भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या लालचुटुक जि‍भेने चाटून आदरातिथ्य करू लागली.

बिचाऱ्या प्रशांतला आता निपचित पडून राहण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. सायली त्याच्या पायाशी बसली होती त्यामुळे तिचे शरीर त्याच्या हातांच्या पोहोचण्या पलीकडे होते. त्यामुळे आपले हात चोळत बसण्याशिवाय त्याच्याकडे काही पर्याय शिल्लक नव्हता.

सायलीने मात्र आता त्याच्या लंडावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले होते. जशी एखादी लहान मुलगी कुल्फी चोखून खाते, तशी ती त्याचा लंड चोखून खात होती. मध्येच त्याचा लंड आपल्या तोंडातून बाहेर काढून आपल्या जि‍भेने अगदी मुळापर्यंत चाटत असे व पुन्हा आपल्या तोंडात घेऊन जवळपास सगळा लंड आतमध्ये भरून घेत असे. ती आपल्या बोटांनी त्याच्या गोट्या कुरवाळत होती. मध्येच आपल्या ओठांमध्ये धरून त्याला आपल्या तोंडाने झवल्यासारखे सुख देत होती.

बराच वेळ त्याला वेगवेगळ्या प्रकारांनी खेळवल्यावर प्रशांतची चुळबुळ वाढलेली व तो तिच्या तोंडात धक्के मारू लागला. तिच्या लगेच लक्षात आले की आता गळणार म्हणून तिने लगेचच त्याचा लंड आपल्या तोंडातून बाहेर काढला व आपल्या मुठीत घट्ट दाबून धरला.

तिला इतक्यातच त्याला झडू द्यायचे नव्हते म्हणून तिने हा मार्ग पत्करला होता. पण यामुळे तिच्या हातात असूनही काही क्षणातच प्रशांतचा लंड मलूल पडला. अगदी ऐन भरात असताना तिने आपला लंड तोंडातून बाहेर काढला म्हणून त्याने आपले डोळे उघडले व तिच्याकडे बघितले. पण तोपर्यंत त्याचा पोपट पडला होता. त्याला आज खऱ्या अर्थाने कळून चुकले की मराठीमध्ये पोपट होणे किंवा पोपट पडणे म्हणजे काय ते.

“असं का केलंस गं? हे म्हणजे पतंगाला चढवत चढवत वर न्यायचे आणि एकदम मांजा कापून त्याला गटांगळ्या खायला सोडून द्यायचे?” त्याने सायलीला विचारले.

त्याने त्याच्या लंडाला पतंगाची दिलेली उपमा तिला खूप आवडली.

“अरे मा‍झ्या सोन्या अजून अख्खी रात्र बाकी आहे आपल्याकडे, मग तुला पतंग उडवायची इतकी घाई कशाला बरं? थोडा वेळ थांब, मला जरा वारा योग्य दिशेत वाहायला लागला का बघू दे, मग मीपण माझ्या मांज्याची छडी नीट छेडते. मग त्यावर तुझा पतंग आपण उडवूया. मग बघूया तुझा पतंग किती वेळ उडतो ते. इतकी घाई कशाला करतोस? आणि मी काय कुठे पळून जातेय का रे माझ्या सोन्या?”

असं म्हणत तिने त्याला पाठी ढकलले व आपण त्याच्या अंगावर चढून त्याची चुंबने घेऊ लागली.

सायली अजूनही पूर्ण कपड्यात होती व प्रशांत मात्र विचित्र अवस्थेत होता. त्याची पॅट त्याच्या गुडघ्यापर्यंत खाली उतरलेली होती व त्याची फ्रेंचीपण त्याच्या मांड्यांपर्यंत आली होती व त्यातून त्याचा लंड आता मलूल होऊन त्याच्याच मांड्यांवर झोपला होता.

