दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

“काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?” मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर.

“नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय.” पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली.

“दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!”

“ओके! बाय!” दिदी लाडाने म्हणाली.

मी फोन बंद केला आणि विचार करायला लागलो. प्रिया दिदी आणि तसे बोल्ड फोटोग्राफी? कसे शक्य आहे? ती कसे काय तसे अंगप्रदर्शन करत माझ्यासमोर उभे राहील? आणि मी कसे तिचे तसे फोटो काढू शकतो?

त्यावेळी मी मा‍झ्या उत्तेजनेवर कंट्रोल करू शकेल काय? आणि नाही कंट्रोल झाले तर दिदीला ते कळेल का? आणि तिला ते कळले तर तिची काय रिएक्शन असेल? माझी उत्तेजना पाहून ती उत्तेजित होईल काय? झाली तर ती मला काही करायला देईल काय?

बाप रे! आपण भलतेच विचार करतोय. असे काही घडण्याची शक्यताच नाही. असले फालतू विचार मी उगाचच करत आहे. या अशाच विचारांच्या वावटळीत मी स्टुडिओमध्ये पोहचलो. एक गोष्ट मला जाणवत होती की हे सगळे विचार मा‍झ्या मनात येत असताना माझा लंड कडक झाला होता आणि त्याला गाळल्याशिवाय आता तो शांत होणार नव्हता.

तसा मी दुपारच्या वेळेत कधी मूठ मारत नसे पण त्या दुपारी प्रिया दिदीमुळे मला मूठ माराविशी वाटत होती.

स्टुडिओमध्ये पोहचल्यावर मी टॉयलेटमध्ये जाणार इतक्यात माझा पार्टनर मित्र मा‍झ्या जवळ आला. तो एका नवीन मॉडेलचे फोटोसेशन करणार होता पण अचानक त्याला दुसर्‍या एका कामासाठी बाहेर जायचे होते, तेव्हा तो मला रिक्वेस्ट करत होता की मी त्या मॉडेलचे फोटो काढावे.

मला काही प्रॉब्लेम नव्हता तेव्हा मी त्याला ‘ठीक आहे’ म्हणालो. मी त्याला म्हटले की मी दहा पंधरा मिनिटांनी तिचे फोटो काढायला जातो. तर तो जाता जाता म्हणाला की ती मॉडेल कधीची तयार होऊन बसली आहे तेव्हा जास्त उशीर करू नकोस.

मी विचार केला होता की टॉयलेटमध्ये जाऊन प्रिया दिदीबद्दल विचार करत करत फुरसतमध्ये मूठ मारेन पण आता त्या फोटोसेशनची घाई असल्याने मला तो प्लॅन ड्रॉप करावा लागला आणि मी टॉयलेटमध्ये जाऊन फक्त मुतून वगैरे फ्रेश झालो आणि तडक स्टुडिओतील फोटोसेशनच्या रूममध्ये गेलो.

आतमध्ये आमचा एक असिस्टंट फोटोग्राफर कॅमेरा, लाईटस, बॅकग्राऊंड वगैरेची तयारी करत होता आणि ती मॉडेल मुलगी, सायली बाजूच्या सोफ्यावर बसली होती. मी तिच्याजवळ जाऊन तिला ‘हाय हॅल्लो’ केले व तिच्या बाजूला बसून मी तिच्याबरोबर गप्पा मारायला लागलो.

तसे तर मी ह्या सायलीला आधी भेटलो होतो व आमची ओळख झालेली होती. पण फोटोसेशनच्या आधी आम्ही नवीन मॉडेलशी थोड्या मनमोकळ्या गप्पा मारत असू जेणे करून त्या आमच्याशी खुलाव्या आणि फोटोसेशन करताना त्यांना काही ऑकवर्ड वाटू नये म्हणून. त्याप्रमाणे मी सायलीशी अगदी मोकळेपणे बोलून, विनोद वगैरे करून तिला खुलवत होतो.

