भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता.

त्याच्या त्या प्रश्‍नाचा तसा तिला राग आला नव्हता पण आपण नकळत दिलेल्या उत्तराची मात्र तिला लाज वाटत होती, म्हणून उलट त्यालाच लटक्या रागाने दटावत ती म्हणाली,

“काय हो जिजू, तुम्हाला आमच्या बायकांच्या प्रायव्हेट गोष्टींशी तुम्हाला काय करायचं? तुमचा काही संबंध आहे का त्याच्याशी?”

“तसा संबंध काही नाही, मी अगदी सहजच विचारलं; म्हणजे आंबा कच्चा आहे की पाडाला लागलाय त्याचा अंदाज घ्यायचा होता.”

“मग कसा आहे आंबा?”

“आंबा एकदम तयार झाला आहे अगदी खाण्या लायक, चांगला रसरशीत आणि टवटवीत आणि मुसमुसलेला. आता अगदी खाण्या लायक तयार झाला आहे, बघूया कोणाच्या तोंडाला लागतो ते?” तो चावटपणे म्हणाला.

“मी काय खायचा आंबा आहे का तोंड लावायला? आणि माझ्यापेक्षाही तुम्ही मात्र या विषयात चांगलेच मुरलेले दिसता?”

तिच्या या बोलण्याने तो एकदम हादरला व मागे वळून तिच्याकडे एक नजर टाकली. तो पुन्हा मान वळवणार इतक्यात त्याची गाडी रस्त्यावरच्या खड्यात आदळली.

प्रशांतला इतक्या वर्षांचा गाडी चालवण्याचा अनुभव होता त्यामुळे त्याने गाडी लगेच सावरली, त्यांचं नशीब चांगलं की दोघेही पडले नाहीत. पण या सगळ्यात प्रकारामध्ये मागे बसलेली सायली त्याच्या पाठीवर जोरात आदळली.

इतका वेळ ती त्याच्याशी अंतर ठेवून बसली होती, ती त्याला मागून एकदम बिलगली. तिने आधारासाठी आपले हात त्याच्या अंगाभोवती आवळले, तशी तिची छाती त्याच्या पाठीवर जोरात धडकली.

पण लगेच तिने त्याच्या खांद्यावर हात पकडून स्वत:ला सावरले पण या क्रियेमुळे ती छाती त्याच्या पाठीला चिकटली व तिचे टपोरे स्तन त्याच्या पाठीत रूतायला लागले, त्यामुळे त्याला मजा येऊ लागली होती. पण इतक्यात सायली सावरून मागे सरकली आणि लटक्या रागाने त्याला म्हणाली,

“असं काय करता हो भावजी, जरा नीट लक्ष देऊन गाडी चालवा ना, आणि किती जोरात ब्रेक मारलात, किती जोरात आदळले मी तुमच्या पाठीवर, छातीतून कळ आली ना माझ्या.”

“अगं अचानक एक मोठा खड्डा समोर आला, मला गाडी कंट्रोल करायला वेळच मिळाला नाही, म्हणून मी ब्रेक मारला, आय अॅम व्हेरी सॉरी सायली.”

“थापा मारू नका, इतका मोठा खड्डा होता तर मग दिसला कसा नाही? मुद्दामच गाडी खड्ड्यात घुसवलीत आणि ब्रेक मारलात तुम्ही.”

“मुद्दाम कशाला ब्रेक मारेन मी सायली? तुझ्याशी मी मागे वळून बोलताना समोर खड्डा आलेला दिसला नाही.” त्याने हसतच पुन्हा मागे बघितले.

“तुमची नजरच सांगत आहे भावजी, आज आल्यापासून तुमचा असाच चावटपणा चालू आहे.”

“काय सांगत आहे?” आता तो तिला चिडवायला म्हणाला.

“मला माहीत नाही जा.”

“पुन्हा ब्रेक मारू का?” असं म्हणतच त्याने पुन्हा ब्रेक मारला व ती पुन्हा त्याला धडकली.

“भावजी जास्त चावटपणा केलात तर ताईला सांगेन हं, सांगून ठेवते.”

“अगं बायकोपेक्षा मेव्हणी बरी असते असं म्हणतात.”

“म्हणत असतील.”

“आणि तुझ्यासारखी सुंदर, गौर वर्णी, उंच व सडसडीत पण कमनीय तनुलता असलेली, काळ्याभोर मृग नयनी सुंदर डोळे, गुलाबी चाफेकळी ओठ, मोहक दिसणारी व प्रेमळ बोलणारी मेव्हणी सर्वांना थोडीच मिळते? हे सर्व पाहताना मीच काय पण कुणीही घायाळ होईल आणि तुझ्यासाठी तर नवरा शोधण्याचा अजिबात त्रास पडणार नाही, लाईन लागेल नुसती दारात.” त्याने बोलण्याच्या ओघात खुबीने विषयाला कलाटणी दिली.

“मला का हरभर्‍याच्या झाडावर चढवता? आणि मला यंदा कर्तव्य नाही, असं सांगितलं ना मगाशीच?”

