भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला.

तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली होती. पण दिवसभर कामात असल्याने त्याचा दिवस चांगला जायचा पण रात्र एकट्याला नकोशी वाटायची आणि त्यात आता सायली त्याच्या आयुष्यात आल्याने त्यात आणखिनच भर पडली होती.

इकडे सायलीची अवस्था काही वेगळी नव्हती. प्रशांत टूरला गेल्यामुळे सायलीला चुकल्या सारखे वाटत होते. त्याने तिच्या अंगात प्रेमाची पेटवलेली प्रेमाची ज्योत आता तिलाही राहून राहून त्याची आठवण करून देत होती.

अजूनही त्यांच्या शरीराचे मिलन झाले नव्हते पण त्या दोन तीन दिवसात दोघेही मनाने एकमेकांच्या अगदी जवळ आले होते. त्यांना एकमेकांविषयी जास्त आपुलकी व प्रेम वाटू लागले होते. त्यामुळे तो परत येईपर्यंत चार पाच दिवस असेच निघून गेले.

पण एक गोष्ट मात्र नक्की की ज्या दिवसापासून सायलीने घरात पाऊल टाकले, त्यापासून दिवसापासून घराची सगळी जबाबदारी तिने आपल्या अंगावर घेतली होती. त्या चार पाच दिवसात घराची विस्कटलेली घडी आता पुन्हा पहिल्यासारखी होऊ लागली.

सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, अभीला शाळेसाठी तयार करणे, त्याला शाळेत पोचवणे, प्रशांतचे चहा पाणी, त्याचा डबा भरून देणे, अश्विनीला वेळच्या वेळी औषधं देणे, दोन्ही वेळचे जेवण बनवणे, अशी सगळी काम तिने ताईकडून समजून घेतली होती.

घरातील सर्व कामे ती न चुकता व न कंटाळता करत होती. तसेच ती अश्विनीकडेही व्यवस्थित लक्ष देत होती. त्यामुळे अश्विनीलाही पाहिजे तसा आराम मिळत होता. चार पाच दिवसातच तिला खूप बरं वाटायला लागले होते.

आज जवळपास पाच दिवसांनी प्रशांत टूरवरून परत आला. त्याला बघून सायलीची कळी खुलली होती. प्रशांतलाही तिला बघून खूप बरं वाटले. गेल्या पंधरा दिवसात अश्विनीला घरात बसून कंटाळा आला होता त्यामुळे तो आला तेव्हा ती शेजारी साठे वहिनीकडे गेली होती, तिच्या बरोबर अभीपण गेला होता.

अश्विनी घरात नाही हे पाहून त्याने बाहेरचा दरवाजा लावून घेतला व सायलीला घेऊन तिच्या बेडरूममध्ये गेला. आत गेल्यावर त्याने तिला कडकडून मिठी मारली व तिच्यावर चुंबनाची बरसात करू लागला. सायलीही तितक्याच आवेगाने त्याला साथ देत होती.

काही क्षणाचा आवेग ओसरल्यावर प्रशांतने सायलीला विचारले, “सायली गेल्या चार दिवसात तुला माझी एकदा तरी आठवण आली का?”

“असं का विचारता तुम्ही जिजू?” सायली त्याला आणखी आपल्या जवळ ओढत म्हणाली.

“कारण सायली गेले चार दिवस मी कसे काढले, हे माझे मलाच माहीत आहे. दिवसभर कामात दंग असल्याने काही जाणवत नसे पण रात्री रूमवर गेल्यावर मात्र तुझी खूप आठवण येत असे.” प्रशांत भावना विवश होऊ सांगत होता.

आता भावना व्यक्त करायची पाळी सायलीची होती.

“मलाही तुमची खूप आठवण आली. तुम्ही जवळ होतात तेव्हा मला इतकं जाणवत नव्हतं पण तुम्ही दूर गेल्यावर मला तुमची आणि तुमच्या प्रेमाची किंमत कळली, जिजू आय लव्ह यु सो मच.” असे म्हणून ती मुसमुसायला लागली.

