दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

“बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?” मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले.

“नाही! तेवढं ठीक आहे.” तीपण हसत म्हणाली.

“ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?” मी चावटपणे हसून दिदीला विचारले.

“बंऽऽऽटीऽऽ नाऽऽलाऽऽयऽऽकाऽऽ! काही लाजलज्जा शरमऽऽऽ?? थांबऽऽ! आता भेटच मला तू, सांगते तुला मी बरोबरऽऽ!” ती माझ्यावर डाफरली. पण ती कसेबसे हसू आवरत होती.

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ! म्हणजे भेटल्यावर सांगतेस? चालेल ना, भेटतो मी तुला उद्या.” मी खिदीखिदी हसत तिची टेर खेचत म्हणालो आणि ती सुद्धा पलीकडे खळखळून हसू लागली.

नंतर जेव्हा आम्ही प्रत्यक्षात भेटलो तेव्हा प्रिया दिदीने मला ‘नालायक, बेशरम’ बोलत फक्त दोन तीन चापट्या तेवढ्या मारल्या आणि नंतर मग ती पूर्णपणे पहिल्यासारखी झाली आणि दिलखुलासपणे माझ्याशी बोलायला, वागायला लागली.

नंतर एकदा असेच आम्ही फोनवर बोलत होतो. मी स्टुडिओमध्ये घडलेला एका मॉडेलचा एक फनी किस्सा सांगितला आणि ती खळखळून हसूं लागली. कसेबसे हसू आवरत ती म्हणाली,

“बंटी तुमची बाकी मजा आहे, स्टुडिओमध्ये काय काय गंमती जमती करायला मिळतात.”

“ते तर आहेच दिदी, वेगवेगळ्या तर्‍हेच्या मुली येतात ना, प्रत्येकीची वेगळी मजा.” मी हसत म्हणालो.

“मग त्या मुलीने कुठले फोटोसेशन केले?” प्रिया दिदीने उत्सुकतेने विचारले.

“तिने ना, माधुरीच्या सैलाब गाण्याच्या थिमवरचे.”

“वाऊऽऽ व्हेरी इंटरेस्टींग!” प्रिया दिदी उत्साहाने म्हणाली.

“इंटरेस्टींग म्हणजे खूपच इंटरेस्टींग! माधुरीने सैलाबमधील त्या गाण्यावर त्यावेळी जो कोळीणीचा ड्रेस घातला होता, त्या मानाने आजची ही कोळीण भलतीच मॉडर्न होती.” मी हसून म्हणालो.

“म्हणजे रे काय?” दिदीने कुतुहलाने विचारले.

“म्हणजे ह्या मुलीची चोळी आणि साडी जर माधुरीने बघितली असती तर तिला चक्करच आली असती. इतके उत्तान आणि अंगप्रदर्शन करणारी होती की बस्स!” मी सुस्कारा टाकत म्हटले.

“हंम्म्मऽऽऽ म्हणजे तुमची मजाच मजा! काय काय बघायला मिळाले असेल काय माहीत!” प्रिया दिदीने चावटपणे हसत म्हटले.

“ते तर आहेच गं पण मग माधुरीचे नाव कशाला घ्यायचे? नुसतेच एक मॉडर्न कोळीण म्हणून सांगायचे ना. अगदी सैलाबमधले ते गाणे लावून गांड! सॉरी! कंबर हलवून हलवून पोझेस दिल्या हिने.” मी म्हणालो.

“अरे व्वा! मग तर तुम्हाला डान्सपण बघायला मिळाला असेल आणि तिचे काय काय हलताना बघायला मिळाल असेल.” दिदीने हसून म्हटले.

“कसला डान्स? नुसती छाती हलवली, कंबर लचकवली आणि नितंब मटकवले म्हणजे डान्स झाला का? माधुरी किती ग्रेसफूल नाचते! तिच्यासमोर ह्या मॉडेलमध्ये शाळकरी मुलीच झाल्या.”

“ठीक आहे रे, नवोदीत मुली अश्याच असणार. त्यांनापण माधुरी सारखे व्हावेसे वाटणार. येऽऽ पण मला दाखव हं, ह्या मॉडेलचे काढलेले फोटो. बघू तरी आजची ही मॉडर्न माधुरी कशी दिसते ते.”

