भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस सांभाळणे. गेले काही दिवस त्याने खूप त्रासात काढले होते. पण आता सायली आल्यामुळे त्याच्या वरचा घरातल्या कामाचा ताण तरी निश्चितच हलका होणार होता.

इकडे सायलीने किचनमधला सगळा पसारा आवरून आता जेवण बनवायला सुरुवात केली होती, दरम्यानच्या काळात प्रशांत शेजारी अभीला आणण्यासाठी गेला होता.

आज ऑफिसमधून सायलीला आणायला जायचे ठरवल्यानंतर त्याने शेजारी राहण्याऱ्या साठे वहिनीना फोन करून अभीला शाळेतून आणण्यासाठी सांगून ठेवले होते, त्यामुळे साठे वाहिनीनी त्यांच्या मुलाबरोबर अभीलाही शाळेतून आणले होते.

शाळेतून आल्यापासून अभी इतका वेळ त्यांच्याच इथे खेळत होता. त्याला सायली मावशीच्या येण्याबद्दल काहीही माहिती नव्हते. प्रशांत त्याला घेऊन आपल्या घरी यायला निघाला, वाटेत त्याने अभीला सायली मावशी आली आहे, असे सांगितले, तसा तो धावतच घरामध्ये शिरला वा सायलीला मावशीला हाका मारत शोधू लागला.

सायलीने त्याला किचनमधून आपण इकडे आहोत असे सांगितले. तसा तो धावत किचनमध्ये शिरला व सायलीला मागून मिठी मारली. सायलीनेही त्याला बघताच त्याला उचलून घेतले व त्याचे मुके घेऊ लागली. अभीला तसा पहिल्यापासूनच सायली मावशीचा खूप लळा होता आणि सायलीही त्याचे खूप लाड करायची.

प्रशांत त्याच्या मागोमाग येऊन किचनच्या दाराशी उभा होता व त्यांचा कौतुक सोहळा बघत होता. मनातल्या मनात तो अभीचा हेवा करू लागला होता, त्याला तसेच कारणही होते. सायली त्याला आपल्या मिठीत घेऊन त्याचे मुके घेत होती. सायली मावशीला भेटल्यावर अभीने सायलीला पहिली इच्छा सांगितली.

“मावशी आजपासून मी तुझ्याबरोबर तुझ्या कुशीत झोपणार आहे.”

“हो खुशाल झोप हं माझ्या राजा माझ्याबरोबर कुशीत.”

सायली अभीला उद्देशून हे वाक्य म्हणाली पण आपल्या नजरेचा कटाक्ष सायलीने मागे वळून दरवाज्यात उभ्या असलेल्या प्रशांतवर टाकला. प्रशांतने ही गोष्ट ऐकताच कपाळाला हात लावला आणि मनात म्हणाला, “झाले! आता सायलीला काही दिवस तरी विसरूनच जायला पाहिजे.”

त्याने कपाळावर हात मारून घेतलेला बघताच सायलीला हसू आवरले नाही. तिला हसताना बघून अभीने तिला विचारले, “मावशी काय झाले गं?”

सायलीने ‘काही नाही’ असे म्हणतच त्याला खाली सोडले व फ्रेश होऊ अभ्यासाला बसायला सांगितले.

तो धावतच बाहेर गेला आणि प्रशांत किचनमध्ये शिरला. त्याच्याकडे बघून सायली गालातल्या गालात हसत होती व प्रशांत मनातल्या मनात चडफडत होता. तिला हसताना बघून आणखिनच चिडून तिला म्हणाला,

“हसतेस काय? तो काय म्हणाला, ते ऐकलेस ना? तो तुझ्या बरोबर झोपणार आहे म्हणे, म्हणजे माझा पत्ता कट होणार बहुतेक! सायली आजच कुठे आपल्यात अशी जवळीक वाढली आहे आणि त्यात हे नवीनच संकट. शीऽऽ काय काय प्लॅन्स केले होते मी, अशा संधी सारख्या सारख्या चालून येत नाही, आता मला सगळे विसरावे लागणार बहुतेक?”

