भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही? आणि खरच तसे घडले तर? आणि तसे घडले तर ही कदाचित त्यांची शेवटची रात्रच ठरणार होती.

आता सायलीला पुन्हा इकडे यायची संधी मिळेल का? आणि मिळाली तर कधी? आणखिन एक वर्षाने की नाहीच? हा महत्त्वाचा प्रश्न त्याच्या डोक्यात घोळू लागला होता. सायली या विचाराने अगोदरच भावना विवश झालेली होती. ती प्रशांतच्या मांडीवर बसून त्याला घट्ट बिलगून बसली होती. त्याच्यापासून दूर रहायची कल्पनाच तिला सहन होत नव्हती. आणि आता तिच्या बोलण्यामुळे तोही चिंतातुर झालेला दिसत होता.

काही वेळ असाच शांततेत निघून गेला, ते दोघे अजूनही तसेच बिलगून बसलेले होते. त्याने तिचा चेहरा आपल्याकडे वळवला व तिच्या चेहर्‍यावरचे भाव टिपून घ्यायचा प्रयत्न करू लागला. तिला घरी परत जायच्या आधी पुन्हा एकदा त्याच्या प्रेम वर्षावात न्हाऊन निघायची इच्छा दिसत होती.

ती काही बोलण्यापूर्वीच प्रशांतने तिच्या साडीवर ब्लाउजला लावलेली पीन काढून तिचा पदर तिच्या खांद्यावरून खाली सरकवला. त्याने ब्लाउजवरूनच तिच्या भरगच्च छातीवरून हात फिरवला व तिच्या ब्लाउजमधून दिसणाऱ्या स्तनामधील घळीतून आपली जीभ वरखाली फिरवू लागला.

पुन्हा एकदा त्याच्या स्पर्शाने तिचा शरीराचा रोम अन रोम चेतवू लागला होता. त्याने एक एक करत तिच्या ब्लाउजचे हुक्स काढून टाकले व आपला हात तिच्या पाठीवर नेत तिची ब्राचा हुक काढून ब्रापण मोकळी केली.

ते दोघही शांत होते, दोघांच्याही तोंडातून एकही शब्द उमटत नव्हता, पण दोघेही आपल्या भावना आपल्या जोडीदारापर्यंत डोळ्यांनी व हस्तस्पर्शाने पोहोचवत होते.

प्रशांतला तिचे भरगच्च स्तन बघितल्यापासून त्यांचे त्याला जणू वेड लागल्यासारखे झाले होते. तो आताही एकटक त्यांच्याकडे बघत होता. तिच्या स्तनांना पुन्हा एकदा आपल्या नजरेने सामावून घेतल्या नंतर तो त्यांना आपल्या हातात सामावून घ्यायचा प्रयत्न करू लागला.

आताच्या त्याच्या स्पर्शात दुपारचा आवेग नव्हता. आता तो खूपच हळुवारपणे व प्रेमाने त्यांना दाबत होता. त्याला तिच्या तनुलतेची बाग दीर्घकाळ फुलवून ठेवायची होती, टिकवायची होती, आपल्या प्राणपणाने जपायची होती. त्याला आपल्या आवेगी धसमुसळेपणाने ती चुरगळून टाकायची नव्हती. तिची ती सुंदर स्तनद्वय व त्यावरील चेरी कलरची निप्पल्स तो आपल्या बोटांच्या चिमटीत धरून हळुवारपणे दाबू लागला. तसे सायलीच्या तोंडातून सुस्कारे निघत होते.

थोडा वेळ तिच्या स्तनांशी खेळल्यावर त्याने तिला आपल्या मांडीवरून खाली उतरवून उभी केली व क्षणातच तिची साडी, परकर व पॅन्टी काढून टाकली व आपली लुंगी सुद्धा सोडून बाजूला ठेवली. त्याने बेडवर बसला वर तिला तिचे पाय आपल्या दोन्ही बाजूला टाकून तिला आपल्या मांडीवर बसायला सांगितले. पण सायलीने तसे न करता सरळ त्याच्या ताठरलेला लंड आपल्या हातात घेतला व मागेपुढे करू लागली व नंतर खाली वाकून त्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागली.

आता सुस्कारे सोडायची पाळी प्रशांतची होती. त्याचे हात तिच्या पाठीवरून, तिच्या कलिंगडासारख्या कूल्ह्यांवरून फिरत होते. सायलीने आपला चोखायचा वेग वाढवला होता. काही वेळानंतर सायलीने त्याचा लंड आपल्या तोंडातून बाहेर काढला व उठून आपले पाय फाकवून त्याच्या मांडीवर येऊन बसली, तसे त्याने जराही वेळ फुकट न घालवता तिचा आणखी आपल्या जवळ ओढले व तिला तिची पुच्ची फाकवून धरायला सांगितले.

