भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला.

प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला संभोगाच्या अनेक कलांमधील ही अनोखी कलापण अवगत होती. तो सायलीचे संपूर्ण शरीर खालपासून वरपर्यंत किंवा उलट वरपासून खालपर्यंत चुंबत चुंबत मध्येच चाटत चाटत येत असे. त्यामुळे सायलीच्या संपूर्ण शरीरावर रोमांच फुलायचे.

सायली मासोळी सारखी तडफडायला लागत असे व या कलेतील सर्वोच्च बिंदू म्हणजे जेव्हा तो तिच्या योनिच्या जवळपास तिला चाटत येत असे तेव्हा तो आता आपल्या योनित जीभ घुसवणार या नुसत्या कल्पनेनेच सायलीची योनी आधीच पाझरायला लागत असे.

आज सकाळपासूनच सायलीची अवस्था वाईट झालेली होती आणि त्यात प्रशांत तिला अश्या प्रकारे फुलवू लागल्यामुळे सायलीच्या अंगाची लाही लाही होऊ लागली.

प्रशांत तिच्या मांड्यांवरून तिच्या योनिकडे सरकायला लागला, आता त्याच्या समोर एकच लक्ष होते ते म्हणजे सायलीची रसाळ योनी! इकडे सायली आता आपल्या हाताने आपले स्तन दाबत होती व तोंडाने उसासे सोडायला लागली होती.

प्रशांत फिरत फिरत तिच्या योनिपर्यंत येऊन पोहोचला, त्याने आपला हात तिच्या योनिवरून हळुवारपणे फिरवला. सायलीला तिच्या सर्वागावर कोणी तरी मोरपीस फिरवतेय असे वाटू लागले होते. सायलीची योनी आधीच पाण्याने भरली होती. प्रशांतने आपला हात तिच्या योनिवरून सरकवताना त्याचा हाताला तिचा योनिरस लागला.

सायली आता पूर्ण पेटली आहे हे कळायला त्याला वेळ लागला नाही पण त्याला तिची माफी मागायची होती म्हणून त्याने आपली जीभ तिच्या योनिपाकळ्यांवर ठेवली व आपली जीभ तिच्या योनित सारली व तिची योनी चाटू लागला.

सायली आपली कंबर उचलून त्याच्या तोंडावर फटके मारत प्रतिसाद द्यायला लागली. तिचा एक हात आता तिच्या उजवा स्तनावरील निप्पल कुस्करत होता तर दुसरा हात ती त्याच्या केसामधून फिरवू लागली होती, मध्येच त्याच डोके आपल्या योनिवर दाबून ठेवून आपली कंबर उचलून तिच्या जि‍भेला आणखिन आत घेत असे.

प्रशांतनेही आपला चाटण्याचा व चोखण्याचा वेग वाढवत आपल्या जि‍भेने वरपासून खालपर्यंत चाटू लागला, आपल्या बोटांच्या चिमटीत धरून तिचा मदनमणी कुरवाळू लागला. सायलीचे अंगप्रत्यंग आता रोमांचित होऊन मोहरून उठले होते.

आता त्याने तिची योनी आपल्या बोटांनी फाकवून धरत तिच्या योनिला जि‍भेने झवू लागला, मध्येच तिच्या योनिपाकळ्या आपल्या ओठांनी चोखू लागला. तिची योनी आता योनिरसाने चांगलीच ओली झाली होती व त्यामुळे प्रशांतलाही आपली जीभ लोण्यात फिरवतोय की काय असे वाटू लागले होते.

निरनिराळ्या प्रकारे तो आपली जीभ तिच्या योनिवर चालवत होता, तिच्या मदनमण्याला त्याच्या जि‍भेचा स्पर्श होताच मात्र सायली त्याचे डोके आपल्या योनिवर दाबून ठेवत असे.

आता सायलीला तिचा पहिला ऑरगॅजम मिळाला होता. तिच्या योनितून योनिरसाची धार लागली होती व ती वाहत वाहत तिच्या कूल्ह्यांपर्यंत जाऊन पोचली होती. प्रशांत आपल्या जि‍भेने शक्य होईल तितका योनिरस चाटून घेत होता. सायलीला ऑरगॅजम मिळाल्याने ती मासोळी सारखी तडफडू लागली होती. तिच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडत होते.

प्रशांतही आज बेभान होऊन तिची योनी चाटत होता. शेवटी काही क्षणांनी तोही तिची योनी चाटून दमला. त्याने तिचा योनिरस आपल्या तोंडात भरून घेतला व वर सरकून तिच्या ओठांना आपले ओठ मिळवून सायलीला तिच्या योनिचा रस पाजू लागला.

प्रशांतने पुन्हा सायलीच्या अंगावर चुंबनाची बरसात करायला सुरुवात केली. त्याचा सोन्याही आता तिच्या योनिप्रवेशासाठी पूर्ण तयारीत होता. सायलीने आपल्या खाली नेत त्याला चाचपून शोधू लागली. तो तिच्या दोन मांड्यांच्या मध्ये लपून बसला होता.

