भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला ते त्याला कळलेच नाही.

प्रशांतला उठवून सायली चहा आणायला किचनमध्ये गेली पण आज तिला आपल्या घरी गेल्यावर काय घडेल याचीच काळजी वजा उत्सुकता लागून राहिली होती. तिच्या डोळ्यासमोर पुढे काय घडेल, बाबा परवानगी देतील की नाही, की आई लग्नाची घाई करेल? याचेच विचार येत होते.

इकडे सायली प्रशांतला उठवून बाहेर पडल्यावर प्रशांत बेडवर लोळत पडला होता. काही वेळाने अश्विनी बेडरूममध्ये आली आणि त्याला म्हणाली,

“अहो तुम्हाला आज आईकडे जायचं आहे ना सायलीला घेऊन, तर मग उठा लवकर! एकदा का अभी उठला आणि त्याला कळले की तुम्ही आणि सायली आजीकडे जाताय तर तो काही तुम्हाला सोडणार नाही आणि तुम्हाला त्यालाही या कडकडीत उन्हातून न्याव लागेल.”

अभीचे नाव तिच्या तोंडातून निघताच मात्र तो ताडकन उठला कारण तो त्याला आपल्या बरोबर नेणे म्हणजे आपण आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे होते. तो सोबत असल्यावर त्यांना काहीही बोलता आले नसते आणि एकांतही मिळाला नसता. याचा विचार त्याच्या मनात डोकावताच तो भराभर तयारीला लागला.

त्याने पटापट आपले दैनंदिन विधी आटपून घेतले. तोंड धुवून व दाढी करून तो बाथरूममधून बाहेर आला. त्याने एक नजर अभीवर टाकली. तो बिचारा शांतपणे झोपला होता. त्याला आज रविवारची सुट्टी असल्यामुळे कोणीही उठवणार नव्हते.

इतक्यात चहा घेऊन सायली आतमध्ये आली, तिने त्याच्या हातात कप दिला. त्याला उठवून ती मधल्या काळात आंघोळीला गेली होती. त्यामुळे ती खोलीत शिरताच एक मधुर सुगंध दरवळू लागला. त्याने नजर वर करून तिच्याकडे पाहिले.

ती डोक्यावरून न्हाहल्यामुळे आज खूपच छान दिसत होती. लांब केस अजून ओले असल्यामुळे तिने मोकळेच सोडले होते. काल रात्री कानात घातलेल्या सोन्याच्या इयररिंग्स तिच्या सौंदर्यात आणखिनच भर घालत होत्या.

तिने त्याच्या हातात चहाचा कप दिला, पण तो तिचे अस्मानी सौंदर्य न्याहाळण्यात मग्न झाला होता. तिच्याकडे एकटक बघत प्रशांतने चहाचा एक घोट घेतला.

“सायली काय गं आज चहात साखर घालायला विसरलीस वाटतं?”

“साखर घातलीय आहे ना.”

ती बोलून गेली पण सकाळपासून तिचे चित्त थाऱ्यावर नव्हते त्यामुळे तिच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली.

“तुला खोटं वाटत असेल तर पिऊन बघ.” असे म्हणून त्याने आपल्या हातातला कप तिच्या तोंडाशी धरला.

तिने निरागसपणे तो आपल्या तोंडाला लावला व त्यातला एक घोट घेतला. तिला त्यात घातलेली साखर योग्य वाटली असावी म्हणून तिने त्याचा हात पुन्हा त्याच्या तोंडाशी नेत म्हणाली,

“जिजू साखर तर बरोबर आहे चहात, तुला कमी वाटत असेल तर मी आणते आत जाऊन.”

“मग मला का कमी वाटली? बघू दे बरं मला.” असे म्हणून त्याने चहाचा आणखिन एक घोट घेतला व तिला म्हणाला, “आता साखर एकदम बरोबर लागत आहे! हंऽऽ तुझ्या ओठांची साखर त्यात मिसळली असशील तू आत्ता म्हणून आता बरोबर लागते आहे.”

त्याचा चावटपणा एव्हाना सायलीच्या लक्षात आला होता. त्यावर सायली त्याला म्हणाली,

“जिजू त्यासाठी इतका आटापिटा करायची काय गरज होती? ओठ तुझेच तर आहेत. तू कधी पाहिजे तेव्हा त्यांची गोडी चाखू शकतोस.”

आणि इतके बोलून ती थांबली नाही तर खाली वाकत त्याच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवून त्याचे एक गोड चुंबन घेतले.

प्रशांतनेही वाहत्या गंगेत मग हात धुवून घेतले. त्याच्या चुंबनांचा मारा झेलून झाल्यावर सायली म्हणाली,

“जिजू सांभाळून हं, जास्त साखर खाणंही चांगले नाही, नाही तर डायबिटिस व्हायचा व साखर खाणं पूर्णच बंद व्हायचे.”

