दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते.

शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार करायला लावतेय असा निष्कर्ष काढून मी माझीच समजूत काढली.

मग तो दिवस असाच कामात आणि मध्ये मध्ये प्रिया दिदीच्या विचारात संपला. रात्री जेवण झाल्यावर मी मा‍झ्या रूममध्ये बसलो होतो तेव्हा प्रिया दिदीचा फोन आला.

“बंटी तू म्हणाला होतास ना रात्री फोन करतो, आपले बोलणे अर्धवटच राहले.”

“हो गं मी नंतर फार बिझी झालो, आत्ता मघाशीच घरी आलो. जस्ट जेवलोय, आता बोल!” मी ढेकर देत म्हणालो.

“अच्छा मग कधी करूया माझे पुढचे फोटोसेशन?” तिने उत्साहाने विचारले.

“हम्म ह्या आठवड्यात मी खूप बिझी आहे दिदी, आपण पुढच्या आठवड्यामध्ये करूया.” मी विचार करून उत्तर दिले.

“ओके! नो प्रॉब्लेम, पण मस्त एक्साईटींग व्हायला पाहिजे.” पलीकडून ती लाडिकपणे हसत म्हणाली.

“वेल! दिदी माझी काही हरकत नाही, पण तू अजून कॅमेरा कॉन्शस आहेस. मला वाटते आपण आधी दोन तीन अशीच साधी फोटोसेशन करूयात म्हणजे तुला कॅमेऱ्याची सवय होईल, तुझ्या पोझ नॅचरल होतील. नंतर मग करू आपण तुला हवे तसे फोटोसेशन सेंसेशनल!” शेवटच्या शब्दावर जोर देत मी हसत म्हणालो.

“असे म्हणतोस मग ठीक आहे! आपण आधी दोन तीन फोटोसेशन अशीच करूया. मी जरा चांगल्या साड्या विकत घेते, खास ह्या फोटोसेशनला.” पुन्हा तिने उत्साहाने म्हटले.

“ओके मग दिदी पुढच्या आठवड्यात कधी फोटोसेशन करायचे ते आपण नंतर ठरवूया.”

“ओके बंटी, चल बाय, गुड नाईट!” असे बोलून प्रिया दिदीने फोन ठेवून दिला.

नंतर मी लॅपटॉपवर थोडे काम आणि सर्फींग करत राहलो. पण मा‍झ्या डोक्यात प्रिया दिदीबरोबर झालेल्या बोलण्याचे विचार घोळत होते. प्रिया दिदी वेगवेगळ्या साडीत कशी दिसेल आणि मी तिचे कसे फोटो काढेन ह्याची मी कल्पना करू लागलो.

त्या विचारांनी मी उत्तेजित व्हायला लागलो आणि माझा लंड कडक व्हायला लागला. मग मी सरळ सरळ प्रिया दिदीचे फोटो ओपन केले आणि माझा लंड शॉर्टमधून बाहेर काढला. मग तिचे फोटो पाहून मी लंड हलवायला लागलो आणि तिची पुढील फोटोसेशनमधील कल्पना करू लागलो.

चार पाच मिनिटातच माझी उत्तेजना शिगेला पोहचली आणि माझा लंड गळायला लागला. वीर्य गाळल्यानंतर मी थोडा शांत झालो. आता मा‍झ्या मनात पहिल्यासारखी अपराध्याची भावना नव्हती. मी मा‍झ्या बहि‍णीबद्दल जे कामुक विचार करतोय त्यात मला काही गैर वाटेनासे झाले होते.

नंतर मग पुढील आठवड्यात आम्ही एका फोटोसेशनसाठी दुपारची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. ह्या वेळी मी पोहचे पर्यंत ती आधीच तयार होऊन बसली होती. हे फोटोसेशन आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये करायचे ठरवले.

