दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

“नालायक कुठला!” दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले.

“काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही.” मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो.

“हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?” दिदीने म्हटले.

“एक काय, दोन विचार.”

“तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत असशील ना?”

“हो, होतो ना.”

“मग त्या मॉडेलला कळते ते, म्हणजे तुझ्या पॅन्टवरून तुझी एक्साईटमेंट वगैरे?”

“हो कळते ना, कधी कधी मी एकदम स्पष्ट दिसेल असे दाखवतो.”

“अच्छा! म्हणजे मला कधी कधी दाखवतोस तसे?” तिने हसत विचारले.

“नाही, तुला नाही कधी मुद्दाम दाखवले, तुझ्या सहवासात ते एकदम नॅचरल होते.”

“आय सी! आणि ह्या मॉडेल्सना मुद्दाम दाखवतोस?”

“हो! कधी कधी.”

“मग त्या मॉडेल्सच्या लक्षात येते?”

“येते ना, हल्लीच्या ह्या मॉडेल्स एकदम बिनधास्त असतात, असे काही दिसले की त्या लगेच खुश होतात. त्यांच्या सेक्सीपणाने मी एक्साईट झालोय ह्याचा त्यांना अभिमान वाटतो.”

“हंम्म्मऽऽऽ मग? काही करायला देतात का त्या?” दिदीने कुतुहलाने विचारले.

“देतात ना, एकदम मनसोक्तपणे!” मी उसासा टाकत म्हटले.

“कुठे? तेथे स्टुडिओमध्येच?” दिदीने उत्सुकतेने विचारले.

“हो! तेथेच! मा‍झ्या केबिनमध्ये, तो सोफा आहे ना त्यावर! कितीतरी मॉडेल्सना त्या सोफ्यावर केलेय मी!” मी अभिमानाने म्हणालो.

“अच्छा! म्हणजे ही मजापण चालते तुझ्या स्टुडिओमध्ये?” तिने हसून म्हटले.

“हो, तुला एक किस्सा सांगू का?” मी तिला म्हणालो.

“सांग ना, तुझे किस्से एकदम इंटरेस्टींग असतात!” ती उत्साहाने म्हणाली.

फोनमधून मला थोडा कपड्यांचा आवाज आला. बहुतेक प्रिया दिदी बेडवर रिलॅक्स झाली असावी. ते लक्षात आल्यावर मला एक आयडीया सुचली! मी तिला म्हणालो,

“सांगतो, पण ह्या किस्स्यात तुझा उल्लेख आहे.”

“माझा उल्लेख? कसा काय?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“आहे! सांगतो कसा ते, पण त्याबद्दल तू मला दोष नाही द्यायचा.”

“बरं ठीक आहे! नाही देणार तुला दोष, सांग लवकर.” तिने उत्सुकतेने विचारले.

“अजून एका गोष्टीला तू राजी असशील तरच सांगतो.” मी अट घातली.

“कुठली गोष्ट?”

“त्या दिवशी जसे आपण फोनवर बोलत होतो आणि करत होतो, तसे आत्ता करायचे.”

“म्हणजे?” दिदीने सावधपणे विचारले.

“म्हणजे त्या दिवशी जसे मी तुला सांगत होतो आणि तू तिकडे उत्तेजित होऊन स्वत:ला तृप्त करत होती, तसे तू करायचे. मीपण इकडे स्वत:ला रिलीव्ह करेन. आपण दोघेही एकमेकांच्या मदतीने एंजॉय करूया.”

प्रिया दिदी किंचित विचारात पडली! पण मग एका मिनिटाने ती म्हणाली,

“ठीक आहे! मी तयार आहे.”

आणि मग एखादं मिनिट फोनमध्ये पुन्हा कपडे हाताळल्याचा आवाज आला आणि ती पुन्हा फोनवर आली.

“हं, बोल आता.”

“कपडे वगैरे काढलेस की काय.” मी चावटपणे विचारले.