आता मात्र प्रशांतने हल्ला बोल करायचे ठरवले आणि सायलीने केलेल्या कृतीचा बदला, तिलापण असेच तडफडवून घ्यायचा, असे मनात पक्के केले. त्याने तिला आपल्या अंगावरून ढकलून बाजूला बसवले. आपली अर्धवट काढलेले कपडे पूर्ण काढून बाजूला टाकले. पूर्ण नागडा होऊन तो समोर बसलेल्या सायलीच्या अंगावर कोसळला, तशी सायली कळवळली.

“आईऽऽऽ गंऽऽ! हे काय रेऽऽ! जरा हळू नाऽऽ! दुखले ना मलाऽऽ!”

त्याने तिच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता तिच्या ओठांना चोखू लागला. आपल्या हातांनी तिचे स्तन तिच्या ब्लाउज वरूनच आवळू लागला. आता मात्र त्याच्या ओठ चोखण्यात आणि तिचे स्तन दाबण्यात एक वेगळाच जोर चढला होता.

इकडे सायलीला उसासे सोडायलाही त्याने जागा ठेवली नव्हती, इतक्या आवेगाने तो तिच्या ओठांना आपल्या ओठांनी चोखत होता. शेवटी सायलीने त्याचे डोके आपल्या हातांनी जोर लावून बाजूला केले तेव्हा कुठे ती मोकळा श्वास घेऊ शकली.

अजूनही तो तिच्या मुसमुसलेल्या स्तनांना पिळत होता. त्याच्या या कृतीने सायलीच्या शरीरात आग पेटायला लागली होती. शेवटी तिने न राहून त्याला घट्ट मिठी मारली. त्यामुळे तिचे स्तन दाबण्यात गुंतलेले त्याचे हात तिच्या स्तनांवर रूतल्या सारखे झाले.

आता त्याला तिचे स्तन पिळायला जागाच शिल्लक नव्हती. काही काळ त्याने आपले हात तसेच तिच्या स्तनांवर धरून ठेवले होते. सायलीची मिठी सैल करण्याची कुठलीही चिन्ह दिसत नाहीत, हे बघून त्याने सोफ्यावर आपली पाठ टेकवली व तिला आपल्या अंगावर ओढून घेतले. याच वेळी त्याने आपले तिच्या स्तनात रूतलेले हात तिच्या स्तनांवरून काढून तिच्या पाठीवर नेले.

क्षणाचाही विलंब न लावता तिच्या ब्लाउजची पाठीवर बांधलेली वरची नीर गाठ ओढून मोकळी केली. त्यामुळे सायलीच्या छातीवर आवळलेला ब्लाउज थोडा ढिला पडला. त्याला तिच्या ब्लाउजच्या नाडीची गाठ सोडताना खूपच गंमत वाटली आणि अशा प्रकारचे ब्लाउज डिझाईन करणाऱ्या डिझाईनरचेही कौतुक वाटले.

त्याच्या मनात एक विचार आला की पूर्वीच्या काळी जेव्हा बटण किंवा हुक्सचा शोधही लागला नव्हता तेव्हा अश्याच प्रकारे स्त्रियांचे ब्लाउज म्हणा किंवा पुरूषांचे अंगरखे याच पद्धतीने बांधले जायचे, पण आजच्या फॅशनच्या जमान्यात या गोष्टी फक्त फॅशन शो किंवा पार्टीवेअर पर्यंतच मर्यादीत राहिल्या आहेत. रोजच्या वापरात त्यांना स्थान नाही.

मनात हे विचार चालू असतानाच त्याने दुसरी गाठही सोडून मोकळी केली आणि तिचा ताणून बांधलेला ब्लाउज एकदम ढिला पडला व तिच्या छातीवर लोंबायला लागला. त्याने तिचा ब्लाउज तिच्या हातातून ओढून काढताच तिची ब्लाउजला पीन केलेली साडीही त्याबरोबर तिच्या खांद्यावरून घसरून तिच्या ब्लाउज बरोबरच निघून आली.

