भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच अवस्था प्रशांतची झाली होती. इकडे फरक फक्त इतका होता की सोन्याची खाण नसून लावण्याची खाण होती.

मनातल्या मनात तो सारखा देवाचे आभार मानत होता. त्याच्या डोळ्यांसमोरून आज दिवसभरात घडलेले प्रसंग एक एक करून फ्लॅशबॅकसारखे तरळून गेले. अजूनही त्याला आज जे काही घडले होते, ते स्वप्नवत होते. त्यावर अजूनही त्याचा विश्वास बसत नव्हता.

आपल्या आयुष्याला अशी काही वेगळी कलाटणी मिळेल असे त्याला स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतका वेळ त्याच्याशी अंतर ठेवून बसलेली सायली, आता मात्र त्याला अगदी बिलगून बसली होती. त्यामुळे तिची छाती त्याच्या पाठीला चिकटली होती व तिचे भरगच्च स्तन त्याच्या पाठीत रूतले होते व आपला उजवा हात तिने त्याच्या मांडीवर ठेवला होता.

तसे अजूनही ते सुख त्यांना मिळाले नव्हते, पण जे काही त्यांना मिळाले होते त्यातही ते खुश होते कारण त्यांच्या प्रेमपर्वाची आता कुठे सुरुवात झाली होती. काही अंतर पुढे गेल्यावर सायलीला त्याची मस्करी करायची लहर आली व मध्येच सायलीने त्याला विचारले,

“जिजू मगाशी आपण हॉटेलमधून बाहेर पडल्यावर तू परत आतमध्ये कशाला गेला होतास?”

“अगं मी गॉगल विसरलो होतो टेबलवर.”

“थापा मारू नकोस, गॉगल तर तुझ्या खिशातच होता, मी बघितला होता माझ्या डोळ्याने.”

“अगं त्या वेटरला टिप द्यायला विसरलो म्हणून परत आत गेलो होतो.”

“एवढेच ना? मग खोटं कशाला बोलतोस? मी तर माझ्या आयुष्यात घडलेली इतकी मोठी घटना तुला कुठलाही आडपडदा न ठेवता सांगितली, तरी सुद्धा तू मात्र अजूनही माझ्याशी खोटं बोलतोस?”

“तसं नाही गं सायली! मला खरंच तुझ्याशी काहीच खोट बोलायचे नव्हते पण मी तुला डायरेक्ट कसे सांगणार की मी त्या वेटरला टिप द्यायला गेलो होतो म्हणून?”

“त्यात काय एवढं, आपण हॉटेलात शिरलो तेव्हाच मला संशय आला होता, जेव्हा तुझी आणि त्या वेटरची नजरा नजर झाली तेव्हा.”

“सॉरी, चुकलो बाबा. माफ कर मला. तू तर जेम्स बॉन्डची आई आहेस.”

“या पूर्वी तू किती वेळा आला आहेस इकडे आणि त्या वेळी कोण कोण होते तुझ्या बरोबर?”

“तुला काय म्हणायचंय, मी तिकडे मुलींना घेऊन जातो म्हणून? तुला हवं असेल तर मी गाडी वळवतो, आपण परत त्या हॉटेलमध्ये जाऊया आणि तू त्या वेटरला किंवा त्या हॉटेलच्या मॅनेजरला विचारून खात्री करून घे हवी तर.”

असे म्हणून त्याने गाडी ब्रेक मारून थांबबली व तो गाडी वळवणार इतक्यात सायली त्याला म्हणाली,

“अरे गाडी कशाला वळवतोस? मी जरा गंमत केली तुझी. माझा पूर्ण विश्वास आहे माझ्या जिजूवर, इतका वेळ तू नाही का माझ्याशी चावटपणा करत होतास, म्हणून मी म्हटले की आपणही जरा गंमत करावी आपल्या लाडक्या जिजूची, आणि मी जरा गंमत केली तर तुला एवढं रागवायला काय झाले?”

त्याने रागानेच गाडीला वेग घेतला.

