भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे पाठ करून वळाली.

“हे काय सायली, मी तुझी बाहेर इतका वेळ वेड्यासारखी वाट बघतोय आणि तू अजून कपडेही घातले नाहीस.”

प्रशांत एकदम तिच्या जवळ जाऊन पोचला. सायली आपल्या हातांनी आपले स्तन झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत होती. तिला या अवस्थेत बघून तिला म्हणाला,

“वावऽऽऽ! सुरेखऽऽ!! अप्रतिमऽऽऽ! ब्युटिफुलऽऽऽ! लाजवाबऽऽ! किती सुंदर दिसतेस गं सायली तू अशी! आणि काय गं मी आल्यावर अशी पाठ का वळवलीस?”

ती पाठमोरी वळल्यामुळे तिची पूर्ण उघडी पाठ त्याला दिसत होती व तिने घाई घाईमध्ये गाऊन आपल्या अंगाभोवती नुसताच गुंडाळला होता, त्यामुळे तिचे गोरेपान अर्धे उघडे कूल्हे त्याला दिसत होते. त्यावर मागे वळून लटक्या रागाने त्याला म्हणाली,

“हे काय हो भावजी, मी कपडे बदलत आहे हे दिसतंय ना तुम्हाला? तरी तुम्ही आत का आलात? तुम्ही प्लीज बाहेर जा, मी कपडे बदलून येते पाच मिनिटात.”

“मला वाटलं एव्हाना तुझे कपडे बदलून झाले असतील. आपल्याला निघायलाही उशीर होत होता म्हणून मी तुला बोलावण्यासाठी आलो होतो, मला काय माहीत तू अजून कपडे बदललेले, सॉरी, घातलेलेच नाहीस ते?”

“तुम्ही लवकर बाहेर जा ना प्लीज, मला खूप लाज वाटतेय.”

“सायली आता नाही तरी मी तुला असं बघितलंच आहे तर मला तुझ्या कमनीय सुंदर देहाला एकदा पूर्णपणे डोळे भरून बघू तर दे ना?”

“किती चावटपणा करता हो भावजी, आईपण येईल इतक्यात, तुम्ही बाहेर जा ना प्लीज.” सायली लाडिक स्वरात त्याला म्हणाली.

“हे बघ, मी तुझ्याकडे दुसरी कसलीही मागणी करणार नाही. तू किती सुंदर आहेस ते मला एकदा पहायचंय.”

“किती वेडेपणा करता हो तुम्ही भावजी?”

“आता माझ्याकडे तोंड करून वळतेस का मीच वळवून बघू?”

असे म्हणून त्याने तिच्या उघड्या पाठीवर आपला हात ठेवला. तसे ती एक पाऊल पुढे सरकली आणि म्हणाली,

“ताईला समजलं म्हणजे?”

“तुझ्या ताईला कसं समजेल? आपल्या दोघांशिवाय कोणाला काही कळणार नाही. फक्त एकदाच माझ्याकडे तोंड करून वळून उभी रहा ना. मी एकदा तुला डोळे भरून बघतो आणि बाहेर निघून जातो. चल लवकर उशीर होतोय.”

“तुम्ही नक्की काही चावटपणा करणार नाही ना?”

“नाही गं.”

“माझा विश्वास नाही तुमच्यावर.”

“अगं तुझी शप्पथ घेतो पाहिजे तर?”

सायली त्याच्याकडे तोंड करून वळली. लाजून तिने आपले डोळे बंद करून घेतले व मान खाली करून उभी राहिली. तिच्या अंगावर गाऊन तसाच अर्धवट गुंडाळलेला होता व तिचे हात तसेच तिच्या छातीवर तिचे स्तन झाकून होते.

“झालं ना बघून काय बघायचं ते, जा आता बाहेर लवकर.”

“जे बघायचंय तेच तर झाकून घेतलंस तू सगळं, हात बाजूला कर पाहू तुझे तुझ्या छातीवरून.”