त्याच्या सकाळच्या अंदाजा प्रमाणेच तिच्या ब्लाउजच्या आत आज तिने ब्रा घातलेली नव्हती, त्यामुळे सायलीचे टर्रेबाज स्तन पटकन मोकळे होऊन लोंबायला लागले. तिचे गरगरीत, लुसलुशीत उघडे स्तन हाताळताना त्याला वेगळीच मजा येऊ लागली होती. तोही आता तापायला लागला होता. मगाशी मलूल पडलेल्या त्याच्या लंडात आता जान येऊ लागली होती.

तिकडे सायलीची अवस्था क्षणा क्षणाला वाईट होत होती, त्याने तिच्या पांढर्‍या शुभ्र गोळ्यांवर आणि त्यावरील चेरी कलरच्या निप्पल्सवर पूर्ण ताकदीनिशी हल्ला चढवला होता, त्यांना दाबून दाबून लाली लाल करायला लागला होता.

एखाद्या करवंदीच्या झाडावरून करवंद ओढून काढावी, तशी तिची निप्पल्स आपल्या बोटांनी कुस्करत होता. मध्येच तिच्या ओठांना आपल्या ओठांनी चुंबत होता. त्याच्या या कृतीने सायली जणु आकाशात उडायला लागली होती.

सायली आता वरती पूर्ण उघडी होती. त्याचे हात आणि ओठ तिच्या स्तनांच्या सेवेत गुंतले होते. तिच्या साडीमध्ये होणारी गडबड आता तिला जाणवायला लागली होती. प्रशांतचे इतका वेळ तिच्या स्तनांशी खेळूनही मन भरले नव्हते, त्याचा लंड क्षणा क्षणाला इसापनितीच्या कथेतील बेडकासारखा आपला आकार फुगवत होता.

सायलीलाही आता स्तन मर्दन असह्य व्हायला लागले होते. तिचे निप्पल्स कुस्करल्याने सायलीच्या अंगात आग पेटली होती. तिची योनी आता पाझरू लागली होती. तिने त्याच्या बलदंड शरीरावरून आपले नाजुक हात फिरवत खाली नेले आणि पुन्हा एकदा त्याचा लंड आपल्या हातात धरला व त्याला मागेपुढे करू लागली.

प्रशांतला आता तिची तळमळ समजत होती, पण आज तो तिला इतक्यात तृप्त करणार नव्हता. काही वेळ तिचे स्तन दाबल्यावर त्याला एक आयडिया सुचली. त्याने सायलीला तशीच सोफ्यावर पाठ टेकवून आडवी केली व तिच्या पोटावर येऊन, आपले पाय तिच्या अंगाच्या दोन्ही बाजूला टाकून गुडघ्यावर बसला.

मग आपला जाडजूड लंड आपल्या हातांनी मागेपुढे करत त्याला तिच्या दोन्ही स्तनांच्या मध्ये ठेवला व आपल्या हातांनी तिचे दोन्ही स्तन दाबून धरत आपल्या लंडाभोवती त्याने आवळून धरले. आता तो आपली कंबर हलवून आपला लंड मागेपुढे करू लागला आणि तिचे स्तन झवू लागला.

तिच्या स्तनांमध्ये लंडाला एक दोन वेळा मागेपुढे केल्यावर सायलीलाही या क्रियेत मजा येऊ लागली व तिनेही आपली जीभ त्याच्या स्वागतासाठी बाहेर काढून ठेवली. आता प्रशांतला आपला लंडासाठी नवीन टारगेट मिळाले. तो आपला लंड तिच्या टपोऱ्या स्तनांमधून घासत थेट तिच्या जि‍भेला नेऊन भिडवू लागला.