तिने छान अबोली कलरची साडी नेसली होती. चेहर्‍यावर बऱ्यापैकी मेकअप केला होता आणि केसांची मस्त हेअर स्टाईल केलेली होती. लाईट्स वगैरे सेट करून मी तिचे फोटो काढायला सुरुवात केली.

प्रिया दिदी सहजपणे पोझेस घ्यायला लागली. पहिल्या फोटोसेशनपेक्षा आता तिच्या पोझेस थोड्या नॅचरल आणि सहज व्हायला लागल्या होत्या. मध्ये मध्ये मी तिला बाजूला असलेल्या ईजी चेअरवर बसायला सांगून वेगवेगळ्या पोझ घ्यायला सांगत होतो तर मध्ये मध्ये तिला बेडवर पडून वेगवेगळ्या पोझ द्यायला सांगत होतो. ती उत्साहाने मी सांगेल तश्या पोझ देत होती.

आता तिचे फोटो काढताना माझा कल तिच्या टवटवीत चेहर्‍याचे सौंदर्य टिपण्यापेक्षा तिच्या वळणदार फिगरचे सौंदर्य टिपण्याकडे जास्त होता. तेव्हा पदरावरून किंवा पदराआडून दिसणार्‍या तिच्या छातीच्या उभारांचा उन्नतपणा फोटोत कसा येईल हे मी बघत होतो.

तिच्या घाटदार नितंबाचा आकार उठून दिसेल असे मी पहात होतो. तिचे सपाट पोट आणि बेंबीची झलक मा‍झ्या फोटोमध्ये घेण्यासाठी मी धडपडत होतो. प्रिया दिदीला ह्याची कल्पना नव्हती की मी तिच्या मादक अंगाचा उठावदारपणा फोटोत जास्त टिपत होतो. ती आनंदाने मला पोझ देत होती.

साधारण तासभराने आमचे ते फोटोसेशन पूर्ण झाले. नंतर मी निघतो म्हणालो, तर प्रिया दिदीने मला चहा वगैरे घेऊन जा, म्हणून आग्रह केला. मी ‘ठीक आहे’ म्हणालो. मग आम्ही किचनमध्ये आलो आणि प्रिया दिदीने चहा करायला ठेवला.

चहा होतोय तोपर्यंत ती म्हणाली,

“आले रे पटकन साडी सोडून, साडी नवीन आहे ना.”

मग ती साडी बदलायला गेली आणि मी डायनिंगच्या चेअरवर बसून मोबाईलमध्ये माझे मेल्स चेक करत बसलो. पाच मिनिटांनी दिदी परत आली. मी तिच्याकडे बघितले आणि थोडासा हबकलो!

प्रिया दिदीने आता एक बेबी डॉल गाऊन घातला होता. तो गाऊन पारदर्शक नव्हता पण सिल्कचा असल्याने तिच्या अंगाला चिकटला होता व त्यातून तिच्या मादक अंगाचे भरीव अवयव उठून दिसत होते. गाऊनची लांबी तिच्या गुडघ्याच्या थोडी वर होती आणि तिचे गोरे गोरे पाय व मांडीचा किंचित भाग खालून दिसत होता.

असा शॉर्ट गाऊन ती पहिली वेळ घालत नव्हती आणि आधीही तिने अनेकदा घातला होता, पण आज मला ती तश्या शॉर्ट गाऊनमध्ये वेगळीच प्रिया दिदी दिसत होती! मी गुपचूप तिचे निरीक्षण करायला लागलो. तिला ह्याची कल्पना नव्हती आणि ती आपल्याच तंद्रीत मोकळेपणे वागत होती.

चहा होतोय तोपर्यंत आम्ही गप्पा मारायला लागलो. आमच्या गप्पांचा विषय म्हणजे फोटोसेशनच होता तेव्हा प्रिया दिदीने उत्साहाने मला विचारत होती आणि मी तिला उत्तर देत होतो.