“दाखवेन ना, तूच बघ ही कशी ताडामाडासारखी लंबी माधुरी आहे ते! आहे ही शिल्पा सारखी लंबी, पण बनायचेय माधुरी.” मी म्हणालो.

“शिल्पासारखी लंबी माधुरी, हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ!” असे बोलून प्रिया दिदी खळखळून हसू लागली.

“हो गं मी तुला ई-मेल करतो फोटो, तू बघ आणि सांग मला. मग रात्री आपण फोनवर बोलू.”

असे बोलून मग आम्ही थोडे इकडचे तिकडचे बोललो आणि मी फोन कट केला.

नंतर मी तिला त्या मॉडेलचे ते कोळीणीच्या वेषातील काही फोटो ई-मेल केले. मी मुद्दाम जास्तीत जास्त एक्सपोझ करणारे फोटो निवडून पाठवले. म्हटले बघूया तरी प्रिया दिदीची काय रिएक्शन मिळते त्या फोटोंवर. मग मी मा‍झ्या कामात बिझी झालो.

संध्याकाळी एकदा मी प्रिया दिदीला फोन करून कंफर्म करून घेतले की तिला त्या फोटोचा ई-मेल मिळाला की नाही ते. तिने मिळाला म्हणून सांगितले आणि ती ते फोटो डाऊनलोड करून नंतर रात्री निवांत बघून माझ्याशी बोलेल म्हणाली.

मग मी ती गोष्ट विसरून गेलो. रात्री जेव्हा मी घरी आलो तेव्हा मला ती गोष्ट आठवली. उत्साहाने मी भरभर आवरले आणि नेहमीसारखा मा‍झ्या लॅपटॉपसमोर बसलो. मी पूर्ण नागडा होऊन बसलो होतो व टेबलवर प्रिया दिदीची जी-स्ट्रिंग पॅन्टी व्यवस्थित पसरवून ठेवली होती.

हो! तिची ती पॅन्टी मिळाल्यापासून रोज रात्रीचे माझे ते रूटीन झाले होते. नागडे होऊन चेअरवर बसायचे, बाजूला दिदीची पॅन्टी व्यवस्थित पसरवून ठेवायची आणि लॅपटॉपवर काम करायचे. काम करता करता मध्ये मध्ये तिच्या पॅन्टीकडे बघायचे.

काम झाले की उठण्या आधी स्क्रिनवर दिदीच्या सेक्सी फोटोचा स्लाईड-शो चालू करायचा आणि मग तिची पॅन्टी हातात घेऊन तिचा वास घेत, तिचे ओठांनी चुंबन घेत तर कधी ती लंडाभोवती गुंडाळून लंड हलवत बसायचे.

दिदीबरोबर वेगवेगळ्या पोझीशनमध्ये मी तुफान झवाझवी करतोय अशी कल्पना करत मी शेवटी लंड गाळायचो. आणि मग झोपून जायचो. मा‍झ्या त्या सवयीप्रमाणे तेव्हाही मी तसाच बसलो होतो व तिच्या फोनची वाट बघत होतो. मोबाईलला हेडफोन लावून मी तयारच बसलो होतो.

काही मिनिटानंतर फोन वाजला आणि प्रिया दिदीचे नाव स्क्रिनवर दिसले. तिचे नाव बघताच मा‍झ्या लंडात एक वेगळीच सणक गेली! एका हाताने लंड हलवत हलवत मी दुसर्‍या हाताच्या बोटांनी फोनचे ग्रीन बटण दाबले. प्रिया दिदीचा मादक आवाज मा‍झ्या कानात शिरला!

“हायऽऽऽ बंटीऽऽऽ माझ्याच फोनची वाट बघत होतास?”

“ऑफकोर्स! कधीची वाट बघतोय.” मी अधीरतेने म्हटले.

“अरे ते फोटो डाऊनलोड व्हायला थोडा वेळ लागला, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लेम. झाले शेवटी एकदाचे!” तिने हसून म्हटले.

