भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली,

“भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.”

त्यावर प्रशांतने आपली मिठी सैल केली पण तिला सोडली नाही.

“भिजलो तर भिजलो, त्यात एवढं काय! पण तू कुठे अशी रोज रोज भेटतेस? आणि सायली बाई परीक्षा झाली की नाही? कसे काय गेले पेपर? अभ्यास वगैरे केला होता की नाही?”

सायली त्याच्या मिठीतून सुटायचा प्रयत्न करत त्याला म्हणाली, “हो, पण हे काय हो भावजी, मला बाई काय म्हणताय? मी काय बाई आहे? आणि सोडा ना मला आता किती वेळाचे धरून ठेवलंय मला असंच?”

त्यावर त्याने तिला आपल्या जवळ ओढले आणि म्हणाला, “अगं तुझ्या सारख्या सुंदर सालीने अशा प्रकारे मिठी घेऊन स्वागत केल्यावर, तिला असंच सोडणारा मूर्खच असला पाहिजे.”

त्याने आजूबाजूला कोणीही बघत नाही याची खात्री करत तिच्या गालाचा एक किस घेतला. तशी ती एकदम लाजली आणि सुटण्यासाठी धडपड करू लागली, तसे त्याने लगेचच तिला सोडले. ती बाजूला झाल्यानंतर त्याच्या लक्षात आले की आपला शर्ट थोडासा भिजलाय.

त्याने सायलीकडे पाहिले तर तिचा गाऊन जवळपास पूर्ण ओला झालेला होता व त्यामुळे तो तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि त्यामुळे तिची गुलाबी रंगाची ब्रा तिच्या पिवळ्या गाऊन मधून उठून दिसत होती. तिच्या शरीरात झालेले बदल आता चांगलेच लक्षात येत होते म्हणून तो तिला निरखून बघत होता.

इतक्यात सायलीने त्याला विचारले, “ताईची तब्येत कशी आहे?”

तिच्या बोलण्याकडे त्याचे लक्षच नव्हते. तो तिचे ते अर्धे उघडे व भिजलेले मोहक रूप देहभान विसरून बघतच राहला.

त्याने काहीच उत्तर दिले नाही, हे पाहून तिने वळून त्याचा चेहर्‍याकडे बघितले तर त्याची नजर तिच्या छातीवर खिळली होती. हे तिच्या लक्षात आले, तशी तिने लाजून मान खाली घातली आणि त्याला गदागदा हलवत विचारले, “भावजी लक्ष कुठे आहे तुमचे? मला असे पहिल्यांदाच बघितल्या सारखे काय बघताय टक लावून? मी तुम्हाला काय विचारत आहे?”

तिच्या हलवण्याने तो शुद्धिवर आला.

“सायली केवढी मोठी झालीस गं तू एका वर्षात! किती सुंदर दिसायला लागलीस गं आता! काय लग्न बिग्न ठरवलंय की काय आम्हाला न कळवताच?”

“काहीतरीच तुमचे भावजी! हे काय हो भावजी आल्या आल्या तुमची सुरुवात झाली का थट्टा करायला? आणि मी काय विचारत आहे, याकडे तुमचे लक्षच नाही?”

“काय म्हणालीस तू?”

त्यावर तिने व पुन्हा तिने तोच प्रश्न त्याला विचारला.

“ताईची तब्येत कशी आहे?”

“तुझ्या ताईची तब्येत बरी नहिये म्हणून तर तुला न्यायला आलोय, चल तयार हो पटकन! आपल्याला जेवून लगेच निघायचे आहे.”

इतक्यात तिच्या आईची हाक तिला ऐकायला आली.

“सायली कपडे जसे आहेत तसेच राहू दे, मी धुवेन नंतर. तू पटकन जेव आणि तुझी तयारी करून घे!”

तिने कपडे धुवायचे तसेच टाकले व ती दोघे एकमेकांची थट्टा मस्करी करत घरात शिरली.

प्रशांत मात्र आल्यापासून जेवण होई पर्यंत जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा तेव्हा तिला वर पासून खाल पर्यंत न्याहाळत होता, मध्येच चोरून तिच्या भरगच्च छातीकडे बघत होता. जेवण झाल्यावर सासूबाई राहलेले कपडे धुवायला बाहेर गेल्या आणि सायली तिच्या रूममध्ये जाऊन जाण्यासाठी बॅग भरायला लागली.

प्रशांत हॉलमध्ये पेपर वाचत बसला. त्याने पेपर चेहर्‍यासमोर धरला होता पण त्याचे लक्ष आज पेपर मध्ये नव्हते. मगाशी सायलीला पाहल्यापासून त्याच्या डोळ्यांसमोरून ती हटतच नव्हती, मागच्या वेळी ती दिवाळीच्या सुट्टीत त्यांच्याकडे आली होती तेव्हाची आणि आज पाहलेली आताची सायली याच्यात खूप फरक झाला होता.

