भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली?

तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला संयमाचा बांध आता फुटला होता. ती आपल्या मांड्यामध्ये डोके खुपसून ओक्साबोक्शी रडू लागली.

आज तिला तिच्या लाडक्या जिजूला दुखवल्याबद्दल खूप वाईट वाटत होते. पण त्यात तिचीही काही चूक नव्हती, आज खरोखर परिस्थितीच इतकी विचित्र झाली होती की तिच्याही मनात असून तिला नाईलाजाने त्याला नकार द्यायला लागला होता.

प्रशांत गेल्यानंतर सायलीलाही बराच वेळ झोप लागली नाही, ती बराच वेळ घडलेल्या घटनांचा विचार करत होती. तिला मात्र अजूनही कळत नव्हते की आपण वागलो ते बरोबर होते की चूक?

शरीराची आग तिलाही तितकीच सतावत होती. तिने बराच वेळ विचार केला, तेव्हा तिला असे जाणवले की संध्याकाळी जो प्रकार घडला त्यात प्रशांतचीही काहीच चूक नव्हती आणि तरी सुद्धा त्याने तिची माफी मागायचा मोठेपणा दाखवला होता.

तिच्या मनात असाही विचार येऊन गेला की गेल्या दहा बारा दिवसात तो एकदाही रात्री तिच्या खोलीत आला नव्हता आणि त्याने कधीच तिच्या मनाविरूद्ध किंवा तिची इच्छा नसताना तिला साधा हातही लावला नव्हता. ती विचार करता करता बराच वेळ रडत होती.

गेले काही दिवस ते दोघंही एका छताखाली राहूनही त्यांचे मिलन झाले नव्हते. त्यांच्या नशीबाने मात्र दुसर्‍याच दिवशी ती संधी त्यांना दिली.

तो शनिवारचा दिवस होता व त्याला त्या दिवशी सेकंड सॅटर डेची सुट्टी होती. शनिवारी अभीची शाळा सकाळची असल्यामुळे प्रशांत सकाळी ७ वाजताच त्याला शाळेत सोडून आला व सुट्टी असल्यामुळे आणि काल रात्रीच्या जागरणामुळे घरी येऊन पुन्हा झोपला.

साधारण दहा वाजण्याच्या सुमारास अश्विनीने त्याला हाक मारून उठवले व आंघोळ वगैरे आटपून घ्यायला सांगितली. अश्विनीची डॉक्टरांकडे अपॉईटमेंट होती व आता तिला बरंच बरं वाटत असल्याने ती एकटीच जायला निघाली होती. तसे सायलीने सोबत येते म्हणून सांगितले होते व परत येताना ती अभीलाही शाळेतून आणणार होती.

प्रशांत बेडवर उठून बसला होता. अश्विनी तिकडेच आपले कपडे बदलत होती. आज बऱ्याच दिवसांनी ती खूप फ्रेश आणि छान दिसत होती. त्यातच आज बऱ्याच दिवसांनी तिने केस धुतल्याने ते मोकळे सोडले होते, त्यामुळे बेडरूममध्ये शाम्पूचा घमघमाट सुटला होता.

त्याने तिला हात धरून जवळ ओढले व तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवले. तिने आज त्याला जराही विरोध केला नाही व उलट आपणही त्याला साथ देऊ लागली. एका दोन गोड चुंबनानंतर ती बाजूला झाली.

“काय, सुटला का इतक्या दिवसांचा उपास?”

“हो सुटला पण अश्विनी आता कुठे चाललीस तू इतकी नटून?”

“अहो आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट नाहिये का माझी, विसरलात का?”

“अरे हो मी विसरलोच होतो, पण मग मला अगोदर का नाही उठवलंस? आता पोहोचेपर्यंत लेट होईल आपल्याला?” प्रशांत बेडवरून उठत म्हणाला.

“अहो तुम्ही कशाला येताय? मी जाईन ना एकटी. मला आता खूप बरं वाटतंय आणि आता पुढच्या आठवड्यापासून शाळेत पण जायला लागणार आहे ना? मग आता सवय नको का व्हायला?”

“अगं पण तू एकटी कशी जाणार उन्हाची? आणि मलापण आज सुट्टी आहे ना?”

प्रशांत तिला आणखी काही बोलणार इतक्यातती म्हणाली,

“अहो तुम्हाला आज सुट्टी आहे ना, मग तुम्ही आराम करा ना. मी अशी आजारी पडले होते त्यामुळे गेले काही दिवस तुम्हाला खूप धावपळ करायला लागली होती आणि त्यातच तुम्हाला टूरला जायला लागलं. म्हणून म्हणते तुम्ही घरी आराम, मी रिक्षेने जाऊन येते पटकन.”