“बघितलेस? कसे वाटले? लंबी माधुरी बघितलीस का?” मी प्रश्नांचा भडिमार केला.

“अरे हो हो हो! एक एक प्रश्न विचार, इतकी काय घाई आहे.” तिने हसून म्हटले.

“सॉरी! बघितलेस फोटो?”

“हो! मस्त आहेत, एकदम सेक्सी!”

“माधुरी कशी वाटली??”

“खूपच लंबी होती, पाऊणे सहा फूट असेल ना रे ही?”

“एखादं दुसरा इंच जास्तच.” मी म्हणालो.

“पण सेक्सी आहे एकदम ही! तुमची चंगळ आहे हं!” दिदीने चावटपणे हसत म्हटले.

“ते ठीक आहे गं पण हिचा चेहरा फोटोजनीक नाही, तेव्हा हिचे चांगले फोटो काढायचे म्हणजे एक चॅलेंज होते.”

“अरे हिला ह्या ड्रेसमध्ये बघताना कोणाला तिचा चेहरा पहाण्याची इच्छा होईल? इतके सगळे भरलेले अवयव दिसत असताना.” पुन्हा दिदी चावटपणे म्हणाली.

“ते तर आहे गं.” मी हसून म्हणालो.

“यु नो बंटी हिचे हे फोटो बघून मलापण असे वाटायला लागले आहे की हिच्यासारखे फोटोसेशन करावे.” दिदी मिश्किलपणे हसत म्हणाली.

प्रिया दिदी असे काही म्हणेल ह्याची मला अपेक्षा होती आणि मी त्याचीच वाट बघत होतो.

“म्हणजे ह्या अश्या कोळीणीच्या ड्रेसमध्ये?” मी मुद्दाम विचारले.

“हो! असे एकदम ग्लॅमरस, एक्साईटींग फोटोसेशन.” तिने उत्साहाने म्हटले.

“ग्रेट! इट्स रिअली ग्रेट आयडीया! मला आवडेल तुझे ह्या कॉस्च्यूममध्ये फोटो काढायला.” मी खुश होत म्हणालो.

“हां, ते काही सांगायला नकोच. तुला नक्की आवडेल मला ह्या कपड्यात बघायला.” तिने हसून म्हटले.

“नाही दिदी, फ्रॅन्कली सांगू का? म्हणजे मला तुझे ॲट्रॅक्शन आहे ती गोष्ट सोडून दे. पण ह्या ड्रेसिंगमध्ये तू जितकी सुंदर आणि ग्रेसफूल दिसशील तशी कोणीच दिसणार नाही आणि हे मी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर म्हणून सांगतोय.” मी तिची स्तुती करायला तसे म्हणालो पण काही अंशी त्यात तथ्य होते.

“आता मी असे म्हणणार नाही की तू मला उगाच हरभर्‍याच्या झाडावर चढवतोय कारण तुझ्या प्रोफेशनल ॲबिलीटीला मी चॅलेंज करणार नाही. तेव्हा तुझे कॉमेंट्स मी कॉम्प्लिमेंट म्हणून ॲक्सेप्ट करते.” तीपण खुश होत म्हणाली.

“खरंच दिदी, ह्या ड्रेसमध्ये तू खरोखर एकदम सुंदर दिसशील.” मी म्हणालो.

“नुसती सुंदर? अजून काही नाही, सेक्सी वगैरे?” तिने मुद्दाम हसत विचारले.

“वेल इट्स डिपेण्ड, तू तो ड्रेस कसा घालतेस आणि कितपत एक्सपोझ करतेस त्यावर.” मी मुद्दाम म्हणालो.

“म्हणजे हिने जसा घातलाय आणि जितके एक्सपोझ केलेय, त्याला सेक्सीच म्हणता येईल ना?” तिने विचारले.

“हो! म्हणता तर येईल पण यापेक्षाही थोडे जास्त एक्सपोझ होता येईल. ज्याने अजून जास्त सेक्सीनेस वाटेल.” मी सूचकपणे म्हणालो, “पण तितके एक्सपोझ करायला डेअरींग लागते.”