ही सायलीपण थोडी बिनधास्त होती आणि माझ्याशी एकदम फ्रिली गप्पा मारत होती. थोडेसे चावट वगैरे बोलून आम्ही हसत खिदळत होतो आणि ती त्या भरात थोडी मा‍झ्या अंगचटीला येत होती.

आमच्या असिस्टंटने सगळे रेडी असल्याचे सांगितले आणि आम्ही जागेवरून उठलो. सायलीने त्या रूमच्या कोपर्‍यात असलेल्या मेकअपच्या ड्रेसिंग टेबलवर जाऊन तिचा मेकअप वगैरे चेक केला.

आपला ड्रेस वगैरे नीट करून ती फोटोसेशनसाठी रूमच्या कोपर्‍यात आली. मग मी तिला फोटोसेशनच्या काही टिप्स वगैरे दिल्या आणि त्याप्रमाणे तिला पोझेस घ्यायला सांगितले. मग सायली वेगवेगळी पोझ घेऊ लागली आणि मी तिचे फोटो काढायला लागलो.

नॉर्मल फोटो काढून झाल्यावर मी सायली म्हटले की आता आपण थोडे बोल्ड फोटो काढूया. तिला त्याची कल्पना होती पण तेथे आमचा असिस्टंट फोटोग्राफरही होता, तेव्हा तिने सूचकपणे त्याच्याकडे पाहिले.

मा‍झ्या लक्षात आले की ती त्याच्या समोर खुलून पोझ देणार नाही. तेव्हा मी त्या असिस्टंटला ऑफीसमध्ये जाऊन बसायला सांगितले. त्या असिस्टंटलाही ह्याची कल्पना होती, तेव्हा तो लगेच बाहेर निघून गेला.

तो गेल्यानंतर सायली रिलॅक्स झाली आणि आपला ड्रेस इथे तिथे सरकवून बोल्ड पोझ देऊ लागली. मी भराभर तिची पोझ कॅमेऱ्यात टिपू लागलो. सायलीच्या वळणदार फिगरची कल्पना तिच्या ड्रेसवरून कळत नव्हती पण आता जेव्हा ती अंगप्रदर्शन करू लागली तेव्हा तिच्या भरलेल्या अवयवांची कल्पना मला येऊ लागली.

अनावृत्त कपड्याआडून दिसणारी तिची गुबगुबीत छाती, मांसल नितंबाचा आकार, सडसडीत मांड्या प्रत्येक फोटोमध्ये उठून दिसतील अश्या तऱ्हेने मी तिचे फोटो काढू लागलो.

अचानक मा‍झ्या मनात प्रिया दिदीचा विचार आला! प्रिया दिदीपण असेच फोटोसेशन करेल काय? तीपण आपल्याला असेच अंगप्रदर्शन करून दाखवेल काय? अश्या प्रश्नांनी मा‍झ्या मनात घर केले आणि सायलीच्या जागी मला प्रिया दिदी दिसू लागली. माझा लंड आपोआप टाईट व्हायला लागला आणि पॅन्टवरून त्याचा फुगवटा दिसायला लागला.

आधी सायलीच्या ते लक्षात आले नाही पण जेव्हा तिचे लक्ष गेले तेव्हा मी चावटपणे हसायला लागली. ती अशी का हसतेय हे मला माहीत होते पण त्या कारणाकडे दुर्लक्ष करून मी तिची चावट हास्य मुद्रा टिपत होतो. आणि तिच्या चेहर्‍याच्या जागी मला प्रिया दिदी चावटपणे हसतेय असे दिसत होते. त्यामुळे माझा लंड अजूनच टाईट होत होता.

सायली समजत होती की तिचे अंगप्रदर्शन पाहून मी उत्तेजित झालो होतो पण माझे मलाच माहीत होते की काय समजून मी उत्तेजित झालो होतो आणि मी मुद्दाम माझी उत्तेजना तिच्यापासून लपवत नव्हतो कारण तिला त्याचे काही वाटले नव्हते.