“नाही सायली मी तुला हरभर्‍याच्या झाडावर चढवत नाहिये, मी खरं तेच सांगतोय तुला, तू आज खूपच सुंदर दिसतेस, अगदी एखाद्या अप्सरेसारखी. तुला आज मी सकाळी बघितलं तेव्हा माझा माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. गेल्या वेळेला तू आमच्याकडे आली होतीस तेव्हा मी दिल्लीला गेलेलो होतो आणि आज मी तुला जवळ जवळ दिड ते दोन वर्षानी बघतोय. तेव्हाच्या आणि आताच्या सायलीमध्ये खूप फरक पडला आहे, तेव्हाच माझ्या मनात विचार आला की यंदा हिच्या लग्नाचे लाडू मिळणार बहुतेक पण तू तर म्हणतेस यंदा कर्तव्य नाही म्हणून, पण का नाही, त्याचे एखादे तरी सबळ कारण सांगतेस का?”

“लग्न केलं की खूप बंधन पडतात, असं माझ्या मैत्रिणी सांगत होत्या. त्यामुळे अजून एक दोन वर्षे तरी मौजमजा करू द्या, मग बघू.”

“अगं मौजमजेसाठीच तर लग्न करायचं असतं.”

“ती मौजमजा नाही काही.”

“आणि जर त्या मौजमजेची आठवण झाली तर?”

“भावजी खरोखरच मी अश्विनी ताईला तुमचा चावटपणा सांगेन हं आता? आत्ता माज्या लक्षात आलं, ताई आजारी असल्यामुळे एका माणसाला इतक्या दिवसांचा उपास घडलेला दिसतोय आणि म्हणूनच आज तुमच्या मनात नक्कीच काहीतरी वेगळं चाललं आहे?”

“माझ्या मनात काय चाललंय हे ओळखण्या एवढी तू नक्कीच हुशार झाली आहेस आता, तुला आता खरं सांगायचं तर आज मी तुला बघितल्यावर तुझ्या प्रेमातच पडलो आहे. आय लव्ह य सायली, आय रियली लव्ह यु.”

“तरीच मी म्हणते की भावजींची स्वारी आज वेगळ्याच मुडमध्ये का आहे?”

इतका वेळ त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून बसलेली सायली आता हळूहळू मोकळी व्यायला लागली, तिने त्याच्या खांद्यावरचा हात काढून दोन्ही हात त्याच्या छातीवर आणत त्याला मागून बिलगली. तिच्या छातीचा त्याला पाठीवर स्पर्श होताच त्याचा अंगातून वि‍जेची लहर गेल्या सारखे त्याला वाटले.

“बघ आता हा चावटपणा कोणाचा आहे, माझा आहे का?”

“काय केलं मी आता?”

“पुन्हा माझ्या पाठीला काहीतरी टोचलंस तू?”

“भावजी प्लीज नको ना, किती मस्करी करता हो.” सायली आणखिनच त्याला बिलगत म्हणली.

“अगं लाडक्या मेव्हणीची मस्करी नाही करणार तर कोणाची करणार?”

सावज आपल्या जाळ्यात सापडलेय हे बघून तो ही तिला हरभऱ्याच्या झाडावर चढवू लागला कारण ती हरभर्‍याच्या झाडावर चढल्याशिवाय तो तिच्यावर चढू शकत नव्हता हे त्याला माहीत होत.

“तुम्हाला इतकी आवडते का मी?” तिनेही लाडात येऊन विचारले व त्याच्या खांद्यावर आपले डोके ठेवले.

“आय लव्ह यु सायली.” तो म्हणाला.

मगाच पासून चाललेल्या गरमा गरम व खमंग संवादामुळे ते दोघेही चांगलेच गरम झाले होते, त्यामुळे सायलीचा गरम श्‍वास त्याच्या मानेवर जाणवायला लागला होता व तिची स्तनाग्रे चांगलीच ताठ व कडक झाली होती व त्याला घट्ट चिकटल्यामुळे साडीवरूनही त्यांचा स्पर्श त्याला चांगलाच जाणवायला लागला होता.

दुपारच्या रणरणत्या उन्हात दोघेही दोन्ही अर्थाने तापलेले होते. इकडे प्रशांतच्या मनात मात्र वेगळेच विचार घोळत होते. सायलीच्या बोलण्यातून तिच्या मनातले भाव त्याने ओळखले होते व जमलेच तर आज किमान एक पाऊल तरी पुढे टाकायचे, याचे प्लॅनिंग तो करत होता

इतक्यात सायली त्याला म्हणाली, “जिजू तुमच्या या लाडक्या मेव्हणीला खूप तहान लागली आहे, कुठं तरी गाडी थांबवा ना, मला आईसक्रीम खायचं आहे.”

आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन डोळे, या उक्तीचा खरा अर्थ त्याला आज कळला. या संधीचा फायदा उचलायचे त्याने ठरवले. आईसक्रीम बरोबर जमलेच तर एक पाऊल पुढे टाकून आपल्याला हवे ते आईसक्रीम तिच्याकडून काढून घेऊ, असा विचार त्याने केला.