तिने त्याला आपल्या हातात धरून आपल्या योनिमुखाशी आणले व आपली कंबर उचलवून एक धक्का मारला पण तिने तो नीट सेट केला नसल्याने तिचा नेम चुकला व तो तिच्या योनित न घुसता तिच्या मांड्यावर आदळला.

प्रशांतने आपला मोर्चा आपल्या लंडाकडे वळवला. तिच्या दोन्ही मांड्यावर उचलून आपल्या खांद्यावर ठेवल्या व तिच्या डोक्याच्या बाजूला असलेली उशी तिच्या कडून मागून घेऊन तिच्या ढुंगणाखाली सरकवली. त्यामुळे सायलीची पुच्ची आता त्याच्या लंडाच्या रेंजमध्ये आली.

त्याने आपला लंड तिच्या ओलसर पुच्चीवरून एक दोन वेळा वरखाली फिरवला व आपल्या दोन बोटांनी तिची योनी फाकवून धरली वा दुसर्‍या हाताने लंड तिच्या योनिवर ठेवून ऐक जोरदार धक्का माराला. त्या सरशी त्याचा अर्धा अधिक लंड तिच्या योनित घुसला.

“आह्हऽऽऽ आईईऽऽऽ ग्ग्गऽऽऽ!”

त्याच्या या धक्क्याने सायली कळवळली. तिच्या तोंडातून एक हुंदका बाहेर पडला पण प्रशांतला तो काही नवीन नव्हता, त्यामुळे तिच्याकडे लक्ष न देता त्याने आपले धक्के मारायचे काम चालूच ठेवले.

धक्क्यावर धक्के मारल्यावर त्याचा लंड सायलीच्या पुच्चीत नीट स्थिरावला. आता त्याच्या धक्क्यांनी चांगली लय घेतली. खाली असलेल्या फोमच्या गादीने त्यांना मस्त बाउन्सिंग इफेक्ट मिळत होता. त्यामुळे प्रशांतला धक्के मारायलापण खूप मजा येत होती.

आता प्रशांतचे दोन्ही हात मोकळे झाले होते, तो तिच्या स्तनांना चोंबळू लागला. तो तिच्या पुच्चीत सपासप धक्के मारत होता, तिची पुच्चीपण चांगलीच पाझरल्याने त्याचा लंड लोण्यावरून घसरल्या सारखा वाटत होता.

एसी च्या थंडगार वातावरणात त्यांच्या तापलेल्या शरीराची उब त्यांना हवी हवीशी वाटू लागली होती. आज का कुणास ठाऊक प्रशांतला सायलीला झवायला खूप मजा येत होती. त्यामुळे तो अगदी मन लावून धक्के मारत होता.

त्याने मगाशी केलेल्या सेटिंगमुळे त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत अगदी त्याच्या मुळापर्यंत पूर्ण जात होता. सायलीला आता दुसरा ऑरगॅजम मिळाला होता त्यामुळे ती डोळे मिटून त्याचा आनंद लुटत होती. मध्येच एखादा धक्का जोरात लागल्यावर जरा कळवळून उसासे सोडत होती.

प्रशांतने एकदम आपले धक्के मारायचे थांबवले व त्याच परिस्थितीत तिला आपल्या हातावर उचलून घेतला. तशी सायलीने आपले हात त्याच्या मानेभोवती गुंफले वा आपली पकड घट्ट केली. त्याने सायली सेट होताच पुन्हा धक्के मारू लागला.

आता त्यांची शरीरे एकमेकांना चिकटल्याने त्याचा लंड फार बाहेर येत नव्हता पण त्या परिस्थितीतही तो तिच्या योनित एकदम खोलवर धक्के मारत होता. त्यामुळे त्याला सायलीच्या ओठांचे रसपान करायला मिळू लागले.

सायलीने सकाळी लावलेली लिपस्टिक आतापर्यंत पुसली गेली होती. पण त्याच्या इतक्या वेळ घुसळण्याने तिच्या ओठांना नैसर्गिक लाली चढली होती. तिच्या ओठात ओठ घालून तो तिला मनसोक्त चुंबत होता.

सायलीही त्याला तितक्‍याच उत्कटतेने साथ देत होती. सायलीला कदाचित आणखिन ऑरगॅजम मिळाला होता. ती आकाशात तरंगल्यासारखी त्याच्या लंडावर झुलत होती. त्याच्या प्रत्येक धक्क्याबरोबर तिचे गुबगुबीत स्तन त्याच्या छातीवर आदळत होती, त्याबरोबरच सायलीची योनी त्याच्या वीर्याने भरायला लागली होती.

सायली अजूनही धुंदीत होती व आपल्या तोंडातून सुस्कारे सोडत होती. प्रशांत मात्र आता पूर्णपणे गळला होता. त्याने तिची योनी आपल्या वीर्याने पूर्णपणे भरून टाकली होती. तो त्याच अवस्थेत बेडवर आडवा झाला व सायलीला चुंबू लागला.

सायलीच्या चेहर्‍यावर तृप्त झाल्याची भावना दिसत होती. तिनेही आपले हात त्याच्याभोवती गुंफले व त्याला आपल्या जवळ ओढून घेतले.