“त्यात त्या बिचाऱ्याची काय चूक आहे? तो अजून खूप लहान आहे आणि काय चुकीचे बोलला हो तो? आणि मी तर म्हणते अगदी आपल्या पप्पांच्या वळणावर गेलाय तो, त्यालापण नाही का माझ्याच कुशीत झोपायचंय. तरी बरं मगाशी पप्पांचं माझ्या कुशीत झोपून झालं, आता पप्पांना काही चान्स नाही.” सायली त्याला चिडवत म्हणाली.

बोलता बोलता तिने असा चपखल टोला त्याच्यावर हाणला होता की तिच्या बोलण्यावर तो निरूत्तर झाला.

“सायली इकडे माझा जीव चालला आहे आणि तुला मस्करी कशी सुचतेय गं?”

तो एकदम निराश झालेला दिसत होता. त्याचा चेहरा उतरलेला बघून सायली म्हणाली,

“अरे लगेच इतका निराश का होतोस? आपण काहीतरी मार्ग काढू ना त्याच्यावर. मी रोज रात्री झोपताना दरवाज्याला कडी लावणार नाही, म्हणजे तुझे काम आणखी सोप होईल आणि तुला पाहिजे तेव्हा तू माझ्या रूममध्ये येऊ शकशील.”

तिच्या बोलण्याने त्याला थोडा दिलासा मिळाला. तो तिकडेच डायनिंग टेबल वर बसून तिला तिच्याशी गप्पा मारू लागला.

तो जरी तिच्याशी गप्पा मारत होता तरी सुद्धा त्याची नजर तिच्या सर्वांगाला न्याहाळत होती. तिच्या झिरझिरीत गाऊन मधून तिच्या गुबगुबीत स्तनांची गोलाई उठून दिसत होती व त्यात मगाशी प्रशांतने तिची ब्रा चोखून ओली केल्यामुळे तिने ब्रा घातली नव्हती.

आत ब्रा नसल्याने तिचे टपोरे निप्पल्स तिच्या गाउनवरूनही उठून दिसत होते. त्याच्या दाबण्याने व त्यांच्यातील आज झालेल्या गरमा गरम प्रसंगानंतर जास्तच मोठे झालेले वाटत होते. पण या वेळी मात्र प्रशांतने स्वत:वर कंट्रोल ठेवले आणि तिचा स्वयंपाक होईपर्यंत तो चुपचाप बसून राहला होता. पण त्याची तीक्ष्ण नजर तिच्या शरीराचा माग सोडत नव्हती.

स्वयंपाक तयार झाल्यावर सायलीने सगळ्यांची ताटे वाढली. तिने अश्विनीचे ताट वाढून तिच्याच खोलीत नेऊन दिले. आज प्रशांतही बऱ्याच दिवसांनी मनापासून जेवला होता. घरातील सगळ्यांची जेवणं झाली होती तरी सुद्धा एक जण उपाशीच होता, तो म्हणजे प्रशांतचा लंड. तो बिचारा आपल्या जेवणाची वाट बघून बघून थकला होता व त्याला अजून किती दिवस उपाशी रहायला लागणार होते काही समजत नव्हते.

जेवणानंतर सायलीने सगळी आवरा आवर केली, अश्विनी ताईला तिच्या गोळ्या काढून दिल्या व अभीला घेऊन आपल्या बेडरूममध्ये झोपायला गेली. इकडे प्रशांत बराच वेळ बाहेर फेऱ्या मारत अभी झोपायची वाट बघत होता.

शेवटी सायलीकडून काहीच हालचाल दिसत नाही, हे बघून तो तिच्या रूमकडे जायला निघाला. वाटेत त्याने अश्विनीवर एक वेळ नजर टाकली. अश्विनी आपली औषधे घेऊन एव्हाना गाढ झोपली होती. त्यामुळे ती झोपली आहे याची खात्री करून प्रशांतने सायलीच्या बेडरूमचा दरवाजा हळूच ढकलला.

