दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता.

तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस फोल्ड झाल्यावर मी तिला फिरवत दुसर्‍या बाजूने पुढे सरळ केले. मग कंबरेवरून मी मधल्या भागात फोल्ड करत आलो. मधल्या भागात फोल्ड करताना मी पटकन आतली बोटे अजून खाली खुपसली आणि मला तिच्या योनिवरील केसांचा स्पर्श जाणवला!

बापरे! केसांचा इतका पुंजा? प्रिया दिदी योनिवरची केस काढत नाही की काय? मी पुन्हा तेथील फोल्ड सरळ करण्याच्या बहाण्याने आतली बोटे अजून खाली सारली आणि पुन्हा एकदा तिच्या योनिच्या वरच्या भागाच्या केसांचा अंदाज घेतला.

खरोखर मा‍झ्या बोटांना घनदाट केसांची जाणीव झाली. मला तेथे अजून स्पर्श करावासा वाटत होता पण दिदी वैतागेल म्हणून मी ते थांबवले आणि फोल्ड सगळीकडे ठीकठाक आहे का ते पाहिले.

अजूनही ड्रेस तिच्या पायात जास्त वाटत होता तेव्हा मी दुसरा फोल्ड मारायला लागलो. पहिला फोल्ड मारताना मी जसे आतल्या बोटांनी तिच्या आतील भाग चाचपला होता तसेच दुसरा फोल्ड मारताना करत होतो.

तिच्या नितंबाच्या फटीत माझी बोटे रेंगाळली, तिच्या नितंबाला बोटांचा स्पर्श झाला. तिच्या जांघेच्या वरच्या भागात माझी बोटे शिरत होती आणि पुन्हा एकदा मी तिच्या योनिवरील केसाळ भागाचा बोटांनी चाचपून पाहिला.

पूर्ण वेळ प्रिया दिदी शांतपणे उभी होती आणि मला हवे ते करू देत होती. ती अस्वस्थपणे हालचाल करत होती आणि तिच्या तोंडातून उसासे, हुंकार बाहेर पडत होते पण ती काही बोलत नव्हती.

शेवटी मला ती ॲडजस्टमेंट आवरती घ्यावी लागली आणि मी एकदाचा उभा राहलो. मग मी एक पाऊल मागे होऊन तिला पुढून मागून नीट पाहिले आणि ‘झाले’ असे जाहीर केले. प्रिया दिदीने एक जोराचा निश्वास टाकला आणि ती कसेबसे हसत म्हणाली,

“हश्शऽऽऽ! मी म्हटले आता तू फक्त मला इथे तिथे हातच लावत राहणार की काय?”

“नाही गं हा ड्रेस बराच उंच होता ना, म्हणून बराच वेळ लागला.” मी हसून म्हणालो.

“त्याने तुला उलट बरे झाले ना, तुला कुठे कुठे स्पर्श करायला मिळाला, हो ना?” दिदीने चावटपणे हसत म्हटले.

“म्हणजे ते थोडे.” म्हणत मी ओशाळवाणे हसलो.

“तुझे समाधान झाले ना? तुला हवा तसा ड्रेस ॲडजस्ट झाला ना? मग बस!” तिने हसून म्हटले.

“हो झाला ना! तू बघ ना आरशात आणि सांग मला.” मी हसून म्हणालो.

मग ती चालत चालत आरशाजवळ गेली आणि ती मागे पुढे फिरत आरशात स्वत:ला पाहू लागली. तसे पाहताना तिच्या चेहर्‍यावर उत्सुकता, शरम, आश्चर्य असे अनेक भाव उमटत होते.

मी तिच्याकडे उत्सुकतेने पहात होतो की ती काय बोलते त्याबद्दल. तिने आरशातून माझ्याकडे पाहिले आणि चावटपणे हसत म्हणाली,

“मला बऱ्यापैकी एक्सपोझ केलीस तू, मला वाटते तुला दिसण्यासारखा खूपच कमी भाग राहलाय मा‍झ्या अंगाचा.”

“वेल! तू चॅलेंज घेतले होतेस ना? जास्तीत जास्त एक्सपोझ होण्याचे, मग त्यामानाने हे खूप कमी आहे.”

“आय सी! अरे मग हे पूर्ण कपडे काढूनच टाकूया ना म्हणजे फूल एक्सपोझ तरी होईल.” पुन्हा ती चावटपणे म्हणाली.

“माझी काही हरकत नाही, आय ॲम रेडी!” मी हसत म्हणालो.

“नालायक! बेशरम! मला नागडी करायला तुला काही वाटणार नाही.” शरमून हसत ती म्हणाली आणि आम्ही दोघेही खळखळून हसलो.

“ओके दिदी लेट्स स्टार्ट अवर फोटोसेशन.” असे म्हणत मी रूममध्ये एक नजर टाकली आणि इथे तिथे पडलेल्या काही वस्तू आणि कपडे बाजूला करून रूम नीटनेटकी केली. कॅमेरा घेत मी तिला काही इंस्ट्रक्शन दिल्या आणि तिला पोझ घ्यायला सुरुवात कर म्हटले.