“हो! तसे समज. तू तर काय तिकडे आधीच नागडा असशील, हो ना?” तिने हसत म्हटले.

“नक्कीच! बरं हा किस्सा त्या दिवशीचा आहे ज्याच्या आदल्या दिवशी मी तुझे पहिले फोटोसेशन केले होते.”

आणि मग मी प्रिया दिदीला फोनवर सांगायला लागलो की कसे ते तिचे पहिले फोटोसेशन केल्यानंतर तिचे फोटो पाहून मी प्रथमच एक्साईट झालो आणि तिच्या कल्पनेने हस्तमैथुन केले.

मग दुसर्‍या दिवशी तिला फोटोची सिडी द्यायला तिच्या घरी गेल्यानंतर काय झाले आणि कसा मी तिला बघून एक्साईट झालो. मग नंतर मी स्टुडिओमध्ये आल्यावर कसे त्या सायलीचे फोटोसेशन केले. आणि मग सायलीचे फोटोसेशन करताना मला कसे तिच्या जागी प्रिया दिदी दिसली.

आणि मग मी उत्तेजित झालो आणि ती उत्तेजना सायलीला कळल्यावर ती कशी मा‍झ्या जवळ आली. आणि मग तिला मी मा‍झ्या केबिनमध्ये कसे झवले. आणि झवताना मी कशी कल्पना केली की ती प्रिया दिदी आहे आणि प्रिया दिदीला मी झवतोय ह्याची.

मी तो किस्सा प्रिया दिदीला रंगवून सांगतो होतो आणि पलीकडे ती मन लावून ऐकत होती. मध्ये मध्ये मला ती काही प्रश्न विचारायची आणि मी उत्तर द्यायचो. मा‍झ्या बोलण्यात मी काहीही लाज लज्जा, शरम ठेवली नाही आणि ‘स्तन, नितंब, योनी लंड, दाबादाबी, झवाझवी’ वगैरे सगळ्या शब्दांचा वापर करत होतो आणि दिदी ते ऐकून पलीकडे उत्तेजित होत राहिली.

तिचे उसासे, सुस्कारे, चेकाळणे आणि चित्कारणे मला ऐकू येत होते. ती आपली योनी चोळत होती, आपला दाणा घासत होती.

मी सायलीच्या योनित कसे प्रिया दिदीच्या कल्पनेने माझे वीर्य सोडले हे सांगायला लागलो आणि तिची कामोत्तेजना टोकाला पोहचली. ती पलीकडे रत व्हायला लागली आणि तिचे सुस्कारे आणि उसासे मला फोनवर ऐकू येत होते.

प्रिया दिदीला तो किस्सा सांगताना इकडे मीपण माझा लंड हलवत होतो. शेवटी ती जेव्हा झडली तेव्हा माझापण बांध फुटला आणि माझा लंड गळायला लागला.

गेल्या वेळी आम्ही आमची उत्तेजना ठरवून रिलीव्ह केली नव्हती, पण यावेळी आम्ही ठरवून आमचे फ्रस्ट्रेशन रिलीव्ह केले होते.

मला खात्री होती की आजच्या ह्या सेशन नंतर प्रिया दिदी वेगळाच विचार करायला लागेल आणि कदाचित उद्याच्या फोटोसेशनमध्ये बरेच काही घडू शकणार होते. उद्याच्या त्या फोटोसेशनच्या गोड कल्पनेतच त्या रात्री मी झोपी गेलो.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मला स्टुडिओमध्ये जावेसेच वाटत नव्हते. पण तो कोळीणीचा कॉस्च्यूम घेण्यासाठी जावेच लागणार होते. मी स्टुडीओमध्ये गेलो आणि सर्वप्रथम तो ड्रेस मा‍झ्या बॅगेत टाकला.

नंतर माझे कामात लक्ष नव्हते. अकरा वाजताच मी निघण्याची तयारी केली. सगळी इंस्ट्रक्शन देऊन मी सव्वा अकराला बाहेर पडलो आणि पाऊणे बारा पर्यंत प्रिया दिदीच्या घरी पोहचलो.