“अगं असं काय करतेस तू? आता मी आलो आहे ना, मग आता उगाचच कशाला रडायचं?”

प्रशांतने आपल्या ओठांनी तिची अश्रु टिपून घेतली व पुन्हा एकदा तिच्या ओठांत ओठ मिसळले. त्याचे हात आता तिच्या शरीरावरून फिरू लागले, पण आता सायलीने त्याला जराही विरोध केला नाही.

पण त्यांचा हा प्रणय अश्विनी परत आल्याने फार वेळ टिकू शकला नाही. सायली व प्रशांतला पुढचे पाऊल टाकण्यासाठी काही काळ थांबायला लागणार, अशी चिन्ह दिसत होती कारण अश्विनीने अजून दहा दिवसांची रजा वाढवून घेतल्यामुळे ती पूर्ण वेळ घरातच असे.

इकडे सायलीही दिवसभर कामात असे व ती दिवस भरच्या कामाने दमून जात असे. तिला इतक्या कामाची कधीही सवय नव्हती. त्यांच्या घरात तिची आई असल्यामुळे तिच्यावर कामाचा इतका ताण पडत नसे.

रात्री अश्विनी झोपल्यावर भेटायचे ठरवले तर अभी आड यायचा कारण त्याची लाडकी मावशी बऱ्याच दिवसानी त्यांच्याकडे आल्यामुळे अभी सारखा तिच्या मागे मागे असे. अश्विनीला आता बर लागत असल्याने ती व प्रशांत एका रूममध्ये झोपत असत.

तसे जाता येता काही तरी कारण काढून आणि अभी व अश्विनी जवळपास नाही हे बघून प्रशांत जिकडे संधी मिळेल तिकडे सायलीला आपल्या मिठीत घेऊन तिची चुंबने घेत असे. सायलीपण कधी चहा द्यायच्या निमित्ताने किंवा जेवण वाढताना खाली वाकून, आपल्या अर्ध्या स्तनांचे दर्शन त्याला देत असे व त्याचातील आग भडकावत असे.

तोही आता संधी मिळेल तेव्हा तिचे भरगच्च स्तन आपल्या हातात घेऊन दाबत असे, तर कधी कपड्यांवरूनच तिच्या योनिवरून आपली बोटं फिरवत असे, तर कधी तिच्या गरगरीत कूल्ह्यांवरून आपले हात फिरवत असे, त्यामुळे तिच्या अंगात वि‍जेचा संचार होत असे,

पण यामुळे त्यांच्या शरीराची आग नुसतीच भडकत असे व ती शांत करायला पुरेसा एकांत त्यांना मिळत नसे त्यामुळे दोघेही रात्री तळमळत असत.

इतक्या दिवसापासून ते दोघे ज्या सुखाची आस लावून होते, ते सुख काही केल्या त्याला मिळत नव्हते. त्यामुळे सायली व प्रशांत दोघेही बेचैन झाले होते. असेच एक दिवशी संध्याकाळी प्रशांत नेहमी प्रमाणे ऑफिसमधून आला तेव्हा अभी बाहेर मित्रांबरोबर खेळत होता व अश्विनी बेडरूममध्ये आराम करत होती. जरा एकांत आहे हे बघून तो सरळ किचनमध्ये शिरला.

किचनमध्ये सायली ओट्याजवळ पाठमोरी उभी राहून कणिक भिजवत होती. तो चुपचाप आवाज न करता तिच्यामागे जाऊन उभा राहला. तिचे लांबसडक मोकळे केस आपल्या हातांनी बाजूला करत त्याने तिच्या मानेवर आपले ओठ टेकवले.

त्याच्या या अनपेक्षित स्पर्शाने सायलीच्या अंगावर एकदम शहारा उमटला. एव्हाना त्याचा स्पर्श आता तिच्या चांगलाच परिचयाचा झाला होता, तिने मागे वळून त्याच्या बघितले. ती त्याला काही बोलणार इतक्यात त्याने आपले ओठ तिच्या ओठांवर टेकवून त्यांना चोखू लागला.