प्रिया दिदी पोझ घ्यायला लागली आणि मी पटापट तिचे फोटो काढायला लागलो. सुरुवातीला तिने थोड्या साध्या साध्या पोझ घेतल्या. मग जस जसे मी तिला प्रोत्साहन देत गेलो तसे तसे ती जास्त एक्साईटींग पोझ घेत गेली.

मी तिला माधुरीच्या गाण्याची आठवण करून देत होतो आणि तिची एखादी विशिष्ट लकब आठवून देत होतो. ती त्याप्रमाणे करायचा प्रयत्न करत होती.

वेगवेगळ्या मुद्रा, हावभाव झाल्यावर मी तिला अंगाची वळणे दाखवेल अश्या पोझ घ्यायला सुरुवात कर म्हटले. मग ती खाली जमिनीवर झोपून वेगवेगळ्या पोझ घेऊ लागली आणि मी भराभर तिचे फोटो क्लिक करू लागलो. आधीच तिची अर्धी अधिक छाती उघडी होती. त्यात ती खाली लोळताना तिचे गोळे इकडे तिकडे ओसांडून जात होते.

हाताची घडी घालून काही अर्धे फोटो घेताना मी तिला आपली छातीवर पूश करायला सांगत होतो. त्याने तिची छाती अजूनच बाहेर उसळून येत होती. तिचा अर्धा अरोला बाहेर दिसतच होता आणि मध्ये मध्ये तिचा निप्पलपण फोटोत क्लिक होत होता.

ब्लाउज खाली तिचे सपाट पोट आणि खोल बेंबी खूपच सेक्सी वाटत होती. त्यात तो सलवार मी जवळ जवळ अर्ध्या नितंबापर्यंत खाली केलेला होता. तिच्या मागच्या भागाच्या काही फोटोमध्ये तिच्या नितंबाची वरून चालू झालेली फट स्पष्टपणे क्लिक होत होती.

जस जसे आमचे फोटोसेशन पुढे सरकत होते तस तसे प्रिया दिदी रंगात येऊ लागली. ती आता बऱ्याच उत्तान पोझ घेऊ लागली आणि जास्तीत जास्त अंगप्रदर्शन होईल अश्या हालचाली ती करू लागली. बहुतेक आता ती उत्तेजित व्हायला लागली होती. आपल्या भावाला अश्या सेक्सी सेक्सी पोझ देताना तिला मजा वाटायला लागली होती.

जवळ जवळ अर्धा पाऊण तास मी तिचे फोटो काढत होतो. ती रूममध्ये सगळीकडे वावरत होती आणि पोझ देत होती. तिचे तसे सेक्सी फोटो काढताना माझा लंड एकदम टाईट झालेला होता आणि त्याचा फुगीरपणा मा‍झ्या पॅन्टवरून दिसत होता. पण त्याच्याकडे ना माझे लक्ष होते ना तिचे.

आता दिदी दमल्यासारखी वाटत होती. शेवटी ती बेडवर पडली आणि म्हणाली,

“बस झाले रे आता बंटी, मी दमले!”

“ओके दिदी, यु कॅन रिलॅक्स. आराम कर थोडा वेळ.” मी तिला म्हणालो.

आणि ती बेडवर तशीच पडून राहिली. दमल्याने तिचे डोळे आपोआप मिटले. तिचा बहुतेक डोळा लागला. ती झोपली होती ती पोझ सुद्धा एकदम सेक्सी होती. मी पटापट तिचे त्या पोझमध्ये फोटो काढायला लागलो.

तिचे डोळे मिटलेले होते ह्याचा फायदा घेत मी तिचे अगदी जवळून फोटो काढू लागलो. दमल्याने तिच्या अंगावर घामाचा एक थर उमटला होता आणि तिची ती किंचित ओली त्वचा मा‍झ्या क्लोजअपमध्ये व्यवस्थित कॅच होत होती. तिच्या खोल बेंबीचे आणि पोटाचे मी बरेच क्लोजअप घेतले.

मग मी तिच्या छातीच्या उभारावर गेलो. तिने दोन्ही हात डोक्याच्या वर केलेले असल्याने तिच्या ब्लाउजमध्ये थोडी फट पडलेली होती. त्यातून तिचा अरोला आणि निप्पल सरळ सरळ दिसत होते आणि मी तिच्या डोक्याकडून त्याचे बरेच क्लोजअप फोटो काढले.

तिच्या भरगच्च उभारांची गोलाई मा‍झ्या क्लोजअप फोटोमध्ये मी व्यवस्थित बंदिस्त केली. एक फोटो तर मी तिच्या पोटावरून असा काढला की ज्यात तिच्या छातीचे दोन्ही उभार स्पष्ट दिसत होते आणि त्यांच्या मध्ये तिचा मादक चेहरा स्पष्ट येत होता.