बेल मारून मी अस्वस्थपणे तिच्या दरवाज्यात उभा होतो. का कोणास ठाऊक मला असे राहून राहून वाटत होते की आज दिदी बरोबर बरेच काही घडणार होते. त्याचीच एक अनामिक हुरहूर, उत्तेजना मा‍झ्या अंगात सळसळत होती.

दिदीने दरवाजा उघडला आणि दरवाज्याच्या मागेच उभी राहून हसून माझे स्वागत केले. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घ्यायला वळालो. ती दरवाज्यापासून दूर गेली आणि मी दरवाजा लॉक करून मागे वळलो.

प्रिया दिदी मा‍झ्या पुढेच होती आणि तिला पाहून मा‍झ्या तोंडून शीळ बाहेर पडली. तिने एक झिरमिळीत काळ्या रंगाचा पूर्ण पारदर्शक गाऊन घातला होता, ज्यातून तिने आत घातलेली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी स्पष्ट दिसत होती. इंटरेस्टींग म्हणजे तिची ही पॅन्टी जी-स्ट्रिंग होती आणि तिचे गोल भरीव नितंब मागच्या बाजूने पूर्ण नग्न दिसत होते.

तिला कल्पना होती की मी तिचे मागून निरीक्षण करत असणार, तेव्हा ती आपले नितंब थोडे मटकवतच हळूहळू पुढे चालली होती. मी पुन्हा एकदा शीळ घातली आणि तिने थांबून मान तिरपी करून मादकपणे मागे बघितले आणि हळूच म्हटले,

“तुझ्या शिट्टीने मला कॉम्प्लीमेंट मिळाली की मी जरा जास्तच सेक्सी दिसतेय, हो ना?”

“ऑफकोर्स! सुपर सेक्सी! मी कधी कल्पनाच केली नव्हती की तुला अशी मला पहायला मिळेल.” मी स्पष्टपणे तिच्या अंगावर वरखाली नजर फिरवत म्हणालो.

“मग ह्याच ड्रेसवर फोटोसेशन करायचे? एकदम सुपर सेक्सी!” ती माझ्याकडे वळून कंबरेवर हात ठेवून अंग झुलवत हसत म्हणाली.

पुढच्या बाजूला तिची भरगच्च छाती त्या ब्रेसीयरमधून उसळून बाहेर पडल्यासारखी दिसत होती आणि ती जसे अंग हलवत होती तसे तिचे उभार डुचमळत होते.

“आय वूड लव टू!” मी अधाश्यासारखा तिच्या उभारांकडे बघत म्हणालो.

“हंम्म्मऽऽऽऽ ते बघू आपण नंतर. आधी त्या कॉस्च्यूममध्ये फोटोसेशन करूया, आणलाय ना तो ड्रेस?” तिने विचारले,

“हो आणलाय ना.” असे बोलून मी बॅगेतून तो ड्रेस काढू लागलो.

“ओके. फॉलो मी!” असे बोलून ती वळून पुढे चालायला लागली.

“ये एक मिनिट दिदी, मला जरा ह्या गाऊनवर तुझे एक दोन फोटो काढू दे.” असे बोलून मी लगबगीने बॅगेतून कॅमेरा काढू लागलो.

पण ती मा‍झ्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत पुढे चालत राहिली आणि मी तिच्या मागे गडबडीत कॅमेरा काढत चालू लागलो. आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये पोहचलो आणि मी कॅमेरा बाहेर काढून ऑन केला.

जोपर्यंत ती तिच्या बेड जवळ पोहचली तोपर्यंत मी मागून तिचे दोन फोटो क्लिक केले होते. मग ती वळाली आणि तिने मला एक मादक फ्रंट पोझ दिली. मी खटाखट दोन तीन फोटो क्लिक केले. मग तिने लाडिकपणे हसत माझ्यापुढे हात पसरवून तो ड्रेस मागितला.