माझी उत्तेजना पाहून तिने जर नापसंती दर्शवली असती तर मी कदाचित स्वत:ला सावरले असते. पण ती काही दर्शवत नव्हती म्हणून मीपण लपवत नव्हतो. त्याने झाले काय की सायलीला चेव आला आणि ती जास्तच अंगप्रदर्शन करू लागली.

म्हणजे एका क्षणी तिने आपल्या टॉपची बटणे काढून ब्रेसीयरमध्ये कसलेल्या छातीची पोझ ती देऊ लागली. मी तरीही काही न दर्शवता तिचे फोटो काढत राहलो.

शेवटी तिने जेव्हा आपला खालचा ड्रेस मांड्यांपेक्षा वर करून पोझ द्यायला सुरुवात केली तेव्हा मी भानावर आलो! ती जर असेच करत राहिली तर लवकरच तिचे सगळे कपडे येथेच गळून पडतील म्हणून मी तिला म्हणालो,

“सायली डोंट गो सो फास्ट! इतके जास्त एक्सपोझ करू नकोस.”

“व्हाय? तुझ्यावर काही परिणाम होतोय का?” तिने मिश्किलपणे हसत मला विचारले.

“वेल! नॉट रिअली! पण पहिल्याच फोटोसेशनमध्ये इतके एक्सपोझर बरे नाही.” मी थोडेसे गोंधळत उत्तर दिले.

“ओ होऽऽऽ! बरे नाही कोणाला? कॅमेऱ्याला की तुला?” तिने हसून खिदळत विचारले.

“दोघांनाही नाही! पण तुझ्या इमेजला.” मी पटकन उत्तर दिले.

“ओह फरगेट अबाऊट माय इमेज, मला पाहून तू एक्साईट झालाय हे सांग ना स्पष्ट.” पुन्हा तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“वेल! आय मस्ट ॲडमीट,” मी मुद्दाम कबूल करत म्हटले, “मी तुला बघून उत्तेजित झालोय, पण म्हणून तू असे पटापट कपडे उतरवू नकोस.”

“का? त्याने तू अजून उत्तेजित होशील?” तिने पुन्हा चावटपणे विचारले.

“हो! ऑफकोर्स!” मी बेधडक म्हणालो.

“मग होऊ दे ना, आय डोंट माईंड अबाऊट दॅट.” तिने खालचा ओठ दातात पकडत मादकपणे म्हटले.

“पण मला प्रॉब्लेम आहे ना.”

“कसला प्रॉब्लेम?” तिने विचारले.

“माझी उत्तेजना मला जास्त जखडता येत नाही, मग मला रिलीफ हवा असतो.” मी सूचकपणे म्हणालो.

“वेल मी देईल तुला रिलीफ’.” तिने पण सूचकपणे हसत म्हटले.

“इज इट? काय करू शकतेस तू?”

“सर्व काही, जे तुला आवडेल ते.” असे बोलून ती मा‍झ्या जवळ आली.

“आय सी!” मी कॅमेरा बाजूला ठेवला.

सायली मा‍झ्या जवळ आली आणि मा‍झ्या नजरेत नजर घालून तिने आपला हात मा‍झ्या पॅन्टच्या फुगवट्यावर ठेवला आणि ती मला चिकटली.

बहुतेक तीपण उत्तेजित झाली होती म्हणून मा‍झ्या जवळ आली होती. तिला मिठीत घेऊन मी आवळले आणि तिच्या डोळ्यात रोखून पहात एकदम सेक्सी टोनमध्ये मी तिला विचारले,

“तुला खरंच हे करायचंय?”

“येस्सऽऽऽ! मला माहीत आहे मी काय करत आहे ते.” असे बोलून तिने मा‍झ्या ओठांवर आपले ओठ टेकवले.