“काय झाले म्हणजे काय? ही कुठली पद्धत आहे गंमत करायची? सायली मी अभीची शपथ घेऊन सांगतो, आजपर्यंत मी तुझ्या ताई शिवाय दुसर्‍या कुठल्याही बाईकडे नजर वर करून बघितलेले नाही किंवा दुसर्‍या बाईचा विचारही आजपर्यंत माझ्या मनातही आला नाही.

“पण आज मी जेव्हा तुला कपडे धुताना बघितले, तुझ्या ओल्या गोऱ्यापान मांड्या, तू ब्रश मारताना तुझे हिंदकळणारे स्तन व त्यामधली घळ बघून माझ्या मनात तुझ्या विषयी एक वेगळेच आकर्षण निर्माण झाले होते.

“त्यात तू मला तशीच ओलेती मिठी मारलीस त्यामुळे माझा तुझ्या विषयी आत्मविश्वास वाढला. आणि दुपारी जेव्हा मी तुला कपडे बदलताना जेव्हा पूर्ण नग्नावस्थेत बघितले तेव्हा मात्र मी पूर्ण खल्लास झालो. माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मी इतकी सुंदर स्त्री पूर्ण नागडी बघितली आणि मग मात्र माझे चित्त विचलित झाले.

“त्या नंतर मग मात्र माझा स्वत:वरचा ताबा सुटला. त्यात आज मी तुला आमच्या घरी न्यायला आलो होतो व मला मिळालेली ही सुवर्ण संधी मी सोडायची नही असे मनाशी पक्कं केले. आणि मग मी तुला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी बाईकवर तुला छेडू लागलो आणि माझ्या नशीबाने तुला सुद्धा मी आवडत होतो. त्यामुळे माझे काम सोपे झाले.

“तू माझ्यावर इतका विश्वास टाकून तुझ्या आयुष्यातील घडलेली गा घटना मला सांगितलीस. पण सायली आज मी तुला पहिल्यांदाच स्पर्श केला तेपण तुझी संमती होती म्हणूनच. आय लव्ह यु सायली, आय रियली लव्ह यु.

“आणि आता राहिली वेटरची गोष्ट, वेटरच्या ओळखीचे म्हणशील तर आमच्या ऑफिसच्या कॉ्फरन्सेस वरचे वर कुठल्या तरी हॉटेलमध्ये होत असतात, त्यामुळे वरचे वर माझे इकडे येणे होत असते, हे सगळे वेटर मला चांगले ओळखतात.

“आणि त्या वेटरचे म्हणशील तर आपल्याला आज किती चांगली सर्विस दिली त्याने, मी त्याला खूण केली आणि तो लगेच निघून गेला. आपल्याला किती वेळ मिळाला त्यामुळे. आपण बाहेर आल्यावर मला आठवलं की मी त्याला टीप द्यायला विसरलो म्हणून परत आत गेलो.”

“आय अल्सो लव्ह यु जिजू, अरे पण मी खरंच गंमत करत होते तुझी आणि तू इतका रागवलास आणि सिरीअस झालास. मगाशी तू माझी इतकी चेष्टा केलीस माझी की मी अगदी रडायची बाकी होते. पण खरंच माझ्या बोलण्याने तू दुखावला गेला असशील तर मी सॉरी म्हणते हवं तर.” सायली जरा नर्व्हस आवाजात म्हणाली.

“अगं मी काही रागवलो नाही काही, पाहिजे तर ब्रेक मारू का पुन्हा?”

त्याच्या या बोलण्यावर दोघेही मनापासून खळखळून हसले व वातावरण पुन्हा हलके झाले.

“आता ब्रेक मारायची गरज नाही.”

“मग काय आता डायरेक्ट हॉर्न वाजवला तरी चालेल ना?” तो चावटपणे म्हणाला.

त्यावर सायलीने मागून त्याच्या मानेचे चुंबन घेत म्हणाली, “पुन्हा झाला का चावटपणा सुरू?”

गाडी शहरात आल्यावर प्रशांतने सायलीला नीट सावरून बसायला सांगितले, उगाच कोणी तरी ओळखीचा माणूस भेटायचा आणि मग नको ती गोष्ट घडायची. लोकांना काय आग लागलेली नसली तरी लोकं बोलतात, तर इकडे तर काय नुसत्या वाफा निघत होत्या.