बराच वेळ तो तिचा विचार करत होता. इतका वेळ झाला तरी सायली अजून तयार होऊन बाहेर नाही, म्हणून तिला बघण्यासाठी तो उठला. साधारण अर्धा पाऊण तास झाला तरी पण सायली अजून कशी बाहेर येत नाही म्हणून तो तिला बोलावण्यासाठी तिच्या रूमकडे निघाला.

तिच्या रूमच्या जवळ येताच त्याला तिच्या रूमचा दरवाजा दिसला. दरवाजा उघडाच होता, फक्त पडदा आड केलेला होता. त्याने पडदा थोडासा बाजूला केला आणि आत मध्ये डोकावला, मात्र आतले दृश्य बघून तो तेथेच थांबला.

आतमध्ये सायली आपल्या लांबसडक केसांची वेणी घालत होती. ती अजून त्याच पिवळ्या ओल्या गाऊनवरच होती त्यामुळे त्याच्या मनात विचार आला की ही अजून याच गाऊनवर आहे म्हणजे आपल्याला तिला कपडे बदलताना पाहायला मिळेल पण इतक्यात त्याच्या मनात त्याला सासूबाईचा विचार आला.

त्याने घराच्या मागे जाऊन बघितले तर सासूबाई कपडे धुण्यात मग्न होत्या. तो आता निश्चिंत झाला आणि पुन्हा पडद्यामागे येऊन उभा राहला व पडदा थोडा बाजूला करून पुन्हा आतमध्ये बघू लागला.

वेणी घालून झाल्यावर तिने चेहर्‍याला व मानेला पफने पावडर लावली, कपाळावर टिकली लावली आणि आपल्या गुलाबी ओठांवर लाल रंगाची हलकी लिपस्टिक फिरवली. आता तिने आपले कपडे बदलायला सुरुवात केली.

तिने आपल्या गाऊनची छाती समोरील बटणे एक एक करून काढून टाकली. इकडे प्रशांतच्या छातीत धडधडू लागले, त्याची एक नजर सायलीवर तर एक नजर घराच्या मागे सासूबाईच्यावर होती कारण त्या चुकून आत आल्या असत्या व त्याला या अवस्थेत पाहिले असते तर त्याची लाज जाणार होती. बाहेरून त्या येत नाहियेत, याची त्याने खात्री करून घेतली आणि तो पुन्हा आतमध्ये डोकवून पाहू लागला.

सायलीने आता आपला गाऊन आपले हात वर करून काढून टाकला. तिच्या अंगावर आता खाली परकर व वर स्तनांना झाकणारी गुलाबी रंगाची ब्रा होती. तिचे स्तन त्या ब्रामधून बाहेर डोकावत होते, त्यामुळे तिची ती ब्रा एक तर जुन्या मापाची असावी किंवा ती फक्त निप्पल्स झाकण्या पुरतीच असावी असे प्रशांतला वाटले.

ती ब्रा गुलाबी रंगाची सायलीच्या स्तनांवर एकदम घट्ट चिकटली होती व त्यातून तिचे अर्धे अधिक स्तन बाहेर डोकावत होते. तिचे स्तन पूर्वी (कपड्यांवरूनच) बघितल्यापेक्षा आता बऱ्यापैकी मोठे झालेले त्याला जाणवले. ब्रामध्ये करकच्च आवळल्यामुळे ते एकमेकांना घट्ट बिलगले होते व त्या मधली घळ ठळकपणे उठून दिसत होती.

तिकडे सायली आपल्याच नादात होती. आता तिने आपल्या ब्राचा हुक काढण्यासाठी आपला उजवा हात पाठी मागे नेला व ती हुक सोडवायचा प्रयत्न करू लागली पण मिनिटभर प्रयत्न केल्यावरही तिला हूक सोडवता आला नाही म्हणून तिने आपला दुसरा हातही मागे व ब्रा काढायची धडपड करू लागली.

दोन्ही हात पाठी नेल्यामुळे तिची छाती एकदम पुढे आली आणि ते बघून इकडे प्रशांतचा लवडा चांगलाच कडक होऊन आता त्याच्या पॅन्टमध्ये उड्या मारायला लागला होता. त्याने वरूनच मायेने हात फिरवून त्याला शांत करायचा प्रयत्न केला आणि आपले डोळे फाडून आतमध्ये बघू लागला.

तिने दोन्ही हातांनी प्रयत्न करूनही ब्राचा हुक निघाला नाही तेव्हा प्रशांतला एकदा वाटले की आपण जाऊन तिची मदत करावी पण आपण आपल्या घरी नसून आपल्या सासुरवाडीला आहोत याची जाणीव झाल्यावर तो चुपचाप तिकडेच उभा राहला.

त्याने आपल्या पॅन्टवरूनच लवड्याला दाबून त्याला बसवायचा प्रयत्न केला. त्याने परत एकदा बाहेरच्या दाराकडे बघून आपली सासू येत नाही याची खात्री करून घेतली आणि पुन्हा तो आत डोकावून बघू लागला.

सायलीने शेवटी आपले हात खांद्यावर पुढे आणले, बहुतेक आपला हुक सोडायचा नाद तिने सोडला असावा. शेवटचा उपाय म्हणून तिने आपले दोन्ही हात खांद्यावर आणून खांद्यावरून ब्राचे पट्टे खाली सरकवले आणि आपल्या दंडावरून खाली ओढून हातातून बाहेर काढून टाकले व आपले हात मोकळे केले.