तिने छातीवरचे आपले हात बाजूला केले आणि त्याला म्हणाली, “झालं का समाधान?”

“समाधान कसं होणार? तो गाऊन कोण काढणार कमरेवरचा?”

तिने कमरेभोवती गुंडाळलेला गाऊनही काढून बेडवर भिरकावला.

प्रशांतला पुन्हा एकदा तिला वर पासून खाल पर्यंत न्याहाळू लागला.

मगाशीच वेणी घातल्यामुळे तिचे केस नीट विंचरलेले होते. मुळातच गोरीपान असलेली सायली लाजून आणखिनच लाल गोरी झाली होती. लिपस्टिक लावलेले गुलाबी ओठ, तिची नाजुकशी जिवणी, कमनीय व सुडौल मान, तिच्या छातीवरचे ते अस्सल हापूस आंबे व त्यावरील चेरी कलरची टवटवीत निप्पल्स, त्या दोन डोंगराच्या मधून पोटाकडे जाणारी दरी, तिची खोलगट व सुंदर बेंबी, तिचे नितळ गोरेपान पोट आपल्या डोळ्यात नीट साठवून ठेवत तो खाली खाली सरकत होता.

जेव्हा त्याची नजर तिच्या बेंबीच्या खाली गेली तेव्हा त्याला तिच्या झाटांचे दर्शन झाले. सायलीने दोन चार दिवसापूर्वीच तिची झाटे नीट कापून ट्रिम केलेली वाटत होती. तिच्या जांघांवर बाकी कुठेही अजिबात केस दिसत नव्हते, फक्त तिच्या योनिला समांतर कुरळ्या तपकिरी केसांचा उभा पट्टा होता मधोमध दिसत होता.

तिने कुणा मैत्रिणीकडून झाटे ट्रिम करून घेतली असावीत असे त्याला वाटले कारण स्वत:च्या हाताने इतकी परफेक्ट झाटे कापणे तसे कठीण होते. त्याला हायवे सारखा, झाटांच्या पट्टीला, तिच्या योनिच्या पाकळ्यांचा डिव्हायडर त्याला दिसला. तो हायवे तिच्या दोन भरदार मांड्याच्या बोगद्यात जाऊन कुठे तरी अदृश्य झाल्यासारखे त्याला वाटले.

एक दोन तीन मिनिटे तिला डोळे भरून बघितल्यावर तो तिला म्हणाला, “सायली तू फारच सुंदर आहेस, स्वर्गातल्या एखाद्या अप्सरेसारखी, तुझ्यात नाव ठेवण्यासारखे काहीच कमी नाही. आता तू कपडे घालू शकतेस.”

“आता तरी जा ना बाहेर?”

“आता तुला लाजायचं काहीच कारण नाही, मी तुला डोळे भरून बघून घेतलं आहे.”

“तुम्ही मगाशी काय सांगितलं म्हणाला होतात की तुला डोळे भरून बघीन आणि बाहेर जाईन म्हणून?”

प्रशांत नाराजीनेच बाहेर गेला. तो बाहेर जाताच ती त्याचा मागून धावत आली आणि दरवाजा आतून लावून घेतला. तिने बेडवर काढून ठेवलेली क्रीम कलरची ब्रा उचलली व आपल्या पोटावर आणून तिने अगोदर हुक लावून घेतला. नंतर तिने ती ब्रा फिरवून तिचे कप्स समोर आणले आणि आपल्या एका एका स्तनावर ठेवून ब्राचे पट्टे खांद्यावर सरकवले. मग त्यावर तिने पिवळ्या रंगाचा ब्लाउज घातला.

नंतर तिने त्याच सेट मधली क्रीम कलरची पॅन्टी घातली. मग तिने पिवळ्या रंगाचा परकर आपल्या मांड्यावर चढवला आणि त्यावर पिवळ्या रंगाची व त्यावर लाल रंगाच्या फुलाचे डिझाईन असलेली साडी नेसली. मग साडीचा पदर सारखा करून त्याला ब्लाउजवर पीन लावली.