“वाह! क्या बात कही है!” प्रशांतने तिच्या उत्तराला उत्स्फूर्त दाद दिली व म्हणाला, “काल रात्री मी हेच सांगायचा प्रयत्न करत होतो पण तू ऐकायच्या मनस्थितीत नव्हतीस?”

“जिजू रात्री तू गेल्यावर मी खूप विचार केला, तेव्हा मला हे पटले.” सायली उत्तरली.

त्यांचा हा प्रेम संवाद सुरू असतानाच अश्विनी आत आली व म्हणाली,

“कसली एवढी चर्चा रंगली होती, जरा मलापण कळू द्या!”

“काही नाही, आई बाबांना कसं समजवायचे याचा विचार करत होतो आम्ही.” विषयाला कलाटणी देत सायली म्हणाली.

“त्याचा विचार तू करू नकोस, तो आम्ही दोघांनी केलाय आणि म्हणून तर हे येताहेत ना तुझ्या बरोबर.” असे म्हणून तिच्या डोक्यावरून तिने हात फिरवला, तर तिचे केस तिला ओले लागले. तेव्हा सायलीला ओरडत ती म्हणाली, “हे काय सायली केस सगळे ओले आहेत तुझे, अश्याने आजारी पडशील ना तू. आणि मग आई म्हणेल, तुझी ताई काही तुझी काळजी घेत नाही, तेव्हा मी काही पाठवणार नाही तुला तिकडे?”

अश्विनी थट्टेत म्हणाली पण त्यामुळे सायलीचा चेहरा पडला. ते बघून अश्विनी म्हणाली,

“अगं वेडाबाई लगेच इतकी टेंस का होतेस? मी गंमत केली तुझी. ते समोरचे कपाट उघड आणि त्यातला हेअर ड्रायर घेऊन ये. मी तुझे केस वाळवून तुझी छानपैकी वेणी घालून देते.”

तिचे बोलणे ऐकून सायली उठली आणि डायर घेऊन आली. दरम्यानच्या काळात अश्विनी त्याला म्हणाली,

“अहो तुम्ही का वेळ काढताय, तुम्हीपण आटपून तयार व्हा अभी उठायच्या आत.”

अश्विनीचे बोलणे ऐकून तो उठला आणि आंघोळीला गेला.

सायलीने त्यांच्याच बेडरूममध्ये बसून अश्विनी कडून ड्रायरने केस वाळवून व वेणी घालून घेतली. तिची वेणी घालून होईपर्यंत प्रशांत आंघोळ करून आला. इतक्यात अश्विनी त्यांच्या साठी काहीतरी खायला करायला आत गेली. ती संधी साधून प्रशांतने सायलीकडून आपले सामान पुसून व अंगाला पावडर लावून घेतली आणि सायलीला विचारले,

“हे काय सायली अजून तुझी तयारी झाली नाही का?”

“माझा आता फक्त कपडेच बदलायचे आहेत, तेव्हा मी पाच मिनिटात येते कपडे घालून बदलून.”

“सायली तू नक्की काय घालणार आहेस.”

जिजू मी आज जीन्स आणि टी-शर्ट घालणार आहे म्हणजे मला नीट बसता येईल तुमच्या मागे.” सायली उत्साहात बोलून गेली.

“सायली मी सांगतो ते ऐक, तू एकतर साडी नेस किंवा हवा तर सलवार कमीज घाल पण जीन्स नको.” प्रशांत म्हणाला.

“पण जिजू मला साडीत खूप अवघडल्या सारखे होते म्हणून मी जीन्स घालणार आहे.” सायलीने जीन्स घालायचे कारण सांगितले.

“मी सांगतो ते ऐक, तू आपण काल आणलेला पंजाबी ड्रेस घालून ये जा पटकन.” तो म्हणाला.

“पण जीन्स का नको जिजू? मला त्यात जास्त कम्फर्टेबल वाटत ना!” सायलीने तक्रारीच्या सुरात विचारले.

“का ते मी नंतर सांगेन पण आता जा लवकर नाही तर परत तुझी ताई येईल.” तो म्हणाला.

पाच मिनिटात येते, असे सांगून ती पंधरा वीस मिनिटांनी नवीन ड्रेस घालून बाहेर आली. हॉलमध्ये अश्विनी व प्रशांत बसलेले होते. तिला ड्रेसमध्ये बघून प्रशांत खुश झाला पण अश्विनीने विचारले,

“काय ग॑ जीन्स घालणार, असे म्हणाली होतीस ना मगाशी?”

ती काही बोलणार इतक्यात प्रशांतने तिला मानेने खूण केली. त्याची खूण तिने ओळखली व विषय बदलत म्हणाली,

“ताई ड्रेस कसा वाटतोय, काल मी नको म्हणत असताना जिजूंनी घेतला.”