बराच वेळ दोघेही तसेच पडून होते. त्यानंतर सायली त्याच्या अंगावरून उठली व बाथरूममध्ये जाऊन मस्त आंघोळ केली. मगाच्या थकव्याने पडून राहलेल्या प्रशांतचा डोळा कधी लागला हे त्याला देखील कळले नाही.

इकडे सायली त्याला उठवण्यासाठी हाका मारत होती.

“जिजूऽऽ जिजूऽऽ उठ नाऽऽ सात वाजलेत, आज ऑफिसला जायचं नाही का?”

त्याला जाग येत नाही, हे बघून शेवटी तिने त्याला गदागदा हलवून जागे केले. तसा तो आपले डोळे चोळत चोळतच उठला.

“हे काय, सकाळ झाली वाटतं, मला रात्री जेवायलापण उठवलं नाहीस का तू आणि ऑफिसला कशाला, कालच तर ऑफिसच काम संपवून आपण फिरायला आलो आहोत ना उटीला?”

“अहो जिजू स्वप्न वगैरे पडलं की काय? तुम्ही कालच घेऊन आलात ना मला इकडे, मग उटीला कधी गेलात? आणि काल रात्री पोटभरून जेवलात तुम्ही जिजू, मला वर म्हणालातपण की आज बऱ्याच दिवसांनी बाईच्या हातचे जेवायला मिळतंय म्हणून. चला उठा आता लवकर ताईनेच मला उठवायला पाठवलं आहे.”

आता त्याची झोप पूर्ण उतरली होती व त्याच्या लक्षात आले की आपण आपल्याच बेडरूममध्ये आहोत आणि काल रात्री बघितले ते स्वप्न होते.

त्याने आपली लुंगी चाचपून बघितली तर ती त्याला चांगलीच ओली झाली होती. काल रात्री तो चांगला दोन वेळा गळला होता. त्याला लक्षात आले की काल रात्री आपण स्वप्नातच उटीला गेलो होतो आणि तिकडे जे काही घडले त्याचा परिणाम म्हणजे त्याची ओली झालेली लुंगी होती.

इकडे सायलीचेपण लक्ष त्याच्या लुंगीकडे गेले व तिला ती ओली झालेली दिसली, तशी सायली त्याला चिडवत म्हणाली, “जिजू तू अभीपेक्षा लहान झालास वाटतं?”

“तसं काही नाही गं, याला तूच जबाबदार आहेस. काल तुला बघितल्यापासून माझी अशी वाईट अवस्था झाली आहे आणि त्यात काल रात्री तू मा‍झ्या स्वप्नात आली होतीस म्हणून हे असं घडलं.”

“आता यालापण मीच जबाबदार का? उठा आता लवकर अभीला शाळेत सोडून ऑफिसला जायचे आहे ना तुम्हाला?”

असे म्हणून ती बाहेर सटकली पण प्रशांत अजूनही आपल्या स्वनाचाच विचार करत बसून राहला होता.

काही वेळाने अश्विनी त्याला हाका मारत आत शिरली.

“प्रशांत काय हो काय झालं? बरं वाटत नाहिये का तुम्हाला? की आज ऑफिसला जायचे नाहिये? सायली म्हणाली की तुम्ही उठला आहात पण बराच वेळ झाला तरी बाहेर येत नाही म्हणून मी बघायला आले तुम्हाला.”

“काही नाही बरं आहे, उठतो मी आता, तू आराम कर, तुला आता कसं वाटतयं?” असे म्हणत तो बेडवरून खाली उतरला.

“ठीक आहे, आज बरं वाटतंय आता आणि काल सायली आल्यामुळे माझी अर्धी काळजी कमी झाली आहे.” अश्विनी बेडवर आडवी होत म्हणाली.

त्यानंतर प्रशांत आपल्या कामाला लागला पण राहून राहून त्याला आपल्याला पडलेले स्वप्न आठवत होते व केव्हा एकदा ते सायलीला ऐकवतो आहे असे झाले होते. काल रात्री पडलेल्या स्वप्नातून प्रशांत अजूनही बाहेर पडलेला नव्हता. राहून राहून त्याच्या डोळ्यांसमोरून एक एक प्रसंग तरळून जात होते. पण ही जादू त्या स्वप्नाची नव्हती तर त्या स्वप्नाच्या नायिकेची होती.

सकाळी ऑफिसची तयारी करताना सुद्धा त्याला सारखी तीच नजरे समोर दिसत होती. अगोदरच तो आज लेट उठला होता व त्यात त्याच्या स्वप्नाची नशा उतरली नव्हती. त्या धुंदीतच तो असल्याने आज त्याच्या वावरण्यात रोजची चपळता नव्हती. त्यामुळे त्याला ऑफिसला जायला आणखी उशीर झाला होता.

सायलीने केलेला ब्रेकफास्ट त्याने घाई घाईतच घशाखाली उतरवला व सायलीने करून दिलेला डबा आपल्या बॅगमध्ये टाकून त्याने अभीला हाक मारली. अजून त्याला अभीला शाळेत सोडायचे होते. अभी येताच दोघे गाडीवर बसले आणि निघाले.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!