मी कॅमेरा बाजूला ठेवला आणि बॅगेतून ड्रेस काढून तिच्या हातात दिला. मग मी माझे लाईट्स वगैरे काढून तिच्या बेडरूममध्ये सेट करू लागलो. तिच्या बेडरूममध्ये मी अनेक फोटोसेशन केली होती, तेव्हा कुठे कशी लाईट्सची अरेंजमेंट करायची ह्याची मला प्रॅक्टीस होती.

प्रिया दिदीने तो ड्रेस घेऊन उलगडून पाहिला. पिवळ्या सिल्कचा ब्लाउज आणि ग्रीन सिल्कचा साडीसारखा सलवार असा तो कॉस्च्यूम होता. मग तिने सूचकपणे माझ्याकडे पाहिले आणि पुन्हा लाडिकपणे मला म्हटले,

“आता मी हा ड्रेस घालते, तू तोंड फिरवून बसणार आहेस की माझ्याकडे बघत बसणार?”

“कसेही! पण तुला वाटते मी तोंड फिरवायची गरज आहे? आता अजून काय तू लपवून ठेवले आहेस जे मला दिसत नाही? तरीही तुला जर ऑकवर्ड वाटत असेल तर मी तोंड फिरवतो.” असे बोलून मी मुद्दाम तोंड फिरवायला लागलो.

“इट्स ओके! आय डोंट माईंड!” ती लाडिकपणे हसत म्हणाली, “कसा साळसुदपणे तोंड फिरवतोय, मनातून उकळ्या फुटत असतील. दिदीला असे बघायला मिळतेय म्हणून.”

त्यावर मला हसू आले आणि हसत हसत मी कोपऱ्यातील चेअरवर बसलो आणि हात डोक्याच्या मागे घेऊन एक पाय दुसर्‍या पायावर चढवून आरामात हलवत बसलो.

प्रिया दिदी पाठमोरी झाली. तिने गाऊनचे पुढील हूक काढले. आणि मग मान तिरकी करून एक मादक कटाक्ष माझ्यावर टाकला आणि गाऊन दोन्ही बाजूला करून खांद्यावरून काढून टाकला.

आता ती फक्त लाल ब्रेसीयर, पॅन्टीमध्ये समोर उभी होती. तिच्या सडसडीत गोऱ्या गोऱ्या मांड्या, गरगरीत भरीव नितंब अजूनच स्पष्ट दिसत होते. जी-स्ट्रिंगची लाल आडवी पट्टी कमरेवर दिसत होती आणि दोन्ही नितंबाच्या मधून एक उभी पट्टी वर येऊन त्या आडव्या पट्टीला जोडलेली होती. गोरी गोरी पाठ आणि त्यावर घट्ट बसलेली ब्रेसीयर मनमोहक दिसत होती.

दिदीने बेडवर टाकलेला सलवार घेतला आणि पायातून वर घातला. त्या साडी वजा सलवारला कंबरेवर नाडी नव्हती तर इलास्टिक होते. दिदीने सलवार नितंबावरून वर चढवला आणि कंबरेवर आणला.

अरेरेरेरे! माझा एक नजारा कपड्या आड गेला! तिच्या नितंबावर माझी नजर खिळलेली होती जे आता त्या सलवारमध्ये झाकले गेले. मग दिदीने मान तिरकी करत माझ्याकडे पहात विचारले,

“ब्रेसीयर तर काढावी लागेल हो ना? नाहीतर ह्या ब्लाउजमधून तिचे ट्रेसेस चांगले दिसणार नाहीत, हो की नाही?”

“ऑफकोर्स! अगदी बरोबर! आता तुलापण फोटोग्राफीचा सेन्स यायला लागलाय हं दिदी.” मी हसून म्हणालो.

लटक्या रागाने माझ्याकडे बघत तिने मान फिरवली आणि हात मागे घेऊन ब्रेसीयरचा हूक काढला. मग खांद्यावरील ब्रेसीयरचे पट्टे खाली घेत तिने पुढून ब्रेसीयर काढली.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!