साधारण दहा पंधरा मिनिटांनी सायली बॅग घेऊन बाहेर आली. इकडे प्रशांत बाहेरच्या हॉलमध्ये सोफ्यावर डोळे मिटून पडला होता. त्याला तसे पडलेले पाहून सायली अवखळपणे म्हणाली, “डोळे दुखायला लागले असतील ना आता?”

त्याने डोळे उघडून बघितले तर सायली उभी होती.

“डोळे दुखत नाहियेत गं, जे काही पाहिलं त्याने तर अगदी दिपून गेले आहेत.”

“तुम्ही असं काही कराल, एवढी पुढची मजल माराल तेही आई घरात असताना, असं वाटलं नव्हतं मला. आणि आई आली असती मग त्या वेळेला? मला तर बाई अगदी मेल्याहून मेल्यासारखं वाटत होतं व इतकी भीती वाटत होती म्हणून सांगू?”

“अगं सौंदर्य हे पहाण्यासाठीच असतं आणि माझं लग्न झालं तेव्हा तर तू नागव्याने आंघोळ करायचीस अन नुसत्या परकरावर घरभर फिरायचीस, आठवतंय का तुला?”

“पण तेव्हाच्यात नी आताच्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे, तुम्ही असं करायला नको होतं, जिजू.”

“पण मलाही तोच जमीन अस्मानाचा फरक तर बघायचा होता आणि करायचं म्हणत असशील तर मी फक्त तुझ्या उघड्या पाठीला हात लावला आहे आणि या उलट तूच तर मला आल्यावर मिठी मारून भिजवलं होतंस, आठवतंय का तुला?”

त्यांच्यामध्ये हा प्रेमाचा व लटक्या रागाचा संवाद चाललेला असताना तिची आई आत आल्यामुळे तुटला. आत शिरता शिरता सायलीच्या आईने तिला विचारले, “अगं आवरलं की नाही तुझं अजून? जावई बापु कधीचे खोळंबले आहेत बघ, तुम्हा आताच्या मुलींना नटायला फार वेळ लागतो बाबा.”

“मीपण तिला तेच सांगत होतो तर उलटी माझ्यावरच चिडली.”

तिला चिडवत प्रशांतने तिच्याकडे एक नजर टाकली. तर तिने खुणेनेच आईला घडलेल्या प्रकाराबद्दल न सांगण्यासाठी सुचवले. सासूबाई आत येताच त्याला म्हणाल्या, “जावई बापु सायलीसाठी एखादं बऱ्यापैकी स्थळ लक्षात आलं तर सुचवा, यंदा तीचं लग्न उरकूनच टाकायचं आहे.”

“मला तर बाई लग्नच करायचं नाही इतक्यात, मला अजून शिकायचं आहे.”

“एवढी काय घाई आहे, राहू द्या की आणखी एखादं दोन वर्ष.” प्रशांत तिची बाजू घेत म्हणाला.

“आता काय कॉलेजही संपलं तीचं या वर्षी आणि इकडे पुढे शिकायची सोयही नाही, नाही तर नसती केली एवढी घाई.”

“आहो तिला जर पुढं शिकायचं असेल तर शिकू द्या, आमच्याकडे राहील एखादं दोन वर्ष आणि अश्विनीपण आहे तिला गाईडन्स करायला.”

“बघूया पुढे काय करायचं ते, आधी निकाल तर लागू द्या तिचा.”

“ठीक आहे, रिझल्ट येऊ द्या तिचा, एखादं चांगलं स्थळ लक्षात आलं तर सांगतो तुम्हाला.”

सायली हॅन्ड बॅग घेऊन बाहेर आली. प्रशांत तिची दुसरी बॅग घेऊन बाहेर आला. त्याने ती बॅग गाडीच्या कॅरीयरला व सायली जवळची हॅन्ड बॅग डिक्कीत टाकली. मग त्याने वळून परत सासूबाईंना वाकून नमस्कार केला व बाईकवर बसून सायली मागे बसायची वाट बघू लागला.

