दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे.

मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत मी उत्तेजित व्हायचो व उत्तेजनेने माझा लंड टाईट व्हायचा. यदा कदाचित एखाद्या मॉडेलच्या लक्षात माझी उत्तेजना आली तर ती मला फळायची आणि म्हणूनच मी माझी उत्तेजना सहसा लपवून ठेवत नसे.

मा‍झ्या ह्याच सवयीमुळे आता जेव्हा प्रिया दिदी सोफ्यावर बिनधास्त पडली होती तेव्हा तिच्या पोटाचा व छातीचा भाग पाहून मी नकळत उत्तेजित व्हायला लागलो होतो. पण ही येथे पडली होती ती कोणी मॉडेल नाही तर माझी बहीण होती.

तेव्हा माझी उत्तेजना तिच्या जर लक्षात आली तर माझे काही खरं नव्हते. तेव्हा लगेच मी स्वत:ला सावरले आणि दुसरीकडे पहात माझे काम करू लागलो. सगळे लाईट्स काढून मी पॅक केले आणि कॅमेरा वगैरे बॅगेत ठेवून दिला.

तो पर्यंत प्रिया दिदीने डोळे उघडले आणि ती हसत उठली व सावरून बसली. काही मिनिटाच्या त्या विश्रांतीने तिला फ्रेश वाटले आणि तिने उत्साहाने मला विचारले,

“मग बंटी कधी बघायला मिळतील मला फोटो?”

“दोन तीन दिवस तरी लागतील.” मी उत्तर दिले.

“दोन तीन दिवस? का रे इतका वेळ लागेल? मला वाटले तू उद्याच दाखवशील.” तिने थोडेसे खट्टू होत म्हटले.

“उद्या झाले असते, पण उद्या मला एक अर्जंट फोटोसेशन आहे तेव्हा तुझे फोटो करता येणार नाही. मी परवा ट्राय करेन.”

“अरे पण मला प्रिंट करून नकोय, नुसतीच सिडी हवी आहे. तुला काय फोटो फक्त डाऊनलोड करून एक सिडी बनवून द्यायचीय.” ती म्हणाली.

“अगं दिदी फक्त इतकेच काम नाही. मला तुझ्या चांगल्या फोटोचे सिलेक्शन करावे लागणार, झालेच तर काही फोटो टचअप करावे लागतील. मग कुठे तुझा पोर्टफोलिओ बनेन. त्याला थोडा वेळ जाईल.” मी तिला समजावून सांगितले.

“अच्छा मग ठीक आहे, पण जास्त उशीर लावू नकोस हं.” असे म्हणून दिदी उठली.

“नाही दिदी, जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर फोटो आणेन.” मी तिला आश्वासन दिले आणि ती खुश झाली.

“ओह थँक्स बंटी, तू किती चांगला आहेस!”

असे म्हणून प्रिया दिदीने मला आलिंगन दिले आणि मा‍झ्या कपाळाचे एक चुंबन घेतले. तिने आलिंगन दिल्यावर मला काय जाणवत होते तर तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या छातीवर दबले जात होते ते.

दुसर्‍या दिवशी मी मा‍झ्या दोन तीन फोटोसेशनमध्ये खूप बिझी होतो. प्रिया दिदीचे केलेले फोटोसेशन कॅमेऱ्याच्या ज्या एसडी कार्डमध्ये सेव्ह केले होते ते मी मा‍झ्या बॅगेत काढून ठेवले होते जेणे करून रात्री घरी त्यावर काम करता यावे म्हणून.

रात्री मी घरी गेल्यावर फ्रेश होऊन व जेवण वगैरे उरकून मा‍झ्या रूममध्ये आलो. लॅपटॉप चालू करून मी त्याच्या कार्डच्या स्लॉटमध्ये दिदीच्या फोटोसेशनचे कार्ड टाकले आणि सगळे फोटो मा‍झ्या लॅपटॉपमध्ये कॉपी करून घेतले.

मग फोटो शॉपमध्ये मी एक एक करत सगळे फोटो पाहू लागलो आणि जे फोटो मला चांगले वाटत होते ते सिलेक्ट करू लागलो. मला आवडलेले सगळे फोटो मी सिलेक्ट केले आणि वेगळ्या फोल्डरमध्ये ठेवले.

आणि मग एक एक फोटो उघडून मी चेक करू लागलो आणि त्यात काही कमी-जास्त असेल ते टचअप करू लागलो. त्या कामात माझा साधारण तासभर केला. दिवसभराच्या धावपळीने मी थोडा थकलेलो होतो आणि त्यात हे थोडे किचकट काम करून मी अजूनच आळसावलो.