तिने त्याच्या सांगण्यानुसार आपल्या हातांनी स्वत:ची पुच्ची फाकवून धरली, त्यामुळे तिच्या इवल्याश्या पुच्चीचे दार उघडले व प्रशांतने ही संधी साधून आपला लंड तिच्या इवल्याशा योनिवर ठेवत एक हलका धक्का मारला.

आता प्रशांतने सकाळचे जेल लावले नव्हते व सायलीची योनिपण अजून पाझरायला लागली नव्हती. त्यामुळे त्याचा लंड एक दोन फटके मारूनही आत जाईना. शेवटी त्याने सायलीला बाजूच्या टेबलवरची खोबरेल तेलाची बाटली आणायला सांगितली. सायलीने त्याच्या मांडीवरून खाली उतरली व तिने बाजूच्या टेबलवर ठेवलेली खोबरेल तेलाची बाटली घेऊन आली व आपल्या हातावर भरपूर तेल घेऊन त्याच्या लंडावर चांगले चोळून चोपडून लावले.

आता मात्र प्रशांतने तिला बेडवर झोपवले. त्याने बाटलीतील तेल आपल्या हातावर ओतून घेतले आणि आपली दोन बोटं त्यात बुडवून तिच्या योनिमध्ये सारली व तिच्या योनिला आतून ऑईलींग करू लागला. शेवटी तर त्याने कहरच केला, तेलाची बाटली सरळ तिच्या योनिवर धरून तेलाचे चांगले दहा बारा थेंब तिच्या योनित सोडले व पुन्हा आपल्या हाताची दोन बोटे तिच्या योनित सारून तेल व्यवस्थित लागले आहे, याची खात्री करून घेतली.

आपल्या हातांनी तिची योनी फाकवून पुन्हा चढाईसाठी तयार झाला. आता सायलीलाही घाई झाली होती. तिने त्याचा लंड आपल्या हातात घेऊन आपल्या ताणलेल्या योनिच्या भोकावर ठेवला व खालून आपले कूल्हे उचलवून धक्का मारला. त्याच क्षणी प्रशांतनेपण वरून धक्का मारला. त्यामुळे पहिल्या धक्क्यातच त्याच्या तेल प्यायलेला लंड अर्ध्यापेक्षा जास्त तिच्या योनित शिरला.

इकडे प्रशांत तिच्या अंगावर आडवा झाला व तिच्या ओठांची चुंबने घेऊ लागला. सायलीने पुन्हा कंबर उचलून खालून आणखी एक धक्का मारला व त्याला प्रशांतने धक्का मारून उत्तर दिले. आता दोघांमध्ये चांगलेच समन्वय झाले होते. दोघेही विभागून दिलेल्या कामासारखे आळीपाळीने धक्के देत होते.

साधारण पंधरावीस मिनिटे दोघांचा खेळ चालू होता, त्या दरम्यान सायली एकदा सुखाचा परमोच्च बिंदू गाठून आली होती व आता दुसर्‍यावर स्वार झाली होती. प्रशांत मधूनच तिचे स्तन आपल्या हातानी दाबत होता. पण त्याला तिच्या अंगावर आडवे पडून धक्के मारताना ते चोखता येत नव्हते म्हणून तो तिचे ओठ आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होता. सायली मात्र आपल्या हातानी त्याच्या पाठीवर नक्षीकाम करत होती.

काही क्षणातच त्याने आपला धक्क्यांचा वेग वाढवला. आता तोही धायकुतीला आला होता. रात्रीच्या निरव शांततेत त्यांच्या फटक्यांच्या ‘सटाकऽऽ फटाकऽऽ’ असा आवाज घुमत होता. प्रशांतने सायलीचे ओठ आपल्या ओठांत घेतल्यामुळे तिच्या तोंडातून मात्र आवाज होत नव्हता.

शेवटी त्याने तिचे ओठ सोडले व तिला खालूनही धक्क्यांचा वेग वाढवायला सांगितले. आता कंडोमही लावला नसल्याने चार पाच जोरात धक्के मारून त्याने आपला लंड तिच्या योनितून बाहेर काढला व आपल्या हातांनी मागेपुढे करू लागला.

अजूनही त्याच्या लंड थडाथड उडत होता, शेवटी वीर्याची एकावर एक पिचकारी तिच्या अंगावर उडवत त्याने जणू होळी साजरी केली होती. काही क्षणातच तो शांत झाला व तिच्या अंगावर कोसळला. त्याने तिला मिठी मारली व आपण पाठीवर झोपत तिला आपल्या अंगावर ओढून घेतले व तिच्या ओठात ओठ मिसळून शांतपणे पडून राहिला.

काही वेळाने त्याने डोळे उघडून बघितले तर सायली त्याच्या अंगावर ओणवी होऊन त्याच्या लंड आपल्या तोंडात घेऊन मागेपुढे करत चोखत होती. ती त्याच्या अंगावर ओणवी झाल्यामुळे तिचे स्तन मस्तपैकी लोंबत होते व तिच्या लंड चोखण्याच्या हालचाली बरोबर झुलत होते. न राहवून तो उठून बसला व आपल्या हातात तिचे लोंबणारे स्तन घेऊन चुरू लागला.