त्याने आपले हात तिच्या काखेतून पुढे नेत तिच्या स्तनांवर ठेवले व त्यांना आपल्या हातात घेऊन दाबू लागला. त्याच्या या हल्ल्याने सायलीचे हात कणिक मळत होते ते थांबले व तिने आपले डोके तसेच मागे त्याच्या खांद्यावर ठेवले.

काही वेळाने त्याने तिचे ओठ चोखणे थांबवून तिच्या गालाची तिच्या मानेची चुंबने घेऊ लागला. सायलीने आपले शरीर पूर्ण त्याच्या स्वाधीन केले होते पण त्याला लटका विरोध करत म्हणाली,

“आहऽऽ जिजू, प्लीज सोड ना मला. हे काय तू कधी आलास? आणि आल्या आल्या हे काय? तुला दिसत नाही मी कणिक मळत आहे ते? मला माझे काम करू दे ना, नाहीतर स्वयंपाक करायला उशीर होईल.”

“पण मी कुठे तुला सांगितले तुझं काम थांबव म्हणून, तू तुझं कणिक मळ, मी तुझे हे गोल गरगरीत बॉल मळतो.”

सायलीलाही आता त्याच्याशी असे बोलल्याने मजा येत होती म्हणून त्याची थट्टा करत ती म्हणाली,

“इश्श्य! हे काय हो जिजू, त्यांना काय ‘बॉल’ म्हणतात का? आणि तुम्ही असे मला धरून ठेवल्यावर मी कणिक तरी कशी मळणार?”

“मग काय म्हणतात त्यांना, ते तूच सांग मला.”

त्याने तिच्या गाऊनची वरची एक दोन बटण काढत, आपले हात सरळ गाऊनच्या आत सरकवले व ब्रेसीयरवरून तिचे बॉल दाबू लागला. त्याच्या या हल्ल्याने ती कण्हायला लागली, पण तिला परिस्थितीची जाणीव होताच ती लटक्या रागाने त्याला म्हणाली,

“जिजू तुम्हाला काही वेळ काळ आहे की नाही? ताई आणि अभी दोघेही घरातच आहेत आणि तुम्ही असे बिनधास्तपणे मा‍झ्या गाऊनमध्ये हात घुसवून माझे स्तन दाबताय? त्यांच्या पैकी कोणी पटकन आतमध्ये आले व आपल्याला या अवस्थेत बघितले तर काय म्हणतील?”

“अगं अभी बाहेर खेळतोय व अश्विनी बेडरूममध्ये आराम करते आहे, त्यामुळे आता कोणीही कडमडायला इकडे येणार नाहीत.”

पण हे वाक्य बोलून पूर्ण व्हायच्या आत अभी धावत धावत किचनमध्ये शिरला.

आता ते दोघेही अश्या विचित्र अवस्थेत होते की प्रशांतला आपले हात गाऊन मधून बाहेर काढायचेही सुचले नाही. अभीपण आत येऊन त्यांना अश्या अवस्थेत बघून जागीच थबकला. अजूनही प्रशांतचे हात सायलीच्या गाऊनमध्ये तिच्या छातीवर फिरताना त्याला दिसले, तसा तो प्रशांतला विचारू लागला,

“पप्पा तुम्ही मावशीला असे का धरलंय? मावशीला बरं वाटत नाहिये का?”

त्याच्या प्रश्नाने प्रशांत चपापला व त्याने आपले हात तिच्या गाऊनमधून बाहेर काढले पण त्याला पटकन काय उत्तर द्यायचे हे त्याला सुचेना. तेवढ्यात सायली प्रशांतला सावरून घेत अभीला म्हणाली,

“काय रे तू खेळत होतास ना बाहेर, मग असा मध्येच का आलास तुझा खेळ सोडून?”

“अगं मावशी मला खूप तहान लागली आहे, मला आधी पाणी दे ना प्यायला. आणि तुला काय होतंय? तुलापण मम्मी सारखंच बरं वाटत नाहिये का?” अभी निरागसपणे तिला म्हणाला.