पण शेवटी ते काम पूर्ण झाले आणि मी फायनल फोटोची प्रिया दिदीसाठी एक सिडी बनवली. मग मस्तपैकी एक आळस देत मी तिचे फोटो फूल स्क्रिनवर स्लाईड शो ने बघू लागलो. जस जसा मी फोटो पाहू लागलो तस तसा माझा आळस गळत गेला आणि मला वेगळाच उत्साह वाटू लागला. स्लाईड शो बंद करून मी तिचे एक एक फोटो आवडीने बघू लागलो.

प्रिया दिदी खरोखर त्या फोटोमध्ये छान दिसत होती! म्हणजे ती सुंदर होतीच आणि या आधी मी तिचे शेकडो फोटो काढले होते, पाहिले होते. पण असे तिचे फोटोसेशन करून प्रथम फोटो काढले होते, खास करून ती पुन्हा स्लिम झाल्यानंतर, तेव्हा मला त्या फोटोमध्ये ती भलतीच सुंदर वाटत होती!

मध्ये मध्ये मी फोटो झूम करून क्लोजअपमध्ये पहात होतो आणि मला एक वेगळीच प्रिया दिदी दिसत होती. झूम करून पाहताना तिच्या काही काही गोष्टी मा‍झ्या लक्षात आल्या ज्या याआधी मी कधी नोटीस केल्या नव्हत्या.

उदाहरण म्हणजे तिच्या डाव्या हनुवटीवर एक तीळ होता, जो या आधी कधी मा‍झ्या नजरेस आला नव्हता. हसताना तिच्या गालाला किंचित खळी पडत होती, जी मी कधी नोटीस केली नव्हती. तिच्या गालावर खालच्या बाजूला किंचित सोनेरी केसांची बारीक लव होती, जी फोटो झूम केल्यावर स्पष्ट दिसत होती.

मला असे वाटत होते की मी नव्यानेच प्रिया दिदीची ओळख करून घेत आहे. ते फोटो झूम करून पाहताना पुन्हा नकळत मी उत्तेजित व्हायला लागलो. जेव्हा माझा लंड टाईट व्हायला लागला तेव्हा मा‍झ्या लक्षात ते आले.

अरे! पुन्हा मला ते फिलिंग चालू झाले. काल फोटोसेशन नंतर प्रिया दिदीला सोफ्यावर बिनधास्त पडलेले पाहून जसा मी उत्तेजित झालो होतो तसाच आता व्हायला लागलो होतो. मला तिच्या छातीचा उभार, तिचे पोट, तिची बेंबी आठवली आणि नकळत मी त्या फोटोमध्ये असे फोटो शोधू लागलो ज्यात मला त्यांचे दर्शन पुन्हा घडेल. तसा फोटो सापडला की मी त्यात झूम करून तिचे ते अवयव पाहू लागलो. आणि ते पाहून माझी उत्तेजना अजूनच वाढू लागली.

अरे मी हे काय करतोय? मा‍झ्या बहि‍णीचे फोटो झूम करून बघतोय की तिच्या छातीचे उभार कशात दिसतायेत काय, तिचे पोट, तिची बेंबी कशात दिसतेय काय. पण मी का करतोय असे? ही माझी बहीण आहे, कोणी मॉडेल नाही की सेलिब्रिटी नाही.

माझे मलाच कळत नव्हते की मी असे का करत होतो. प्रिया दिदीचे फोटो पाहताना मी कामोत्तेजित झालो होतो आणि नकळत माझा कडक झालेला लंड मी शॉर्टवरून चोळायला लागलो. माझे एक मन मला म्हणत होते हे बरोबर नाही! आणि दुसरे म्हणत होते असेच करत रहा!

अचानक मी हात बाजूला घेतला आणि मा‍झ्या डोक्याला एक झटका दिला. प्रियाबद्दलचे कामुक विचार मनातून मी झटकून टाकले. मी चेअरवरून उठलो आणि गटागट एक ग्लास पाणी पिऊन माझे मन शांत करू लागलो.

जेव्हा मला वाटले की मी स्वत:ला सावरले आहे तेव्हा मी परत येऊन चेअरवर बसलो. पण माझा लंड टाईट होता आणि मला माहीत होते की मूठ मारून लंड गाळल्याशिवाय तो शांत होणार नव्हता.

तसा मी झोपण्याआधी लॅपटॉपवर एखाद्या सेक्सी मॉडेलचे फोटो पाहून किंवा एखादी सेक्सी व्हिडिओ क्लिप बघून मूठ मारत असे. लंड गाळून शांत केल्या नंतरच मी झोपायला जात असे.

तेव्हा मी लॅपटॉपमध्ये असलेल्या काही सेक्सी मॉडेलचे फोटो ओपन करून पाहू लागलो. शॉर्टमधून लंड बाहेर काढून मी हलवू लागलो व ते फोटो पाहू लागलो. पण आज मला ते फोटो पाहून म्हणावी तशी उत्तेजना जाणवत नव्हती. मी एक दोन सेक्सी क्लिप सुद्धा बघितल्या आणि मूठ मारली पण ते नेहमी सारखे सेंसेशन मला जाणवत नव्हते.