सायलीने सांगितल्या प्रमाणे मुद्दामहूनच दरवाज्याला आतून कडी लावली नव्हती. तो हळूच आत शिरला. बेडवर सायली आणि तिच्या कुशीत अभी गाढ झोपलेला दिसत होता. त्याने तिला एक दोन हाका मारून बघितल्या पण तिच्याकडून काही उत्तर आले नाही. मग त्याने तिच्या दंडाला हलवून तिला जागे करायचा प्रयत्न केला. तरी पण सायलीकडून काहीच प्रतिसाद नव्हता. तिलाही गाढ झोप लागलेली दिसत होती.

एकदा त्याच्या मनात विचार आला की हिचे टर्रेबाज गुबगुबीत स्तन दाबावेत, तिच्या चेहर्‍याची चुंबन घ्यावीत म्हणजे तिला आपोआप जाग येईल. पण त्याने आपल्या भावना आवरल्या व मग मात्र त्याने तिला उठवायचा प्रयत्न केला नाही.

त्याच्या मनात विचार आला, आज कदाचित तीन चार तासाच्या प्रवासाने ती थकली असेल व त्यात तिला इकडे आल्या नंतरही ती घरातली सगळी काम करायला लागली होती, त्यामुळे आज तरी तिला शांत झोपू द्यायला हवे. त्याने तिच्या गालाचे चुंबन घेतले व आपण तिकडून निघून आपल्या बेडरूममध्ये परत आला.

अभी आणि सायली झोपले होते, इकडे अश्विनीपण शांतपणे झोपली होती. ती घेत असलेल्या औषधाचा परिणाम होता तो. पण प्रशांतला बराच वेळ झोप लागत नव्हती. त्याला सकाळपासून सायली सोबत असतानाचे प्रसंग आठवत होते. आज सारखी ती आणि तीच त्याच्या नजरे समोरून तरळून जात होती.

प्रशांतच्या मनात सहज एक विचार डोकावून गेला, तो म्हणजे जेव्हा त्याचे लग्न ठरले होते तेव्हा सुद्धा अश्विनीच्या विचाराने किंवा तिच्या आठवणीने तो इतका बेचैन झालेला त्याला आठवत नव्हते.

सायलीच्या एक दिवसाच्या सहवासाने मात्र त्याला इतके वेडे केले होते की आपले लग्न झालेले आहे आणि आपल्या शेजारी आपली बायको झोपली आहे हेही तो विसरला होता. पण काही म्हणा, सायली चीज काही औरच आहे, हे त्याला जाणवले होते.

बराच वेळ या कुशीवरून त्या कुशीवर तो तळमळत होता पण त्याला झोप येत नव्हती. शेवटी सायलीचा विचार करता करता त्याला झोप कधी लागली हे त्याला देखील कळले नाही. त्या रात्री जरी सायलीने त्याला हूल दिली असली तरी त्याच्या स्वप्नात मात्र ती त्याला हूल देऊ शकली नाही.

आज जवळपास दिवसभर प्रशांत सायली बरोबरच होता व आजच त्यांच्या प्रेम ग्रंथातील पहिल्या अध्यायाला प्रारंभ झाला होता. आज बऱ्याच दिवसांनी प्रशांत खूप खुशीत होता. म्हणतात ना, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे, अगदी तसेच झाले होते. आज खरोखरच ती त्याच्या स्वप्नात आली होती.

प्रशांत आणि अश्विनी हनिमूनसाठी उटीलाच गेले होते, कदाचित त्यामुळेच स्वप्नात त्याला सायली आणि तो उटीला थंड हवेच्या ठिकाणी फिरायला गेले आहेत असे दिसले.