थोडा वेळ सायली त्याच्या लंडाशी खेळली व तिच्या खेळवण्यामुळे त्याच्यात पुन्हा चेतना जागवत झाली होती. पण आज दिवसभरात तो दोन तीन वेळा गळल्यामुळे त्यालाही थकवा आला होता व एकाच दिवसात सगळी मजा संपवण्याही अर्थ नव्हता.

थोडा वेळ ते एकमेकाच्या मिठीत पडून चुंबनांचे शेत पिकवू लागले होते. एकमेकांच्या अंगप्रत्यंगावरून आपले हात फिरवत होते. या सगळ्या प्रकारात रात्रीचा जवळपास एक वाजत आला होता व दुसर्‍या दिवशी सकाळी लवकर उठून त्यांना सायलीच्या घरी जायचे होते.

नाईलाजाने त्याने तिचा निरोप घेतला सायलीचे एक सुंदरसे भरभरून चुंबन घेतले. त्याने लुंगी गुंडाळली व तो उठून आपल्या बेडरूममध्ये जायला निघाला. तो दरवाजापर्यंत पोचला इतक्यात सायली त्याला पाठीमागे येऊन चिकटली व ओक्साबोक्शी रडू लागली.

आजचा जवळपास संपूर्ण दिवस तिने त्याच्या बरोबर घालवल्यामुळे तिला रात्रीपण तो आपल्या सोबत असावा असे वाटत होते. त्याच्या शिवाय रात्र कशी काढायची, याची तिला कल्पनाही सहन होत नव्हती आणि आज अभीपण शेजारी झोपायला नव्हता.

“जिजू आजची रात्र तरी तुम्ही इकडे झोपा ना प्लीज, मला आज तुमच्या शिवाय झोप नाही लागणार.” ती रडत रडत त्याला म्हणाली.

“सायली अगं वेडी आहेस का? तसं कसं करता येईल मला? रात्री अश्विनी उठली व मी बाजूला नाही असं बघितल्यावर शोधत शोधत इकडे आली म्हणजे?”

प्रशांत तिची समजूत काढायचा प्रयत्न करत होता, पण सायलीचे रडणे काही थांबत नव्हते. शेवटी तो तिला म्हणाला,

“ठीक आहे मी झोपतो तुझ्या जवळ पण तुला झोप लागली की मग मी उठून जाईन. चालेल ना?”

तिने मानेनेच होकार दिला. तो पुन्हा तिला बेडवर घेऊन आला. सायली अजूनही पूर्ण नागडीच होती. त्याने तिची ब्रा उचलून हातात घेतली व त्यांचे चुंबन घेतले. मग त्याने ती तिच्या स्तनांवर चढवली. त्यानंतर सायलीने एक एक करून बाकीचे कपडे घातले. आता त्याने तिला बेडवर झोपवून आपण तिच्या बाजूला झोपला.

सायली आता शांत झाली होती पण अजूनही तिने प्रशांतचा हात आपल्या हातात घट्ट धरून ठेवला होता. प्रशांत लहान मुलांना झोपवतात तसे तिला थोपटत होता, तिच्या लांबसडक केसांतून हात फिरवत होता. काही वेळानी सायली झोपली आहे याची खात्री करून तो उठला व तिच्या कपाळाचे चुंबन घेऊन उठला व निघण्यासाठी वळला तसा सायलीने त्याचा पकडला.

प्रशांतने तिच्याकडे वळून पाहिले तर तिचे डोळे तर मिटलेले होते पण तिच्या गालावरून अश्रु ओघळत होते. न राहवून तो परत वळला व तिच्या शेजारी बसत तिला म्हणाला,

“सायली, अगं काय हा वेडेपणा? अश्याने मात्र तू मला कायमचा गमावून बसशील.”

त्याच्या या वाक्याचा मात्र तिच्यावर योग्य परिणाम झाला. तिने आपली कूस वळवली व त्याच्याकडे पाठ करून झोपली.

“अगं सायली रागवू नकोस गं, मलाही तुला असे सोडून जाताना काही आनंद होत नाहिये, मीपण नाईलाजाने जात आहे. आपल्या दोघांच्या मध्ये अजून तुझी ताई आहे. तिला याची जरा जरी कुणकुण लागली तरी आपले संबंध एका दिवसात संपतील. तुला ना मला भेटायला मिळेल, ना पुढे शिकायला, तूच ठरव तुला काय हवं आहे ते!”

त्यावर सायलीने उठून पुन्हा मिठी मारली व त्याला म्हणाली,

“जिजू आय ऍम सॉरी. मी चुकले, मी फक्त आत्ताचाच विचार केला, पुढचा नाही.” डोळे पुसत त्याला म्हणाली, “तुम्ही जा आता, मी आता नाही रडणार. हे बघा पुसले डोळे.”

“दॅट्स लाईक अ गुड गर्ल.”

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!