ब्रा हातातून जरी मोकळी झाली असली तरी तिच्या छातीवर तशीच रूतून बसलेली होती. तिने आता आपले हात आपल्या स्तनांवर ठेवले व ब्रा खाली सरकवली त्याच बरोबर तिचे गोरेपान स्तन मोकळे होऊन ताठच्या ताठ उभे राहले,

आता तिने ब्रा सरकवत आपल्या पोटाशी आणली व तिला मागून पुढे फिरवली, त्यामुळे तिच्या ब्राचा हुक आता पुढच्या बाजूला पोटावर आला व ब्राचे कप्स मागच्या बाजूला गेले. आता तिने अगदी सहजतेने ब्राचा हुक काढला आणि ब्रापण काढून गाऊन वर फेकली व आरशात बघत आपले रसरशीत स्तन गोंजारू लागली.

नंतर तिने पावडरचे पफ उचलून आपल्या काखेत व स्तनांच्या मधून फिरवून त्यावर पावडर लावली. तिचे गोरेपान व सुंदर स्तन त्यावरील चेरी कलरची निप्पल बघून त्याच्या पॅन्टमध्ये पुन्हा जोरात गडबड व्हायला लागली.

तिने लगेचच आपल्या परकराची नाडी सोडली. तसा तिचा तो ओला परकर सर्रकन तिच्या पायाशी जाऊन पडला. आतमध्ये तिने गुलाबी रंगाची वीतभर निकर घातली होती, त्या निकर शिवाय तिच्या अंगावर एकही कपडा नव्हता.

तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांकडे बघताना प्रशांतला वाटले असेच आतमध्ये घुसावे व सायलीला आपल्या मिठीत घेऊन करकच्च आवळावे. पण त्याने परिस्थितीचा विचार केला व तो पुढची गंमत बघू लागला. त्याला आत ती निकरपण काढते की काय याची उत्सुकता लागली होती.

पण त्याला फार वेळ वाट बघावी लागली नाही. तिने आपले हात आपल्या कमरेवर ठेवून आपल्या दोन्ही हातांचे अंगठे निकरमध्ये सरकवले व निकरचे इलास्टिक ताणून हळूहळू निकरही खाली सरकवू लागली.

तिची निकरही थोडीशी भिजलेली असल्यामुळे पटकन खाली सरकत नव्हती व अगदी चोळामोळा झाली होती. शेवटी कशीबशी दोन्ही हातांनी ताणून सरकवत सरकवत तिने ती निकर खाल पर्यंत आणली व एक एक पाय उचलत ती पायातून काढून टाकली. मग तिने खाली वाकून आपले ओले कपडे उचलले आणि ड्रेसिंग टेबल समोरील स्टूलवर ठेवले. ती खाली वाकल्यामुळे तिचे स्तन, झाडाला लगडलेल्या आंब्यांसारखे त्याला वाटले.

आता सायली पूर्ण नागडी झाली होती, त्यामुळे त्याला तिच्या कमरेपासून खाली घाट उतरत जाणारा काळ्या रंगाचा व जांघेत जाऊन अदृश्य होणारा हायवे सारखा मुलायम केसांचा रस्ता दिसला. तो हायवे तिच्या गोऱ्यापान, लुसलुशीत, मुलायमपण कापुस दाबून भरलेल्या लोडासारख्या तिच्या मांड्यांच्या मध्ये जाऊन अदृश्य होत होता व त्यावरील योनिपाकळ्यांचा पुसटसा डिव्हायडरही त्याला दिसला.

आता मात्र त्याला राहवले नाही. सायली पूर्ण नग्न असल्याने फारसा प्रतिकार करू शकणार नाही, याचा विचार करून तो पडदा बाजूला सारत तो तसाच तिला हाका मारायचे नाटक करत म्हणत आत शिरला.

“सायली, ए सायली, चल आटप लवकर किती वेळ लावतेस.”

सायलीला प्रशांत आपल्याला पडद्या मागून बघतोय याची जराही कल्पना नव्हती, ती बिचारी एकतर भाऊजींबरोबर बाईकवरून ताईकडे जायचे या खुशीत होती पण इतक्यात प्रशांत आत शिरलेला पाहून सायली एकदम गांगरून गेली. तिला आपण काय करावे हेच सुचत नव्हते, इकडे अंगावर एकही कपडा नव्हता.

इकडे प्रशांत क्षणा क्षणाला पुढे येताना तिला दिसत होता. तिने घाई घाईने आपला गाऊन उचलला व त्याने आपले उघडे अंग झाकायचा निष्फळ प्रयत्न करू लागली. तिला त्याला ‘बाहेर जा’ असं सांगायचे सुचलेच नाही. तसेही प्रशांत जाणून बुजून आत घुसला होता त्यामुळे तिच्या सांगण्यावरून तो सहजा सहजी बाहेर जाणार नव्हता.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!