सासूबाईंनी तेवढ्यात सायलीला चार कामाच्या गोष्टी सांगितल्या व ताईची नीट काळजी घेण्यासाठी बजावले. आईचा निरोप घेत घेत सायली त्याच्या मागेच्या सीटवर चढून बसू लागली, पण सवय नसल्याने व बोलता बोलता बसल्याने तिचा अंदाज चुकला आणि तिची छाती धडकन प्रशांतच्या पाठीवर आदळली.

सायलीच्या या धडकेने प्रशांतचाही तोल गेला पण पटकन स्वत:ला सावरत त्याने थोडे पुढे सरकून सायलीला जागा करून दिली. सायली मागच्या सीटवर स्थिर स्थावर झाल्यावर, त्याने गाडीला किक मारून गाडी स्टार्ट केली.

“सायलीला परत कधी पाठवाल?” सासूबाईंनी विचारले.

“अश्विनीला जरा बरं वाटायला लागलं की मी स्वत:च आणून सोडेन तिला. बरं येतो हं आम्ही.”

असे म्हणत त्याने त्यांचा निरोप घेतला व गाडीला गिअर टाकून गाडी सुरू केली.

गाडी शहरातून बाहेर पडून हायवेला लागायला साधारण दहा पंधरा मिनिटे लागली, तोपर्यंत दोघेही मौन घेतल्यासारखे गप्प होते. इकडे प्रशांतच्या मनामध्ये सायलीला कसे पटवायचे, याचेच विचार घोळत होते.

आज जमलेच तर तिचा कल काय आहे, याचा अंदाज घेऊन तिला आपल्या जाळ्यात ओढायचेच, याचा विचार करत होता. शेवटी इतका वेळ असलेली शांतता भंग करत प्रशांत मागे बसलेल्या सायलीला चिडविण्यासाठी म्हणाला,

“काय मग, यंदा लाडू देणार तर?”

“कशाचे?”

“कशाचेऽऽ! बोहोल्यावर कोण मी चढणार आहे?”

“मी? छेऽऽ! काहीतरीच काय! मला आणखी दोन वर्ष तरी मुळीच लग्न करायचं नाहिये.”

“मनापासून सांगतेस?”

“हो अगदी मनापासून!”

“अगं पण लग्नानंतरची मजा तुला माहीत नाही अजून, म्हणून तू असं बोलतेस. तुझ्या लग्न झालेल्या एखाद्या मैत्रिणीला विचार लग्नानंतर काय काय मजा असते ते, म्हणजे पंधरा दिवसात लग्न उरकून टाका असं म्हणशील.”

“पण मग त्यासाठी मैत्रिणीला कशाला? तुमचंपण लग्न झालंय, तेव्हा तुम्हीच सांगा ना, काय मजा असते ती.”

तिच्या या अनपेक्षित उत्तराने तो चपापला.

“सायली मी तुला समजत होतो त्यापेक्षाही तू तयार दिसतेस या विषयात.”

“तयार म्हणजे काय हो?” सायली प्रशांतच्या पाठीला चिमटा काढत म्हणाली.

“तयार म्हणजे जवानीचे सगळे अर्थ तुला आता समजू लागले आहेत असं दिसतंय. तुझ्या बोलण्यात आणि वागण्यातही आता बराच धीटपणा आलेला जाणवतोय मला आज. कुठलीही वयात आलेली मुलगी एका परपुरूषाबरोबर इतक्या हजरजबाबीपणे व न लाजता बोलणार नाही.”

त्याने थोडा पॉज घेऊन कुठल्याही मुलीला अनपेक्षित असा प्रश्न विचारला, “तुला एमसी येऊन किती वर्ष झाली गं?”

ती अगदी निरागसपणे, बोलायच्या नादात बोलून गेली, “चार पाच वर्ष झाली असतील आता.”

नंतर काही क्षणातच तिच्या लक्षात आलं की त्याने काय प्रश्न विचारला व आपण काय बोलून गेलोय ते.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!