प्रशांत त्याला पाणी देत म्हणाला, “अरे तुझ्या मावशीच्या गाऊनमध्ये झुरळ शिरलं होतं. ती कणिक भिजवत असल्यामुळे तिचे दोन्ही हात कणिकेने माखले होते म्हणून मी ते झुरळ शोधून काढत होतो, नाही तर तुझ्या मावशीला झुरळ चावलं असतं म्हणजे.”

इतक्यात सायलीचे कणिक भिजवून झाले व ती हात धुवत त्याला म्हणली, “अरे मीच तुझ्या पप्पांना सांगितलं की तुम्ही मा‍झ्या गाऊनमध्ये हात घालून झुरळ बाहेर काढा म्हणून.”

त्यावर अभीने बालसुलभ उत्सुकतेने विचारले, “मग कुठे आहे झुरळ मलापण दाखवा ना ते.”

“आता आली का पंचाईत? नेमकं यालापण हीच वेळ मिळाली का पाणी प्यायला? आणि आता याला दाखवायला झुरळ कुठून आणायचं?” प्रशांत मनातल्या मनात बडबडायला लागला.

“अरे पप्पांनी झुरळ काढून फेकून दिलं खिडकी बाहेर, ते आणखिन काही आहे का ते बघत होते.” सायली म्हणाली.

हातातील पाण्याचा ग्लास सायलीच्या हातात देत अभी म्हणाला, “मावशी, मी मम्मीला सांगतो की तुझ्या गाऊनमध्ये झुरळ गेलं होतं आणि पप्पानी त्याला काढून फेकून दिलं.”

तो मम्मीला हाका मारत तिला सांगायला जायला वळला, इतक्यात प्रशांतने आपल्या हातात उचलून घेतले व त्याच्या कानात काहीतरी सांगून त्याला बाहेर घेऊन गेला. पण अश्विनी अभी का हाका मारतोय म्हणून त्याला बघायला किचनमध्ये शिरली.

प्रशांत त्याला अगोदरच बाहेर घेऊन गेला असल्याने, त्यांच्यावरचे संकट तात्पुरते का होईना टळले होते.

“काय गं सायली, अभी हाका का मारत होता मला?” अश्विनीने सायलीला विचारले.

“तसं खास काही नाही गं ताई, मी इकडे कणिक मळत उभी होते, इतक्यात मा‍झ्या अंगावर काहीतरी सरसरल्या सारखं मला वाटलं, म्हणून मी घाबरून ओरडले. पण तितक्यात जिजू इकडे आले आणि त्यांनी बघितलं तर झुरळ मा‍झ्या गाऊनवर चढलं होतं, त्यांनी ते धरून बाहेर फेकून दिलं.

“तेवढ्यात अभीपण पाणी प्यायला आता आला. त्याला झुरळ बघून जरा मजा वाटली, म्हणून तो तुला सांगण्यासाठी हाका मारत होता. पण मी मात्र खूप घाबरले होते. तुला तर माहीतच आहे की मला पहिल्यापासूनच झुरळांची खूप भीती वाटते ते.”

सायलीने अगोदरच फील्डिंग लावून ठेवली म्हणजे नंतर अभीने काही उलट सुलट सांगितले तरी काही प्रॉब्लेम झाला नसता.

“इतकंच ना? मी म्हटलं काय झालं, आणि तूपण इतकी मोठी झालीस तरी अजून अशी कशी गं इतकी भित्री? आणि गेलेत कुठे आहेत ते दोघं?”

“अग ताई जिजू आत्ताच त्याला बाहेर घेऊन गेलेय, येतीलच थोड्या वेळात.”

अश्विनी पुन्हा आपल्या बेडरूमकडे जाण्यासाठी वळली. तिला गेलेली बघितल्यावर सायलीने सुटकेचा नि:श्वास टाकला. किमान तात्पुरते तरी संकट टळले होते. पण हे जर असेच चालू राहले तर ते तिच्या ताईपर्यंत पोचायला वेळ लागणार नाही, हे तिला कळून चुकले होते.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!