किचनच्या प्लॅटफॉर्मवरील कॅबिनेटमधून बिस्कीटाचा डबा काढायला प्रिया दिदीने टाचा वर केल्या आणि हात वर करून ती डबा काढू लागली. हात वर केल्याने तिचा गाऊन वर झाला आणि मला तिच्या मांड्या अजून दिसायला लागल्या! तसेच मागे तिच्या नितंबाची गोलाई अजून उठून दिसायला लागली. तिने आत घातलेल्या पॅन्टीचा आकारही गाऊनवरून स्पष्ट दिसत होता.

तिला असे कामुकपणे बघून माझा लंड टाईट होत होता. पण प्रिया दिदीच्या हे गावीही नव्हते की तिला असे शॉर्ट गाऊनवर पाहून मी कामोत्तेजित होत होतो. तिने बिस्किटचा डबा काढला आणि एका डिशमध्ये बिस्कीटे घेऊन डबा परत वर ठेवला.

मग चहा झाल्यावर आम्ही डायनिंग चेअरवर आजूबाजूला बसून चहा घ्यायला लागलो. प्रिया दिदी मांडीवर मांडी टाकून बसली होती व चहा घेत घेत माझ्याशी गप्पा मारत होती. मीपण चहा पिता पिता तिच्याशी बोलत गुपचूप तिच्या दिसणार्‍या मांडीकडे बघत होतो. मध्येच काही जोक झाला की ती हसत होती आणि तिची छाती हलत होती.

खरोखर आता मा‍झ्या नजरेत खूपच बदल झाला होता आणि पदोपदी मला प्रिया दिदीच्या प्रत्येक हालचालीत मादकता दिसत होती. मी जर तसेच तिला पहात कामुक विचार करत राहलो तर माझा लंड जबरदस्त टाईट होणार होता आणि ते दिदीच्या नजरेतून सुटणार नव्हते तेव्हा मी मनातून कामुक विचार झटकले आणि चहा पिण्यावर लक्ष दिले.

चहा पिऊन झाल्यावर मी उठलो आणि प्रिया दिदीला ‘बाय’ करून निघालो. मी जेव्हा उठून उभा राहलो तेव्हा मा‍झ्या लंडाचा थोडा फुगीरपणा शाबूत होता आणि एक क्षण प्रिया दिदीची नजर त्यावर गेलेली मला दिसली. पण ती सुद्धा पटकन उठून उभी राहिली तेव्हा तिने त्याकडे जास्त पाहिले नाही आणि मीपण पटकन वळून निघालो.

मग त्या रात्री मी प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो लॅपटॉपमध्ये डाऊनलोड करून चेक करत होतो. आता मी सरळ सरळ तिचे फोटो कामुक नजरेनेच बघत होतो तेव्हा ज्या फोटोमध्ये मला तिच्या भरगच्च छातीचा, भरीव नितंबाचे आकार मादक वाटत होते ते फोटो मी वेगळे केले. तिच्या सपाट पोटाचे, बेंबीचे दर्शन ज्या ज्या फोटोत होते ते फोटोही वेगळे केले.

मग दिदीला जे फोटो द्यायचे होते ते एका फोल्डरमध्ये ठेवले आणि त्यात टचअप वगैरे करायला लागलो. ते झाल्यावर सगळे फोटो मी एका सिडीमध्ये कॉपी करून तिला द्यायला ती सिडी रेडी केली.

मग निवांत होऊन मी माझे कपडे काढून नागडा झालो आणि लंड हलवत हलवत प्रिया दिदीचे ते वेगळे केलेले मादक अंगाचे फोटो बघायला लागलो. पहिल्या फोटोसेशनपेक्षा ह्या फोटोसेशनमध्ये मला तिच्या अंगाचे जास्त उठावदार फोटो काढता आले होते.