सायलीचे गोरेपान गुबगुबीत स्तन, त्यावरील अप्रतिम अशी गुलाबी लालसर चेरीच्या रंगाची निप्पल्सना घासून त्याच्या लंडाच्या टोकावर पाण्याचे थेंब दवबिंदू सारखे जमा झाले. जसे तिचे लक्ष त्याच्या लंडाच्या टोकावर जमा झालेल्या पाण्याच्या थेंबांवर गेले तशी ती त्याला आपल्या जि‍भेने टिपून घेण्याचा प्रयत्न करू लागली.

जणू नवीन खेळ मिळाल्यासारखे ते आता खेळू लागले, मध्येच प्रशांत आपला लंड तिच्या जि‍भेपर्यंत न नेता थोडा मागेच थांबवून पुन्हा मागे नेत असे, मग पुढच्या वेळी सायली आपली मान उचलून आपली जीभ शक्य होईल तितकी बाहेर काढून त्याच्या लंडाला स्पर्श करायचा प्रयत्न करत असे.

काही वेळ ते या खेळात रंगून गेले होते. आता मात्र प्रशांतची गळायची वेळ जवळ आली, हे त्याच्या लक्षात येताच त्याने आपला धक्क्याचा वेग वाढवला. त्याने वेग वाढवल्याचे सायलीच्याही लक्षात येताच तिने आपले तोंड उघडून जणू आपण त्याच्या स्वागताला सज्ज आहोत, हे त्याच्या लक्षात आणून दिले.

आणखी एक दोन धक्के मारून प्रशांतने आपला लंड सरळ तिच्या तोंडात घुसवला, तिच्या तोंडाचा थंडगार स्पर्श त्याच्या लंडाला होताच त्याने आपली पिचकारी थेट तिच्या तोंडात सोडली. दरम्यानच्या काळात प्रशांतने दोन चार धक्के तिच्या तोंडातही मारून घेतले आणि त्याच्या वीर्यासाठी तहानलेल्या सायलीने तेही सहन केले.

काही वेळ आपल्या तोंडात चोखून मग तिने त्याचा लंड बाहेर काढला. तोंडातच तिने त्याचा लंड चाटून चाटून धुतल्यासारखा पूर्ण साफ केला होता. यानंतर प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन तिच्या बाजूला सोप्यावर बसला व तिला आपल्या मिठीत ओढून आपल्या अंगावर घेतले.

अंगावर ओढून घेतल्यामुळे तिचे गोरेपान स्तन अगदी त्याच्या तोंडासमोर आले. त्याच्या दाबण्याने व स्तन झवण्याने त्यांचा रंग बदलून चांगलेच लालसर झालेले त्याला दिसले. त्याने त्याही अवस्थेत तिचे निप्पल आपल्या तोंडात घेऊन लहान मुले दूध पितात तसे चोखू लागला.

सायली इतका वेळ घुसळून निघाल्याने चांगलीच तापली होती. काही वेळ आपला निप्पल त्याला चोखू दिल्यावर सायली त्याच्या अंगावरून दूर झाली. प्रशांतही एकदा गळल्याने थोडासा थकला होता व सायली पुढे काय करते याची वाट बघत सोफ्याला नीट टेकून बसला.

प्रशांत आता पर्यंत एकदा गळाला होता व एका वेळेला जवळपास गळायला आला होता पण त्या वेळेला सायलीने त्याला अर्ध्यावरच सोडले होते. पण सायली मात्र गेल्या चार दिवसांची उपाशी होती व आता पूर्ण पेटली होती.

प्रशांतने गेला तास दिड तास तिच्या शरीराला नुसते दाबून आणि चुंबून तिला फक्त पेटवायचे काम केले होते. त्यामुळे सायलीच्या योनितून योनिरस गळायला सुरुवात झाली होती. सायलीला आता सगळे असह्य व्हायला लागले होते.

तिला केव्हा एकदा प्रशांतचा जाडजूड लंड आपल्या योनित घुसवून घेते असे झाले होते. पण प्रशांत मगाशीच गळून शांतपणे सोफ्याला रेलून पडला होता त्यामुळे तिला प्रशांतला पुन्हा एकदा पेटवायला लागणार होते.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!