थट्टा मस्करी करत संध्याकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास ते दोघे प्रशांतच्या बंगल्यावर पोचले. सायलीला प्रशांत बरोबर आलेली बघून अश्विनीलाही जरा बरं वाटले. आल्या बरोबर सायलीने आपल्या ताईला अगदी कडकडून मिठी मारली व तिच्या तब्येतीची विचारपूस केली.

नंतर काही वेळ दोघींच्या गप्पा झाल्यावर, प्रशांतने सायलीला तिची रूम दाखवली. प्रशांतने तिच्या रूममध्ये तिची बॅग नेऊन ठेवली. सायली त्याच्या पाठोपाठ आत आली. तशी प्रशांतने तिला आपल्या मिठीत घेतले व तिच्यावर चुंबनाची बरसात करू लागला, त्याने तिच्या ओठांचे भरभरून रसपान केले व मस्तपैकी तिच्या शरीरावरून, छातीवरून व तिच्या ढुंगणावरून हात फिरवून घेतला.

अश्विनी अजूनही आजारी असल्यामुळे तिच्या रूममध्ये झोपून होती. त्यामुळे ती काही तिच्या रूममध्ये येण्याची शक्‍यता नव्हती. अभीला शाळेची सुट्टी चालू असल्यामुळे तोही बाहेर मित्रांबरोबर खेळण्यात दंग होता.

प्रशांतचे अजूनही सायलीच्या ओठांचे रसपान चालू होते इतक्यात सायली दूर लोटत त्याला म्हणाली, “जिजू ताई येईल ना.”

असे म्हणत ती त्याला बाहेर ढकलायला लागली, इतक्यात सायलीला अश्विनीची हाक ऐकू आली. ती धावतच तिच्या बेडरूममध्ये गेली.

अश्विनीने तिला सगळ्यांसाठी चहा करायला सांगितला. सायलीने लगेचच आपला पदर खोचला व किचनमध्ये जाऊन छानपैकी चहा बनवला व प्रशांत आणि अश्विनीला आणून बेडरूममध्ये आणून दिला.

दरम्यानच्या काळात प्रशांत फ्रेश होऊ कपडे बदलून आला होता. सायली मात्र अजूनही त्याच कपड्यात होती. चहा पिताना प्रशांत तिला म्हणाला,

“सायली चहा खूप छान केला आहेस, तूपण घे ना चहा.”

“जिजू मला चहा बरोबर खारी बिस्कीटे खायची आहेत, मला समोरच्या दुकानातून आणून द्या ना प्लीज, नाहीतर मला पैसे द्या, मी घेऊन येते.” सायली अल्लडपणे त्याला म्हणाली.

प्रशांत तिला डोळा मारत म्हणाला, “सायली तुला ताईच्या मदतीसाठी इकडे घेऊन आलोय मी पण मला आता असे वाटते, अश्विनीपेक्षा तुझीच अधिक सेवा करावी लागणार बहुतेक.”

अश्विनी त्याला तोडत म्हणाली, “काय हो, आल्या आल्या कशाला तिच्या मागे लागला आहात?”

“माझी सेवा करायची पाळी तुमच्यावर येणार नाही हं जिजू, उलट माझ्या कडून शक्य होईल तितकी मदतच करेन मी तुम्हाला, ताईची उणीव भासू देणार नाही मी तुम्हाला.”

“ठीक आहे, बघूया.” प्रशांत म्हणाला.

चहा पिऊन झाल्यावर अश्विनीने आपल्या औषधांचा डोस घेतला व पुन्हा झोपली. तिला खरोखरच खूप थकवा आलेला दिसत होता.

इकडे सायलीचा चहा पिऊन झाल्यावर सायलीने सगळी आवरा आवर केली व कपडे बदलून फ्रेश होण्यासाठी तिच्या बेडरूममध्ये शिरली. ती दरवाजा लावायला लागली, इतक्यात प्रशांत आत शिरला व त्याने दरवाजा लावून घेतला. येताना अश्विनीला झोप लागली आहे, याची त्याने खात्री करून घेतली होती.