“अच्छा? मग ठीक आहे, मी ती डेअरींग करेन.” तिने निश्चयाने म्हटले.

“आर यु श्युअर? कॅन यु टेक दॅट चॅलेंज?” मी मुद्दाम तिला डिवचले.

“ऑफकोर्स! आय कॅन! तुला काय वाटले? तुझी दिदी काय लेचीपेची आहे?” दिदीने ठामपणे म्हटले.

“ओके. देन लेट्स सी, हाऊ यु कॅन डू धीस. मग कधी करूया आपण हे फोटोसेशन?” मी अधीरतेने विचारले.

“अरे पण मला असा ड्रेस शिवून घ्यावा लागेल ना, मी सांगते तुला नंतर.” दिदीने म्हटले.

“अगं नवीन ड्रेस शिवायची काय गरज? हाच ड्रेस आहे ना स्टुडिओमध्ये, मी घेऊन येतो.” मी म्हणालो.

“अरे पण हा ड्रेस मला होईल का? ही किती उंच आहे आणि स्लिमपण वाटते.” दिदीने शंकेने विचारले.

“अगं होईल. ही उंच आहे म्हणून स्लिम वाटते, नाहीतर अंगाने ती तुझ्यासारखीच आहे. बाकी ड्रेस थोडासा इथे तिथे फोल्ड करावा लागेल. ते मी तुला ॲडजस्ट करून देईन. डोंट वरी!” मी आनंदाने म्हणालो.

“ठीक आहे मग. आणि इतर काय दागिने वगैरे घालू मी?” तिने विचारले.

“ते तू ह्या फोटोमध्ये बघ ना, तुला वाटतील ते घाल. मेकअप वगैरे कसा करायचे तेपण हिचा पाहून ठरव. बाकी ती नथनी घाल हं नाकात. ती सेंटर ऑफ ॲट्रॅक्शन वाटते चेहर्‍यावर.” मी म्हणालो.

“ओके! बघते मी, पण मग उद्या दुपारी करूया म्हणतोस?” दिदीने विचारले.

“हो! उद्या दुपारी.”

“तसे ठीक आहे पण तू थोडा लवकर ये. आणि नंतर लवकर जायची घाई करू नकोस. शक्यतो नंतर काही काम ठेवू नकोस.” दिदीने मला म्हटले.

“चालेल! तसेही उद्या कुठले फोटोशूट नाही आहे. मग मी स्टुडिओमध्ये सांगून येईल की मी दुपारच्या नंतर येणार नाही म्हणून.”

“दॅट्स बेस्ट! आणि हो, माझी ती जी-स्ट्रिंग आण हं, नंतर मग म्हणू नकोस की हेच घाल आणि तेच काढ म्हणून.” दिदीने हसत म्हटले.

“दिदी ती तुझी जी-स्ट्रिंग.” मी थोडेसे शाशंकपणे बोलायला गेलो.

“का रे? आहे ना ठेवलेली? का काही केलेस तिच्याबरोबर?”

“नाही नाही, आहे ती माझ्याकडे, खरं तर आत्ता मा‍झ्या हातातच आहे.” मी हसून म्हणालो.

“हंम्मऽऽऽ आणि काय करतोय हातात घेऊन??” तिने चावटपणे विचारले.

“तेच जे रोज करतो.” मी सूचकपणे म्हणालो.

“काय करतोस रोज?”

“जे तुला मी त्या दिवशी सांगितले ते.” पुन्हा मी सूचकपणे म्हणालो.

“अस्सं. म्हणजे तू रोज करतोस तसे.” दिदीने एक जोराचा सुस्कारा टाकत म्हटले.

“हो! आता मला ती सवय झाली आहे, तेव्हा तुला ही जी-स्ट्रिंग मिळणार नाही परत.” मी हसून म्हणालो.

“अस्सं. आता ती तुझी प्रॉपर्टी झाली तर?” तिनेही हसून म्हटले.

“येस्स! माझी प्रॉपर्टी! गिफ्ट फ्रॉम माय लविंग सिस्टर!” मी हळुवारपणे म्हणालो.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!