पहिल्या फोटोसेशनला मा‍झ्या मनात तिच्याबद्दल कामवासना नव्हती पण आता असल्याने मी वेगळ्याच ॲंगलने तिचे फोटो काढले होते. तेव्हा ह्या फोटोंमध्ये मला तिच्या छातीचे उभार, नितंब, झालेच तर तिचे पोट, बेंबी वगैरे उत्तेजक अवयवांचे चांगलेच क्लोजअप काढता आले.

मी फोटो झूम करून करून दिदीचे मुरमुसलेले अंग बघत होतो. माझी उत्तेजना वाढत गेली आणि मी खसाखस लंड हलवायला लागलो. मा‍झ्या मनात जस्ट विचार आला, ‘प्रिया दिदीच्या ह्या भरगच्च छातीला हात लावायला मिळाला तर काय बहार येईल!’ आणि ह्या विचाराने माझा बांध फुटला आणि माझा लंड गळायला लागला.

गचागच हलवून मी वीर्य गाळायला लागलो. इतकी कामोत्तेजना मी कधीही अनुभवली नव्हती जितकी मी त्या क्षणी अनुभवत होतो. माझा लंड गळायचा थांबला आणि मी शांत झालो तेव्हा अक्षरश: मला थकवा जाणवला! त्या रात्री झोपल्यावर स्वप्नात मला फक्त प्रिया दिदीच दिसत होती आणि मी तिचे नागडे उघडे फोटोसेशन करतोय असे मला दिसत होतो.

दुसर्‍या दिवशी मी प्रिया दिदीकडे जाऊन तिला त्या फोटोसेशनची सिडी दिली. मला थांबायला वेळ नव्हता तेव्हा मी तिच्याकडून लगेच निघालो. रात्री मला तिचा फोन आला आणि फोनवर ती खूप उत्साहाने बोलत होती.

हे फोटो सुद्धा तिला खूप आवडले होते! त्या फोटोंमध्ये क्लोजअपपेक्षा तिच्या पूर्ण अंगाचे फोटो जास्त होते, तेव्हा ते फोटो पाहून तिची फिगर इतकी छान दिसते ह्याचा साक्षात्कार तिला प्रथमच झाला! आता ती पुढच्या फोटोसेशनसाठी मा‍झ्या मागे लागली.

मा‍झ्या बिझी शेड्युलमुळे आधी खरं तर मी तिचे फोटोसेशन सारखे सारखे करण्यात इतका इंटरेस्टेड नव्हतो, पण आता तिच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलल्यानंतर मलाही ते सारखे करावेसे वाटू लागले होते.

फोटोसेशनच्या बहाण्याने मला तिला जवळून न्याहाळायला मिळत होते आणि तिच्या मादक अंगाची जवळीक मला वेगळीच उत्तेजना देत होती. तेव्हा ते पुन्हा अनुभवण्यासाठी मी लगेच पुढच्या आठवड्यात अजून एक फोटोसेशन करायचे ठरवले.

मग पुढील दोन आठवड्यात मी असेच तिचे दोन तीन फोटोसेशन केले. प्रत्येक वेळी तिने नवीन साडी आणि एकदा दोनदा ड्रेसेस घातले. प्रत्येक फोटोसेशन गणिक प्रिया दिदी खुलत गेली आणि फ्री होऊन मला पोझेस द्यायला लागली होती. मलापण आता तिचे फोटो काढताना ऑकवर्ड वाटेनासे झाले, खास करून तिचे भरीव अवयव फोटोत टिपताना.

आता प्रिया दिदीच्याही लक्षात आले होते की माझा भर तिच्या चेहर्‍याचे सौंदर्य टिपण्यापेक्षा तिचे शारीरिक सौंदर्य टिपण्यात जास्त होत चालला होता. आणि त्याबद्दल तिचे काही ऑब्जेक्शन नव्हते. उलट ती आता स्वत:हून मला थोड्या थोड्या सेक्सी पोझ द्यायला लागली होती.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!