मी तिचे नितंब दोन्ही हातात पकडून तिला मा‍झ्या लंडावर दाबले आणि तिच्या ओठांचे मी चुंबन घ्यायला लागलो. काही क्षण तिचे चुंबन घेतल्यावर मी तोंड मागे घेतले आणि हळुवारपणे तिला म्हणालो,

“माझ्या ऑफीसमध्ये जाऊया, तेथे जास्त कंफर्टेबल आहे.”

आणि मी तिच्यापासून दूर झालो आणि तिला कपडे ठीकठाक करून मा‍झ्या मागे यायला सांगितले.

मग आम्ही मा‍झ्या केबिनमध्ये आलो आणि ती आत आल्यावर मी केबिनचा दरवाजा लॉक केला. दरवाजा लॉक करून मी जसा वळलो तसे सायलीने मला मिठी मारली. मी पण तिला आवळली आणि तिचे चुंबन घेत घेत आम्ही बाजूच्या सोफ्याजवळ सरकू लागलो.

दोन भुकेले जनावर जसे एकमेकांच्या अंगाला झपाटतात तसे आम्ही एकमेकांच्या कपड्याशी झटू लागलो. काही क्षणातच आमचे कपडे रूमच्या जमिनीवर धारातीर्थ झाले होते आणि आम्ही एकमेकांच्या नग्न शरीराशी झुंजू लागलो.

मी कामोत्तेजित होतोच आणि कशी कोणास ठाऊक पण सायलीही जाम उत्तेजित झालेली होती. तिची ओलीचिंब झालेली पुच्ची ते दर्शवत होती. जेव्हा मी तिला सोफ्यावर पाडली आणि तिने पाय फाकवून आपली पुच्ची दाखवत मला आमंत्रित केले तेव्हा माझी कामवासना अनावर झाली!

पटकन मा‍झ्या लंडावर कंडोम चढवून मी तिच्या मांड्यांमध्ये पवित्रा घेतला. एका झटक्यात तिच्या पुच्चीत लंड घालून मी त्वेषाने तिला झवायला लागलो. तिचे अंगप्रदर्शन करणारे फोटो पाहून मला तिच्या जागी प्रिया दिदी दिसली आणि त्याने मी उत्तेजित होऊन पुढे हे सगळे घडले हे मला आठवले आणि पुन्हा मला सायलीच्या चेहर्‍याच्या जागी प्रिया दिदीचा चेहरा दिसू लागला.

त्या विचाराने मा‍झ्यात एक वेगळीच कामवासना संचारली आणि मी गपागप तिला झवू लागलो. प्रिया दिदीपण मला असेच झवायला देईल काय? तिने दिले तर मी तिला असेच झवेल काय? ती माझ्याकडून असेच झवून घेईल काय? अश्या प्रश्नांनी मा‍झ्या मनात गर्दी केली.

आणि त्याचा परिणाम मा‍झ्या झवण्याच्या स्पिडवर व त्यातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या मा‍झ्या कामवासनेवर झाला! सायलीला गचागच झवताना मला भास होऊ लागला की मी प्रिया दिदीलाच झवतोय आणि मग मला राहवले नाही, सायलीच्या पुच्चीत मी मा‍झ्या कामवासनेचा उद्रेक केला आणि गळायला लागलो.

माझे वीर्य तिच्या पुच्चीत फवारले जाऊ लागले पण कंडोमचा अडसर असल्याने त्यातच साचू लागले. वीर्याचा शेवटचा थेंब बाहेर पडेपर्यंत मी तिला झवत होतो. जेव्हा लंड पूर्ण गळाला तेव्हाच मी थांबलो आणि सायलीच्या अंगावर पडलो.

नंतर भानावर आल्यावर आम्ही काही क्षण किसिंग केले आणि मग सायली केबिनच्या अटॅच्ड टॉयलेटमध्ये फ्रेश व्हायला गेली.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!