प्रशांतच्या कंपनीच हेड ऑफिस बंगलोरला होते. चार दिवसापूर्वीच तो ऑफिसच्या महत्त्वाच्या मिटींग्ससाठी तो इकडे आलेला होता व त्याच्या बरोबर त्याची लाडकी सायली सुद्धा आलेली होती. इकडचे काम संपल्यावर इकडूनच उटीला फिरायला जायचा त्यांचा प्रोग्राम ठरला होता. त्याप्रमाणे तिकडच्या सर्व मिटींग्स संपल्यावर त्याने उटीला आपल्या ऑफिसच्याच गाडीची सोयही अॅडव्हान्समध्ये करून ठेवली होती.

गेले चार दिवस सायली त्याच्या बरोबर होती पण ऑफिसच्या कामात तो इतका बिझी होता की त्याला तिच्याकडे बघायलाही वेळ नव्हता. ती सुद्धा गेले चार दिवस एकटी राहून खूप कंटाळलेली होती. शेवटी एकदाच्या प्रशांतच्या सर्व मिटींग्स संपल्या आणि तो सर्व व्यापातून मोकळा झाला.

त्या दिवशी संध्याकाळी मात्र प्रशांत खूप थकला होता व त्याने रूमवर आराम करणेच पसंत केले. इकडे सायली सर्व सामानाची आवरा आवर करण्यात दंग होती. कारण दुसर्‍या दिवशी सकाळीच त्यांना उटीला जायला निघायचे होते.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी ब्रेकफास्ट वगैरे करून प्रशांत आता निघण्यासाठी तयार होऊ बसला होता. सायली अजूनही बेडरूममध्ये कपडे बदलत व मेकअप करत होती. प्रशांतची सगळी कामे कालच आटोपल्यामुळे तो आता एकदम रिलॅक्स झाला होता व आता सुट्टी एंजॉय करण्याच्या मूडमध्ये होता. त्यात ऑफिसची पॉश कार आज त्यांच्या दिमतीला येणार होती.

काही वेळाने सायली एकदाची कपडे बदलून तयार होऊ बाहेर आली. आज जवळपास चार पाच दिवसांनी त्याचे सायलीकडे लक्ष गेले होते आणि त्यात भरीस भर म्हणजे गेले चार दिवस एकटी राहून कंटाळलेल्या सायलीने त्याला आकर्षित करण्यासाठी मुद्दामच छान मेकअप केला होता, त्यामुळे आज सायली कमालीची सुंदर आणि सेक्सी दिसत होती.

त्याने तिच्या सर्वांगावर एक वार नजर फिरवली. सायलीने लाल रंगाची झिरझिरीत साडी नेसली होती व त्यावर मॅचिंग लाल रंगाचा नवीन फॅशनचा स्लीव्हलेस ब्लाउज घातला होता. त्याला नेहमीच्या ब्लाउजप्रमाणे पुढच्या बाजूला बटणे नव्हती तर त्याला बांधण्यासाठी पाठीवर फक्त दोन लेस होत्या.

त्या लेसच्या गाठी तिच्या पाठीवर आवळून बांधल्या होत्या. त्या व्यतिरिक्त तिची गोरीपान पाठ जवळपास पूर्ण उघडी होती. त्यामुळेच तिने आज आत ब्रा घातली आहे की नाही याचा त्याला अंदाज येत नव्हता. तिला या कपड्यात नुसते बघूनच तो गरम व्हायला लागला होता.

तिने आपल्या छातीवरून आपल्या झिरझिरीत लाल साडीचा सिंगल पदर घेतला होता व खांद्यावर तो पीन केला होता. तिने साडीपण अगदी चांगली चापून चोपून नेसली होती. झिरझिरीत लाग रंगाची साडी तिचे अंगप्रत्यंग खुलवत होती. त्यात तिने आपले लांबसडक केस मोकळे सोडले होते व केसात साडीला मॅचिंग लाल गुलाबाचे फुल घातले होते.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!