तिच्या बोलण्यावर त्याने काहीच उत्तर दिले नाही पण त्याच्या मनातून तो खूप खुश झाला होता. त्याला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या होत्या कारण अश्विनी किमान दोन तीन तास तरी परत येणार नव्हती आणि इतका वेळ तो व सायली असे दोघेच घरात राहणार होते.

काल रात्री नंतर लगेचच त्याला दुसरी संधी चालून आली होतो आणि त्याचा संधीचा त्याने पुरेपुर फायदा उठवायचा ठरवले. त्याने उठून पटापट तोंड धुतले आणि चकाचक दाढी करून केली व हॉलमध्ये येऊन पेपर वाचत बसला.

अश्विनी बेडरूममध्ये तयारी करत होती, इतक्यात सायली त्याच्यासाठी चहा घेऊन आली. प्रशांतने आपल्या समोरचा पेपर बाजूला करत तिच्या वर एक कटाक्ष टाकला. दोघांचीही नजरा नजर झाली व सायलीने त्याच्याकडे बघून एक छानसे स्माईल दिले.

तिचीपण आंघोळ झालेली दिसत होती व ती नेहमीसारखी सुंदर दिसत होती. तिचा चेहरा कालच्या जागरणामुळे जरा ओढलेला दिसत होता. इतक्यात सायलीने त्याला विचारले,

“जिजू तुम्हीपण जाताय ना ताईबरोबर?”

प्रशांतने मानेनेच नाही असे सांगितले पण काही बोलला नाही.

“काय हो मग ताई एकटीच जातेय का? मीपण तिला विचारलं की मी येऊ का बरोबर, तर मलाही नाही म्हणाली?”

पण त्यावर तो काही बोलला नाही. सायलीच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही की काल रात्री घडलेल्या प्रसंगाचा हा राग आहे ते.

सायली त्याच्या समोर सोफ्यावर जाऊन बसली. तिलाही आपण काल रात्री त्याच्याशी जसे वागलो होतो त्याच्या पश्चात्ताप होत होता आणि त्याघटनेची माफी मागायची होती. तिला त्याच्याशी बोलायचे होते पण तो मौन धरून बसला होता. कुठे तरी बोलायला सुरुवात करायची म्हणून तिने त्याला विचारले,

“काय जिजू काल रात्री झोप लागली ना नीट?”

“तुला काय त्याचं, तुला लागली ना सुखाने झोप, मग झाले तर?” त्याने आता रागानेच एक कटाक्ष तिच्यावर टाकला व अश्विनी जवळपास नाही याचा अंदाज घेत तो म्हणाला, “सायली, काल एक तर मला रूममधून हाकलून दिलंस आणि आता त्यावर मीठ चोळतेस काय? तुझ्यासारखा भरलेला घडा जवळ असून मी मात्र अजून तहानलेला आहे.”

“तुम्हाला असे वाटतं का की मी रात्रभर सुखाने झोपले?”

इतके बोलून ती आतमध्ये निघून गेली.

प्रशांत आता तिच्या बोलण्याचा विचार करू लागला, इतक्यातच अश्विनी डॉक्टरकडे जाण्यासाठी त्याचा निरोप घेऊन घराबाहेर पडली.

आज सायलीला त्याची माफी मागायची होती आणि त्याचा राग घालवायचा होता, तसा तिने प्लॅनही केला होता.

अश्विनी गेल्याची खात्री करून प्रशांत आंघोळीसाठी बाथरूममध्ये घुसला, मगाशी दाढी केल्यानंतर त्याने आपला टॉवेल आणि कपडे आत नेऊन ठेवले होते पण दरम्यानच्या काळात सायलीने ते गुपचुप बाहेर आणून ठेवले होते.

आतमध्ये जाताच तो आपल्या अंगावरील कपडे उतरवयाला लागला, इतक्यात त्याच्या लक्षात आले की आपण आणून ठेवलेले आपले टॉवेल आणि कपडे दिसत नाहियेत. मगाशी त्याने आणून ठेवलेले त्याच्या चांगले लक्षात होते पण मग कपडे कुठे गेले, याचा विचार करत तो सायलीला हाका मारू लागला.

काही क्षणातच सायली बाथरूमच्या बाहेर आली व तिने काय झाले, असे विचारले. तर त्याने आपण आंघोळीला जाताना टॉवेल आणि कपडे विसरल्याचे सांगितले व कपाटातून टॉवेल आणून देण्याची विनंती केली. सायली मनातल्या मनात हसत होती. मगाशी तिनेच नेऊन ठेवलेले कपडे घेऊन ती बाथरूम जवळ आली व त्याला हाक मारून टॉवेल घेण्यासाठी सांगितले.