त्याला आत शिरलेला बघताच सायली म्हणाली, “जिजू प्लीज तुम्ही बाहेर जा ना, मला कपडे बदलायचे आहेत आणि फ्रेश होऊन रात्रीचा स्वयंपाकपण करायचा आहे.”

“ठीक आहे, मग तू बदल ना कपडे, काय प्रॉब्लेम आहे?”

“मला प्रॉब्लेम काहीच नाही, पण ताई आली तर?”

“अगं ती काही इकडे येत नाही, तिला खूप थकवा जाणवतोय त्यामुळे ती गोळ्या घेऊन झोपली आहे आणि आता तू मात्र बोलण्यात वेळ फुकट घालवू नकोस, मला तुला पुन्हा डोळे भरून बघायचे आहे.” असे म्हणून तो तिच्या बेडवर आडवा झाला.

“जिजू प्लीज वेळ काळ तरी बघ ना. आणि मी आता चांगली वीस पंचवीस दिवस इकडे राहणार आहे, त्यामुळे आता अवेळी असा हट्ट धरू नकोस प्लीज.”

“अगं असे काय करतेस सायली, किती वेळ बोलण्यात फुकट घालवतेस, एवढ्या वेळात तुझे कपडे काढून झाले असते.”

सायलीला आता कळून चुकले होते की प्रशांत काही केले तरी आता ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही, त्यामुळे तिने चुपचाप आपली साडी सोडायला सुरुवात केली.

आपल्या खांद्यावर ब्लाउज व साडीला लावलेली सेफ्टी पीन तिने काढली व आपला पदर खांद्यावरून खाली सरकवला व स्वत:भोवती गोल फिरून साडी काढून बाजूला बेडवर भिरकावली. प्रशांत तिच्या बेडवर आडवा पडून शांतपणे तिच्या पुढच्या कृतीची वाट बघत होता.

आता तिने आपल्या ब्लाउजला लावलेली सेफ्टी पीन काढून बाजूला ठेवली. मगाशी हॉटेलमध्ये प्रशांतने घाई घाईत तिच्या ब्लाउजचे वरचे दोन तीन हुक्स तोडले होते. त्यामुळे तिच्यावर ब्लाउजलाही सेफ्टी पीन लावायची वेळ आली होती. त्या नंतर तिने ब्लाउजचे शाबूत असलेले हुक्स एक एक करून काढून टाकले व ब्लाउज आपल्या हातातून काढून बेडवर आडवा पडलेल्या प्रशांतच्या अंगावर भिरकावला.

सायलीचे भरगच्च स्तन अजूनही तिच्या क्रिम कलरच्या ब्रामध्ये लपलेले होते, पण हे दृश्यही कमी विलोभनीय नव्हते. प्रशांतने तिचा पिवळ्या रंगाचा ब्लाउज उचलून आपल्या हातात घेऊन तो हुंगू लागला, त्याचे कप्स आपल्या तोंडात चोखू लागला.

तिच्या ब्रामध्ये बंदिस्त असलेली कबुतरं तिच्या ब्रामधून अर्धी बाहेर डोकावत होती व मोकळी होऊन उडण्यासाठी त्याला साद घालत होती. सायलीने त्याच्याकडे बघत आपल्या परकराची नाडी खसकन ओढली, तसा तिचा परकर तिच्या पायाशी जाऊन विसावला. सायली आता फक्त ब्रा आणि पॅन्टीवर होती व प्रशांतच्या समोर या अवस्थेत वावरण्यात जराही तिला लाज वाटत नव्हती.

प्रशांत मात्र तिच्या मुसमुसलेल्या शरीराकडे एकटक बघत होता. त्याची आसुसलेली नजर तिच्या शरीराची गोलाई आपल्या नजरेत भरून घेण्याचा प्रयत्न करत तिच्या ब्रामध्ये आवळलेले उठावदार स्तन त्या खालील नितळ पोट, तिची विलोभनीय नाभी, तिचे भरगच्च कूल्हे, तिच्या गोऱ्यापान मांड्या सगळे कसे अगदी प्रमाणबद्ध, मोहक व बांधेसूद होते.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!