तो रस्ताच काय, तो पूर्ण एरीयाच तसा त्याच्या माहितीचा व पायाखालचा होता, कारण ऑफिसच्या कामासाठी व सासरीपण जाता येताना या रस्त्याने बऱ्याच वेळा त्याचे जाणे-येणे होत असे. त्यामुळे कुठल्या हॉटेलमध्ये आपल्याचा हवा तसा निवांत मिळेल, हे त्याला माहीत होते.

काही वेळाने त्याने गाडी त्याच्या माहितीच्या हॉटेल जवळ नेऊन थांबवली. तिला तो फॅमिली रूममध्ये घेऊन गेला. दुपारची वेळा असल्याने हॉटेल जवळपास रिकामे होते व फॅमिली रूममध्ये तर त्या दोघांशिवाय कोणीच नव्हते. फॅमिली रूममधील मंद लाईट्स व थंडगार एसीचे वातावरण त्याच्या मनसुब्यांना पोषक असेच होते.

तिला फॅमिली रूममध्ये बसवून तो फ्रेश होण्याच्या निमित्ताने बाहेर आला व ओळखीच्या वेटरला भेटून त्याला पटवून, तो चेहरा धुवून, फ्रेश होऊन आला. तो परत येईपर्यंत सायलीपण फ्रेश झाली दिसत होती.

तो तिच्या समोर जाऊन बसला. इतक्यात वेटर आला व तो पाणी आणि मेनू कार्ड देऊन गेला.

“काही खाणार का? इकडे पिझ्झा, बर्गर चांगला मिळतो.”

सायली थोड्या वेळाने मेनू कार्ड चाळत चाळत म्हणाली, “चालेल, आज आपण पिझ्झा खाऊया.”

पाच एक मिनिटांनी वेटर पुन्हा आत आला व दोन पिझ्झाची ऑर्डर घेऊन गेला. आता प्रशांतला साधारण अर्धा तास तरी निवांत मिळणार होता, कारण पिझ्झा बनवायलाच किमान तेवढा वेळ लागतो, म्हणूनच त्याने पिझ्झा खाण्याचे प्रपोजल तिच्या समोर मांडले होते.

प्रशांत तिच्या समोर बसून तिचे मुसमुसलेले सौंदर्य न्याहाळत होता. तिच्या साडीचा पदर थोडासा ढळला होता, त्यातून त्याला तिचा टपोरा उजवा स्तन बाहेर डोकावत होता. सायलीचे तिकडे लक्ष नव्हते, ती स्वत:च्याच विचारात मग्न होती. थोडा वेळा दोघेही गप्प बसून फॅमिली रूमचे वातावरण अनुभवत होते. इतक्यात प्रशांतने तिला विचारले,

“सायली रागवणार नसशील तर तुला एक प्रश्न विचारू, मला खरं खरं उत्तर देशील?”

“विचारा ना त्यात काय एवढं आणि तुम्हाला असं का वाटलं मी तुमच्याशी खोटं बोलेन?”

“तसं नाही गं, मला माहीत आहे की तू माझ्याशी खोटं बोलणार नाहीस ते, पण प्रश्न थोडा नाजुक आहे आणि तुझ्याकडून खऱ्या उत्तराची मी अपेक्षा ठेवतोय म्हणून.”

“तुम्ही विचारा, मी किमान तुम्हाला तरी खोटं नाही सांगणार.”

“सायली तुझे कोणाबरोबर अफेयर तर नाहिये ना?”

तिने अगदी क्षणाचाही विलंब न लावता उत्तर दिले, “नाही! पण असं का विचारलंत?”

“काही नाही गं सहजच, मला असं वाटलं म्हणून विचारलं.”

तिच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. ती अधीरतेने म्हणाली, “असंच कसं तुम्ही कशाला विचाराल? काहीतरी कारण असल्या शिवाय तुम्ही असं विचारणार नाही, सांगा ना असं का वाटलं तुम्हाला?”

“तसं काही नाही गं, मी अगदी सहज बोलून गेलो?”

“तसं नाही तुम्ही सहज तर नक्कीच विचारलं नसेल, तुम्ही असं विचारायचं नक्कीच काहीतरी कारण असणार.” ती खोदून खोदून त्याला विचारत होती. तिला कारण जाणून घेण्याची उत्सुकता लागली होती.

“तू इतका फोर्स करतेस म्हणून सांगतो. मी आज तुला जवळपास दोन वर्षानी तुला बघितले आहे व गेल्या दोन वर्षात तुझ्यात जो शारीरिक बदल झाला आहे ते एक कारण आणि.”

त्याने थोडा पॉज घेतला, तशी सायली म्हणाली, “आणि काय?”

“मगाशी तू कपडे बदलत असताना चुकून तुझ्या खोलीत शिरलो व तुला कपडे बदलताना पूर्ण नग्नावस्थेत पाहिले, तेव्हा तुझे हे ताठरलेले स्तन बघितल्यावर मला त्याच्यावर दात लागल्यासारखा वाटला. तसेच तुझ्या स्तनांचा आकारही मला मागच्या वेळेला बघितल्यापेक्षा खूप मोठा वाटला म्हणून सहजच मनात आलं.”

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!