघून मला कामोत्तेजना जाणवली ह्यात मला इतके काही गैर वाटले नाही. आजच्या इंटरनेटच्या जमा‍न्यात नेटवरून मला इंसेस्ट प्रकाराबद्दलची माहिती होती आणि जगात असेही घडते ह्याची कल्पना असल्याने मला कधी त्याचे आश्चर्य वाटले नाही आणि त्याबद्दल मी कधी फारसा विचार केला नाही, पण तसे काही विचार मनात आले तर पटकन झटकूनही टाकले नाही.

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!