या क्षणाचीच तर तो वाट बघत होता, त्याने दरवाजा उघडून आपला हात बाहेर काढला व तिला टॉवेल आपल्या हातावर ठेवायला सांगितला. तिने टॉवेल त्याच्या हातात देताच त्याने टॉवेल बरोबर तिचा हातही धरला व बाथरूमचे दार उघडून तिला आत ओढले. बेसावध सायलीची छाती धाडकन त्याच्या छातीवर आदळली.

ती आत येताच त्याने पटकन बाथरूमचा दरवाजा बंद करून त्याला कडी लावली आणि तिला काही बोलायची संधीही न देता त्याने तिच्या ओठांवर आपले ओठ ठेकवले व तिचे ओठ आपल्या ओठांत घेऊन तिच्या ओठांचे रसपान करू लागला.

आपले मजबूत हात तिच्या अंगाभोवती गुंफून त्याने तिला आपल्या मिठीत आवळून धरले होते. अगदी तन्मयतेने तो तिचे ओठ चोखत होता. आता तो आपला एक हात तिच्या भरगच्च छातीवर आणून तिची टवटवीत स्तने आपल्या हातांनी चाचपू लागला, त्यांची गोलाई मोजू लागला.

आज त्याने मनाशी पक्का विचार केला होता की आज सायलीला काहीही कारण सांगायला किंवा बोलायला संधी द्यायची नाही व त्याप्रमाणेच त्याने तिच्यावर चुंबनाची बरसात करायला सुरुवात केली.

एका प्रदीर्घ चुंबनानंतर त्याने आपले ओठ विलग केले पण आता त्याला प्रत्युत्तर द्यायची पाळी सायलीची होती. इतका वेळ त्याच्या पाठीवर फिरत असलेले आपले हात त्याच्या मानेभोवती आणत आता तिने आपले पाय उंचावून त्याचे ओठ आपल्या ओठांनी चोखू लागली.

तिचा प्रतिहल्ला त्याच्यापेक्षाही जोरदार होता आणि तिच्या या आवेगी प्रतिहल्ल्याने तो थोडा गोंधळून गेला. सायली आयुष्यभराची उपाशी असल्याच्या अधीरतेने त्याच्या ओठांना चोखत होती. पण काही क्षणातच तिचा हा आवेग ओसरला व तिने आता त्याला कडकडून मिठी मारली.

तिच्याकडून अश्या कुठल्याही कृतीची त्याला अपेक्षाही नव्हती. या आवेगी हल्ल्याने प्रशांत गारद झाला होता. पण त्यानेही तिला आपल्या मिठीत भरून घेत तिच्या चेहर्‍याची, मानेची चुंबने घेऊ लागला. त्या दोघांच्याही तोंडातून एक शब्दही फुटत नव्हता. पण प्रचंड आवेगाने ते एकमेकांच्या मिठीत आणखिन सामावून जाण्याचा प्रयत्न करत होते.

इकडे सायलीपण त्याला भरभरून साथ देत होती आणि प्रशांतलाही आजच्या तिच्या वागण्यातला फरक जाणवत होता. काल रात्री त्याला आपल्या रूममधून बाहेर जा, असे सांगून हाकलणारी सायली हीच आहे का, असा त्याला प्रश्न पडला होता.

पण त्याचे उत्तर शोधायच्या भानगडीत न पडता त्याने सरळ तिला आपल्या दोन्ही हातावर उचलले व पुन्हा तिचे ओठ आपल्या ओठांनी बंद केले. तिला बोलायचीही संधी न देता बेडरूममध्ये जाण्यासाठी बाहेर आला आणि समोर बघतो तर काय शेजारची साठे वहिनी हॉलमध्ये पाठमोरी उभी त्यांना हाका मारत होती.

त्याने पटकन आपले ओठ तिच्या ओठांतून सोडवले आणि तिला खाली सोडू लागला. इतक्यात त्यांची चाहुल लागल्याने तिने मान वळवून मागे बघितले तर प्रशांत सायलीला त्याच्या मिठीतून खाली उतरवत होता.

एव्हाना सायली आपल्या पायावर उभी राहिली होती पण साठे वहिनीनी जे बघायला नको होते तेच नेमके बघितले. तिघेही एकमेकांकडे आळीपाळीने बघत होती पण सायली आणि प्रशांतच्या तोंडाला कुलूप लागल्यासारखे ते गप्प होते. त्या शांततेचा भंग करत साठे वाहिनी म्हणाल्या,

“मगाशी अश्विनीला एकटीच बाहेर पडताना बघितलं, तेव्हा मला काही कळेना, ती अशी आजारी असताना एकटीच कुठे गेली आणि म्हणून मी विचारायला आले होते की अभीला तुम्ही कोणी आणायला जाणार आहात का? नाही तर मी निलेशला आणायला जाणार होते तेव्हा त्यालाही आणलं असतं.”

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!