तिचे तसे क्लोजअप फोटो काढून माझा लंड खूपच कडक झाला होता! असे वाटत होते की तेथेच बाहेर काढावा आणि खसाखस हलवून तिच्या छातीवर वीर्य गाळावे. नाहीतर तसाच तिचा ड्रेस टर्रकन फाडावा आणि तिच्या योनित लंड घालून तिला झवावे असे रानटी विचार मा‍झ्या मनात येत होते.

पण मी संयम बाळगत होतो. शेवटी तिचे फोटो काढून काढून मला दम लागला आणि मी धाडकन चेअरवर बसलो!

साधारण दहा पंधरा मिनिटांनी प्रिया दिदी भानावर आली. डोळे उघडून तिने माझ्याकडे पाहिले आणि मी तिच्याकडे पाहून हसलो. तीपण हसली आणि उठून बसली. तिने हात लांब करून एक मादक अंगडाई घेतली आणि आळस झटकला. मग हसून ती म्हणाली,

“झाले ना फोटो काढून?”

“हो झाले!” मी म्हणालो.

“आर यु सॅटीस्फाय?” तिने विचारले.

“ऑलमोस्ट!” मी हसून म्हणालो.

“नसशील तर आपण परत चालू करूया. पण आता मला जाम भूक लागली आहे.” असे बोलत ती बेडवरून उठली.

“मलापण लागली आहे. मी तेच विचारणार होतो की खायला काही आहे का?” मी म्हणालो.

“काही नाही. आजपण आपण हॉटेलमधून मागवूया. तू जाऊन काहीतरी ऑर्डर कर. तोपर्यंत मी फ्रेश होते.” दिदीने असे म्हटले.

“ओके!”

असे म्हणत मी तिच्या रूममधून बाहेर आलो आणि हॉलमधील फोनवरून मी त्या रेस्टॉरंटमधून जेवण ऑर्डर केले.

बाहेरील टॉयलेटमध्ये जाऊन मीपण थोडा फ्रेश झालो. प्रिया दिदीच्या त्या सेक्सी फोटोसेशनने मी उत्तेजित होतोच तेव्हा लंड बाहेर काढल्यावर त्याला हलवून गाळावे अशी तीव्र इच्छा मला झाली. पण का कोणास ठाऊक मी फक्त मुतून त्याला आत घातले.

बाहेर आल्यावर पाच मिनिटांनी बेल वाजली. दरवाजा उघडला तर रेस्टॉरंटचा वेटर होता. मी जेवण घेतले आणि त्याला पैसे पेड केले. नंतर दरवाजा लावून मी डायनिंगमध्ये आलो.

पाच मिनिटांनी प्रिया दिदी बाहेर आली. तिने फोटोसेशनचा तो ड्रेस काढला होता आणि पुन्हा तो काळा पारदर्शक गाऊन घातला होता. फरक इतकाच होता की त्याच्या आत तिने वर ब्रेसीयर घातली नव्हती तेव्हा तिच्या छातीचे उभार त्यातून नग्न दिसत होते.

आता जेव्हा मी तिचे उभार आणि निप्पल जवळ जवळ बघितले होते तेव्हा तिला तसे ते नग्न ठेवण्यात काही गैर वाटले नसावे. अर्थात! तिने जी-स्ट्रिंग काढण्याची डेअरींग केली नाही! माझी नजर तिच्या त्या उभारावर गेली तरी तिने काही दाखवले नाही आणि आपल्याच धुंदीत ती मा‍झ्या जवळ आली.

मग आम्ही डिशमध्ये जेवण घेतले आणि खाऊ लागलो. खाता खाता आम्ही गप्पा मारायला लागलो. आमचा विषय त्या फोटोसेशनचाच होता तेव्हा त्याबद्दलच आम्ही बोलत होतो. प्रिया दिदीने किती एक्सपोझ केले आणि काय काय दिसत होते, ते बघून मला काय वाटत होते.

तसे तिला काय काय वाटत होते हेच आमचे बोलणे चालले होते. एकूण ह्या फोटोसेशनने ती उत्तेजित झाली होती हे तिने कबूल केले आणि मीपण उत्तेजित झालो हे मी कबूल केले. माझी नजर वारंवार तिच्या हलणाऱ्या छातीवर जात होती. तिचा ताठरलेला निप्पल आणि अरोला मला खुणावत होता. दिदीच्या ते लक्षात येत होते पण ती कानाडोळा करत होती.

जेवण झाल्यावर आम्ही हॉलमध्ये जाऊन बसलो. ती एका सोफ्यावर पडली आणि मी दुसर्‍या सोफ्यावर बसलो. ती अशी पडली होती की तिचा गाऊन जांघेपर्यंत वर झाला होता आणि मला तिची जी-स्ट्रिंग पॅन्टी थोडीशी दिसत होती.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!