शेवटी मी साऊथ इंडियन हिरॉईनचे सेक्सी फोटो ओपन करून पाहू लागलो आणि मूठ मारायला लागलो. त्यातील काही काही हिरॉईनने साडी घातलेली होती आणि त्यांच्या तलम साडीतून त्यांच्या छातीचे उभार, त्यांचे सपाट पोट तसेच त्यांची खोल बेंबी दिसत होती. त्यांचे ते अवयव पाहून मी जोमाने लंड हलवायला लागलो.

आज मला त्या हिरॉईनचे ते अवयव इतके सेक्सी का वाटत होते हे मला कळत नव्हते. तसे तर ते फोटो मी या आधी अनेकदा पाहिले होते पण आज ते पाहताना मला वेगळीच उत्तेजना जाणवत होती.

अचानक मला क्लिक झाले की मी प्रिया दिदीचे साडीतील फोटो पाहिले म्हणून मला अशी उत्तेजना जाणवत होती! नकळत माझी मूठ मा‍झ्या लंडावर जोरजोराने हलू लागली. त्या हिरॉईनच्या चेहर्‍यावर मला प्रिया दिदीचा चेहरा दिसू लागला.

मी खूप प्रयत्न केला दिदीचा विचार मनातून झटकण्याचा पण काही केल्या तो जातच नव्हता. माझा लंड प्रमाणाच्या बाहेर टाईट झाला होता! असे वाटायला लागले की मी कधीही गळायला लागेल.

मला काय सुचले कोणास ठाऊक पण मी पटकन प्रिया दिदीचे फोटो असलेल्या फोल्डरवर क्लिक केले आणि तिचा एक फोटो शोधू लागलो त्यात पदराखालून तिच्या छातीचा उभार, तिचे पोट आणि बेंबी दिसत होते. थंबनेलमध्ये तो फोटो लोकेट करून मी ओपन केला आणि फूल स्क्रिन झूम करून तो पाहू लागलो.

माझी मूठ आता लंडावर जोराने हलू लागली. एक वेगळीच कामोत्तेजना मला जाणवायला लागली. मा‍झ्या मनात प्रिया दिदीबद्दल अनेक विचार यायला लागले. ही जी दिसतेय ती छाती प्रिया दिदीची आहे, हे जे सपाट पोट दिसतेय ते दिदीचे आहे, ही जी ओझरती बेंबी दिसतेय ती मा‍झ्या बहि‍णीची आहे.

आणि मा‍झ्या लंडाचा स्फोट झाला! एक जळजळीत सणक मा‍झ्या लंडातून गेली आणि वीर्याची जोरकस पिचकारी मा‍झ्या लंडातून उडाली! प्रिया दिदीचा तो फोटो पाहून मी खसाखस लंड हलवू लागलो व वीर्य गाळू लागलो.

मी का तसे करतोय आणि तिचा फोटो पाहून मला तसे का वाटले असे विचार मा‍झ्या मनात क्षणभरही टिकत नव्हते. मला जाणवत होती ती के अनामिक कामोत्तेजना जी मी कधीही अनुभवली नव्हती. मा‍झ्या लंडातून ज्या जोमाने पिचकाऱ्या उडत होत्या तश्या कधीही उडाल्या नव्हत्या. इतके वीर्य मी कधीही गाळले नव्हते.

मी डोळे गच्च मिटून घेतले होते आणि जोरजोराने लंड हलवत गळत होतो. लंड दाबून आणि हलवून त्यातून वीर्याचा एक एक थेंब बाहेर काढून फेकावा असे मला वाटत होते. गळताना जो असीम आनंद मला जाणवत होता तो कधी संपूच नये असे मला वाटत होते.

शेवटी मा‍झ्या लंडातून वीर्य गळायचे थांबले आणि माझा लंड मलूल पडायला लागला तेव्हा माझी उत्तेजना कमी झाली. मा‍झ्या उत्तेजनेचा तो भर पूर्णपणे ओसरून गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की मी काय केले होते.

माझी मलाच लाज वाटू लागली. मला अपराध्यासारखे वाटू लागले! मूठ मारून माझी कामवासना शमवायला मी मा‍झ्या बहि‍णीची छबी वापरली? तिला आठवून मी लंड गाळला? काय हे?

छी! आपण असे नव्हते करायला पाहिजे होते. आपण फार मोठा अपराध केला आहे अशी हुरहूर मा‍झ्या मनात घर करून राहिली. तसल्या विचारानेच त्या रात्री मी कधीतरी झोपून गेलो.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!