“छान आहे एकदम! हे मला आत्ताच म्हणाले की त्यांनी तुला काल ड्रेस आणि नवीन इयररिंग्स घेतल्या म्हणून. मजा आहे बुवा! मीपण एम.ए.बी.ऐड झाले पण मला कोणीच काहीच घेतले नाही!”

“अहो बाईसाहेब तेव्हा तुम्ही तुमच्या माहेरी होतात, इकडे असतात तर तुलाही घेतलं असतं काहीतरी.” प्रशांत म्हणाला.

“अहो पण माझी त्या बद्दल काहीच तक्रार नाहिये.” अश्विनी म्हणाली.

“जिजू चला आपल्याला उशीर होतोय ना जायला.” सायली निघायची घाई करत त्याला म्हणाली.

सायली बाईकवर त्याच्या मागे बसताच त्याने बाईक स्टार्ट केली. अश्विनी त्याला काहीतरी सूचना करत होती व तो तिच्या हो मध्ये हो मिळवत होता. शेवटी एकदाचा त्याने तिचा निरोप घेतला व सायलीला घेऊन तिकडून बाहेर पडला. वाटेत रोजच्या पेट्रोल पंपावर त्याने टाकी फुल करून घेतली.

“जिजू आता मला सांग तू मला ‘जीन्स घालू नको’ असे का सांगितलेस?” सायलीने आपली शंका त्याला विचारली.

“हे बघ सायली, टी-शर्ट मध्ये कुठल्याही मुलीचे किंवा बाईचे स्तन अगदी ठळकपणे उठून दिसतात. तुझे स्तन मुळातच खूपच छान आणि मोठे आहेत. त्यात तू इकडे आल्यापासून तुझ्या शरीरात आणि स्तनांमध्ये झालेला फरक मला जाणवला आहे.

“तुमच्या घरी इतर कोणाच्याही लक्षात आला नाही तरी तो तुझ्या आईच्या अनुभवी नजरेतून नक्कीच सुटणार नाही. म्हणून मी तुला जीन्सच्या ऐवजी ड्रेस घालायला सांगितला. कारण साडीत किंवा ड्रेसमध्ये पदराआड किंवा ओढणीत लपलेल्या स्तनांचा आकार पटकन कोणालाही जाणवत नाही. तुझ्या आईला उगाच तसा संशय यायला नको कारण तसं झाले तर तुला कदाचित आमच्याकडे परत यायला मिळणार नाही आणि आपले संबंध इकडेच संपून जातील.” प्रशांतने आपले म्हणणे तिला समजावून सांगितले.

सायलीला की गोष्ट एव्हाना कळून चुकली होती की प्रशांतने एखादी गोष्ट ‘कर किंवा करू नको’ असे सांगितले तर त्यामागे काहीतरी ठोस कारण असते म्हणून तिने घरीच त्याचे म्हणणं ऐकून ड्रेस घातला होता. पण आता सायलीला त्याची टर खेचायची लहर आली होती

“जिजू तुम्हा पुरूषांना बायकांच्या नको त्या गोष्टी अगदी बरोबर माहीत असतात. रस्त्यातून जाता येता हेच करता वाटतं?”

“याला आजकालच्या मुलीच जबाबदार आहेत. आधी कपडे घालताना जराही विचार करत नाहीत आणि मग लोकं वाईट नजरेने बघतात म्हणून बोंब मारतात.”

त्यावर मात्र ती काहीच बोलली नाही. ती काहीच बोलत नाही हे बघून तो तिला म्हणाला,

“आता काय झाले? मी काही तुला दोष दिलेला नाहिये.”

“जिजू तुम्ही बोलताय ते बरोबर आहे, मला पटलं तुमचं म्हणणं.”

सायली आपला हात त्याच्या मांडीवरून ठेवत त्याला मागून बिलगली आणि आपले बॉल त्याच्या पाठीवर घासू लागली. प्रशांतला खूप मजा येत होती.

“चला लवकर चूक कळली ते बरं झाले. सायली म्हणून मी तुला नेहमी म्हणतो तू अजून खूप अल्लड आणि भोळी आहेस. पण आजकालच्या जगात असे राहून चालत नाही. माझ्याबरोबर एक वर्षभर राहिलीस की तयार होशील चांगली.”

तो तिच्या हातावरून हात फिरवत तिचा हात आपला लंडाकडे सरकवू लागला.

“जिजू हे काय करताय?” सायली म्हणाली.

“काही नाही, तुला फक्त दाखवायचे होतं की तू मा‍झ्या पाठीत तुझे बॉल दाबल्यावर मला काय होतं ते.” प्रशांत म्हणाला.

“चल चावट कुठला!” असे म्हणून सायलीने आपला हात सरकवत त्याच्या लंडावर ठेवला.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!